Omo dėsnis laboratorinis darbas


Elektrotechnikos laboratorinis darbas.

Elektrotechnika ir elektronika. Uo ui ri. Atsakymai į kontrolinius klausimus.


Varžą R2 keiskite kelis kartus (kad užpildyti pateiktą lentelę, išskyrus paskutinę eilutę), lėtai paslinkdami reostato slankiklį nuo vieno krašto link kito ir matuoklių rodmenis surašykite į 1 lentelę.

5.4. Kokiam režimui ir kokiai varžos R reikšmei esant, išsiskiria didžiausia galia?

Pastabos. Skaičiuodami grandinės parametrus, laikykite, kad grandinėje yra viena ekvivalentinė varža R, susidedanti iš dviejų nuosekliai sujungtų reostatų R=R1 + R2, tai būtina, kad netyčia neužtrumpintumėte grandinės, darydami patį pirmajį darbą.

Šaltinio galią Pšalt apskaičiuokite, tam atvejui, kai grandinėje tekėjo didžiausia srovė.

G. Čiutienė, J. Staugaitis. Elektrotechnika. I dalis. 1997. 77 – 81 psl.

G. Čiutienė, J. Staugaitis. Elektrotechnika. Teorija ir pratybos. 1995. 18 – 22 psl.

P. Pukys. Teorinė elektrotechnika. I dalis. 1990. 21 – 25 psl.

5.4 Kokiam režimui ir kokiai varžos R reikšmei esant, išsiskiria didžiausia galia?

U=f(I) grafike matome, jog įtampa visuomet išlieka pastovi, P=f(I) ir R=f(I) grafikuose matome,jog galia ir varža priklauso nuo elektros srovės stiprumo.

Omo dėsnis laboratorinis darbas. (2017 m. Sausio 23 d.). http://www.mokslobaze.lt/omo-desnis-laboratorinis-darbas.html Peržiūrėta 2017 m. Lapkričio 25 d. 05:54