Oro taršą reglamentuojantys norminiai aktai: reikšmė taršos mažinimui ir atsakingų asmenų požiūris


Aplinkos bakalauro darbas. Įvadas. Tikslas ir uždaviniai. Literatūros apžvalga. Oro kokybės priežiūros institucijų istorinė raida Panevėžio regione. Oro kokybės priežiūros institucijų veiklos ir funkcijos. Norminiai aktai oro kokybės priežiūrai. Norminiai aktai oro kokybės priežiūrai iki 1991 metų. Norminiai aktai oro kokybės priežiūrai po Nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje. Norminiai aktai oro kokybės priežiūrai po įstojimo į ES. Bakalauro darbo objektas ir metodika. Panevėžio miesto aplinkos oro įmonių tarša. Atsakingi asmenys įmonėse už aplinkos oro taršą. Duomenų analizės metodai. Aplinkos oro tarša nuo 1991 - 2006 metų ataskaitose. Anketų analizė ir palyginimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.


Lietuvos Respublikos aplinkos oro įstatymas – tai pagrindinis teisinis aktas, kuriuo vadovaujantis nustatomos asmenų teisės į švarų orą, pareigas saugoti aplinkos orą nuo taršos, susijusios su žmonių veikla. Statant naujus objektus, kurie gali tapti aplinkos oro taršos šaltinių, ar juos rekonstruojant, turi būti parinkti geriausi prieinami gamybos būdai ir turi būti numatomos priemonės aplinkos oro taršai mažinti. Lietuvoje naudoti galima tik tokį kurą ir tokius degalus, kurie atitinka Ūkio, Aplinkos ir Susisiekimo ministerijų nustatytus sudėties ir kokybės reikalavimus. Įstatymas nurodo, kad deginimo įrenginiuose galima deginti tik tą kurą, kurį nurodo įrenginio gamintojai įrenginio techniniuose ar eksploatacijos dokumentuose. Teršalai iš stacionarių taršos šaltinių gali būti išmetami į aplinkos orą tiktai tam turint leidimą ir taršos šaltinio naudotojas, kuris turi leidimą, privalo teikti ataskaitas, Aplinkos ministerijos ataskaitų teikimo nustatyta tvarka. Draudžiama deginti sausą žolę, nendrynus, ražienas bei deginti atliekas, išskyrus atvejus, kai jos deginamos tam skirtuose įrenginiuose [1].

  • Aplinka Bakalauro darbai
  • 2014 m.
  • Vardenis
  • 33 puslapiai (8912 žodžių)
  • Universitetas
  • Aplinkos bakalauro darbai
  • Microsoft Word 2824 KB
  • Oro taršą reglamentuojantys norminiai aktai: reikšmė taršos mažinimui ir atsakingų asmenų požiūris
    10 - 4 balsai (-ų)
Oro taršą reglamentuojantys norminiai aktai: reikšmė taršos mažinimui ir atsakingų asmenų požiūris. (2014 m. Birželio 03 d.). http://www.mokslobaze.lt/oro-tarsa-reglamentuojantys-norminiai-aktai-reiksme-tarsos-mazinimui-ir-atsakingu-asmenu-poziuris.html Peržiūrėta 2017 m. Lapkričio 21 d. 21:33