Pagrindinės kliūtys smulkiajam verslui


Ekonomikos kursinis darbas. Įvadas. Verslas. Žinių ir ryšių ekonomika. Smulkusis ir vidutinis verslas. Svv privalumai ir trūkumai. Svv politiką formuojančios institucijos. Svv rūšys. Tyrimo pagrindinės kliūtys svv plėtoti. Verslininkų amžius steigiant svv įmonę. Svv plėtros sunkumai lietuvoje. Įmonės, prognozavusios apyvartos augimą ateinančiais metais. Įmonių vadovų nuomonė apie plėtojimosi kliūtis. Išvados. Rekomendacijos. Literatūra.


Kursinio darbo tikslas – pagrįsti pagrindines kliūtis smulkiam ir vidutiniam verslui (SVV) plėtoti. Nustatant pagrindines SVV vystymosi problemas ir kliūtis. Darbe nagrinėjami verslo ir verslininkystės samprata, SVV teoriniai aspektai, SVV subjektų samprata, SVV steigimo ir atsiradimo motyvacija, SVV privalumai ir trūkumai, SVV politiką formuojančios institucijos, SVV rūšys bei pagrindinės kliūtys plėtojant smulkų ir vidutinį verslą. Apžvelgiamos dabartinės smulkų ir vidutinį verslą turinčių žmonių problemos bei kliūtys plėtojant ir vystant verslą. Tyrimo metu naudojamas metodas: interviu. Darbo pabaigoje pateikiamos kursinio darbo išvados ir rekomendacijos.

Pagrindinės kliūtys smulkiajam verslui. (2013 m. Birželio 19 d.). http://www.mokslobaze.lt/pagrindines-kliutys-smulkiajam-verslui.html Peržiūrėta 2017 m. Sausio 19 d. 21:10