įmonės mokumo analizė

300 dokumentų
Įmonės mokumo būklės analizė
Finansinės analizės kursinis darbas. Santrauka. Įvadas. Ab „žemaitijos pienas“ veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Mokumo būklės teorinė analizė. Likvidumas ir jo įtaka įmonės mokumo būklei. Mokumo rūšys. Ilgalaikiai mokumo rodikliai. Trumpalaikiai mokumo rodikliai. Ab „žemaitijos pienas“ mokumo būklės ...
Finansų referatai, Referatas, 22 psl.
2013 06 26
Mokumo analizė AB Žemaitijos pienas
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Sąvokų žodynėlis. Įvadas. Įmonių mokumo analizė. Mokėjimo priemonės. Mokumo ir likvidumo sampratos. Trumpalaikiai ir ilgalaikiai mokumo rodikliai. Įmonės mokumo, pelningumo ir rizikos ryšys. AB „Žemaitijos pienas“ VEIKLOS analizė. AB „Žemaitijos pienas“ veikla. Balanso rodiklių dinamikos ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 psl.
2014 05 20
Įmonės trumpalaikio mokumo analizė
Įvadas. AB „Linas” informacijos šaltinių ir metodikos apžvalga. Trumpalaikio mokumo analizė teoriniu aspektu. Mokumo samprata ir jo svarba įmonėje. Mokumo rūšys. Trumpalaikio mokumo rodikliai. Trumpalaikio mokumo analizė ab „Linas”. Trumpalaikio mokumo rodikliai. Vertikalioji ir horizontalioji analizė. Išvados ir pasiūlymai. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2015 05 04
Mokumo vertinimas
Įvadas. Įmonės mokumo vertinimo teoriniai aspektai. Mokumo esmė ir vieta įmonės veiklos analizėje. Mokumo teoriniai aspektai. Trumpalaikis mokumas ir jo vertinimas. Ilgalaikis mokumas ir jo vertinimas. Įmonės mokumą sąlygojantys veiksniai. Uab „Autrolis“ mokumo vertinimas. Uab „Autrolis“ mokumą atspindinčių finansinių ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 psl.
2015 12 06
Mokumo būklės analizė
Santrauka. Įvadas. Ab „City service“ veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Ilgalaikio mokumo Analizė teoriniu aspektu. Mokumo analizė. Mokumas ir likvidumas. Įsipareigojimų įtaka įmonės mokumui ir jų analizės reikšmė. Įmonės ilgalaikio mokumo analizė. AB „CITY SERVICE ilgalaikio mokumo rodiklių analizė. AB ,,City ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 psl.
2015 11 02
Įmonės mokumo ir likvidumo analizė
Įvadas. Finansinės analizės, mokumo ir likvidumo teorinė analizė. Finansinės analizės reikšmė ir pagrindiniai uždaviniai. Finansinės analizės rūšys ir šaltiniai. Mokumo ir likvidumo teoriniai aspektai. Likvidumo ir mokumo tyrimo metodologija. Likvidumo ir mokumo atliktų empirinių tyrimų analizė. Likvidumo ir mokumo tyrimo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2017 05 23
Likvidumas ir mokumas
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Mokumas ir likvidumas teoriniu aspektu. Mokumo ir likvidumo santykiniai rodikliai. Apyvartinio kapitalo analizė. Trumpalaikio mokumo analizė. Ilgalaikio mokumo analizė. Trumpalaikio turto likvidumo analizė. Akcinė bendrovė „x” mokumo ir likvidumo analizė. Įmonės veiklos apibūdinimas. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 psl.
2013 03 17
Įmonės veiklos finansinė analizė
Įvadas. Įmonės istorija , veikla ir apskaitos politika. Bendra informacija apie įmonę. Apskaitą reglamentuojantys teisės aktai ir apskaitos politikos principai. 012 - 2013 m. balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos horizontalioji ir vertikalioji analizė. Bendrovės mokumo būklės ir kapitalo struktūros analizė. Trumpalaikio mokumo ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 28 psl.
2014 12 23
Finansinės veiklos analizė
Įvadas. Pardavimų pelningumo analizė. Investicijų pelningumo analizė. Trumpalaikio turto struktūros analizė. Trumpalaikio mokumo analizė. Ilgalaikio mokumo analizė. Įsipareigojimų analizė. Turto apyvartumo rodikliai. Bankroto tikimybė. Išvados. Literatūra. Priedai. Pardavimų ir investicijų pelningumo analizė. Veiksnių įtakos ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 28 psl.
2011 05 15
Mokumo ir likvidumo rodiklių analizė
Mokumo reikšmė. Mokumo apibrėžtis. Nemokumo apibrėžtis. Įmonės mokėjimo priemonės. Pagrindinis Mokumo rodiklių analizės šaltinis yra balansas. Mokumo analizė. Apyvartinis kapitalas. Apyvartinis kapitalas. Bruožai. Apyvartinis kapitalas. Apyvartinio kapitalo efektyvumo analizė. Apyvartinio kapitalo dinamikos ir struktūros ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 49 psl.
2016 12 04
Ilgalaikio mokumo analizė
Įvadas. Darbo objekto ir tyrimų metodikos apžvalga. Ilgalaikio mokumo analizė. Mokumo reikšmė. Ilgalaikio mokumo rodikliu klasifikavimas. Ilgalaikio mokumo rodiklių skaičiavimas ir vertinimas. Ab „agro group“ ilgalaikio mokumo analizė. Ilgalaikio turto analizė. Balanso ištrauka. Ilgalaikio mokumo analizė. Balanso ištrauka. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 psl.
2013 05 29
Pelningumas ir mokumas
Uab „ slavita “ įmonės pelningumo ir mokumo rodikliai. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Pelningumo ir mokumo teoriniai aspektai. Pelno samprata. Pelningumo rodikliai. Rodiklio pavadinimas Formulė. Mokumo sąvokos interpretavimas. Trumpalaikio mokumo rodikliai ir jų skaičiavimas. Ilgalaikio mokumo rodikliai ir jų skaičiavimas. Mokumo ir ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2015 05 11
Įmonės uab „x“ finansinė analizė
Įvadas. Įmonės finansinė analizė. Horizontalioji ir vertikalioji analizės. Pelningumo analizė. Pardavimų pelningumo analizė. Turto pelningumo analizė. Kapitalo pelningumo analizė. Finansinio statuso rodikliai. Trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Ilgalaikio mokumo analizė. Uab “X” veiklos ateities prognozės. Išvados.
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 psl.
2014 06 02
Mokumo analizė
AB “Vilniaus baldai“ mokumo analizė. Įvadas. Akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ charakteristika ir finansinės problemos nustatymas. Apie AB “Vilniaus baldai”. AB „Vilniaus baldai“ padėtis grupėje. Finansinės atskaitomybės parengimo tvarka AB „Vilniaus baldai“. Finansų analizės vaidmuo ir rūšys AB „Vilniaus ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 psl.
2015 02 10
AB „TEO LT“ finansinė analizė kursinis darbas
Įvadas. Finansinės analizės teoriniai aspektai. Finansinės analizės samprata. Mokumas ir jį apibūdinantys rodikliai. Apyvartinio kapitalo analizė. Trumpalaikio mokumo analizė. Ilgalaikio mokumo analizė. Veiklos efektyvumas ir jį apibūdinantys rodikliai. Sąnaudų lygio rodikliai. Turto apyvartumo rodikliai. AB „Teo lt“ ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 psl.
2017 08 18
Baldų gamyba įmonės finansinė analizė
Įvadas. Įmonės pristatymas. Horizontali finansinė analizė. Vertikali finansinė analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo analizė. Apyvartumo rodiklių analizė. Bankroto diagnostika. Išvados. Literatūra. Priedai.
Ekonomikos analizės, Analizė, 29 psl.
2012 04 22
Įmonės finansinė analizė kursinis darbas
Įvadas. Įmonės analizės esmė. Finansinių koeficientų privalumai ir trūkumai. Pelno ir pelningumo analizė. Pelno analizė. Pardavimų pelningumo analizė. Turto pelningumo analizė. Kapitalo pelningumo analizė. Trumpalaikio mokumo rodikliai, jų analizė. Trumpalaikio turto sudėties analizė. Ilgalaikio mokumo analizė. Išteklių ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 49 psl.
2015 03 31
Imonės finansinė analizė ekonomikos kursinis darbas
Įvadas. Įmonės finansinės analizės esmė. Horizontalioji UAB „Kuehne+Nagel“ analizė. Vertikalioji UAB „Kuehne+Nagel“ analizė. Pelno ir pelningumo analizė. Pelno analizė. Pardavimų pelningumo analizė. Turto pelningumo analizė. Kapitalo pelningumo analizė. Finansinio statuso rodiklių analizė. Trumpalaikio mokumo rodikliai, ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 46 psl.
2016 12 13
X Įmonės veiklos analizė
Įvadas. Horizontalioji analizė. Horinzontalioji balanso analizė. Horizontalioji pelno ( nuostolių) analizė. Vertikalioji analizė. Vertikalioji balanso analizė. Vertikalioji pelno ( nuostolių) analizė. Pelningumo analizė. Pardavimų, turto ir nuosavo kapitalo pelningumo analizė. Grynojo pardavimų pelningumo pokytį iš viso ir dėl ...
Vadybos analizės, Analizė, 6 psl.
2011 03 18
Šildymo katilai Įmonės veiklos analizė
Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Įmonės pavadinimo pasirinkimo pagrindimas. Įmonės strategija 5 metams. Žmogiškųjų išteklių valdymo procesas. Naujo darbuotojo įvedimo planas. Techniniai ekonominiai rodikliai. Įmonės veiklos kiekvienų metų ir 5 metų finansinių rodiklių analizė. Balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 psl.
2016 12 06
Finansinė atskaitomybė Pieno žvaigždės
Įvadas. Įmonės veiklos aprašymas. Ab „pieno žvaigždės“ horizontalioji ir vertikalioji analizė. AB „Pieno žvaogždės“ SANTYKINIŲ RODIKLIŲ ANALIZĖ. Pelningumo rodiklių analizė. Mokumo rodiklių analizė. Trumpalaikio mokumo rodikliai. Ilgalaikio mokumo rodikliai. Veikos efektyvumo rodiklių analizė. Išlaidų lygio rodiklių ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 44 psl.
2013 10 22
Ilgalaikio ir trumpalaikio turto analizė
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės ilgalaikio turto analizė. Ilgalaikio turto sudėtis, struktūra ir dinamika. Ilgalaikio turto naudojimo ir techninės būklės vertinimas. Ilgalaikio turto efektyvumo rodiklių analizė. Įmonės trumpalaikio turto analizė. Trumpalaikio turto efektyvumo (apyvartumo) rodiklių analizė. Trumpalaikio ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 psl.
2016 12 15
Įmonės veiklos analizė kursinis darbas
Įvadas. Finansinės analizės tikslai. Analizės uždavinių nustatymas. Finansinių koeficientų privalumų ir trūkumų išaiškinimas. Balanso horizontalioji ir vertikalioji analizė. Įmonės veiklos analizė, remiantis finansiniais koeficientais ir rodikliais. Pelno ir pelningumo (rentabilumo) analizė. Pardavimų pelningumas. Kapitalo ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 psl.
2016 02 08
Uab „Širvintų šiluma“ veiklos analizės profesinės veiklos praktikos ataskaita
Įvadas. Pelningumo analizė. Investicijų pelningumo analizė. Veiksnių įtakos grynajam pardavimų bei turto pelningumams analizė. Mokumo analizė. Trumpalaikio mokumo analizė. Turto struktūros analizė. Santykinių trumpalaikio mokumo analizė. Mokumo analizė. Įsiskolinimo analizė. Veiklos efektyvumo analizė. Bankroto tikimybės ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 22 psl.
2015 05 03
Įmonės x finansinė analizė
Įvadas.Horizontalioji ir vertikalioji analizės. Pelningumo analizė. Pardavimų pelningumo analizė. Turto pelningumo analizė. Kapitalo pelningumo analizė. Finansinio statuso rodikliai. Trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Ilgalaikio mokumo analizė. Uab “X” veiklos ateities prognozės. Išvados. Naudota literatūra.
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 psl.
2014 06 05
Įmonės finansinė analizė praktikos ataskaita
Įvadas. Pardavimų ir investicijų pelningumo analizė. Trumpalaikio mokumo analizė. Trumpalaikio turto struktūros analizė. Santykinių trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Lėšų formavimo šaltinių analizė. Įsiskolinimo laipsnio analizė. Veiklos efektyvumo analizė. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 22 psl.
2012 04 04
X imonės veiklos finansinė analizė
Įvadas. Įmonė ir jos veikla. Horizontalioji ir vertikalioji analizė. Įmonės mokumo būklės ir jos kapitalo struktūros analizė. Įmonės finansiniai rezultatų analizė. Įmonės veiklos efektyvumo analizė. Kompleksiškas įmonės finansinės veiklos įvertinimas. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros šaltiniai.
Finansų analizės, Analizė, 18 psl.
2014 04 13
UAB „Kretingos vandenys“ finansinės būklės įvertinimas
Įvadas. Įmonės istorija , veikla ir apskaitos politika. Bendra informacija apie įmonę. UAB „Kretingos vandenys“Balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos horizontalioji ir vertikalioji analizė. Balanso horizontalioji ir vertikalioji analizė. Turto analizė. Nuosavybės analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontalioji ir ...
Finansų praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 35 psl.
2016 11 19
Mokumo ir pelningumo rodikliai
Uab „x baldai“. Mokumo ir pelningumo rodikliai. Įvadas. Mokumo ir pelningumo rodiklių teorinis pagrindimas. Mokumas ir mokumo rodikliai. Pelningumas ir pelningumo rodikliai. „x baldai“ mokumo ir pelningumo rodikliai. Darbo metodika ir priemonės. Uab „x baldai“ veiklos kryptys ir sąlygos. Uab „x baldai“ mokumo ir pelningumo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 psl.
2013 04 18
„Apranga“ ilgalaikio mokumo rodiklių analizė
Įvadas. Ilgalaikio mokumo rodikliai. Ilgalaikio Mokumo Rodiklio Samprata. Ilgalaikio Mokumo Rodikliai. Formulės Naudojamos Praktinėje Dalyje. Ilgalaikio mokumo rodiklių analizė ab ,,apranga‘‘. Ab ,,Apranga‘‘ Pristatymas. Akcinės Bendrovės ,,Apranga‘‘ Ilgalaikio Mokumo Analizė. Išvados ir siūlymai. Literatūra.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2016 03 09