įmonės pelningumo analizė

300 dokumentų
BTA veiklos pelningumo analizė
Įvadas. Įmonės pelno teorinė analizė. Pelno samprata. Pelno analizes metodika, darbo esmė, tikslai, uždaviniai. Įmonės pelningumo rodikliai ir sprendimai. Uab „bta draudimas“ pelno analizė. Interviu su uab „bta draudimas“ įmonės darbuotojais. Uab „bta draudimas“ charakteristika. Uab „bta draudimas“ pelno (nuostolio) ...
Daudimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 48 psl.
2010 11 25
Įmonės uab „x“ finansinė analizė
Įvadas. Įmonės finansinė analizė. Horizontalioji ir vertikalioji analizės. Pelningumo analizė. Pardavimų pelningumo analizė. Turto pelningumo analizė. Kapitalo pelningumo analizė. Finansinio statuso rodikliai. Trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Ilgalaikio mokumo analizė. Uab “X” veiklos ateities prognozės. Išvados.
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 psl.
2014 06 02
Įmonės pelningumo didinimo analizė
Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Pelno (nuostolio) ataskaitos samprata. Pelnas. Darbo metodai ir priemonės. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontali ir vertikali analizė. Bendroji pelno (nuostolių) ataskaitos struktūra. Pelningumas. Pelningumo rodikliai. Darbo rezultatai ir jų aptarimai. X įmonės veiklos pristatymas. Pelno ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 psl.
2013 03 05
Įmonės pelningumas ir jo reguliavimo būdai
Įvadas. Įmonės pelningumas. Pelningumo samprata. Pagrindiniai pelningumo rodikliai. Du Pont'o analizė. Pelningumui įtaką darantys veiksniai. Įmonės AB LESTO pelningumo rodiklių analizė. Įmonės AB LESTO charakteristika. AB LESTO pelningumo rodiklių analizė. Išorinių bei vidinių veiksnių įtaka AB LESTO pelningumo rodikliams. ...
Finansų referatai, Referatas, 20 psl.
2014 10 14
Įmonės finansinė analizė kursinis darbas
Įvadas. Įmonės analizės esmė. Finansinių koeficientų privalumai ir trūkumai. Pelno ir pelningumo analizė. Pelno analizė. Pardavimų pelningumo analizė. Turto pelningumo analizė. Kapitalo pelningumo analizė. Trumpalaikio mokumo rodikliai, jų analizė. Trumpalaikio turto sudėties analizė. Ilgalaikio mokumo analizė. Išteklių ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 49 psl.
2015 03 31
Imonės finansinė analizė ekonomikos kursinis darbas
Įvadas. Įmonės finansinės analizės esmė. Horizontalioji UAB „Kuehne+Nagel“ analizė. Vertikalioji UAB „Kuehne+Nagel“ analizė. Pelno ir pelningumo analizė. Pelno analizė. Pardavimų pelningumo analizė. Turto pelningumo analizė. Kapitalo pelningumo analizė. Finansinio statuso rodiklių analizė. Trumpalaikio mokumo rodikliai, ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 46 psl.
2016 12 13
Įmonės x finansinė analizė
Įvadas.Horizontalioji ir vertikalioji analizės. Pelningumo analizė. Pardavimų pelningumo analizė. Turto pelningumo analizė. Kapitalo pelningumo analizė. Finansinio statuso rodikliai. Trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Ilgalaikio mokumo analizė. Uab “X” veiklos ateities prognozės. Išvados. Naudota literatūra.
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 psl.
2014 06 05
Pelningumą įtakojantys veiksniai ir pelningumo padidinimo galimybių nagrinėjimas
Įvadas. Uab montaura charakteristika. Uab montaura veiklos profilis. Uab montaura valdymas įmonės pagrindiniai konkurentai, rinkos apimtys. Darbuotojai ir jų išsilavinimas. Pelningumo esmė, ryšys su finansų valdymu ir įtaka uab montaura veiklai. Pelningumo esmė ir įtaka uab montaura veiklai. Įmonės finansų valdymo ir pelningumo ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 34 psl.
2011 12 15
Pelno ir pelningumo rodiklių analizė kursinis darbas
Įvadas. Pelno ir pelningumo rodiklių teoriniai aspektai. Pelno ir pelningumo reikšmės samprata. Pelno analizė. Pelningumo rodikliai. Uab „Bankas„ pelno ir pelningumo rodiklių analizė. Įmonės charakteristika. Pelno analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra. Priedai. Balanso ataskaita. Pelno nuostolio ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 psl.
2016 01 03
Imonės finansinė analizė ir efektyvumo tyrimas
Įvadas. Įmonės finansinės analizės esmė. Finansinių koeficientų privalumai ir trūkumai. Pelno ir pelningumo analizė. Pelno analizė. Pardavimų pelningumo analizė. Kapitalo peningumo analizė. Trumpalaikio mokumo rodikliai, jų analizė. Įmonės veiklos prognozavimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 psl.
2016 04 26
Kapitalo pelningumo analizė
Kapitalo pelningumo analizė. Sąvokos. Kapitalo pelningumo rodikliai. Veiksnių, darančių įtaką pastoviojo kapitalo pelningumo pasikeitimui, duomenys (tūkst. Eur). Pagrindiniai N įmonės pelningumo rodikliai. Pelningumo rodiklių analizė. Investicijų ekonomiškumo įvertinimas. Investicijų ekonomiškumas. Įvertinkite kuri iš ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2016 11 13
Pelningumo didinimo galimybių tyrimas
Paveikslų ir lentelių sąrašas. Santrauka. Summary. Įvadas. Įmonės pelningumo analizė. Finansinės analizės samprata ir rūšys. Pelningumo samprata ir jo rodiklių analizė. Finansinis prognozavimas. Ab vilkyškių pieninė veiklos analizė. Bendrovės veikla. Horizontali ir vertikali analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Pelningumo ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 psl.
2014 05 20
Finansinė analizė (2)
Įvadas. Finansinės analizės esmė. Finansinių koeficientų privalumai ir trūkumai. Pelningumo analizė. Pelno analizė. Pardavimų pelningumo analizė. Turto pelningumo analizė. Kapitalo pelningumo analizė. Trumpalaikio mokumo rodikliai, jų analizė. Trumpalaikio turto sudėties analizė. Ilgalaikio mokumo analizė. Išteklių valdymo ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 50 psl.
2013 11 10
Baldų įmonės veiklos analizė
Įvadas. Įmonės veiklos charakteristika. Horizontalioji ir vertikalioji finansinių ataskaitų analizė. Horizontalioji ir vertikalioji balanso analizė. Horizontalioji ir vertikalioji pelno (nuostolio) analizė. Santykinių rodiklių analizė. Trumpalaikio mokumo rodikliai ir jų analizė. Apyvartinio kapitalo analizė. Ilgalaikio mokumo ...
Vadybos analizės, Analizė, 33 psl.
2012 03 27
Įmonės finansinių rezultatų analizė
Įvadas. Literatūros apžvalga. Įmonės apibūdinimas. Uab „x“ finansinių rezultatų analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos vertikalioji ir horizontalioji analizė. Veiksnių įtakos finansinių rezultatų pasikeitimui analizė. Įvairiapusės veiklos įtakos finansiniam rezultatui analizė. Pelno paskirstymo ir pridėtosios vertės ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 psl.
2013 11 21
Pelningumo rodiklių analizė greitųjų kreditų įmonėje
Įvadas. Įmonės pelningumo rodiklių teorinė analizė. Pelningumo samprata. Pardavimo pelningumo analizė. Turto pelningumo analizė. Kapitalo pelningumo analizė. Uab „Moment credit“ pelningumo rodiklių analizė. Apie bendrovę. Uab „Moment Credit“ pardavimo pelningumo analizė. Uab „Moment Credit“ turto pelningumas. Uab „Moment ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 psl.
2015 04 17
Imonės Gubernija finansinių rodiklių analizė
Įvadas. Ab „gubernija“ charakteristika. Finansinių santykinių rodiklių grupės. Pelningumo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Įsiskolinimo rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Horizontalioji analizė. Horizontali pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. M. –. M. Vertikalioji analizė. Ab “gubernija” vertikalioji balanso analizė. M. –. M. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2012 06 01
Įmonės finansinė analizė kursinis
Įvadas. Finansinės analizės tikslai. Finansinės analizės uždaviniai. Finansinių koeficientų reikšmė, privalumai ir trūkumai. Įmonės (balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos) horizontalioji ir vertikalioji analizė. Horizontalioji įmonės „X“ balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitų analizė. Vertikalioji įmonės „X“ balanso ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 44 psl.
2014 11 14
AB „Rokiškio sūris“ veiklos pelningumo tyrimas
Įvadas. Teorinė dalis. Pelningumo samprata ir jo svarba įmonės veiklai. Pelningumo rodiklių klasifikavimas. Pelningumo rodiklių analizės metodai. AB „Rokiškio sūris“ veiklos pelningumo tyrimas. Pagrindiniai bendrovės duomenys. Įmonės 2007-2014 m. Horizontalioji analizė. Grafiškas rodiklių pateikimas. AB „Rokiškio sūris“ ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 psl.
2017 03 24
Finansinė analizė (3)
Įvadas. Finansinė analizė. Įmonės finansinės analizės esmė. Finansinės analizės tikslai. Pagrindiniai įmonės veiklos analizės uždaviniai. Analizės rūšys. Trumpalaikio mokumo rodikliai, jų analizė. Trumpalaikio turto sudėties analizė. Ilgalaikio mokumo analizė. Veiklos efektyvumo rodikliai ir jų analizė. Sąnaudų lygio ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 psl.
2014 01 04
Įmonės UAB “X” veiklos analizė
Įvadas. Finansinės analizės esmė, tikslai ir uždaviniai. Finansinės analizės uždaviniai. Finansinių ataskaitų rodikliai. Finansinių koeficientų privalumai ir trūkumai. Uab “X”finansinės ataskaitos. Horizontalioji ir vertikalioji analizė. Pelno ir pelningumo ataskaita. Pelno analizė. Pardavimų pelningumo analizė. Turto ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 42 psl.
2015 03 23
Pelningumo analizė veiklos diversifikavimo kontekste
Įvadas. Pelno ir pelningumo teoriniai aspektai. Pelno samprata. Pelno analizės teoriniai aspektai. Pelningumo rodikliai ir jų skaičiavimas. Vidaus ir išorės veiksniai, lemiantys įmonės pelną. Segmentinės pelno analizės modelio pritaikomumas paslaugų įmonėse. Informacijos šaltinių analizės išvados. Uab „x“ pelningumo analizė ...
Finansų bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 44 psl.
2013 10 08
Įmonės analizė, plėtros ir pelno didinimas
Įmonė tvarko ir parduoda įvairios paskirties kompiuterizuotą įrangą. Įvadas. Bendra įmonės charakteristika. Iį aplinka. Veiksniai turintys įtakos įmonės veiklos rezultatams. Išorinė aplinka. Ekonominiai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Politiniai veiksniai. Įmonės vidinė aplinka. Vartotojai. Įmonės ...
Vadybos analizės, Analizė, 9 psl.
2013 01 17
Pelno ir pelningumo rodiklių analizė
Įvadas. Pelnas Ir Pelningumas. Pelno Samprata. Pelningumo Ir Kapitalo Sampratos. Įmonės Veiklos Pelningumo Rodikliai. Pelningumo Rodikliai. Finansinės Analizės Objektas,Tikslai, Metodai Ir Būdai. Pelnas Ir Pelno Ataskaita. Gamybos Pelningumas. Praktinė Dalis. Veiklos pelningumo analizė. Metų pelningumo analizė. Metų veiklos efektyvumo ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2015 09 11
Finansinė analizė Klaipėdos baldai
Įvadas. Įmonės veiklos charakteristika. Finansinių atskaitomybių rodiklių analizė. Horizontalioji ir vertikaliojibalanso analizė. Horizontalioji ir vertikalioji pelno (nuostolių) analizė. Veiklos rezultatus įtakojančių veiksnių analizė. Turto apyvartumo rodikliai. Trumpalaikio mokumo rodikliai. Ilgalaikio mokumo rodikliai. ...
Finansų analizės, Analizė, 23 psl.
2013 10 24
Lietuvos pieno sektoriaus įmonių pelningumo rodiklių analizė
Lietuvos pieno sektoriaus įmonių pelningumo rodiklių analizė. Straipsnio tikslas. Pelningumo ir jį lemiančių veiksnių analizė pelno ekonominė reikšmė ir jo analizė. Pelno rodiklius lemiantys veiksniai. Pelningumo rodiklių reikšmė ir klasifikavimas. Pelningumo rodiklių orientacinis vertinimo lygis. Rodiklio pavadinimas. Lietuvos ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 9 psl.
2016 03 23
Pelningumo analizė skaidrės
Pelno siekimas. Pelno analizės svarba. Pelno analizės uždaviniai. Pelnui įtaką darantys veiksniai. Išorės veiksnių, darančių įtaką pelnui, analizė. Vidaus veiksnių, nulėmusių įmonės pelną, apibendrinta analizė. Pelningumas. Pelningumo rodiklių klasifikacija. Bendrasis pardavimų pelningumas. Veiksniai, lemiantys bendrąjį ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 35 psl.
2016 12 04
Įmonės pelningumas ir jį lemiančių veiksnių tyrimas
Įvadas. Profesinių kompetencijų sąrašas. Pelningumo vertinimo metodiniai aspektai. Pelningumo sampratos analizė. Pelningumo rodikliai ir jų vertinimo metodologija. Pardavimo pelningumo rodikliai. Turto pelningumo rodikliai. Kapitalo pelningumo rodikliai. Pelningumą lemiantys veiksniai. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Apb ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 73 psl.
2016 12 08
Finansinės veiklos analizė
Įvadas. Pardavimų pelningumo analizė. Investicijų pelningumo analizė. Trumpalaikio turto struktūros analizė. Trumpalaikio mokumo analizė. Ilgalaikio mokumo analizė. Įsipareigojimų analizė. Turto apyvartumo rodikliai. Bankroto tikimybė. Išvados. Literatūra. Priedai. Pardavimų ir investicijų pelningumo analizė. Veiksnių įtakos ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 28 psl.
2011 05 15
Logistinės įmonės finansinė analizė
Įmonės finansinė analizė logistikos kursinis darbas Lentelių sąrašas. Įvadas. Darbo objektas. Darbo tikslas pagal pateiktus UAB „X“ metinius finansinius duomenis atlikti pateiktų ataskaitų horizontaliąją ir vertikaliąją analizę, apskaičiuoti veiklos pelningumo, finansinio statuso, finansinio valdymo ir išteklių valdymo ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 53 psl.
2017 10 08