Šeimos samprata

300 dokumentų
Kokias asmens, šeimos, visuomenės vertybes galime atpažinti iš vaikams duodamų vardų? - Kalba, 8 kalbėjimo potemė

12 klasės kalbėjimas. Kalbėjimo potemė 2018 m. Tema: Kalba. 8 potemė. Kokias asmens, šeimos, ...

Apibendrindama noriu pasakyti, kad pasakius vardą, gali greitai paaiškėti, kada jūs gimėte, ...

Kalbėjimo potemės 2018, 3 psl.
2013 02 03
Šeimos svarba Vaižganto ir Biliūno kūriniuose
Šeimos svarba vaižganto ir biliūno kūriniuose.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 psl.
2013 04 28
Šeimos šventes scenarijus
Saulė (Ieva) deklamuoja eilėraštį. Spindulėliai laiko saulės spinduliukus, gėlės miega. Gėlių daina „Princesė“. Gėlės deklamuoja eilėraščius. Žaidimas „Vabaliukai“. Eilėrasčius deklamuoja Vabaliukai Matas, Lukas, Vladikas, Benas B. Mergaitės dainuoja dainą su vėžimėliais. Pasveikinimo daina.
Pedagogikos scenarijai, Scenarijus, 5 psl.
2014 03 04
Kaltės ir atgailos samprata J. Biliūno novelėse
Kaltės ir atgailos samprata j. Biliūno novelėse
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2013 05 06
Ar senuosiuose Lietuvos literatūros tekstuose ryškėjanti laisvės samprata aktuali šiais laikais? - Literatūra, 23 kalbėjimo potemė

12 klasės kalbėjimas 2018 m. Tema: Literatūra (Kultūra). 23 potemė, yra planas.

Lietuvai teko patirti daug sunkumų, kol pagaliau įtvirtinome savo tautą. Praeityje mūsų ...

Kalbėjimo potemės 2018, 12 klasė, 23 potemė
2014 03 01
Šeimos vertybės lietuvių literatūroje rašinys
Šeimos vertybės lietuvių literatūroje. (J. Biliūnas; A. Škėma; K. Donelaitis).
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 psl.
2014 03 16
Šeimos vertybės lietuvių literatūroje
Šeimos vertybės lietuvių literatūroje.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2013 05 08
Vartotojų elgsena
Įvadas. Vartotojų elgsenos sąvokos, apibrėžimai. Vartotojų elgsenos samprata. Vartotojų elgsenos modeliai. Vartotojų tipai ir pagrindiniai vartotojų elgsenos bruožai. Aplinkos veiksnių įtaka vartotojų elgsenai. Grupė, jos samprata. Grupių įtaka. Šeimos narių įtaka pirkiniams. Kultūros samprata ir jos reikšmė vartotojų ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 psl.
2011 03 14
Doros samprata lietuvių literatūroje
Rašinys apie dorybę. Doros samprata lietuvių literatūroje.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2014 03 15
Kodėl svarbu gyventi santarvėje su artimaisiais?
Kodėl svarbu gyventi santarvėje su artimaisiais?
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2012 05 29
Šeimos svarba „Dėdės ir dėdienės“ ir „Liūdna pasaka“
Šeimos svarba ,,Dėdėse ir dėdienėse“ ir ,,Liūdnoje pasakoje“.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 psl.
2014 03 27
Socialinės rizikos šeimos
Įvadas. Socialinės rizikos šeimų analizė teoriniu aspektu…. Socialinės rizikos šeimų samprata. Socialinės rizikos šeimų atsiradimo priežastys ir problemos. Socialinės rizikos šeimų rizikos ir sociodemografiniai veiksniai. Socialinio darbo su rizikos šeimomis organizavimas. Socialinės rizikos šeimų duomenų analizė. ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 psl.
2013 03 18
Kaip pakito šeimos samprata?
Rašinys lietuvių kalbos pamokai. Rašytas 12 klasėje.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 psl.
2012 12 20
Auklėjimo idėjos Šatrijos Raganos apysakoje Sename dvare
Auklėjimo idėjos Šatrijos Raganos apysakoje ,,Sename dvare‘‘.
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 2 psl.
2013 09 11
Pasitenkinimas darbu
Įvadas. Darbuotojų pasitenkinimo darbu teoriniai aspektai. Svarbiausių, pasitenkinimą darbu nulėmiančių veisksnių apžvalga. Personalo kaitos organizacijoje problematika. Personalo kaitos samprata. Darbuotojų kaitą įtakojančios priežastys ir veiksniai. Kaitos organizacijoje pasekmės ir būdai jai valdyti. Ryšys tarp darbuotojų ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 psl.
2011 04 13
Kineziterapinis paciento tyrimas ir kineziterapijos planas sergant reumatoidiniu artritu
Kineziterapinis paciento tyrimas ir kineziterapijos planas sergant reumatoidiniu artritu. Amžius. Lytis. Diagnozė. Kineziterapinė diagnozė. Taikyti testai. Problemos. Uždaviniai. Efektyvumas. Rekomenduojama kompensacinė technika. Rekomendacijos pacientui (paciento šeimos nariams). Rekomendacijos pacientui (paciento šeimos nariams). ...
Medicinos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 10 psl.
2013 01 20
Vertės grandinės kūrimo modeliai ir procesas
Įvadas. Vertės samprata. Vertės grandinės modelio samprata ir sudėtis. M. Porter vertės grandinės modelis. Vertės grandinės modelio principinė struktūra. Detalizuotas vertės grandinės modelis. Vertės grandinės modelio kūrimo procesas. Vertės kūrimo sistema. Vertės grandinės kūrimo priežastys. Vertės grandinės modelio ...
Verslo referatai, Referatas, 19 psl.
2014 02 27
Pedagogikos egzamino atsakymai
Pedagogikos egzamino atsakymai. Ugdymo samprata ir struktūra. Ugdymo tikslų ir uždavinių samprata bei svarba ugdymo procese samprata. Mokymo svarba ugdymui ir ugdymuis. Pedagogikos objektas ir jo ypatumai. Kodėl teigiama, jog ypatingą vaidmenį vaiko asmenybės ugdyme užima šeima? Aptarkite ugdymo funkcijas. Paaiškinkite pagrindinių ...
Pedagogikos šperos, Špera, 6 psl.
2012 09 27
Logistikos samprata
Įvadas. Logistikos samprata. Pagrindiniai logistikos raidos etapai. Logistikos tikslai ir uždaviniai. Pagrindinės logistikos pritaikymo sritys. Logistikos vystymosi veiksniai. Logistikos verslo plėtra Lietuvoje. Išvados. Literatūros sąrašas.
Logistikos referatai, Referatas, 11 psl.
2013 06 07
Klientų aptarnavimo analizė Maxima
Įvadas. Vartotojų elgsenos analizė. Vartotojo elgsenos samprata. Pirkėjo elgesio analizė. Pirkėjų aptarnavimas. Įmonės marketingo samprata ir reikšmė. Marketingo orentacija. Klientųaptarnavimo uab "maxima"tyrimas. Prekybos centro "maxima" veikla. Klientų aptarnavimo uab „ maxima“ tobulinimo galimybes. Tyrimo metodika. Tyrimo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 psl.
2012 04 24
Paauglių fizinis aktyvumas skatinimas mokyklose
Įvadas. Literatūros apžvalga. Fizinio aktyvumo samprata ir svarba. Moksleivių fizinio aktyvumo motyvai. Fizinė saviugda. Šeimos įtaka vaikų fizinio aktyvumo skatinimui. Fizinio aktyvumo svarba mokinių psichinei sveikatai. Fizinio aktyvumo įtaka paauglių savivertei. Fizinio aktyvumo skatinimas bendrojo lavinimo mokyklose. Kūno kultūros ...
Kūno kultūros kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 psl.
2012 04 10
Personalo valdymas organizacijoje
Įvadas. Personalo valdymo samprata. Personalo samprata. Personalo valdymo samprata. Pagrindinės personalo valdymo veiklos. Darbų analizė. Personalo planavimas. Personalo verbavimas. Personalo atranka. Personalo adaptavimas. Personalo vertinimas. Personalo judėjimo valdymas. Personalo mokymas ir vystymas. Kompensavimas (skatinimas) ir apsauga. ...
Vadybos referatai, Referatas, 13 psl.
2014 06 28
Vadovavimo samprata ir esmė. Vadovavimas ir lyderiavimas
Įvadas. Vadovavimas. Vadovavimo samprata. Vadovavimo teorijos. Bruožų teorijos. Elgesio teorijos. Kelio – tikslo teorija. Charizmatinis vadovavimas. Fiedlerio vadovavimo modelis. Lyderiavimas. Lyderiavimo sąvoka. Mcgregoro x ir y lyderiavimo stilių teorijos. Hersey ir blanchard situacinis lyderiavimo modelis. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 14 psl.
2010 12 06
Asmeninis biudžetas
Įvadas. Biudžeto lentelė. Pajamų ir išlaidų diagramos. Alternatyva. Išvados.
Ekonomikos analizės, Analizė, 7 psl.
2012 12 25
Tarptautinis verslas samprata ir raida
Įvadas. Tarptautinio verslo samprata. Tarptautinio verslo plėtros periodizacija. Komercinė era. Ekspancijos era. Koncesijų era. Nacionalinių valstybių era. Globalizacijos era. Spartus tarptautinio verslo sąvokos kitimas. Išvados. Literatūra.
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 psl.
2011 03 23
Elektroninės valdžios samprata ir modeliai
Elektroninė valdžia. Įvadas. Elektroninės valdžios samprata ir esmė. Elektroninės valdžios modeliai. Rašto darbo išvados. Literatūros sąrašas.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 12 psl.
2013 01 08
Doro žmogaus samprata lietuvių literatūroje
Doro žmogaus samprata lietuvių literatūroje.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2015 12 08
Pasaulėžiūros svarba ekonomikoje
Įvadas. Turto, aktyvų-pasyvų, investavimo samprata. Turto samprata. Invastavimo samprata. Aktyvų-pasyvų (samprata). Išsilavinimo svarba rizikų valdyme gyvenime, ekonomikoje. Žmogiškųjų vertybių vaidmuo ekonomikoje. Ar vertybės netenka vertės? Ko verta gyvybė. Reikia moralinio kompaso? Būtinas valdžios pavyzdys. Geras karaliaus ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 12 psl.
2010 12 07
Autentiškos ir neautentiškos egzistencijos samprata pagal E.Fromą
Autentiškos ir neautentiškos egzistencijos samprata pagal E. Fromą. Turėjimas. Buvimas. Tezės.
Filosofijos referatai, Referatas, 6 psl.
2012 10 26
Darbas su rizikos šeimomis
Socialinis darbas. Socialinės rizikos šeima. socialinės rizikos šeimos ir jų vaikai metų pabaigoje (tūkst. ). Socialinės rizikos šeimos tipai. Pagrindinės priežastys, dėl kurių socialinės rizikos šeimos tampa socialinio darbo klientais:. Socialinis darbuotojas, jo profesinė kompetencija. Socialinio darbo metodai. Darbo su klientų ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 19 psl.
2012 10 04