šildymo sistemos hidraulinis

300 dokumentų
Šildymo sistema
Aiškinamasis raštas. Atitvarų šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimas. Pastato šilimos nuostolių skaičiavimas. Pastato projektinė šildymo sistemos galia. Šildymo prietaisų parinkimas. Dvivamzdės apatinio paskirstymo šildymo sistemos hidraulinis skaičiavimas. Medžiagų ir įrengimų specifikacija. Pastato planai su šildymo ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 psl.
2010 03 03
Šildymo sistemų projektavimas gyvenamajame name
Pastato patalpų mikroklimato projektiniai parametrai. Atitvarų konstrukcijų šilumos perdavimo koeficientai. Atitvarų savitieji šilumos nuostoliai. Pastato šildymo sistemos šaltinio projektinė galia. Hidraulinis šildymo sistemų skaičiavimas. Šildymo sistemos hidrauliniai skaičiavimai. Pagrindinių prietaisų ir įrenginių ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 psl.
2017 10 30
Šildymo sistemos projektavimas
Užduotis. Aiškinamasis raštas. Atitvarų šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimas. Pastato atitvarų projektinių savitųjų šilumos nuostolių skaičiavimas. Pastato šildymo sistemos galios nustatymas. Metinių šilumos sąnaudų skaičiavimas. Pastato šildymo sistemos projektavimas. Šildymo sistemos dalies hidraulinis skaičiavimas. ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 psl.
2015 04 21
Šildymo ir vėdinimo kursinis projektas
Kursinio projekto užduotis. Turinys. Aiškinamasis raštas. Pastato atitvarų šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimas. Išorės siena. Rūsio perdenginys. Pastogės. Stogas. Langai. Lauko durys. Pastato šilumos poreikių skaičiuotė. Pastatui šildyti reikalingas šilumos kiekis. Metinių šilumos kiekių sąnaudų skaičiavimas. Šildymo ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 psl.
2010 03 03
Spindulinio šildymo sistemos
Spindulinio šildymo sistemos. Spindulinio šildymo sistemos (SŠS). Infraraudonasis šildymas pasižymi šiais privalumais. Infraraudonasis spinduliavimas (IR). IR skirstoma į tris sritis (tarp kurių nėra labai griežtų ribų). Vietinė spindulinio šildymo sistema. Centrinės spindulinio šildymo sistemos.
Statybos skaidrės, Skaidrės, 28 psl.
2014 04 27
Inžinerinės sistemos
Baigiamojo darbo užduotis. Baigiamojo darbo žiniaraštis. Baigiamojo darbo anotacija. Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo objektas. Profesinių kompetencijų sąrašas. Informacinių šaltinių apžvalga. Skaičiavimai. Pastato šildymo sistema. Šilumos perdavimas per pastato atitvarines konstrukcijas. Patalpos atitvarų ...
Statybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 74 psl.
2013 04 09
Pastatų inžinerinės sistemos kursinis darbas KTU
Turinys. Aiškinamasis raštas. Projektavimo tikslas. Išeities duomenys projektavimui. Vandentiekio sistemos projektavimas. Aiškinamasis raštas apie projektuojamą vandentiekio sistemą. Vandentiekio sistemos parametrų skaičiavimas. Maksimalių sekundės debitų skaičiavimas. Hidraulinis vandentiekio tinkle skaičiavimas. Vandens skaitiklio ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 psl.
2012 11 27
Laivų šildymo sistemos
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla navigacijos katedra laivo eksploatavimo įranga ir laivo valdymas. Šildymo sistemos. 2013 Šildymo sistemos Šildymo sistemos. Elektriniai šildytuvai. Elektriniai infraraudonųjų spindulių šildytuvai. Atliekų šilumos atgavimo sistemos laivuose. PTG sistema. STG sistema. ST PT sistemos. WHR sistemos. ...
Laivybos referatai, Referatas, 9 psl.
2015 05 07
Daugiabučio gyvenamojo namo šildymo ir vėdinimo sistemų projektavimas
Įvadas. Pastato architektūrinė dalis ir atitvarų konstrukcijos skaičiavimai. Atitvarų šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimas. Išorinės atitvaros šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. Atitvarų šilumos inercijos D skaičiavimas. Vidutinė pastato išorinių atitvarų inercija. Norminės ir leistinos gyvenamojo namo ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 53 psl.
2016 06 28
Pastatu šildymas
Įvadas. Projektiniai parametrai. Pastato statybos vietovės klimatologiniai duomenys ir laiko oro projektiniai parametrai. Šildymo sezono oro temperatūros parametrai. Patalpų mikroklimato projektiniai parametrai. Pastato aitvarų šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimas. Pastato šildymo galia. Šilumos nuostoliu skaičiavimas. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 psl.
2011 01 09
Dvi vamzdinė šildymo sistema. Atitvarinių konstrukcijų parinkimas, jų šilumos perdavimo koeficientų. Skaičiavimas. Išorinė siena. Stogas su nešildoma paliepė. Tarp aukštinė perdanga. Pirmo aukšto grindis. Langų šilumos perdavimo koeficientas. Išorinių durų šilumos perdavimo koeficientas. Atitvarų šiluminė inercija. Šildymo ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 psl.
2013 04 26
Volkswagen Golf IV užvedimo palengvinimo sistemos tyrimas
Įvadas. Užvedimo palengvinimo sistemos veikimo principas ir ją sudarančių komponentų techniniai parametrai. Aprašomo automobilio techniniai duomenys. Užvedimo palengvinimo sistemos veikimas. Užvedimo palengvinimo sistemos komponentų techniniai parametrai. Akumuliatoriu Įkrovimo ir iškrovimo charakteristikos. Šildymo sistemos. Šildymo ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 psl.
2014 12 29
Šildymo sistema individualiam namui
Aiškinamasis raštas. Pastato patalpų mikroklimato projektiniai parametrai. Atitvarų konstrukcijų šilumos perdavimo koeficientai. Grindų ant grunto šilumos perdavimo koeficientas. Stogo šilumos perdavimo koeficientas. Lango šilumos perdavimo koeficientas. Išorinių durų šilumos perdavimo koeficientas. Išorinės lauko sienos svoris. ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 psl.
2016 04 01
Gyvenamojo namo šildymo sistema
Įvadas. Išeities duomenys. Pastato šildymo šilumos poreikiai. Pastato projektinės galios nustatymas. Galimi varinatai. Kuro sąnaudų bei išlaidų jam pirkti skaičiavimas. Investicijos. Eksploatacinės išlaidos. Rizikos veiksniai. Ekonominis skaičiavimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Pasirenku vieno aukšto namą, kurio plotas 145 ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 psl.
2011 05 22
Individualaus gyvenamojo namo šildymo ir vėdinimo sistemų projektavimas
Individualaus gyvenamojo namo šildymo ir vėdinimo sistemų projektavimas. Įvadas statinio statybos teisinis reglamentas. Pastato architektūrinė dalis ir atitvarų konstrukcijos skaičiavimas. Atitvarų šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimas. Išorinės atitvaros šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. Atitvaros į garažą ...
Statybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 52 psl.
2013 02 11
Ūkininko šilumos ūkio projektavimas
Įvadas. Informacijos šaltinių analizė. Šilumos tiekimas vartotojams. Lauko šilumos tiekimo tinklai. Lauko šilumos tiekimo tinklų schemos. Lauko šilumos tiekimo tinklų klojimo būdai. Lauko šilumos tiekimo tinklų pagrindiniai elementai. Šilumos izoliacija. Pastatų šildymo sistemos. Orinio šildymo sistemos. Grindinio šildymo ...
Žemės ūkio diplominiai darbai, Diplominis darbas, 47 psl.
2014 10 27
Pastatų inžinerinių sistemų kursinis darbas
Patalpų šilumos nuostolių skaičiavimas. Šilumos šaltinio parinkimas. Šildymo prietaisų parinkimas. Kolektoriaus vietos parinkimas. Šildymo sistemos hidraulinis skaičiavimas. Išsiplėtimo indo tūrio skaičiavimas. Parenkami du išsiplėtimo indai Reflex N 200, kurių talpa po 200 l. Cirkuliacinio siurblio parinkimas. Vėdinimas. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 psl.
2015 10 10
Geriаusios šildymo sistemos pаrinkimаs gyvenаmаjаm nаmui
Įvаdаs. Informacija apie projektą. Šildymo sistemų literatūros analizė. Dujinis šildymas. Infrаrаudonųjų spindulių šildymаs. Šildymas kietuoju kuru. Kietojo kuro rūšys ir jų skirtumai. Kietojo biokuro svarba. Individualių namų šildymo tyrimas Serbijoje ir Juodkalnijoje. Geoterminis šildymas. Šildymo sistemos algoritmas. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 54 psl.
2014 04 15
Centrinis šildymas
Centrinis šildymas. Centrinio šildymo sistema susideda iš šilumos šaltinio (katilo). Šildymo katilas - tai prietaisas, kuriuo šildomas vanduo. Radiatoriai - tai iš sekcijų sudarytas šildomasis blokas centrinio šildymo sistemoje. Tiekiamojo vamzdžio paskirtis iš katilo karštą vandenį paduoti į radiatorius ir kitus šildymo ...
Technologijų skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2014 11 18
Hidraulinis presas skaidrės
Hidraulinis presas. Kas yra hidraulinis presas? Hidraulinis presas - senovinė mašina. Kur naudojamas hidraulinis presas? Hidraulinis presas naudojamas daugybėje sričių. Schema.
Technologijų skaidrės, Skaidrės, 6 psl.
2014 04 21
Inžinerinių sistemų kursinis: pastato vandentiekio, nuotekų, šildymo sistemos projektavimas
Aiškinamasis raštas. Duomenys individualaus darbo atlikimui. Pastato šaltojo vandentiekio sistemos projektavimas. Pastato nuotekų sistemos projektavimas. Šildymo sistemos projektavimas. Aiškinamasis raštas apie projektuojamą šildymo sistemą. Šilumos perdavimo koeficientų parinkimas pagal normines vertes. Patalpų šilumos nuostolių ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 psl.
2017 04 26
Pastato vandentiekio nuotekų šildymo inžinerinių tinklų įrengimas
Aiškinamasis raštas. Pastato šaltojo vandentiekio debitų ir tinklo skaičiavimas ir skaitiklio parinkimas pastato šaltojo vandentiekio debitų ir tinklo skaičiavimas. Vandens skaitiklio parinkimas. Pastato nuotekų tinklo projektavimas. Atitvaros šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. Sienos su vėdinamu oro tarpu šilumos perdavimo ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 49 psl.
2012 06 01
Elektros šildymo įrenginiai
Elektriniai šildymo. įrenginiai. Dielektrinio šildymo esmė. Elektros energijos vertimo į šiluminę būdai. Tiesioginis šildymas. Elektrodų formos. Elektrodinis vandens šildytuvas. Netiesioginio šildymo įrenginiai. Elektrolankinis šildymas. Suvirinimo generatoriai. Srovės lygintuvai. Indukcinio šildymo įrenginiai. Dielektrinio ...
Elektrotechnikos skaidrės, Skaidrės, 19 psl.
2016 03 27
Namo inžinerinės sistemos
Aiškinamasis raštas. Duomenys individualaus darbo atlikimui. Pastato šaltojo vandentiekio sistemos projektavimas. Pastato buitinių nuotekų sistemos projektavimas. Šildymo sistemos projektavimas. Aiškinamasis raštas apie projektuojamą šildymo sistemą. Šilumos perdavimo koeficientų parinkimas pagal normines vertes. Patalpų šilumos ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 psl.
2015 02 25
Reikalavimai grindų, vamzdžių, latakų, estakadų elektrinio šildymo instaliacijai
Reikalavimai grindų, vamzdžių, latakų, estakadų elektrinio šildymo instaliacijai. Bendri reikalavimai. Pagrindiniai reikalavimai šildymo kabelių instaliavimui. Šildymo kabelių negalima pravesti per. Suomių firmos ENSTO grindų šildymo sistema. Kabelio TASSU parinkimas. Šildymo kabelio klojimas betoninėse grindyse (betonuojamas ...
Elektrotechnikos skaidrės, Skaidrės, 34 psl.
2016 03 27
Inovatyvi technologija Geoterminis šildymas
Inovatyvi technologija. Geoterminio šildymo sistemos veikimo principas. Horizontalių kolektorių. Vertikalūs kolektoriai. Geoterminio šildymo sistemos įrengimas , kai kuriuos darbus atliekant pačiam.
Elektronikos namų darbai, Namų darbas, 4 psl.
2016 04 24
Šildymo kursinis
Įvadas. AR. Pastato charakteristika. Pastato statybos vietovės klimatas. Daviniai. Pastato patalpų mikroklimato projektiniai parametrai. Buto šlimos nuostolių skaičiavimas. Norminių šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimas. Patalpų atitvarų, išskyrus išskyrus besiribojančių su gruntu, projektiniai savitieji šilumos ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 43 psl.
2014 03 25
Optimali vėdinimo sistema tvarte
Įvadas. Aiškinamasis skyrius. Gyvulių laikymo technologija. Reikalavimai tvarto mikroklimatui. Tvarto vėdinimo sistemos. Tvarto šildymo sistemos. Projektinis skyrius. Tvarto suplanavimas ir technologinė schema. Tvarto vėdinimo sistemos parametrų skaičiavimas. Tvarto šildymo sistemos parametrų skaičiavimas. Išvados. Literatūra.
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 psl.
2016 01 07
Hidraulinis presas pristatymas
Hidraulinis presas. Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija 8c 1gr. Dominyka Kuncytė. Kas yra hidraulinis presas? Kur naudojamas hidraulinis presas.  Hidraulinis presas - senovinė mašina. Kur naudojamas hidraulinis presas? Hidrauliniu presu galima kalti ir štampuoti metalus. Schema. Ir. Mano schema. Ir štai mes turime stikline obuoliu ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2015 04 27
Pastatų inžinerinių sistemų individualus darbas
Užduotis. Aiškinamasis raštas. Duomenys individualaus darbo atlikimui. Pastato šaltojo vandentiekio sistemos projektavimas. Pastato nuotekų sistemos projektavimas. Šildymo sistemos projektavimas. Aiškinamasis raštas apie projektuojamą šildymo sistemą. Šilumos perdavimo koeficientų parinkimas pagal normines vertes. Patalpų šilumos ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 psl.
2016 12 05