Ūkinio pastato projektas

300 dokumentų
Projektų rūšys
Projektų rūšys. Projektas. Projekto tikslai. Statinio projektas. Rekonstravimo projektas. Rekonstravimo projekto tikslas. Pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektas. Populiariausios pastato atnaujinimo priemonės. Kapitalinio remonto projektas. Laikančiosios konstrukcijos. Paprastojo remonto projektas. Supaprastintas statybos projektas. ...
Braižybos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2012 11 11
Pastatų renovacijos ir rekonstrukcijos kursinis projektas
Architektūriniai sprendiniai. Vidaus apdaila. Inžinerinės pastato sistemos. Techniniai sprendimai. Šildymas. Vėdinimas. Vandentiekis. Nuotekos. Pastato eksterjeras. Pastato interjeras. Inžinerinių sistemų priežiūra. Statinių apsauga nuo susidarančių kritulių ir prevenciniai procesai. Išvados. Naudota literatūra.
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 10 psl.
2013 05 12
Pilnas namo projektas. Statinio charakteristika, sklypo planas. Tūrinis - planinis pastato sprendimas. Konstrukciniai pastato sprendimai. Pamatai. Perdangos. Stogas. Sienos. Durys ir langai. Priešgaisrinė ir darbo sauga. Techniniai - ekonominiai rodikliai. Literatūros sąrašas. Brėžiniai.
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2011 02 22
Pastatu konstrukcija. Pastato brėžinys autocad. Namo projektas autocad. Pamatu planas, stogo planas, pjuvis pastato, perdangu planas.
Statybos brėžiniai, Brėžinys, 1 psl.
2013 01 22
Pamatų tipai skaidrės
Pamatas – tai pastato dalis, kuri perduoda jų apkrovas pagrindui ir yra viena iš svarbiausių pastato dalių. Seklieji pamatai. Poliniai pamatai. Gilieji pamatai. Pamato gylio parinkimas. Konstrukciniai ir naudojimo reikalavimai. Sezoninio įšalo gylis. Technologiniai reikalavimai. Kiti reikalavimai. Sekliųjų pamatų konstrukcijos. Poilsio ...
Statybos konspektai, Konspektas, 64 psl.
2011 04 04
Pastatų konstrukcijos gamybinis pastatas su buitinėmis patalpomis projektas
Įvadas. Sklypo planas. Bendra pastato charakteristika. Konstrukcinis pastato sprendimas. Pamatai ir kolonos. Sienos ir pertvaros. Perdangos ir grindys. Stogas. Laiptai. Langai, durys ir vartai. Lauko ir vidaus apdaila. Išvados. Literatūra.
Statybos projektai, Projektas, 14 psl.
2017 04 24
Strukturizuotos kabelinės sistemos projektavimas
Pastato projektavimas. Aparatines ir darbo viety projektavimas. Kabelių apskaičiavimas. Pastato auksto aukstis lygus 3,5 m, o bendras perdangių. storis - 30 cm. Pastato darbo patalpų sistema yra vienoda, koridorine, ir jij matmenys yra 6x3 m. Koridorius yra 3 m plocio ir eina isilgai viso pastato .
Elektronikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 10 psl.
2011 06 25
Pastato šildymas
Aiškinamasis raštas. Skaičiavimai. Pastato atitvarų šiluminės charakteristikos. Pastato atitvarų projektinių savitųjų nuostolių skaičiavimas. Pastato šildymo sistemos galios nustatymas. Šildymo prietaisų parinkimas. Metinis pastato šilumos poreikis ir išlaidos už šilumą. Oro kiekio nustatymas. Rekuperatorių parinkimas. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2014 11 27
Architekturos stiliai referatas
Įvadas. Neogotika. Sklypo planas. Pastato konstrukciniai sprendimai. Pastato vidaus ir išorės apdaila. Techniniai – ekonominiai pastato rodikliai. Išvados. Informaciniai šaltiniai.
Statybos referatai, Referatas, 16 psl.
2015 05 04
Pastato projektas
Įvadas. Sklypo plano aprašymas. Esama padėtis. Išdėstymas sklype. Sklypo pritaikymas žmonių su negalia reikmėms. Aplinkotvarka. Apšvietimas, apsauga. Bendrieji sklypo rodikliai. Pastato architektūra. Pastato architektūriniai sprendiniai. Vidaus patalpų apdaila. Išorės apdaila. Langai. Durys. Pastato konstrukcijos. Pamatai. Grindų ...
Architektūros kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2013 04 24
Pastato planas Kompiuterizuotos projektavimo sistemos
Įvadas. Pastato aukšto planas. Pastato skersinis pjūvis.
Braižybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 psl.
2014 10 30
Svencelės infrastruktūros projektas
Vietovės situacija klaipėdos regione. Sklypo ir gretimos teritorijos analizė. Sklypo parinkimas pastato statybai. Gamtinių sąlygų apibūdinimas. Pėsčiųjų , dviračių takai. Sklypo tvarkymo sprendiniai. Pastato architektūriniai sprendimai. Pastato konstrukciniai sprendimai. Ekonominis - socialinis poveikis. Įsisteigs mažiausiai 6 ...
Architektūros diplominiai darbai, Diplominis darbas, 17 psl.
2016 11 08
Urbanistika ir Architektura
Paskaitos struktūra. Statinių rūšys. Pastatų tipai. Bendrieji reikalavimai pastatams. Reikalavimai statybos produktams. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai. Statybos techniniai reglamentai. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai. Paveldo tvarkybos reglamentai. Statybos taisyklės ST. Techniniai liudijimai. Metodiniai nurodymai, ...
Statybos konspektai, Konspektas, 103 psl.
2015 06 03
Šildymas
Aiškinamasis raštas. Šildymas. Pastato atitvarų šiluminės charakteristikos. Pastato šilumos (savitieji) nuostoliai. Atitvarų šilumos nuostoliai. Vėdinimo šilumos nuostoliai. Pastato šiluminė galia. Šildymo įrangos parinkimas. Metinis pastato šilumos poreikis ir išlaidos už šilumą. Šildymas.
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 psl.
2014 12 02
ŠVOK namo projektas
Įvadas. Pastato statybos vietovės klimato duomenys (lauko oro projektiniai parametrai (vasaros ir žiemos periodui)Pastato atitvaros. Konstrukcijų charakteristikos. Stogo šilumos perdavimo koeficientas. Lango šilumos perdavimo koeficientas. Išorinių durų šilumos perdavimo koeficientas. Temperatūros pasiskirstymas išorinėje sienoje. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2015 04 15
Pastato ženklinimas vietovėje
Darbo tikslas – atlikti pastato nužymėjimo planus prieš statybas ir po jų. Užduotys. Įvadas. Pastato ženklinimas. Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai. LR teritorijoje statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka. Išvados. Literatūra. Priedai.
Geodezijos referatai, Referatas, 7 psl.
2017 04 11
Perkūno namas
Gotika ir jos ypatybės. Perkuno namo istorija. Sklypo ir pastato struktūra. Pastato statybinės konstrukcijos. Pastato planas. Pastato architektūra. Interjeras ir eksterjeras. Pastato įvertinimas aplinkoje. Legendos apie perkūno šventyklą. Naudota literatura.
Architektūros namų darbai, Namų darbas, 5 psl.
2012 06 14
Įvadas. Pastato tūrinė - planinė charakteristika. Sklypo planas. Pastato konstrukcijos. Sienos. Pertvaros. Pamatai. Perdangos. Laiptai. Stogas. Grindys. Langai ir durys. Pastato vidaus ir išorės apdaila. Techniniai - ekonominiai rodikliai. Išvados. Informaciniai šaltiniai.
Statybos projektai, Projektas, 20 psl.
2013 11 11
Vieno aukšto gyvenamojo namo statybos aiškinamasis raštas
Įvadas. Konstrukcinė dalis. Pastato konstrukcinė schema ir planinis – tūrinis sprendimas. Sklypo planas. Pastato konstrukcijos. Kolonos. Pamatai. Sienos. Stogas. Langai ir durys. Grindys. Inžinerinė pastato įranga. Išvados. Literatūra.
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 psl.
2015 11 28
Gamybinis pastatas su buitinėmis patalpomis
Įvadas. Sklypo planas. Bendra pastato charakteristika. Konstrukcinis pastato sprendimas. Pamatai, pamatinės sijos ir kolonos. Sienos ir pertvaros. Rygeliai. Perdangos ir grindys. Stogas. Laiptai. Langai, durys ir vartai. Lauko ir vidaus apdaila. Pastato inžinerinės sistemos. Išvados. Literatūra.
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 psl.
2017 04 24
Pastato konstrukcijų elementai ir statinių įkeitimas
Įvadas. Geodezija. Bendros topografijos žinios. Topografija ir jų rūšys. Pagrindiniai topografinių planų ir žemėlapių sudarymo principai. Antžeminė pastato dalis. Darbai prieš pradedant montuoti antžeminę pastato dalį. Pagrindiniai geodeziniai nužymėjimo darbai. Niveliavimas. Pastatų sienų, perdangų ir įdėtinių detalių ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 psl.
2017 04 11
Šiaulių respublikinės ligoninės pastato renovacijos projekto paraiška
Všį šiaulių respublikinės ligoninės pastato renovacija. Projekto „všį šiaulių respublikinės ligoninės pastato renovacijos“ paraiška. Bendra informacija. Projekto santrauka. Projekto pagrindimas. Kokius poreikius tenkins projektas. Partnerystė. Informacija apie projekto partnerius. Detalus partnerių apibūdinimas. Projekto ...
Vadybos projektai, Projektas, 16 psl.
2013 05 08
Šildymo ir vėdinimo kursinis projektas
Kursinio projekto užduotis. Turinys. Aiškinamasis raštas. Pastato atitvarų šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimas. Išorės siena. Rūsio perdenginys. Pastogės. Stogas. Langai. Lauko durys. Pastato šilumos poreikių skaičiuotė. Pastatui šildyti reikalingas šilumos kiekis. Metinių šilumos kiekių sąnaudų skaičiavimas. Šildymo ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 psl.
2010 03 03
Gyvenamojo namo projektas kursinis darbas
Ivadas. Pastato turinė-planinė charakteristika. Pastato išplanavimas. Sklypo plano aprašymas. Pastato konstrukciju aprašymas. Pamatai. Sienos. Pertvaros. Perdengimai. Grindys. Stogas. Laiptai. Langai ir durys. Vidaus ir išorės apdaila. Atitvaros šilumos laidumo skaiciavimas. Techniniai – ekonominiai rodikliai. Bendrieji statinio ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 11 psl.
2013 01 23
Tinklo projektas Miškų urėdijai
Tikslas. Bendrieji tinklo nuostatai. Organizacijos reikalavimai. Tinklo sauga. Tinklo našumas. Tinklų sujungimas. Pastatų išdėstymas. Pagrindinio pastato schema. Antro ir trečio pastato schema. Tinklo loginė schema. Kabeliai. Kabelių standartai. Kabelių ilgiai. Potinkliai. Potinklių standartai. Potinklių suvestinė. IP adresai. ...
Informatikos referatai, Referatas, 12 psl.
2015 11 28
Baigiamojo darbo žiniaraštis. Profesinių kompetencijų sąrašas. Anotacija. Annotation. Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Architektūrinė – konstrukcinė dalis. Pastato tūrinė – planinė charakteristika. Sklypo planas. Pastato konstrukcijos. Tiriamoji dalis. Gręžtinių polinių ir juostinių surenkamųjų gelžbetoninių ...
Statybos projektai, Projektas, 73 psl.
2010 06 03
Dviejų aukštų gyvenamasis namas su garažu
Įvadas. Architektūrinė konstrukcinė dalis. Bendra pastato charakteristika. Pastato konstrukcijų apibūdinimas. Išvados.
Braižybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 psl.
2015 01 16
Pastatų konstrukcijos. Kursinis projektas. Vieno aukšto autoserviso dirbtuvės. Darbas su AutoCad brėžiniu. Įvadas. Sklypo planas. Bendroji pastato charakteristika. Pastato konstrukciniai sprendimai. Pamatai ir pamatinės sijos. Sienos ir pertvaros. Perdangos ir grindys. Denginys. Sijos. Kolonos. Stogas. Langai ir durys. Lauko ir vidaus ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 psl.
2014 04 15
Karkasinio pastato projektavimas
Karkasiniu pastatu aiskinamasis darbas. Įvadas. Projektiniaisprendiniai. Duomenys projektavimui. Pastato konstrukcinė schema. Pastato planinis sprendimaspastato konstrukcijos perdangos plokščių parinkimas. Denginio plokščių parinkimas. Rygelių parinkimas. Sijos parinkimas. Ašinės jėgos skaičiavimas nuo perdangos į koloną. Pamato ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 psl.
2012 12 04
Pastato duobės kasimas su atvirkštinio kaušo eskavatoriumi
Įvadas. Pastato duobės kasimas su atvirkštinio kaušo ekskavatoriumi uždavinio sprendimas:. Kasvietės projektavimas. Kasvietės matmenų skaičiavimas. Perkasos matmenų skaičiavimas ir kasimo eiliškumo nustatymas. Technologinių schemų braižymas. Transporto priemonių ciklo periodo skaičiavimas. Literatūra.
Statybos namų darbai, Namų darbas, 8 psl.
2012 09 24