Anglijos konstitucija

300 dokumentų
Lyginamosios konstitucijos rinkinys. JAV konstitucija. Anglijos konstitucija. Prancūzijos konstitucija. Vokietija konstitucija. Ispanijos konstitucija. Italijos konstitucija. Šveicarijos konstitucija. Lenkijos konstitucija. Čekijos konstitucija. Estijos konstitucija. Latvijos konstitucija. Švedijos konstitucija. Graikijos konstitucija.
Teisės konspektai, Konspektas, 30 psl.
2014 11 27
Modernios teisės istorija Anglijoje
Modernios teisės istorija anglijoje. Xvii a. Politinių įvykių anglijoje įtaka moderniosios teisės atsiradimui. 1653 m. "Valdymo įrankis". Habeas corpus act. “Nerašytoji” Anglijos konstitucija. 1689 m. Teisių bilis. 1701 m. Santvarkos aktas. 1873-1875 m. teismų santvarkos aktai. Statutų reikšmės Anglijos teisės sistemoje ...
Teisės konspektai, Konspektas, 6 psl.
2011 08 05
Anglijos revoliucija
Anglijos revoliucija. Anglijos valstybinės santvarkos ypatumai iki revoliucijos. Elžbieta i (valdė 1558 – 1603 m.). Jokūbas VI (Džeimsas VI). Karolis i stiuartas (valdė 1625 – 1649 m.). Anglijos revoliucija. Vilhelmas Oranietis. Papildymai. Oliveris Kromvelis.
Istorijos konspektai, Konspektas, 20 psl.
2013 09 09
Konstitucija pristatymas
Konstitucija. Kas yra konstitucija? Konstitucija – pagrindinis įstatymas, įtvirtinantis piliečių laisves ir teises bei nustatantis valdžios šakų tarpusavio santykius ir ryšius. Pirmoji Europos konstitucija. Tikriausiai visi žinome, kad pirmoji pasaulyje konstitucija buvo JAV konstitucija 1787 metais. Dabartinės konstitucijos ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2017 05 15
Naujieji laikai.Anglija
Anglija. Naujieji laikai. 1628 m. TEISIŲ PETICIJA parlamentas įgaliojo karalių nbeskirti mokesčių asmeniškai. XVII Anglijos revoliucija. Opozicijos skilimas. Puritonai. 1649 m sausio. Ilgasis parlamentas. 1653 m. VALDYMO ĮRANKIS – užrašyta konstitucija. Protektoratas. Parlamentas į torius. 1660 m. monarchijos restauracija. ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2015 03 30
Anglijos revoliucija skaidrės
Anglijos revoliucija. Anglijos revoliucijos priežastys. Anglijos valstybinės santvarkos ypatumai iki revoliucijos. Anglijos revoliucijos etapai. 1653 – 1658 m. Protektoratas. 1688 m. Valstybės perversmas. Anglijos perversmo rezultatai. Elžbieta I. Jokūbas VI. Karolis Stiuartas. Oliveris Kromvelis. Nuotraukos. Informacijos šaltiniai.
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 22 psl.
2013 11 07
Anglijos bankas
Anglijos bankas. Anglijos banko istorija. Įkurtas 1694 ir tai antras centrinis bankas pagal senumą pasaulyje. 1732. 1765. 1788. 1925. Šie laikai. Anglijos plėtra. Karalius, davęs sutikimą įsteigti Anglijos banką. Anglijos valiuta. Nuo 1694 m. , kai buvo įkurtas Britanijos bankas. Svaru padirbinejimas. Su svarais sterlingų susijusi ir ...
Bankininkystės skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2017 04 22
Lietuvos Respublikos Konstitucija skaidrės
Lietuvos Respublikos Konstitucija. Konstitucija. Kas tai? Konstitucija – pagrindinis valstybės įstatymas. Pirmoji rašytinė Konstitucija Europoje – ATR Gegužės 3 d. Konstitucijos raida. Lietuvos Konstitucijos. 1791 05. Lietuvos Respublikos Konstitucija – 1992 m. Lietuvos Konstitucija. Konstitucinis teismas. Paprastai valstybėse ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 7 psl.
2015 02 14
Gegužės trečiosios konstitucija
Gegužės trečiosios konstitucija. Gegužės 3 d. Konstitucija. Tai pagrindinis ATR. Gegužės 3 d. Konstitucija laikoma pirmąja Europoje ir antrąja pasaulyje rašytine konstitucija. Konstitucija parengta taip, kad panaikintų buvusios Lietuvos ir Lenkijos valstybinį dualizmą – konfederalizmą. Gegužės 3 d. Konstitucija atėmė iš ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2017 05 21
Lietuvos respublikos konstitucija pristatymas
Lietuvos konstitucinės teisės istorija. Laikinosios konstitucijos. Svarbiausia steigiamojo seimo pareiga buvo parengti ir priimti nuolatinę konstituciją. Nuolatinės konstitucijos. Lietuvos respublikos prezidentė dalia grybauskaitė. Lr ministras pirmininkas andrius kubilius. Lr seimo pirmininkė irena degutienė.
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2012 02 18
Jav konstitucionalizmas
JAV konstitucionalizmo raida. Konstitucijos atsiradimą lėmė 1.Anglijos teorinis ir praktinis pavelda 2.kolonijinė patirtis. Konstitucijos rengimo procesas. Pirmoji JAV Konstitucija. 1781m. Konstitucija. 1789m. Konstitucija. 1789m. priimta Konstitucija. Konstitucijos struktūra, tikslai. Kas sudaro JAV Konstitucijos pataisas?. Teisių bilis ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 19 psl.
2013 11 06
Lietuvos Valstybės Konstitucija
Lietuvos Valstybės Konstitucija. 1928 m. ,1938 m. ,1992 m. Kas yra Konstitucija? Konstitucija – pagrindinis valstybės įstatymas. 1928 m. gegužės 15 d. Konstitucija Priėmė Prezidentas Antanas Smetona. LR Konstitucija 1928 m. 1938 m. vasario 11 d. Konstitucija Priėmė 1936 - 1940 m. LR Konstitucija 1938 m. 1992 m. spalio 25 d. ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2017 04 18
Konstitucija skaidrės
Trumpas darbas istorijos arba pilietiškumo pagrindų pamokai. Konstitucija – žmogaus teisių ir laisvių garantas. Konstituciją gali turėti regionas, valstybė ar valstybių sąjunga. Konstitucija gali būti. Rašytinė. Nerašytinė. Konstitucijos istorija. Pirmoji rašytinė konstitucija europoje. Lietuvoje galiojo šios laikinos ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2013 05 08
Klausimai iš 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijos
Klausimai iš 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijos. Pirmoji Lietuvos Respublikos nuolatinė konstitucija buvo. Pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją. Konstitucija nurodo, jog Lietuvos valstybės himnas yra. Remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucija. Lietuvos Respublikos Konstitucija draudžia prievarta duoti parodymus prieš. ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2015 04 20
Tarpukario teisės konstitucijos
Tarpukario teisės konstitucijos. Įvadas. 1918m. Konstitucija. 1919m. Laikinosios Konstitucijos Pamatinių Dėsnių redakcija. 1920m. LaikinojiLietuvos Valstybės Konstitucija. 1922m. Konstitucija. 1928m. Konstitucija. 1938m. Konstitucija. Išvados. Literatūra.
Istorijos referatai, Referatas, 10 psl.
2013 03 02
Jungtinės Karalystės ir Jungtinių Amerikos Valstijų konstitucijos
Jungtinės karalystės konstitucija. Anglijos konstitucionalizmo raida. Didžiosios Britanijos konstitucijos ypatumai. Jungtinių amerikos valstijų konstitucija. Valdžios išskaidymas. JAV konstitucijos pataisos. 1789 m. pirmame Kongrese buvo priimta 10 pataisų, kuriose ir buvo įtvirtintos žmogaus teisės ir laisvės. Išvados.
Teisės referatai, Referatas, 17 psl.
2017 11 04
Anglijos revoliucija pristatymas
Anglijos revoliucija. Konstitucinės monarchijos susidarymas. Dėl ko kilo anglijos revoliucija? Karolis KADA viskas prasidėjo? Pilietinis karas. Tolesni įvikiai.
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2014 11 15
Konstitucija ir konstitucionalizmas
Įvadas. Konstitucionalizmo kilmė ir raida. Konstitucija. Konstitucija ir konstitucionalizmo raida 1992 m. Lietuvos Respublikoje. Dvi ,,konstitucija“ sąvokos. Išvados. Literatūros sąrašas.
Politologijos referatai, Referatas, 11 psl.
2014 11 08
1922m Lietuvos konstitucija
Lietuvos valstybės konstitucija. Bendrieji dėsniai. Lietuvos piliečiai ir jų teisės. Seimas. Vyriausybė. Teismas. Vietos savivaldybė. Tautinių mažumų teisės. Respublikos gynimas. Švietimo reikalai. Tikybos ir kulto dalykai. Valstybės ekonominės politikos pagrindai. Valstybės finansai. Socialinė apsauga. Konstitucijos keitimas ir ...
Istorijos referatai, Referatas, 7 psl.
2010 03 03
Teises istorija MRU
Naujosios teisės susiformavimas ir principai. Teisės šeimos sistemos , tradicijos. Naujosios teisės raidos tendencijos. Teisės demokratizavimo. Pasikeitimus teisės sistemoje. Nacionalinių teisės sistemų unifikacija. Teisės šaltinių reikšmė bei  lyginamasis svoris. Požiūris į teisės principus. Savikontrolės klausimai. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 111 psl.
2015 01 25
Anglija 19 amžiuje pirmauja pasaulyje
Anglijos pirmavimas pasaulyje XIX a. I pusėje. Anglija netenka pirmosios pasaulio pramoninės valstybės vaidmens. Bankų augimas. Kapitalo išvežimas. Anglijos vidaus politika XIX a. Pabaigoje – XX a. Pradžioje. Anglijos kolonijinė užsienio politika XIX a. Pabaigoje – XX a. Pradžioje. Antantės susidarymas. Panaudota literatūra.
Geografijos referatai, Referatas, 11 psl.
2010 03 03
1938m. Lietuvos konstitucija
Lietuvos konstitucija. B e n d r i e j i n u o s t a t a i. P i l i e t y b ė. P i l i e č i ų t e i s ė s i r p a r e i g o s. T i k y b a. Š e i m a i r m o t i n y s t ė. A u k l ė j i m a s ir š v i e t i m a s. D a r b a s. T a u t o s ū k i s. S v e i k a t a i r s o c i a l i n ė a p s a u g a. S e i m a s. V y r i ...
Istorijos referatai, Referatas, 20 psl.
2010 03 03
Anglijos revoliucija ir šalies iškilimas
Anglijos revoliucija ir šalies iškilimas. Anglija xviia. pr. Anglijoje nuo XIIIa. karalius valdė tardamasis su parlamentu. Anglijos religija. 1640 – 1649m. revoliucijos priežastys. Revoliucijos pradžia 1640 – 1642m. Pilietinis karas 1642 – 1649m. Respublika ir Kromvelio protektoratas 1649 – 1658m. Monarchijos atkūrimas. Anglijos ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2016 05 27
Civilinės teisės šaltiniai kontinentinėje ir anglosaksų teisės sistemose
Įvadas. Teisės šaltinio samprata. Teisės šaltinių grupavimas. Civilinės teisės šaltinių rūšys. Kontinentinės teisės tradicijos šaltiniai. Įstatymai. Papročiai. Bendrieji teisės principai. Teismo precedentas. Teisės doktrina. Anglosaksų (bendrosios) teisės tradicijos šaltinai. Anglijos teisinė sistema. Teismo precedentas. ...
Teisės referatai, Referatas, 11 psl.
2014 03 04
Ekonominė krizė anglijoje
Įvadas. Anglijos pristatymas. Istorija. Geografija. Administracinis susiskirstymas. Socialiniai ekonominiai rodikliai anglijoje. Pasaulio ekonominė krizė. Atgaivinimo planas. Nuomonė apie pasirinktą atgaivimimo strategiją. Išvados. Lentelės. Literatūros sąrašas.
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2011 04 17
Politologijos atsakymai
POLITOLOGIJA Pagal 1992. LR Konstituciją referendumo skelbimo ir vykdymo tvarką nustato. Kuris cenzas pagal 1992. LR Konstituciją galioja kandidatui į LR prezidento postą. Pagal 1992. LR Konstituciją Seimo nariu gali būti renkamas pilietis ne jaunesnis kaip. Pagal 1992. LR Konstituciją rinkimuose nedalyvauja piliečiai , kurie. LR 1992. ...
Politologijos analizės, Analizė, 9 psl.
2016 03 04
Tarpukario Lietuvos konstitucijos ir jų reikšmė
Įvadas. Lietuvos konstitucijų raida. Konstitucinės teisės ištakos lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje. Lietuvos konstitucijų raida. Laikinieji nepriklausomos lietuvos valstybės konstituciniai aktai. Laikinosios konstitucijos pamatinių dėsnių redakcija. Laikinoji lietuvos valstybės konstitucija. Lietuvos valstybės konstitucija. ...
Teisės referatai, Referatas, 25 psl.
2013 01 15
Anglijos Uk konstitucija
Konstitucingumo raida. Galiojančios konstitucijos ypatumai. Žmogaus teisių reglamentavimo ypatumai. Valstybės valdymo forma ir valstybės valdžios institucijų sistema. Parlamento konstitucinis statusas. Vykdomoji valdžia(ministrų kabinetasTeisminė valdžia.
Politologijos konspektai, Konspektas, 3 psl.
2014 12 04
Prancūzijos konstitucija
V Prancūzijos Respublikos konstitucija ( 1958m. Konstitucijos bruožai. Konstituciją sudaro. Vykdomoji valdžia (dvinarė – prezidentas ir vyriausybėPrezidentas. Kitos VIENASMENĖS teisės. Vyriausybė. Parlamentas. Konstitucinė Taryba. Aukščiausiasis Teisingumo Teismas. Valstybės sandaros forma.
Teisės aprašymai, Aprašymas, 5 psl.
2014 12 04
Dalykinė komunikacija Anglija
Įvadas. Anglijos istorija. Anglijos religija, kultūra. Anglų bendravimo ypatumai. Verslo kalba. Išvados. Naudota literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 14 psl.
2013 11 08