Anglijos konstitucija

300 dokumentų
Istorijos konspektas
Viso istorijos kurso 110 lapų konspektas abiturientams. Sudėtos visų mokslo metų istorijos temos. Labai tinka ruošiantis egzaminams ar kontroliniams. Mezopotamijos civilizacijos. Šumero – Akado civilizacija. Babilonas. Asirija. Egipto civilizacija. Sirijos civilizacija ir Finikija. Indijos ir Kinijos civilizacijos. Senoji Kinijos ...
Istorijos konspektai, Konspektas, 110 psl.
2010 10 11
Vandens transporto raida
Įvadas. Vandens transporto raida. Jūrų transportas. Jūrų transporto laivai. Jūrinės laivo savybės. Jūrų keliai. Vidaus vandenų transportas. Upių laivai. Vidaus vandenų keliai. Vandens transporto valdymas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Logistikos referatai, Referatas, 20 psl.
2013 04 21
Mokesčių sistemos ES šalyse
Įvadas. Mokesčių esmė. Mokesčių sistemos apibūdinimas. Mokesčių sistema bendrąja prasme. Mokesčių elementai. Mokesčių klasifikacija. Mokesčių funkcijos. Mokesčių sistema lietuvoje. Lietuvos mokesčiai. Gyventojų pajamų mokestis. Pelno mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Akcizai. Nekilnojamojo turto mokestis. Žemės ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 psl.
2011 04 01
Lyginamosios konstitucijos rinkinys. JAV konstitucija. Anglijos konstitucija. Prancūzijos konstitucija. Vokietija konstitucija. Ispanijos konstitucija. Italijos konstitucija. Šveicarijos konstitucija. Lenkijos konstitucija. Čekijos konstitucija. Estijos konstitucija. Latvijos konstitucija. Švedijos konstitucija. Graikijos konstitucija.
Teisės konspektai, Konspektas, 30 psl.
2014 11 27
Anglijos mokesčių sistema
Mokesčiai skirstomi į asmeninius mokesčius (personal taxes) ir verslo mokesčius (business taxes). Gyventojų pajamų mokestis. Palikimo (paveldėjimo) mokestis. Akcijų, nt pardavimo mokestis. Savivaldybės mokestis. Socialinio draudimo mokestis. Juridinių asmenų turto mokestis. Pridėtinės vertės mokestis (pvm). Pelno mokestis. Akcizai ir ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 6 psl.
2013 01 21
Lyginamoji Lietuvos ir Anglijos mokesčių analizė
Lyginamoji Lietuvos ir Jungtinės Karalystės mokesčių naštos 2001 - 2011 m. analizė. Įvadas. Mokesčių naštos apibrėžimas ir jos skaičiavimo metodika. Mokesčių našta pagal mokesčių rūšis. Pridėtinės vertės mokestis. Gyventojų pajamų mokestis. Pelno mokestis įmonėms. Darbdavių ir darbuotojų mokesčiai socialinei apsaugai. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 psl.
2013 02 11
Lietuva pristatymas
Lietuvos respublika. Šalis ribojasi su šiomis valstybėmis. Administracinis suskirstymas. Kalvos. Lietuvos gamtos stebuklai. Baltijos jūra. Valstybė europos geografiniame viduryje, baltijos jūros pietrytinėje pakrantėje. Toje pačioje geografinėje platumoje vakariau lietuvos yra danija, didžioji britanija (anglijos šiaurinė dalis), ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2011 03 21
Lietuvos respublikos konstitucija pristatymas
Lietuvos konstitucinės teisės istorija. Laikinosios konstitucijos. Svarbiausia steigiamojo seimo pareiga buvo parengti ir priimti nuolatinę konstituciją. Nuolatinės konstitucijos. Lietuvos respublikos prezidentė dalia grybauskaitė. Lr ministras pirmininkas andrius kubilius. Lr seimo pirmininkė irena degutienė.
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2012 02 18
Anglijos revoliucija skaidrės
Anglijos revoliucija. Anglijos revoliucijos priežastys. Anglijos valstybinės santvarkos ypatumai iki revoliucijos. Anglijos revoliucijos etapai. 1653 – 1658 m. Protektoratas. 1688 m. Valstybės perversmas. Anglijos perversmo rezultatai. Elžbieta I. Jokūbas VI. Karolis Stiuartas. Oliveris Kromvelis. Nuotraukos. Informacijos šaltiniai.
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 22 psl.
2013 11 07
Lietuvos respublikos konstitucija ir teisėkūra
Įvadas. Konstitucijos sąmprata. Lietuvos respublikos konstitucijos struktūra, normų bruožai, pagrindiniai principai. Teisėkūra. Teisėkūros sąvoka. Teisėkūros paskirtis, tikslai. Teisėkūros principai. Išvados. Naudota literatūra.
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 psl.
2012 11 07
Lietuvos konstitucija skaidrės
Lietuvos respublikos Konstitucija. Konstitucija yra pagrindinis valstybės įstatymas. Lietuvos Respublikos Konstitucija reglamentuoja pamatinius Lietuvos valstybės ir visuomenės gyvenimo aspektus. Lietuvos Respublikos Konstitucija priimta referendumu 1992 m. Spalio 25 d. Konstitucinį teisingumą ir priežiūrą vykdo Konstitucinis Teismas. ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2014 09 17
Didžiosios britanijos socialinės ir ekonominės raidos ypatumai
Įvadas. Bendri ekonominiai faktai apie didžiąją britaniją. Didžiosios britanijos socialinės ir ekonominės raidos tendencijos. Didžiosios britanijos bvp dinamika. Užimtumas ir nedarbas didžiojoje britanijoje. Darbo užmokesčio dinamika. Didžiosios britanijos vyriausybės, socialinė ir ekomominė politika pasaulinės krizės ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 11 psl.
2011 03 19
Jungtinė Karalystė. Pasaulio ir regionų ekonomikos referatas
Įvadas. Pagrindinė informacija apie didžiąją britaniją. Didžiosios britanijos ekonomika. Ekonomikos augimas. Ūkio struktūra. Gyventojų užimtumas ir jo pokytis. Ekonomikos atvirumas. Bvp tenkantis vienam gyventojui. Didžioji britanija europos sąjungos kontekste. Didžiosios britanijos, vokietijos ir prancūzijos ekonominė galios ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 10 psl.
2010 11 30
Jav susikūrimas 17a. Amerikos atradimas skaidrės
Jav susikūrimas xvii a. Amerikos atradimas xv a. Kristupas kolumbas. Ispanų kolonializmas. Ispanų konkistadorai nukariavo pagrindines indėnų civilizacijas. Portugalijos kolonializmas. Nepriklausomybės kova. Nepriklausomybės deklaracija. Džonas hankokas. Džordžas vašingtonas. Pirmasis konstitucinis jav prezidentas. Jav konstitucija. ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2012 12 06
Didžioji Britanija skaidrės
Didžioji britanija. Didžioji britanija yra šiaurės vakarų dalyje. Gyventojų skaičius. Plotas. Sostinė. Didžioji britanija neturi jokios oficialios kalbos, bet pagrindinė šnekamoji kalba yra anglų. Jungtinė karalystė susideda. Anglija skirstoma į. Kiekvienas regionas skirstomas į grafystes. Pasiskirstymas pagal etnines grupes. ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2013 05 03
Tradicinė ir šiuolaikinė šeima
Įvadas. Šeima pagal LR Konstituciją. Šeimos samprata. Šeimos funkcijos. Šeimos vertybės. Šeimos modernėjimas. Šeimos pakitimas. Santuoka. Moters ir vyro vaidmenų pakitimas. Išvados. Literatūra.
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 9 psl.
2016 04 03
Neįgaliųjų futbolas
Futbolas. Komandinis sporto žaidimas kamuoliu. Žaidimo šaknys. Anglijoje. Pirmas futbolo klubas sheffield football club. Anglijos futbolo asociacija organizavo. Keletas komandinių sporto rūšių. Asociacijos futbolas. Amerikietiškasis futbolas. Kanadietiškasis futbolas. Australiškasis futbolas. Gališkasis futbolas. Neįgaliųjų futbolas. ...
Kūno kultūros skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2013 01 12
JAV Vokietijos ir Lenkijos konstitucijų ir konstitucinės kontrolės lyginamoji analizė
Sąvokos – Konstitucija, suvokimas, jos esmė ir ypatumai. Jungtinių Amerikos Valstijų Konstitucijos ypatumai. Vokietijos Federacinės Respublikos Pagrindinio įstatymo ypatumai. Lenkijos Konstitucijos ypatumai. Jungtinių Amerikos Valstijų, Vokietijos ir Lenkijos Konstitucijų preambulių lyginamoji analizė. Jungtinių Amerikos Valstijų, ...
Teisės referatai, Referatas, 17 psl.
2015 03 29
Kazys Grinius skaidrės
Kazys grinius. Lietuvos politikas, visuomenės ir kultūros veikėjas. Steigiamojo seimo komiteto, rengusio lietuvos konstituciją, pirmininkas. Šeštasis lietuvos premjeras. Vienas iš demokratų partijos steigėjų ir lyderių. Parašė veikalą, skirtą demokratijai ir jos raidai lietuvoje. Partinius susigrupavimus vertino kaip normalią ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2013 03 05
Konstitucinė teisė
Konstitucinės teisės samprata. Konstitucija. Konstituciniai principai. Žmogaus teisės ir jų įtvirtinimas lr konstitucinėje teisėje. Lietuvos respublikos pilietybė. Užsieniečių teisinė padėtis. Konstitucijos apsauga. Lr konstitucinis teismas. Valstybė. Nevalstybinės organizacijos konstitucinėje teisėje. Rinkimai ir referendumai. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 123 psl.
2010 10 19
Prancūzijos revoliucija skaidrės
Prancūzijos revoliucija. Revoliucijos priežastys. Luomų sistema. Svarbiausi įvykiai. I etapas. Generalinių luomų sušaukimas. Bastilijos šturmas. Absoliutizmas. Žmogaus ir piliečio teisių deklaracija. Ii etapas. Respublikos paskelbimas. Iii etapas. Jakobinai paskelbė konstituciją. Visuomenės gelbėjimo komitetui. Termidoro perversmas. ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2012 11 12
Teisės pagrindai konspektas
Teisės pagrindai. Teisės istorija. Seniausios civilizacijos:. Antikos teisė:. Romėnų teisės sentencijos:. Romos respublikos teisės šaltiniai:. Romėnų teisinės sistemos klasifikavimas:. Rytų romos imperija:. Universitetų, kaip teisės studijų atsiradimas viduramžiuose:. Viduramžių teisės partikuliarizmas:. Svarbiausi anglijos ...
Teisės konspektai, Konspektas, 22 psl.
2013 05 13
Lietuvos valstybės konstitucingumo raida
Lietuvos valstybės konstitucingumo raida. Lietuvos valstybės konstitucingumo ištakos LDK ir Abiejų Tautų Respublikoje. Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimas 1918 m. –1940 m. Lietuvos valstybės konstitucijos (jų charakteristikaMonarchinės konstitucijos vizija. Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos pamatiniai dėsniai. M. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 12 psl.
2014 05 15
Užsienio šalių konstitucijos
Teisminė valdžia ir teismų sistema jungtinėje karalystėje. Nyderlandų karalystės konstitucija. Ispanijos konstitucija. Lenkijos respublikos konstitucija. Vykdomąja – lr prezidentas ir ministrų taryba. Rusijos federacijos konstitucija.
Teisės konspektai, Konspektas, 7 psl.
2012 10 10
Vienos kongresas skaidrės
Vienos kongresas. Trumpai apie vienos kongresą. Kongrese dalyvavo visos europos valstybės. Lemiamas vaidmuo priklausė. Vienos kongreso tikslas. “šokantis kongresas”. Vienos kongresas buvo pramintas. Didžiųjų valstybių nesutarimai. Kongrese karą laimėjusios valstybės pradėjo prieštarauti vienos kitoms. Prūsija tikėjosi ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 22 psl.
2013 04 01
Apšvietos epocha, JAV susikūrimas, didžioji Prancūzijos revoliucija
Apšvietos epocha, jav susikūrimas, didžioji prancūzijos revoliucija. Apšvieta. Europoje kilęs kultūrinis sąjūdis. Apšvietos būdingiausi bruožai. Pagrindiniai švietėjai. Švietėjus jungė tai. Džono loko visuomenės pertvarkymo idėja. Visuomenės sutartis. Šarlio luji monteskjė visuomenės pertvarkymo idėja. Žano žako ruso ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 33 psl.
2013 02 25
Federalinis bankas monetarinė politika
Įvadas. Federalinė rezervų sistema. Jav vyriausybės vykdomos politikos. Federalinės rezervų sistemos organizacinė struktūra. Federalinio rezervų banko tikslai bei veikimo priemonės. Federalinio rezervų banko vykdoma monetarinė politika. Atviros rinkos operacijos. Rezervo reikalavimai. Diskonto norma. Išvados. Literatūra.
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 psl.
2010 11 06
Steigiamasis seimas skaidrės
Steigiamasis Seimas (1920-1922). Vilniaus konfederacija 1917 m. Rugsėjo 18-23 d. Lietuvos taryba. Lietuvos steigiamasis seimas. Steigiamojo seimo frakcijos. Moterų grupė. Pirmasis posėdis. Lietuvos Steigiamojo Seimo posėdis 1920 m. Įgaliojimų gražinimas. Prezidiumas. A. Stulginsio Lietuvos ateities vizija.. Konstitucija skelbė.
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 48 psl.
2013 11 26
Moterų ir vyrų lygios teisės
Lyčių lygybė, tai. Lyčių lygybės principai. Teisinis pamatas. LR Konstitucija. LR moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas. Darbdavio ir švietimo įstaigų pareigos. Moterų ir vyrų lygių galimybių programa. LR moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba.
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2013 11 16
Statybos sektoriaus reikšmė Didžiosios Britanijos ekonomikoje
Svarbiausi Didžiosios Britanijos ekonomikos rodikliai. Statybos darbų apimtys Didžiojoje Britanijoje. Darbuotojų skaičius jungtinėje karalystėje. Lietuvos statybų įmonių veikla jungtinėje karalystėje. Statybų sektoriaus įtaka bendram jungtinės karalystės bvp. Dabartinė situacija statybų sektoriuje. Db statybų eksportas. ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 10 psl.
2013 01 10