Anglijos valstybės tarnyba

300 dokumentų
Kaip isidarbinti valstybės tarnyboje
Įvadas. Valstybės tarnautojų atrankos sistema. Valstybės tarnyba. Atranka į valstybės tarnybą. Atrankos į valstybės tarnybą principai. Atrankos į valstybės tarnybą teisinis reglamentavimas Lietuvoje. Priėmimo į valstybės tarnyba bendrieji ir specialieji reikalavimai. Priėmimo į valstybės tarnybą konkurso organizavimo tvarka. ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 17 psl.
2016 02 19
Valstybės tarnyba ir valstybės tarnautojai skaidrės
Valstybės tarnyba. ir. valstybės tarnautojai. Valstybės tarnybos. pagrindiniai principai. Valstybės tarnybos rušys. Valstybės tarnautojas. Valstybės tarnautojų klasifikavimas. Administracinis teisnumas. Administracinis veiksnumas. Pareigybių lygiai. Pareigybių kategorijos. Pretendentų į valstybės tarnybą atranka. Valstybės ...
Viešojo administravimo skaidrės, Skaidrės, 33 psl.
2014 10 29
Valstybės tarnyba Vokietijoje
Valstybės tarnyba vokietijoje. Įvadas. Valstybės tarnybos samprata. Valstybės tarnyba vokietijos respublikoje. Valstybės tarnybos Vokietijoje istorinis aspektas. Valstybės tarnyba Vokietijos Federacinėje Respublikoje šiandien. Išvados. Literatūros sąrašas.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 11 psl.
2013 12 22
Valstybės tarnyba ir valstybės tarnautojai
Valstybės tarnybos sąvoka, rūšys. Valstybės tarnybos pagrindiniai principai. Valstybės tarnautojo sąvoka plačiąja ir siaurąja prasmėmis. Valstybės tarnautojų klasifikavimas, jų administracinis teisinis statusas. Valstybės tarnautojų pareigybių lygiai ir kategorijos. Pretendentų į valstybės tarnybą atranka. Valstybės ...
Teisės konspektai, Konspektas, 16 psl.
2011 08 05
Anglijos revoliucija skaidrės
Anglijos revoliucija. Anglijos revoliucijos priežastys. Anglijos valstybinės santvarkos ypatumai iki revoliucijos. Anglijos revoliucijos etapai. 1653 – 1658 m. Protektoratas. 1688 m. Valstybės perversmas. Anglijos perversmo rezultatai. Elžbieta I. Jokūbas VI. Karolis Stiuartas. Oliveris Kromvelis. Nuotraukos. Informacijos šaltiniai.
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 22 psl.
2013 11 07
Valstybės tarnyba ir žmogiškųjų išteklių valdymas
Įvadas. Valstybės tarnautojo statuso reikšmingumas. Valstybės tarnybos apimties problematika. Estijos valstybės tarnyba. Valstybės tarnautojų teisės ir pareigos. Valstybės tarnautojų socialinės garantijos Estijoje. Išvados. Naudota literatūra.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 13 psl.
2014 03 24
Valstybės tarnybos samprata skaidrės
Valstybės tarnybos sampratą. Kas yra valstybės tarnyba? Valstybės tarnyba yra ypatinga žmogaus socialinės veiklos rūšis. Lietuvos Respublikoje valstybės tarnyba grindžiama įstatymų viršenybės. Valstybės tarnybos duomenys. Valstybės tarnautojas. Valstybės tarnautojų veiklą Lietuvos Respublikoje reglamentuoja Valstybės ...
Viešojo administravimo skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2017 02 20
Valstybės valdymas
Valstybės tarnybos bendrasis valdymas. Įvadas. Valstybės tarnyba. Kas yra valstybės tarnyba. Valstybės tarnybos sudėtis. Valstybės tarnybos pagrindiniai principai. Šio įstatymo taikymas. Šis įstatymas netaikomas. Valstybės tarnautojų pareigos ir teisės. Valstybės tarnybos bendrasis valdymas. Valstybės bendrąjį valdymą atlieka. ...
Politologijos referatai, Referatas, 11 psl.
2010 12 11
Valstybės tarnyba Prancūzijos respublikoje
Įvadas. Prancūzijos respublikos valstybės tarnyba. Valstybės tarnybos ir tarnautojų skirstymas. Valstybės tarnautojų socialinės garantijos. Valstybės tarnautojų teisės ir apribojimai. Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai. Administracinė teisė Prancūzijoje. Valstybės tarnautojų klasės. Konkursai į valstybės tarnybą. ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 11 psl.
2014 01 20
Teisėsaugos institucijos referatas
Ombudsmeno tarnyba. Vyriausioji tarnybinė etikos komisija. Specialiųjų tyrimų tarnyba. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba. Valstybės saugumo departamentas. Bendrosios kompetencijos teismai. Administraciniai teismai. Konstitucinis teismas. Valstybės kontrolė. Teisingumo ministerija. Vidaus reikalų ministerija. Sienos apsaugos tarnyba. ...
Teisės referatai, Referatas, 20 psl.
2014 05 27
Valstybės tarnybos lyginamoji analizė
I. Valstybės tarnybos raidos etapai. Pagrindiniai valstybės tarnybos veiklos principai. Valstybės tarnybos raidos tendencijos. Istorinė patirtis ir šiuolaikinė valstybės tarnyba. Valstybės tarnybos modeliai Vakarų šalyse. Valstybės tarnybos ir viešojo sektoriaus personalo valdymo reformų Australijoje, N. Zelandijoje, D. Britanijoje ir ...
Viešojo administravimo konspektai, Konspektas, 58 psl.
2014 05 19
Valstybės tarnautojų etika
Valstybės tarnautojų etika. Įvadas. Etikos samprata. Svarbiausi valstybės tarnautojų etikos principai. Etikos kodeksas ir įstatymas. Literatūra.
Teisės referatai, Referatas, 6 psl.
2013 02 07
Valstybės tarnybos reformų raida Lietuvoje
Įvadas. Valstybės tarnyba. Valstybės tarnybos ir valstybės tarnautojo sąvoka. Valstybės tarnybos raida ir esmė. Pagrindiniai Valstybės tarnybos principai. Valstybės tarnybos reforma. Institucijų atsakingumas už valstybės tarnybos reformą. Valstybės tarnybos kūrimasis po nepriklausomybės atkūrimo. Valstybės tarnybos reforma ...
Teisės referatai, Referatas, 21 psl.
2013 10 16
Valstybės tarnybos samprata
Valstybės tarnybos instituto raida Lietuvoje. Valstybės tarnybos sąvoka ir pagrindinės Valstybės tarnybos įstatymo sąvokos. Valstybės tarnybos rūšys. Pagrindinės Valstybės tarnybos įstatymo sąvokos Valstybės tarnyba. Valstybės tarnautojas. Valstybės tarnautojo statusas. Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 19 psl.
2015 03 18
Anglijos revoliucija
Anglijos revoliucija. Anglijos valstybinės santvarkos ypatumai iki revoliucijos. Elžbieta i (valdė 1558 – 1603 m.). Jokūbas VI (Džeimsas VI). Karolis i stiuartas (valdė 1625 – 1649 m.). Anglijos revoliucija. Vilhelmas Oranietis. Papildymai. Oliveris Kromvelis.
Istorijos konspektai, Konspektas, 20 psl.
2013 09 09
Valstybės tarnybos Lietuvoje ir Latvijoje lyginamoji analizė
Valstybės tarnybos Lietuvoje ir Latvijoje lyginamoji analizė. Įvadas. Valstybės tarnyba. Valstybės tarnybos pagrindiniai principai. Valstybės tarnybos valdymas. Valstybės tarnautojai. Valstybės tarnautojų priėmimas ir karjera. Valstybės tarnautojų mokymas. Valstybės tarnautojų pareigos. Valstybės tarnautojų teisės. Išvados. ...
Vadybos analizės, Analizė, 13 psl.
2013 12 22
Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT). Temos aktualumas. Pagrindinės sąvokos. VSAT funkcijos. Uždaviniai. Tarnybą sudaro. Struktūra. Iš Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymo. VSAT pareigūnai. Vsat ir muitinė. Išvados. Naudoti šaltiniai. Klausimas. Atsakymas. Klausimas. Atsakymas.
Teisės skaidrės, Skaidrės, 25 psl.
2014 10 02
Valstybės tarnyba Lenkijoje
Valstybės tarnyba lenkijoje. Lenkijos Respublika yra Vidurio Europos valstybė. Karjeros galimybės. Personalo atranka. Atlygis. Tarnautojų lavinimas. Išvados. Šaltiniai.
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2013 06 07
Anglija 19 amžiuje pirmauja pasaulyje
Anglijos pirmavimas pasaulyje XIX a. I pusėje. Anglija netenka pirmosios pasaulio pramoninės valstybės vaidmens. Bankų augimas. Kapitalo išvežimas. Anglijos vidaus politika XIX a. Pabaigoje – XX a. Pradžioje. Anglijos kolonijinė užsienio politika XIX a. Pabaigoje – XX a. Pradžioje. Antantės susidarymas. Panaudota literatūra.
Geografijos referatai, Referatas, 11 psl.
2010 03 03
Anglijos bankas
Anglijos bankas. Anglijos banko istorija. Įkurtas 1694 ir tai antras centrinis bankas pagal senumą pasaulyje. 1732. 1765. 1788. 1925. Šie laikai. Anglijos plėtra. Karalius, davęs sutikimą įsteigti Anglijos banką. Anglijos valiuta. Nuo 1694 m. , kai buvo įkurtas Britanijos bankas. Svaru padirbinejimas. Su svarais sterlingų susijusi ir ...
Bankininkystės skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2017 04 22
Naujoji valstybes tarnyba ir valdymas
Įvadas. Naujoji valstybės tarnyba. Naujosios valstybės tarnybos samprata. Naujosios valstybės tarnybos principai. Naujasis viešasis valdymas. Naujojo viešojo valdymo samprata. NVV atsiradimas ir principai. NVV Įgyvendinimo aplinkybės ir sklaida. Naująjį viešąjį valdymą veikiančios jėgos. Naujojo viešojo valdymo įgyvendinimo ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 19 psl.
2014 05 03
Vidaus tarnybos sistema skaidrės
Vidaus tarnybos sistema. Viešojo saugumo sritis apima. Vidaus reikalų statutas. Vykdantiems pareigūnams taikomi. Reikalavimai asmeniui, pretenduojančiam į vidaus tarnybą. Pareigūno laipsniai ir jų suteikimas. Pareigūnų atsakomybė ir jiems taikomi paskatinimai. Pareigūnams taikomi apribojimai. Vidaus reikalų įstaigos yra. Policijos ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 28 psl.
2015 03 31
Valdžios institucijos Lietuvoje, jų funkcijos ir tarpusavio santykiai
Lietuvos valstybės tarnyba valstybės tarnybos apibrėžimas ir samprata. Valstybės tarnybos raida.
Politologijos referatai, Referatas, 3 psl.
2015 05 17
Vokietijos viešasis administravimas
Vokietijos Federacinės Respublikos valstybės tarnybos sistema. Priėmimo į valstybės tarnybą tvarka. Valstybės tarnautojų karjera eiga.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 14 psl.
2016 11 21
Ikiteisminis tyrimas
Informacijos šaltinių apžvalga. Ikiteisminio tyrimo organizavimo sąvoka , principai ir uždaviniai. Ikiteisminio tyrimo organizavimas. Ikiteisminio tyrimo organizavimo sistema. Ikiteisminio tyrimo subjektai. Ikiteisminio tyrimo pareigūnas. Procesinės ikiteisminio tyrimo pareigūno teisės ir pareigos. Ikiteisminio tyrimo organizavimas , ...
Teisės konspektai, Konspektas, 42 psl.
2016 11 03
Anglijos revoliucija pristatymas
Anglijos revoliucija. Konstitucinės monarchijos susidarymas. Dėl ko kilo anglijos revoliucija? Karolis KADA viskas prasidėjo? Pilietinis karas. Tolesni įvikiai.
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2014 11 15
Vsd Valstybės saugumo departamentas
Lietuvos Respublikos Valstybės saugumo departamentas. VSD vėliava. VSD ženklas. Vsd misija. VSD uždaviniai. VSD funkcijos. VSD kova su terorizmu. VSD žvalgyba. Priėmimas i tarnybą. VSD darbuotojams keliami reikalavimai. M VSD darbuotojai pagal amžių. M VSD darbuotojai pagal lytį. Į tarnybą Saugumo departamente negali būti priimami ...
Viešojo administravimo skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2014 10 02
Latvijos valstybės tarnybos sistemos bruožai
Įvadas. Vasltybės tarnyba. Valstybės tarnybos samprata. Valstybės tarnautojai Latvijoje. Valstybės tanautojų mokymas Latvijoje. Personalo atrankos principai. Etika viešojo sektoriaus personalo valdyme. Išvados. Literatūra.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 9 psl.
2015 01 14
Valstybės tarnautojų statuso atkūrimo tvarka
Priėmimas į karjeros valstybės tarnautojo pareigas. Karjeros valstybės tarnautojo statuso atkūrimo tvarka. Priėmimas į politinio asmeninio pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareigas. Politinio asmeninio pasitikėjimo valstybės tarnautojo statuso atkūrimo tvarka. Priėmimas į įstaigos vadovo pareigas. Įstaigos vadovo statuso ...
Teisės referatai, Referatas, 12 psl.
2017 02 09
Viešojo administravimo sistema Vokietijoje
Įvadas. Vokietijos viešojo administravimo teorinis aspektas. Vokietijos Valstybės tarnybos raida. Valstybės tarnybos ir valstybės tarnautojo samprata. Vokietijos valstybės tarnybos modelis. Vokietijos valstybės tarnybos teisinis reglamentavimas. Vokietijos valstybės tarnybos karjeros sistema. Priėmimo į valstybės tarnybą tvarka. ...
Teisės referatai, Referatas, 20 psl.
2014 05 01