Anglijos viduramziu teise

300 dokumentų
Užsienio istorija
Konspektas užsienio istorijos egzaminui. Antikos teisė. Barbarų (genčių) teisė. Kanonų teisė. Romėnų teisės atgimimas (renesansas) ir teisės mokymas pirmuosiuose universitetuose. Miestų ir prekybos teisė. Prancūzijos viduramžių teisė. Vokietijos imperinė teisė. Anglijos ir viduramžių teisė. Viduramžių rusijos teisė. ...
Istorijos konspektai, Konspektas, 36 psl.
2012 06 18
Teisės istorija skaidrės
Senovės teisė Antikos teisė. Senovės graikijos teisė. Romėnų teisė Teisė senovės Azijoje Viduramžių teisė. Ankstyvieji viduramžiai. Germanų teisė. Britanijos teisė. Islamo teisė. Brandžiųjų ir vėlyvųjų viduramžių teisė. Kanonų teisė. Romėnų teisės recepcija. Lenų ir dvarų (manorų) teisė. Miestų teisė. ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2016 09 01
Užsienio teisės istorija. Senovės rytų teisė
Senovės rytų teisė. Hamurapio teisynas. Svarbiausieji senovės atėnų teisės šaltiniai ir institutai. Romėnų teisės šaltiniai ir kodifikacijos. Viduramžių vakarų europos teisės partikuliarizmas. Viduramžių vakarų europos genčių teisė. Barbarų teisė ir barbarų įstatymai. Asmeninis teisės taikymas. Perėjimas prie ...
Teisės konspektai, Konspektas, 6 psl.
2011 08 05
Teisės pagrindai konspektas
Teisės pagrindai. Teisės istorija. Seniausios civilizacijos:. Antikos teisė:. Romėnų teisės sentencijos:. Romos respublikos teisės šaltiniai:. Romėnų teisinės sistemos klasifikavimas:. Rytų romos imperija:. Universitetų, kaip teisės studijų atsiradimas viduramžiuose:. Viduramžių teisės partikuliarizmas:. Svarbiausi anglijos ...
Teisės konspektai, Konspektas, 22 psl.
2013 05 13
Uzsienio teisė ir istorija
Įvadas. Senovės ir viduramžių teisės istorija. Senovės teisė. Antikinė teisė. Viduramžių vakarų europos teisė. Romėnų teisė. Lenų ir dvarų teisė. Feodaliniai papročiai ir jų užrašai. Miestų ir prekybos teisė. Prekybininkų ir prekybos teisė. Prekybos teisės centrai. Prekybos teisės šaltiniai. Karalių teisė. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 52 psl.
2011 08 05
Teisė kaip civilizacijos reiškinys
Įvadas. Teisės atsiradimas ir raida. Teisė vystantis civilizacijai. Senovės teisė ir jos bruožai. Teisės pradžia antikoje. Teisė atėnuose. Romėnų teisė, jos bruožai ir kodifikacija. Teisė viduramžiais. Teisė viduramžių vakarų europoje. Genčių (tautų teisė). Kononų teisės atsiradimas, raida ir šaltiniai. Romėnų teisė ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 psl.
2012 10 25
Teisės istorija Prancūzų viduramžių teisė
Prancūzų viduramžių teisė. Prancūzijos viduramžių teisės partikuliarizmas papročių ir rašytinės teisės sritys, teisės šaltiniai. Lenų, dvarų teisė Bovės kutiumuose. Lenų teisė. Dvarų teisė. Baudžiamosios teisės bruožai Bovės kutiumuose bausmės, nusikaltimų rūšys. Viduramžių Prancūzijos miestų teisė Loriso ...
Teisės konspektai, Konspektas, 4 psl.
2013 11 09
Karalius ir parlamentas Anglijoje
Kl. Karalius ir parlamentas Anglijoje 126-128p. Sąvokos. Prekinis, piniginis ūkis – jis pakeitė natūrinį ūkį. Centralizacija – valdžios sutelkimas viename centre. Didžioji laisvių chartija. Parlamentas – Anglijoje – luomų atstovų (dvasininkų, bajorų, miestiečių) susirinkimas, kuris leidžia įstatymus. Luominė ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2016 02 29
Viduramžių politinis ekonominis agrarinis vystymasis
Politinio gyvenimo kryptis 10-14a. Buvo politinės valdžios monarchistinės centralizacijos tendencija. Brandžiųjų viduramžių laikotarpyje geriausiai centralizaciją sekėsi vykdyti Anglijos karaliams. Ekonominė raida. Agrarinės revoliucijos esmė.
Istorijos referatai, Referatas, 2 psl.
2010 03 03
Pirmieji viduramžiu universitetai
Užvenčio šatrijos raganos gimnazija. Pirmieji viduramžiu universitetai. Viduramžių mokslas Scholastika ir. Viduramžių mokslas. Tradiciškai Viduramžiai apima. Scholastika ir universitetų kūrimasis. Popiežiaus pavedimas naujiesiems ordinams. Viduramžių universitetai. XIIa. Buvo įsteigti universitetai Italijoje. Bolonijos ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2015 04 13
Anglijos revoliucija
Anglijos revoliucija. Anglijos valstybinės santvarkos ypatumai iki revoliucijos. Elžbieta i (valdė 1558 – 1603 m.). Jokūbas VI (Džeimsas VI). Karolis i stiuartas (valdė 1625 – 1649 m.). Anglijos revoliucija. Vilhelmas Oranietis. Papildymai. Oliveris Kromvelis.
Istorijos konspektai, Konspektas, 20 psl.
2013 09 09
Karalių teisė
Karalių teisė anglija:. Henriko ii teisinė reforma. "bendrosios teisės" formavimasis. Teisminis precedentas. "teisingumo teisės" atsiradimas. Statutinė teisė. Magna charta. Prisiekusiųjų teisinio instituto istorinės ištakos. Prancūzija: karalių teisėkūros stiprėjimas xii-xiii a. A. Paryžiaus parlamento vaidmuo teisės kūryboje. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 12 psl.
2011 08 05
Anglijos revoliucija skaidrės
Anglijos revoliucija. Anglijos revoliucijos priežastys. Anglijos valstybinės santvarkos ypatumai iki revoliucijos. Anglijos revoliucijos etapai. 1653 – 1658 m. Protektoratas. 1688 m. Valstybės perversmas. Anglijos perversmo rezultatai. Elžbieta I. Jokūbas VI. Karolis Stiuartas. Oliveris Kromvelis. Nuotraukos. Informacijos šaltiniai.
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 22 psl.
2013 11 07
Teisės istorijos konspektas Antika
ANTIKOS TEISĖ Pagrindiniai Atėnų teisės šaltiniai Drakono , Solono įstatymai. Nuosavybės ir valdymo , prievolinė , santuokos ir baudžiamoji teisė. Senovės Romos teisės archainis , ikiklasikinis , klasikinis , poklasikinis laikotarpiai , pagrindiniai teisės šaltiniai , principai. Nuosavybės ir valdymo teisė. Romėnų teisės ...
Teisės konspektai, Konspektas, 36 psl.
2016 04 21
Europos studijos
Įvadas. Individas, šeima ir visuomenė. Požiūris į individą antikoje. Visuomenė viduramžiais. Visuomenė naujaisiais laikais. Religingumas. Religingumas antikoje. Viduramžių religija. Religija Naujaisiais laikais. Valdžia. Valdžia antikos laikais. Viduramžių valdžia. Valdžia naujaisiais amžiais. Teisė. Teisė antikoje. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 14 psl.
2015 11 30
Anglijos bankas
Anglijos bankas. Anglijos banko istorija. Įkurtas 1694 ir tai antras centrinis bankas pagal senumą pasaulyje. 1732. 1765. 1788. 1925. Šie laikai. Anglijos plėtra. Karalius, davęs sutikimą įsteigti Anglijos banką. Anglijos valiuta. Nuo 1694 m. , kai buvo įkurtas Britanijos bankas. Svaru padirbinejimas. Su svarais sterlingų susijusi ir ...
Bankininkystės skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2017 04 22
Nuo viduramžių iki naujųjų laikų
Nuo Viduramžių iki Naujųjų laikų. Nuo Viduramžių iki Naujųjų laikų. Viduramžių civilizacijos pagrindiniai bruožai. Vėliau ši biblijinė periodizacija buvo supaprastinta, liko 2 periodai. Viduramžių literatūros charakteristika. Viduramžių chronologinės ribos. Viduramžių mentalitetas ir pasaulėvaizdis. Viduramžių ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2014 01 12
Užsienio teisės istorija 5
Antikinių šalių teisėkūros institucijos ir teisės šaltiniai. Įstatymų leidybos institucijos atėnuose. Senovės romos įstatymų leidybos institucijų raida ir teisės šaltiniai. Atėnų teisė. Drakono įstatymas. Solono įstatymai. Pagrindiniai teisės institutai: nuosavybė ir valdymas, prievolės, sutartys, santuoka, nusikaltimas ir ...
Teisės konspektai, Konspektas, 43 psl.
2011 08 05
Viduramžių visuomenė nuo feodalinio susiskaldymo iki centralizacijos
Feodalinis susiskaldymas ir valstybių centralizacija viduramžių Europoje. Feodalinis susiskaldymas. Bruožai. Centralizacijos priežastys. Decentralizacija. Prancūzijos centralizacija. Šimtametis karas. Anglijos centralizacija. Centralizacijos reikšmė.
Istorijos konspektai, Konspektas, 2 psl.
2017 02 27
Viduramžiai pristatymas
Viduramžiai. Viduramžių literatūra. Viduramžių menas. Septyni laisvieji viduramžių menai gramatika, retorika, dialektika, aritmetika, geometrija, astronomija, muzika. Romanikos stilius. Viduramžių muzika. Gijomo de mašo "notre dame mišios". Viduramžių kultūra. Viduramžių religija. Mados.
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2013 10 02
Viduramžių miestiečių gyvenimas
Miestų kūrimasis. Viduramžių miestas prancūzijoje. Būstai. Higiena. Epidemijos. Maistas. Valgymo manieros. Apranga. Santuoka ir šeima. Testas. Testo atsakymai. Naudota literatūra.
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2013 04 04
Modernios teisės istorija Anglijoje
Modernios teisės istorija anglijoje. Xvii a. Politinių įvykių anglijoje įtaka moderniosios teisės atsiradimui. 1653 m. "Valdymo įrankis". Habeas corpus act. “Nerašytoji” Anglijos konstitucija. 1689 m. Teisių bilis. 1701 m. Santvarkos aktas. 1873-1875 m. teismų santvarkos aktai. Statutų reikšmės Anglijos teisės sistemoje ...
Teisės konspektai, Konspektas, 6 psl.
2011 08 05
Viduramžių kultūra projektas
Viduramžių kultūra. Viduramžiai ( V-XV a. ). Viduramžių miestai. Kas lėmė miestų kūrimąsi? Carcassone – viduramžių miestas ir vynuogynas. Viduramžių menas. . Romanika (VIII-XIIa. ). Viduramžių menas. Gotika(XII-XVa. ). Mokyklos viduramžiais. Universitetai. Universitetą sudarė keturi fakultetai. Skriptoriumas. Testas. Testo ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2017 05 03
Anglijos revoliucija pristatymas
Anglijos revoliucija. Konstitucinės monarchijos susidarymas. Dėl ko kilo anglijos revoliucija? Karolis KADA viskas prasidėjo? Pilietinis karas. Tolesni įvikiai.
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2014 11 15
Viduramžių univesitetai
Viduramžių universitetai. Viduramžių universiteto struktūra. Viduramžių šviesos židiniai.
Istorijos referatai, Referatas, 3 psl.
2012 04 01
Užsienio teisės istorija
Babilono visuomeninės santvarkos savitumų įtvirtinimas hamurabio teisyne. Sutarčių teisinis reguliavimas hamurabio teisyne. Teisinis santuokos, šeimos ir paveldėjimo reguliavimas hamurabio teisyne. Nusikaltimas ir bausmė hamurabio teisyne. Senovės atėnų teisė. Romėnų teisės šaltiniai ir pirmosios kodifikacijos. Barbarų teisė ir ...
Teisės konspektai, Konspektas, 38 psl.
2011 08 05
Viduramžiai lietuvių skaidrės
Viduramžiai. Kas yra viduramžiai? Viduramžių chronologinės ribos. Santykis su laiku. Viduramžių mentalitetas ir pasaulėvaizdis. Viduramžių literatūros raidą veikė. Viduramžių literatūros šaltiniai, ištakos. Viduramžių literatūros šakos. Viduramžių literatūros bruožai. Žymiausi literatūros kūriniai. Žymiausi ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2017 01 16
Anglija 19 amžiuje pirmauja pasaulyje
Anglijos pirmavimas pasaulyje XIX a. I pusėje. Anglija netenka pirmosios pasaulio pramoninės valstybės vaidmens. Bankų augimas. Kapitalo išvežimas. Anglijos vidaus politika XIX a. Pabaigoje – XX a. Pradžioje. Anglijos kolonijinė užsienio politika XIX a. Pabaigoje – XX a. Pradžioje. Antantės susidarymas. Panaudota literatūra.
Geografijos referatai, Referatas, 11 psl.
2010 03 03
Anglijos revoliucija ir šalies iškilimas
Anglijos revoliucija ir šalies iškilimas. Anglija xviia. pr. Anglijoje nuo XIIIa. karalius valdė tardamasis su parlamentu. Anglijos religija. 1640 – 1649m. revoliucijos priežastys. Revoliucijos pradžia 1640 – 1642m. Pilietinis karas 1642 – 1649m. Respublika ir Kromvelio protektoratas 1649 – 1658m. Monarchijos atkūrimas. Anglijos ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2016 05 27
Tarptautinė privatinė teisė samprata ir apimtis
Tarptautinė privatinė teisė, samprata ir apimtis. Samprata. Tarptautinė privatinė teisė – procesinių teisės normų visuma. Pirmą kartą sąvoką ,,tarptautinė privatinė teisė’’ pavartojo žymus JAV teisininkas J. Pabrėžiama tai, kad šiuo atveju žodis. Žodis. Tarptautinė privatinė teisė yra privatinės teisės dalis. ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2014 12 01