Apšvietos epocha lietuvoje

300 dokumentų
Apšvietos epocha
Apšvietos epocha. Švietimo amžius arba apšvietos amžius. Kultūrinis judėjimas. Apie švietimo epochą. Rasidėjo kultūrinis-idėjinis judėjimas. Švietimas gimė anglijoje. Siekė pasitelkus protą ir švietimą pakeisti pasaulį. Išreiškė kylančios buržuazijos siekius. Keitėsi požiūris į visuomenę. Švietėjai. Žymiausi ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2013 02 19
Apšvietos epocha konspektas
Apšvietos epocha Švietimas. Kantas suformulavo apšvietos amžiaus šūkį Išdrįsk pažinti , turėk drąsos naudotis savo protu ". Xviiia. Švietėjai. Švietimo epochos idėjos. Švietėjų idėjos. Apšvietos kultūrinio sąjūdžio bruožai. Apšviestasis absoliutizmas. Prigimtinės žmogaus teisės. Švietimo epocha Lietuvoje.
Istorijos konspektai, Konspektas, 2 psl.
2014 10 13
Iškiliausi švietimo epochos veikėjai Lietuvoje
Įvadas. Vyskupas i. J. Masalskis. Kiprijonas lukauskis. Motiejus valančius. Simonas daukantas. Jeronimas stroinovskis. Stanislovas bonifacas jundzilas. Mykolas pranciškus karpavičius. Kristijonas donelaitis. Išvados. Naudota literatūra.
Lietuvių referatai, Referatas, 9 psl.
2011 08 01
Švietimo epocha Literatūroje
Apšvietos epocha europoje. Kas yra apšvieta(švietimo epocha)? Europoje ir šiaurės amerikoje kilęs visuomeninis kultūrinis. Pavadinimą šiai epochai davė lietuvių kilmės vokiečių filosofas imanuelis kantas. Švietimo epochos bruožai. Žymiausi švietėjai ir jų idėjos. Džonas lokas. Pirmasis iškėlė „visuomenės sutarties ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2013 04 13
Apšvietos epocha pristatymas
Apšvietos epocha. Švietimas- 18 a. Apšvietos epochĄ lėmė. Pagrindiniai epochos bruožai. Švietimo amžiaus literatura. Apšvietos epocha Eouropoje. Žymiausi šalių dokumentai. Švietimas Lietuvoje. Lietuvių šviečiamoji literatūra. Moralinė didaktika. Garsiausi lietuvių švietėjai. Apibendrintai apie literatūtrą. Apšvietos ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 28 psl.
2013 10 13
Švietimo epocha skaidrės
Apšvietos epochos bruožai. Apšvietos epochos reikšmė. Literatūra. Žymiausi literatūros atstovai. Džonatanas sviftas. Danielis defo. Henris fildingas. Žymiausi literatūros atstovai europoje. Volteras. Žanas žakas ruso. Valteris skotas. Lietuvių literatūros atstovai, kurių kūriniuose rasta apšvietos bruožų. Kristijonas ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 23 psl.
2012 10 03
Apšvietos epocha, klasicizmas
Apšvietos epocha. Klasicizmas. Apšvietos epocha – XVIIIa. Šviečiamasis amžius. Švietėjai – to meto visuomenės ir kultūros veikėjai.Švietimas – platus sąjūdis, apėmęs politinės ir socialinės minties sritis filosofiją, meną, literatūrą. Ryškiausias buvo Prancūzijoje. Volteras; D. Didro; Ž. Ž. Ruso. ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 psl.
2013 09 29
Apšvietos bruožų lentelė
Apšvietos (Šviečiamasis) amžius. Epocha. Svarbiausi bruožai. Kultūra. Asmenybės. Literatūros bruožai. Lietuvoje.
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 1 psl.
2014 01 29
Švietimas mažojoje Lietuvoje
Švietimas mažojoje Lietuvoje. Pietistinis judėjimas. Kai kurios Donelaičio veiklos bei kūrybos ypatumus paaiškina ir tuo metu mažojoje Lietuvoje plitęs Pietistų Sąjudis. Tai buvo religinis judėjimas, kurį palaikė krašto valdžia. Jis kėlė religinio gyvenimo ir religinio švietimo idealus, pabrėžė nusigręžimą nuo pasaulio ...
Lietuvių esė, Esė, 1 psl.
2010 03 03
Švietimo epocha
Švietimo epocha yra skirstoma į racionalizmą ir sentimentalizmą. Racionalusis laikotarpis prasidėjo XVIII a. baigėsi XIX a. Racionaliniame laikotarpyje laiko samprata panaši kaip XVII a. Ji praplečiama, apima šeimos ir bendruomenės gyvenimą. Šiame stiliuje aplinka kinta keičiantis ne žmogui, o kintant visuomeninėms ir buitinėms ...
Lietuvių referatai, Referatas, 1 psl.
2010 12 14
Švietimo epocha pristatymas
Švietimo epocha. Švietimo amžius ( xviii a. ). Europos civilizacijos istorijos periodas. Lietuvos kultūros istorijos periodas. Radikalių socialinių permainų laikas. Švietimo epochai būdingi bruožai. Žmonių lygybės idėja. Tobulėjimo idėja. Švietimo epochos žmogus. Švietimo epochos literatūra. Racionalizmas. Sentimentalizmas. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2013 01 23
Apšvietos epocha, JAV susikūrimas, didžioji Prancūzijos revoliucija
Apšvietos epocha, jav susikūrimas, didžioji prancūzijos revoliucija. Apšvieta. Europoje kilęs kultūrinis sąjūdis. Apšvietos būdingiausi bruožai. Pagrindiniai švietėjai. Švietėjus jungė tai. Džono loko visuomenės pertvarkymo idėja. Visuomenės sutartis. Šarlio luji monteskjė visuomenės pertvarkymo idėja. Žano žako ruso ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 33 psl.
2013 02 25
Apšvietos epocha skaidrės
Raštijos pradžia lietuvoje. Martynas mažvydas. Švietimo epocha. Švietimo epochos bruožai. Kristijonas donelaitis. Poema “metai”. Kūrybos bruožai. Kontekstai. Religinis. Ištrauka iš poemos “Metai”.
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2013 10 06
Apšvietos epocha projektas
Apšvietos epocha. XVII a pab. prasidėjo Švietimo sąjūdis, tęsęsis visą XVIII a. Rusijoje buvo pravestos. XVI a. susikūrusi Prūsija XVII a. iškilo ir stiprėjo, augo jos teritorija. Jekaterina II (Rusija), Juozapas II (Austrija) ir Frydrichas II (Prūsija) buvo vadinami apšviestaisiais absoliutais. Švietimo idėjos. Apšviestųjų ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2017 10 16
Boroko epocha
Baroko sąvoka. Baroko epochos architektūra. baroko atspindžiai dailėje. Baroko skulptūra.
Dailės skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2012 06 01
Apšvietos laikotarpis
Apšvietos epocha. Šviečiamojo amžiaus idėjos. Žymiausios šviečiamojo amžiaus asmenybės. Švietimo epochos literatūros bruožai.
Lietuvių konspektai, Konspektas, 2 psl.
2014 12 10
Švietimo amžius skaidrės
Švietimo amžius. Europos istorijoje vadinamas švietimo, arba apšvietos, amžiumi. Lietuvos kultūros istorijos periodas. Šitame amžiuje suprantama. Pagrindinis valstybės luomas. Epochos pavadinimas nurodo. Keli švietimo amžiaus dailininkų darbai. Keli švietimo amžiaus veikėjai. Š. Monteskjė. Dž. Lokas. Ž. Ž. Ruso. Imanuelis ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2013 02 04
Apšvietos amžius Švietimo amžius XVIII a. namų darbas
Švietimo amžius XVIIIa. Anglijoje ir Nyderlanduose (XVIIa. vidurio). Švietimas kartais taip pat suprantamas kaip švietėjų idėjinis – kultūrinis judėjimas. Apšvietos epocha –. Prancūzų kalba, tapusi vienu iš Prancūzijos kultūrinės ekspansijos elementų. Apšvietos amžius Lietuvoje. Vienas esmingiausių lietuviškos ir ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2016 11 30
Švietėjų epocha
Švietėjų epocha Europoje XVIIIa. Išminties šviesa įveiks tamsumą ir skurdą, pakeis neteisingus socialinius santykius. Švietimo amžius Pagrindinės idėjos Švietimo amžius Europoje Asmenybės Švietimo amžius Lietuvoje Vaizdai. Švietimo amžius. (mokslas ir progresas). Apšvietos epocha - Europos civilizacijos istorijos periodas. ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2015 05 13
Apšvietos amžius skaidrės
Švietimo amžius. (Arba Apšvietos amžius ). Europos civilizacijos istorijos. Prancūzijoje susiformavo švietėjų sąjūdis. Filosofo Džono Loko. Filosofas ir rašytojas Žanas Žakas Ruso nagrinėjo žmogaus ir valdžios santykį. Tuo metu Europoje buvo paplitusios absoliutinės monarchijos. Rašytojas, filosofas Volteras smerkė ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2016 02 21
Apšvieta konspektas
Apšvieta. Apšvietos kultūrinis sąjūdis kilo dėl. Apšvietos bruožai. Žymiausi švietėjai. Monteskjė. Ruso. Dž. Lokas. Volteras. Didro. Apšviestasis absoliutizmas. Karalių reformos. Apšvietos Europos mokslo ir leidybos centrai. Apšviestasis absoliutizmas paplito. Apšvietos reikšmė.
Istorijos konspektai, Konspektas, 1 psl.
2014 10 13
Klasicizmas architektūroje namų darbas
Klasicizmas architektūroje. Klasicizmas. XVII a. - XIX a. I pusės Vakarų Europos ir meno epocha. Architektūros stilius, atsiradęs iš neoklasicizmo judėjimo XVIII a. Klasicizmo architektūros pagrindiniai bruožai. Senovės Graikijos ir Romos imperijos pastatų kopijavimas. Žymiausi architektai. Giovanni Battista Piranesi (Italas). ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2016 11 04
Apšvieta Švietimo amžius skaidrės
Apšvieta. (Švietimo amžius). Švietimo amžius (arba Apšvietos epocha) – Europos civilizacijos istorijos periodas. Švietimo epochos literatūros bruožai. Racionali klasicistų mąstysena. Apšvietos asmenybės (filosofai). Kantas (Prūsijos filosofas) Švietimas – tai žmogaus išsivadavimas iš nesavarankiškumo. Johanas Volfgangas ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 22 psl.
2015 09 16
Gamtos apsaugos istorija Lietuvoje
Įvadas. Senoji civilizacija ir gamta. Medžioklės epocha. Žemdirbystės epocha. Pramonės epocha. Informacijos epocha. Aplinkos apsaugos raida Lietuvoje. Aplinkos apsaugos politikos užuomazgos. Aplinkos apsaugos politika atkūrus nepriklausomybę. Instituciniai pokyčiai. Teisiniai pokyčiai. Lietuvos integracija į Europos Sąjungą. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 22 psl.
2016 02 16
Apšvieta skaidrės
Apšvieta. xviii a. 2012-01. Apšvietos idėjos. Sugrąžina žmogui tikėjimą. Apšvietos asmenybės (filosofai). Kantas (Prūsijos filosofas) Švietimas – tai žmogaus išsivadavimas iš nesavarankiškumo. Apšvieta Lietuvoje. Sugrįžta visuomenės pasitikėjimas savo jėgomis Subręsta nauja tautos. Ž. Ž. Ruso siūlymai / idėjos. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2016 02 01
18a. pedagogikos istorija
Švietimo epocha. Švietimo epocha kova su senaisiais autoritetais. Švietimo epocha racionalizmas. Švietimo epocha švietimo idėja. Švietimo epocha kultūrinis optimizmas. Švietimo epocha “Atgal į gamtą!”. Švietimo epocha humanizuota krikščionybė. Švietimo epocha žmogaus teisės. Žanas Žakas Ruso (1712-1778). Johanas ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 32 psl.
2014 03 04
Filosofija Lietuvoje referatas
Įvadas. Ištakos. Apšvietos epocha. Filosofijos idėjų įvairovė. Hegelio idėjos. Pozytivizmas. Marxo idėjos. Tautinio išsivadavimo idėjos. Vydūno filosofija. Filosofijos dėstymas tarpukario Lietuvoje. Pranas Kuraitis. Aleksandras Dambrauskas – Adomas Jakštas. Pranas Dovydaitis. Stasys Šalkauskis. Levas Karsavinas. Vosylius ...
Filosofijos referatai, Referatas, 15 psl.
2013 11 30
Švietimo epocha Lietuvoje
Švietimo epocha Lietuvoje. Švietimo epochos žmogus. Švietimo epocha Lietuvoje. Ryškiausi asmenybės.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2013 12 17
Atr silpnėjimas, prancūzijos revoliucija, Napaleono valdymo laikotarpis
Europos ir ldk visuomenės gyvenimo pokyčiai apšvietos amžiuje. Petro i vidaus reformos. Perto i užsienio politika. Apšvietos amžius ir jo idėjų įtaka jav bei europos visuomenėms. Prancūzijos revoliucija. Napoleono bonaparto epocha. Atr silpnėjimas xvii – xviiia. Mėginimai reformuoti atr. Ketverių metų seimo nutarimai, atr ...
Istorijos konspektai, Konspektas, 6 psl.
2013 04 14
Renesanso epocha Lietuvoje
Renesanso epocha Lietuvoje.
Lietuvių analizės, Analizė, 2 psl.
2012 06 01