Apranga kapitalo struktura

300 dokumentų
UAB Apranga įmonės gamybos išteklių produktyvumo analizė
Įvadas. I dalis. Duomenys apie apb „Apranga“. Apb „Apranga“ veikla. Apb „Apranga“ struktūra. Apb „Apranga“ istorija. Apb „Apranga“ vertybės. Ii dalis. Įmonės gamybos išteklių panaudojimo efektyvumo analizė. Darbo našumo struktūra. Tumpalaikio ir ilgalaikio turto analizė. Kapitalo struktūra ir darbo pakeitimas ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 psl.
2011 06 06
Įmonės kapitalo struktūra
Įvadas. Įmonės finansinių išteklių šaltiniai ir kapitalo struktūros sąvoka. Optimali kapitalo struktūra. Kapitalo struktūros formavimo teorijos klasikinės kapitalo struktūros formavimo teorijos tradicinė įmonės kapitalo struktūros formavimo teorija. F. Modigliani ir m. Miller kapitalo struktūros formavimoteorija. Moderniosios ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 16 psl.
2012 02 08
Apranga finansinės veiklos rezultatai
Ivadas. Balanso analizė. Vertikali APB „Apranga“ balanso analizė. Horizontali APB „Apranga“ balanso analizė. Apb „apranga” pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Apb „apranga“ finansinės būklės analizė. Trumpalaikio mokumo analizė. Apyvartinio kapitalo formavimas. Bendrasis įmonės mokumas. Apb „apranga“ veiklos ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 psl.
2013 11 14
Kapitalo struktura ir kaina
Kapitalo sąvoka. Kapitalo struktūra. Kapitalo svertas. Nuosavas kapitalas. Skolintas kapitalas. Kapitalo kaina. Wacc. Skolinto kapitalo kaina. Nuosavo kapitalo kaina.
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2012 05 19
Kapitalo kaštai ir struktūra
Kapitalo kaštai ir struktūra. Pradiniai duomenys. Svertinių kapitalo kaštų apskaičiavimas. Svertiniai kapitalo kaštai, mažėjant finansavimui iš akcinio kap. , ir nep. Pelno. Svertinių kapitalo kaštų kitimo grafinis vaizdavimas. Svertiniai kapitalo kaštai, mažėjant finansavimui iš akcinio kap. , ir nep. Pelno, kai tuo pat metu ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2011 06 22
Apranga įmonės analizė
Ivadas. Apb “apranga” finansinės ataskaitos. Pelno ( nuostolių ) ataskaita. Balancas. Nuosavo kapitalo pokyčio ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Apb “apranga” finansinės būklės analizė. Pajamos. Pelningumas. Turto panaudojimo efektyvumas. Įmonės veiklos ir pinigų ciklus. Veikos ciklas. Pinigų ciklas. Apb „apranga“ du ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2011 05 07
Žmogiškasis kapitalas
Įvadas. Žmogiškojo kapitalo reikšmė. Žmogiškojo kapitalo samprata. Žmogiškojo kapitalo struktūra. Žmogiškojo kapitalo vaidmuo ekonomikoje. Žmogiškojo kapitalo situacija Lietuvoje. Investicijos į žmogiškąjį kapitalą. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos referatai, Referatas, 15 psl.
2014 11 21
Apranga finansinė analizė
Įvadas. Apb „Apranga“. Balansas. Horizontaliosios balanso ataskaitos analizė. Vertikaliosios balanso ataskaitos analizė. Apranga. Pelno (nuostolių) ataskaita. Horizontaliosios pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Vertikaliosios pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Santykinių rodiklių analizė. APB „Apranga“ pelningumo rodiklių ...
Finansų analizės, Analizė, 21 psl.
2014 09 10
Šiame darbe bus analizuojama įmonės AB „Invalda“ kapitalo struktūra. Invalda – yra viena didžiausių, stipriausių, aktyviai investicijas valdančių bendrovių, veikiančių Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje, Slovakijoje ir kitose Europos šalyse, kuriose nuolat ieškoma galimybių veiklai plėsti. Darbo tikslas – naudojant įmonės ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 10 psl.
2010 03 03
Kapitalo struktūra Lietuvos Dujos
Įvadas. Kapitalo struktūros valdymas. Kapitalo struktūros samprata. Kapitalo finansavimo šaltiniai. Kapitalo struktūros vertinimo metodai. Ab „Lietuvos dujos“ kapitalo struktūros tyrimas. AB „Lietuvos dujos“ veiklos pristatymas. AB „Lietuvos dujos“ kapitalo struktūros įvertinimas. AB „Lietuvos dujos“ kapitalo struktūros ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 psl.
2014 05 14
Nuosavo kapitalo apskaita
Įvadas. Nuosavo kapitalo. Formavimo ypatumai. Nuosavas kapitalas bendroje kapitalo struktūroje. Nuosavojo kapitalo struktūra ir apskaitos ypatumai. Nuosavo kapitalo apskaitos ypatumai. Įstatinio kapitalo apskaita akcinėse bendrovėse. Akcijų priedų ir perkainojimo rezervo apskaita. Nuosavo kapitalo apskaita mažosiose bendrijose. Išvados. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 psl.
2014 05 09
Kapitalo struktūros analizė
Įvadas. Kapitalo struktūros samprata. Kapitalo struktūra ir finansinis svertas. Kapitalo struktūrą įtakojančių veiksnių tyrimas. Kapitalo struktūra užsienio įmonėse. Lietuvos kapitalo rinkos analizė. Finansinio sverto ir makroekonominių rodiklių priklausomybės tyrimas. Finansinio sverto ir maisto produktų bei gėrimų pramonės ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 psl.
2016 01 13
Viduramžių apranga skaidrės
Viduramžių apranga. Valstiečių apranga. Apranga viduramžiais demonstravo žmonių luominę padėtį bei turtą. Didikų apranga. Didikai puošėsi brangiais drabužiais bei papuošalais.
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2015 11 21
Įmonės kapitalo struktūros poveikis įmonės finansiniams rezultatams
Summary. Įvadas. Transporto įmonės veiklos charakteristika ir informacijos šaltinių apžvalga. Įmonės kapitalo struktūros ir su ja susijusių finansinių rodiklių metodologiniai aspektai. Kapitalo sudėties analizė. Nuosavo ir skolinto kapitalo skirtumai. Kapitalo sverto apibūdinimas. Finansiniai rodikliai, kuriuos įtakoja kapitalo ...
Apskaitos analizės, Analizė, 50 psl.
2014 03 17
Nuosavo kapitalo formavimo politika
Įvadas. Nuosavo kapitalo valdymo teorinė dalis. Nuosavo kapitalo samprata. Bendrovės nuosavas kapitalas. Įstatinis kapitalas. Akcijos, jų savininkai ir akcijų apskaita. Rezervai ir jų panaudojimas. Nuosavo kapitalo formavimo praktinė dalis. Uab „aaa baltic reklama“ pristatymas. Nuosavo kapitalo valdymas uab „aaa baltic reklama“ ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 psl.
2012 12 03
Tarpukario apranga
Tarpukario apranga (1918-1939). Tarpukario apranga ir mados. Apie. Kaimo žmonių apranga. Tradiciniai tautiniai drabužiai. Avalynė. Moterų apranga. Higienos priemonių vartojimo pradžia. Išvada. Šaltiniai.
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2013 11 28
UAB "Apranga" rinkodaros analizė
Įvadas. UAB „Apranga“ organizacijos pristatymas. UAB „Apranga“ misija, vizija, vertybės. Marketingo komplekso elementų apibūdinimas. UAB „Apranga“ swot analizė. UAB „Apranga“ išorinės aplinkos analizė (pest). Išvados. Literatūros sąrašas.
Marketingo analizės, Analizė, 12 psl.
2016 05 27
AB ‚‚Apranga“ finansinių rodiklių apžvalga
AB „Apranga“. Apie AB „Apranga“. Istorija. Misija. Vizija. Tikslai. Įmonės pelningumo rodikliai. Bendrasis pelningumo rodiklis. Grynasis pelnas. Nuosavybės grąža. Likvidumo rodikliai.Analizė. Bendrojo likvidumo koeficiento skaičiavimas. Skubaus padengimo koeficientas. Finansų struktūros rodikliai. Įsipareigojimų ir nuosavo ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 13 psl.
2017 04 11
Įmonės apyvartinio kapitalo valdymas
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Apyvartinio kapitalo teorinė apžvalga. Apyvartinio kapitalo esmė, reikšmė. Apyvartinio kapitalo struktūra ir valdymo esmė. Apyvartinio kapitalo analizė. Apyvartinio kapitalo analizė turto aspektu. Uab „Plyta“ apyvartinio kapitalo analizė. Įmonės apibūdinimas. Uab “PLYTA” ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 psl.
2016 05 26
Personalo vadyba Žmogiškasis kapitalas
Įvadas. Žmogiškojo kapitalo samprata. Žmogiškojo kapitalo klasifikacija. Žmogiškojo kapitalo formavimas. Žmogiškojo kapitalo gamyba. Žmogiškojo kapitalo formavimas šeimoje. Žmogiškojo kapitalo formavimas gamybos struktūrose. Žmogiškojo kapitalo vertinimas. Žmogiškojo kapitalo vertinimo būdai. Žmogiškojo kapitalo vertinimo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 psl.
2014 12 30
Nuosavo kapitalo apskaita Lietuvoje
Nuosavo kapitalo apskaita lietuvoje. Įvadas. Nuosavo kapitalo samprata ir struktūra. Nuosavo kapitalo reglamentavimas. Nuosavo kapitalo dokumentavimas. Nuosavas kapitalas pagal vas ir tas. Nuosavo kapitalo apskaita. Įstatinio kapitalo apskaita. Akcijų priedų apskaita. Perkainojimo rezervo (rezultatų) apskaita. Privalomojo rezervo apskaita. ...
Apskaitos referatai, Referatas, 19 psl.
2013 03 02
Rinkodaros ir sociologijos skaidrės ABP Apranga
APB ,,Apranga”. Makroaplinka. Mikroaplinka. Tikslinė rinka. Rinkodaros komplekso elementai. Ssgg. APB „Apranga” rinkodaros biudžetas. APB „Apranga” prekių pardavimo prognozė. Kodėl apsiperkate APB „Apranga“? Ko pasigendate APB „Apranga“ parduotuvių tinklo asortimente? Kaip vertinate įmonės siūlomų prekių kainas? Ko ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 19 psl.
2015 04 15
Asortimento struktūros analizė
Įvadas. APB „ Apranga“ veiklos apžvalga. Apb „ apranga“ ssgg. APB „ Apranga“ prekių grupės. APB „ Apranga“ asortimento apyvartos 2010m. Vartotojų nuomonės tyrimas apie APB „ Apranga“ asortimentą. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas. Priedų sąrašas Priedas. Anketos pavyzdys.
Marketingo referatai, Referatas, 25 psl.
2014 11 16
Kapitalo rinkos rodiklių analizė
Kapitalo rinkos rodiklių analizė. Santrauka. Įvadas. Nasdaq omx veiklos ir informacijos šaltinių. Apžvalga. Kapitalo rinkos rodiklių teorinė analizė. Kapitalo rinka ir ją apibūdinantys rodikliai. Autorių išskiriami kapitalo rinkos rodikliai. Kapitalo rinkos rodiklių skaičiavimas ir vertinimas. Nasdaq omx kapitalo rinkos rodiklių ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 psl.
2013 04 20
AB „Lesto“ apyvartinio kapitalo analizė ir valdymas
Santrauka. Įvadas. Apyvartinis akapitalas. Apyvartinio kapitalo samprata, formavimo politika. Apyvartinio kapitalo valdymas, analizės būdai ir kryptys. Bendra informacija apie įmonę. Uab lesto apyvartinio kapitalo analizė. Apyvartinio kapitalo apimties, dinamikos analizė ir struktūra analizė. Uab LESTO mokumo ir apyvartumo rodiklių ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 psl.
2015 11 11
Kapitalo rinka Lietuvoje
Įvadas. Kapitalo rinkos istorija lietuvoje. Kapitalo samprata ir reikšmė. Kapitalo kaina ir investicijos. Kapitalo formavimo šaltiniai ir investicijos. Kapitalo kaina. Kapitalo rinkos finansinės priemonės. Lietuvos kapitalo rinka. Alternatyvūs verslo finansavimo šaltiniai. Lietuvoje neskatinama kapitalo rinka. Išvados. Literatūros ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 12 psl.
2012 05 29
Rinkodaros įvertinimas
AB Apranga rinkodaros įvertinimas. Įvadas. Įmonės rinkodaros veiklos teoriniai aspektai. Rinkodaros įvertinimas. Rinkodaros aplinkos samprata. Perspektyvų tyrimas. Tikslinė rinka ir pasirinkta rinkodaros strategija. Ab „apranga“ įmonės rinkodaros veiklos įvertinimas. Ab„apranga“ įmonės pristatymas. Apb „apranga“ misija. Apb ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 45 psl.
2012 10 24
XVIII Amžiaus drabužiai
Prancūzija. Dirbtinumas-pagrindinis žmogaus išvaizdos bruožas. Audiniai. Vyrų apranga. Šukuosenos. Galvos apdangalai. Apavas. Papuošalai. Moterų apranga. Šukuosenos. Galvos apdangalai. Apavas. Papuošalai. Kosmetika. Prancūzija didžiosios buržuazinės revoliucijos ir direktorijos laikotarpio apranga. Vyrų apranga. Moterų drabužiai. ...
Istorijos referatai, Referatas, 11 psl.
2011 07 10
Apyvartinio kapitalo valdymas UAB „Arvi kalakutai“
Įvadas. Apyvartinio kapitalo teorinė apžvalga. Apyvartinio kapitalo samprata. Apyvartinio kapitalo struktūra ir valdymo esmė. Atsargų valdymas. Pirkimų valdymas. Pinigų valdymas. Pajamų valdymas. Apyvartinio kapitalo finansavimo valdymas. Apyvartinio kapitalo analizė. Dinamikos analizė. Vertikalioji analizė. Trumpalaikio mokumo ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 29 psl.
2017 03 02
Materialinių išteklių ekonomika
Materialinių išteklių ekonomika. Kapitalo formos. Kapitalo svertas – santykis tarp skolintojo ir nuosavo kapitalo. Kapitalo poreikis. Veiksniai, lemiantys kapitalo apimtį ir sudėtį. Realusis kapitalas pagrindinis ir apyvartinis. Pagrindinio ir apyvartinio kapitalo komponentai. Pagrindinio kapitalo skirstymas pagal dalyvavimą gamybos ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 33 psl.
2016 03 31