Apyvartinio kapitalo samprata

300 dokumentų
AB „Lesto“ apyvartinio kapitalo analizė ir valdymas
Santrauka. Įvadas. Apyvartinis akapitalas. Apyvartinio kapitalo samprata, formavimo politika. Apyvartinio kapitalo valdymas, analizės būdai ir kryptys. Bendra informacija apie įmonę. Uab lesto apyvartinio kapitalo analizė. Apyvartinio kapitalo apimties, dinamikos analizė ir struktūra analizė. Uab LESTO mokumo ir apyvartumo rodiklių ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 psl.
2015 11 11
Apyvartinio kapitalo valdymas UAB „Arvi kalakutai“
Įvadas. Apyvartinio kapitalo teorinė apžvalga. Apyvartinio kapitalo samprata. Apyvartinio kapitalo struktūra ir valdymo esmė. Atsargų valdymas. Pirkimų valdymas. Pinigų valdymas. Pajamų valdymas. Apyvartinio kapitalo finansavimo valdymas. Apyvartinio kapitalo analizė. Dinamikos analizė. Vertikalioji analizė. Trumpalaikio mokumo ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 29 psl.
2017 03 02
Įmonės apyvartinio kapitalo valdymas
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Apyvartinio kapitalo teorinė apžvalga. Apyvartinio kapitalo esmė, reikšmė. Apyvartinio kapitalo struktūra ir valdymo esmė. Apyvartinio kapitalo analizė. Apyvartinio kapitalo analizė turto aspektu. Uab „Plyta“ apyvartinio kapitalo analizė. Įmonės apibūdinimas. Uab “PLYTA” ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 psl.
2016 05 26
Mokumo ir likvidumo rodiklių analizė
Mokumo reikšmė. Mokumo apibrėžtis. Nemokumo apibrėžtis. Įmonės mokėjimo priemonės. Pagrindinis Mokumo rodiklių analizės šaltinis yra balansas. Mokumo analizė. Apyvartinis kapitalas. Apyvartinis kapitalas. Bruožai. Apyvartinis kapitalas. Apyvartinio kapitalo efektyvumo analizė. Apyvartinio kapitalo dinamikos ir struktūros ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 49 psl.
2016 12 04
Materialinių išteklių ekonomika
Materialinių išteklių ekonomika. Kapitalo formos. Kapitalo svertas – santykis tarp skolintojo ir nuosavo kapitalo. Kapitalo poreikis. Veiksniai, lemiantys kapitalo apimtį ir sudėtį. Realusis kapitalas pagrindinis ir apyvartinis. Pagrindinio ir apyvartinio kapitalo komponentai. Pagrindinio kapitalo skirstymas pagal dalyvavimą gamybos ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 33 psl.
2016 03 31
Firmos rentabilumas
Firmos rentabilumas. Balansinio pelno koeficiento (faktoriaus a) pasikeitimo įtaka. Realizuojamos produkcijos (faktoriaus v) pasikeitimo įtaka. Apyvartinio kapitalo apyvartumo (faktoriaus c) pasikeitimo įtaka. Apyvartinio kapitalo dalies bendrajame gamybiniame kapitale (faktoriaus d) pasikeitimo įtaka. Ilgalaikių įsipareigojimų įtaka ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 9 psl.
2010 03 03
Įmonės materialiųjų išteklių ekonomika
Įmonės materialinių išteklių ekonomika. Kapitalo samprata ir apibrėžimai. Pagrindinis kapitalas, jo savybės ir sudėtis. Pagrindinio kapitalo amortizacija ir jos nustatymo metodai. Pagrindinio kapitalo moralinis nusidėvėjimas. Pagrindinio kapitalo naudojimo rodikliai. Apyvartinis kapitalas, jo savybės ir sudėtis. Apyvartinio kapitalo ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 13 psl.
2010 03 03
Lietuvos geležinkeliai finansinė analizė
Įvadas. Ab „lietuvos geležinkeliai“ veiklos charakteristika. Balanso vertikali ir horizontali analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontali ir vertikali analizė. Ab „lietuvos geležinekliai“ santykinių rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Pardavimų pelningumo rodiklių analizė. Kapitalo pelningumo rodiklių ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 41 psl.
2012 05 20
Lietuvos dujos finansinė analizė
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės balanso ataskaitos analizė. Įmonės pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Santykinių rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Nuosavo kapitalo pelningumo apskaičiavimas. Akcinio kapitalo pelningumo apskaičiavimas. Mokumo rodikliai. Trumpalaikio mokumo rodikliai. Bendrajo trumpalaikio mokumo ...
Finansų analizės, Analizė, 11 psl.
2013 03 05
Ab „pieno žvaigždės“ finansinė prognozė
Įvadas. Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės apskaitos politika. Veiklos rezultatų prognozė. Verslo aplinkos analizė (PEST). Pardavimo pajamų dinamikos analizė už paskutinius 3 veiklos metus ir jų prognozė. Prognozuojama pelno (nuostolių) ataskaita. Prognozuojamas balansas. Pelningumo taško prognozė ir įmonės finansinis saugumas. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 psl.
2016 02 29
Finansų valdymo strategija
Įvadas. Finansų valdymo esmė. Biudžeto formavimas. Kapitalo valdymas. Apyvartinio kapitalo valdymas. Sąnaudų valdymas. Atsargų valdymas. Finansavimo strategija. Uab „x “ finansinė analizė. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 psl.
2011 06 22
AB „TEO LT“ finansinė analizė kursinis darbas
Įvadas. Finansinės analizės teoriniai aspektai. Finansinės analizės samprata. Mokumas ir jį apibūdinantys rodikliai. Apyvartinio kapitalo analizė. Trumpalaikio mokumo analizė. Ilgalaikio mokumo analizė. Veiklos efektyvumas ir jį apibūdinantys rodikliai. Sąnaudų lygio rodikliai. Turto apyvartumo rodikliai. AB „Teo lt“ ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 psl.
2017 08 18
AB „SNAIGĖ“ finansų valdymas
Įvadas. Įmonės AB ‘snaigė” veiklos aprašymas. Bendra informacija apie įmonę AB ,,SNAIGĖ”. AB ,,snaigė“ veikla. AB ,,snaigė” apskaitos politika ir jos įtaka finansiniams rezultatams. AB ,,SNAIGĖ“ prognozuojama 2017 m. Pelno (nuostolių) ataskaita. AB ,,SNAIGĖ“ prognozuojamas 2017 m. Balansas. AB ,,SNAIGĖ“ ...
Finansų bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 55 psl.
2017 03 22
Finasiniai rodikliai
Įvadas. Likvidumo rodikliai. Einamojo likvidumo koeficientas. Kritinio likvidumo koeficientas. Absoliutaus likvidumo pinigais rodiklis. Apyvartinis kapitalas. Apyvartinio kapitalo ir turto santykis. Pelningumo rodikliai. Grynasis pelningumas. Bendrasis pelningumas. Veiklos pelningumas. Veiklos pelningumas prieš palūkanas ir mokesčius. Grynasis ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 psl.
2014 02 13
Personalo vadyba Žmogiškasis kapitalas
Įvadas. Žmogiškojo kapitalo samprata. Žmogiškojo kapitalo klasifikacija. Žmogiškojo kapitalo formavimas. Žmogiškojo kapitalo gamyba. Žmogiškojo kapitalo formavimas šeimoje. Žmogiškojo kapitalo formavimas gamybos struktūrose. Žmogiškojo kapitalo vertinimas. Žmogiškojo kapitalo vertinimo būdai. Žmogiškojo kapitalo vertinimo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 psl.
2014 12 30
Klaipėdos nafta mokumas ir likvidumas
Mokumas ir likvidumas. AB ,,Klaipėdos nafta“ charakteristika. Apyvartinio kapitalo poreikis 2013-2015 m. Apyvartinio kapitalo panaudojimo efektyvumas 2013-2015 m. Trumpalaikių mokumo rodiklių analizė 2013-2015 m. Ilgalaikių mokumo rodiklių bendrųjų ir ilgalaikių skolų dinamika 2013-2015 m. Ilgalaikių skolų apdraustumo ir pastovaus ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2016 11 22
Ab „Vilniaus baldai“ finansinis vertinimas ir prognozavimas
Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Makroekonominės aplinkos įtaka ab “Vilniaus baldai” veiklai. AB “Vilniaus baldai” veikla. Makroekonominės aplinkos analizė. Prognozuojami ab „Vilniaus baldai” veiklos rezultatai ir rodikliai. AB “Vilniaus baldai” veiklos rezultatų prognozė. Prognozuojami AB “Vilniaus ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2015 11 07
Kapitalo rinka Lietuvoje
Įvadas. Kapitalo rinkos istorija lietuvoje. Kapitalo samprata ir reikšmė. Kapitalo kaina ir investicijos. Kapitalo formavimo šaltiniai ir investicijos. Kapitalo kaina. Kapitalo rinkos finansinės priemonės. Lietuvos kapitalo rinka. Alternatyvūs verslo finansavimo šaltiniai. Lietuvoje neskatinama kapitalo rinka. Išvados. Literatūros ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 12 psl.
2012 05 29
Verslo ekonomika konspektas
Žymiausias visuotinės kokybės vadybos pradininkas ir jo suformuluoti principai. Visuotinės kokybės vadybos samprata ir turinys („ratas su šešiais stipinais“). Svarbiausi kokybės parametrai. Visuotinės kokybės vadybos ir isoo . Standartų sąryšis. Lietuvos nacionalinio kokybės prizo konkurso vertinimo kriterijai. Tradicinės ir ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 11 psl.
2011 06 22
Žmogiškasis kapitalas
Įvadas. Žmogiškojo kapitalo reikšmė. Žmogiškojo kapitalo samprata. Žmogiškojo kapitalo struktūra. Žmogiškojo kapitalo vaidmuo ekonomikoje. Žmogiškojo kapitalo situacija Lietuvoje. Investicijos į žmogiškąjį kapitalą. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos referatai, Referatas, 15 psl.
2014 11 21
Dvasinis kapitalas ekonomikoje
Dvasinis kapitalas ekonomikoje. Turinys. Įvadas. Dvasinio kapitalo samprata mokslinėje literatūroje. Kapitalo svarba ir požymiai vertės kūrimo procese. Situacijos analizė ir jos sprendimo būdai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos referatai, Referatas, 11 psl.
2012 05 06
Kapitalo struktūra Lietuvos Dujos
Įvadas. Kapitalo struktūros valdymas. Kapitalo struktūros samprata. Kapitalo finansavimo šaltiniai. Kapitalo struktūros vertinimo metodai. Ab „Lietuvos dujos“ kapitalo struktūros tyrimas. AB „Lietuvos dujos“ veiklos pristatymas. AB „Lietuvos dujos“ kapitalo struktūros įvertinimas. AB „Lietuvos dujos“ kapitalo struktūros ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 psl.
2014 05 14
Socialinis kapitalas
Įvadas. Socialinis kapitalas. Samprata ir raida. Socialinio kapitalo bruožai. Socialinio kapitalo formos. Socialinio kapitalo vertinimas. R. Putnam socialinio kapitalo indeksas. Narayan ir Cassidy (2001) socialinio kapitalo dimensijos. Pasitikėjimas. Socialinio kapitalo svarba liekamosios pridėtinės vertės kūrimo procese. Socialinio ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 14 psl.
2014 05 16
Žmogiškasis kapitalas referatas
Žmogiškojo kapitalo teorijos ir esmė. Žmogiškojo kapitalo samprata. Žmogiškojo kapitalo vertinimo būdai. Žmogiškojo kapitalo vertinimo rodiklių sistema. Žmogiškojo kapitalo efektyvumo rodikliai. Apibendrinimas. Informacijos šaltinis.
Vadybos referatai, Referatas, 9 psl.
2016 04 30
Finansų analizės kontrolinis
Kontrolinio darbo užduotys. Bendrovė per metus pardavė prekių už 194000 litų ( tolygiai kas mėnesį ). Parduotų prekių savikaina sudarė 145000 litų. Apskaičiuokite apyvartinio kapitalo poreikį, jei vidutinė atsargų apyvartos trukmė yra 2 mėnesiai, pirkėjai vidutiniškai atsiskaito per 2 mėnesius, o tiekėjų skolas įmonė ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 psl.
2014 01 07
Gamtinis kapitalas
Įvadas. Gamtinio kapitalo samprata mokslinėje literatūroje. Gamtinio kapitalo svarba pridėtinės vertės kūrimo procese. Gamtinio kapitalo kokybinis ir kiekybinis ekonominis vertinimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Aplinkos referatai, Referatas, 10 psl.
2012 12 03
Įmonės veiklos finansinė analizė
Įvadas. Įmonės istorija , veikla ir apskaitos politika. Bendra informacija apie įmonę. Apskaitą reglamentuojantys teisės aktai ir apskaitos politikos principai. 012 - 2013 m. balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos horizontalioji ir vertikalioji analizė. Bendrovės mokumo būklės ir kapitalo struktūros analizė. Trumpalaikio mokumo ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 28 psl.
2014 12 23
Žmogiškojo kapitalo teorija
Įvadas. Žmogiškojo kapitalo koncepcija. Žmogaus vaidmuo informacinėje visuomenėje. Žmogiškojo kapitalo teorijos ištakos ir esmė. Žmogiškasis kapitalas kaip ekonominė kategorija. Žmogiškojo kapitalo klasifikacija. Žmogiškojo kapitalo samprata. Pagrindinės investavimo į žmogiškąjį kapitalą rūšys. Žmogiškojo kapitalo ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 29 psl.
2015 09 27
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita
Įvadas. Nuosavo kapitalo samprata ir sudėtis. Nuosavo kapitalo apskaita. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita. Bendrosios nuostatos. Duomenų pateikimas nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje. Pavyzdinė nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita. UAB „X“ 2002 m. gruodžio 31 d. balanso išrašas. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita. Išvados. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 psl.
2017 02 20
Dvarčionių keramika pristatymas
Uždaviniai. AB „Dvarčionių keramika“. AB „Dvarčionių keramika“ horizontalioji analizė. AB „Dvarčionių keramika“ vertikalioji analizė. Apyvartumo rodikliai. AB „Dvarčionių keramika“ kapitalo poreikio nustatymas. AB„Dvarčionių keramika“ apyvartinio kapitalo papildomi rodikliai. AB „Dvarčionių keramika“ ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2015 10 08