Apyvartinio kapitalo valdymas

300 dokumentų
Apyvartinio kapitalo valdymas UAB „Arvi kalakutai“
Įvadas. Apyvartinio kapitalo teorinė apžvalga. Apyvartinio kapitalo samprata. Apyvartinio kapitalo struktūra ir valdymo esmė. Atsargų valdymas. Pirkimų valdymas. Pinigų valdymas. Pajamų valdymas. Apyvartinio kapitalo finansavimo valdymas. Apyvartinio kapitalo analizė. Dinamikos analizė. Vertikalioji analizė. Trumpalaikio mokumo ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 29 psl.
2017 03 02
Įmonės apyvartinio kapitalo valdymas
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Apyvartinio kapitalo teorinė apžvalga. Apyvartinio kapitalo esmė, reikšmė. Apyvartinio kapitalo struktūra ir valdymo esmė. Apyvartinio kapitalo analizė. Apyvartinio kapitalo analizė turto aspektu. Uab „Plyta“ apyvartinio kapitalo analizė. Įmonės apibūdinimas. Uab “PLYTA” ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 psl.
2016 05 26
AB „Lesto“ apyvartinio kapitalo analizė ir valdymas
Santrauka. Įvadas. Apyvartinis akapitalas. Apyvartinio kapitalo samprata, formavimo politika. Apyvartinio kapitalo valdymas, analizės būdai ir kryptys. Bendra informacija apie įmonę. Uab lesto apyvartinio kapitalo analizė. Apyvartinio kapitalo apimties, dinamikos analizė ir struktūra analizė. Uab LESTO mokumo ir apyvartumo rodiklių ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 psl.
2015 11 11
Finansų valdymo strategija
Įvadas. Finansų valdymo esmė. Biudžeto formavimas. Kapitalo valdymas. Apyvartinio kapitalo valdymas. Sąnaudų valdymas. Atsargų valdymas. Finansavimo strategija. Uab „x “ finansinė analizė. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 psl.
2011 06 22
Ab „pieno žvaigždės“ finansinė prognozė
Įvadas. Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės apskaitos politika. Veiklos rezultatų prognozė. Verslo aplinkos analizė (PEST). Pardavimo pajamų dinamikos analizė už paskutinius 3 veiklos metus ir jų prognozė. Prognozuojama pelno (nuostolių) ataskaita. Prognozuojamas balansas. Pelningumo taško prognozė ir įmonės finansinis saugumas. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 psl.
2016 02 29
Mokumo ir likvidumo rodiklių analizė
Mokumo reikšmė. Mokumo apibrėžtis. Nemokumo apibrėžtis. Įmonės mokėjimo priemonės. Pagrindinis Mokumo rodiklių analizės šaltinis yra balansas. Mokumo analizė. Apyvartinis kapitalas. Apyvartinis kapitalas. Bruožai. Apyvartinis kapitalas. Apyvartinio kapitalo efektyvumo analizė. Apyvartinio kapitalo dinamikos ir struktūros ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 49 psl.
2016 12 04
Materialinių išteklių ekonomika
Materialinių išteklių ekonomika. Kapitalo formos. Kapitalo svertas – santykis tarp skolintojo ir nuosavo kapitalo. Kapitalo poreikis. Veiksniai, lemiantys kapitalo apimtį ir sudėtį. Realusis kapitalas pagrindinis ir apyvartinis. Pagrindinio ir apyvartinio kapitalo komponentai. Pagrindinio kapitalo skirstymas pagal dalyvavimą gamybos ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 33 psl.
2016 03 31
AB „SNAIGĖ“ finansų valdymas
Įvadas. Įmonės AB ‘snaigė” veiklos aprašymas. Bendra informacija apie įmonę AB ,,SNAIGĖ”. AB ,,snaigė“ veikla. AB ,,snaigė” apskaitos politika ir jos įtaka finansiniams rezultatams. AB ,,SNAIGĖ“ prognozuojama 2017 m. Pelno (nuostolių) ataskaita. AB ,,SNAIGĖ“ prognozuojamas 2017 m. Balansas. AB ,,SNAIGĖ“ ...
Finansų bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 55 psl.
2017 03 22
Firmos rentabilumas
Firmos rentabilumas. Balansinio pelno koeficiento (faktoriaus a) pasikeitimo įtaka. Realizuojamos produkcijos (faktoriaus v) pasikeitimo įtaka. Apyvartinio kapitalo apyvartumo (faktoriaus c) pasikeitimo įtaka. Apyvartinio kapitalo dalies bendrajame gamybiniame kapitale (faktoriaus d) pasikeitimo įtaka. Ilgalaikių įsipareigojimų įtaka ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 9 psl.
2010 03 03
Lietuvos geležinkeliai finansinė analizė
Įvadas. Ab „lietuvos geležinkeliai“ veiklos charakteristika. Balanso vertikali ir horizontali analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontali ir vertikali analizė. Ab „lietuvos geležinekliai“ santykinių rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Pardavimų pelningumo rodiklių analizė. Kapitalo pelningumo rodiklių ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 41 psl.
2012 05 20
Įmonės materialiųjų išteklių ekonomika
Įmonės materialinių išteklių ekonomika. Kapitalo samprata ir apibrėžimai. Pagrindinis kapitalas, jo savybės ir sudėtis. Pagrindinio kapitalo amortizacija ir jos nustatymo metodai. Pagrindinio kapitalo moralinis nusidėvėjimas. Pagrindinio kapitalo naudojimo rodikliai. Apyvartinis kapitalas, jo savybės ir sudėtis. Apyvartinio kapitalo ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 13 psl.
2010 03 03
Lietuvos dujos finansinė analizė
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės balanso ataskaitos analizė. Įmonės pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Santykinių rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Nuosavo kapitalo pelningumo apskaičiavimas. Akcinio kapitalo pelningumo apskaičiavimas. Mokumo rodikliai. Trumpalaikio mokumo rodikliai. Bendrajo trumpalaikio mokumo ...
Finansų analizės, Analizė, 11 psl.
2013 03 05
Finasiniai rodikliai
Įvadas. Likvidumo rodikliai. Einamojo likvidumo koeficientas. Kritinio likvidumo koeficientas. Absoliutaus likvidumo pinigais rodiklis. Apyvartinis kapitalas. Apyvartinio kapitalo ir turto santykis. Pelningumo rodikliai. Grynasis pelningumas. Bendrasis pelningumas. Veiklos pelningumas. Veiklos pelningumas prieš palūkanas ir mokesčius. Grynasis ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 psl.
2014 02 13
Finansinės veiklos prognozė
Įvadas. Įmonės veiklos apibūdinimas. Makroekonominė aplinka. Ab ,,snaigė” veiklos prognozė. Įmonės veiklos pelningumo prognozė. Ilgalaikio turto naudojimo efektyvumas. Trumpalaikio turto naudojimo efektyvumas. Apyvartinio kapitalo valdymas. Įmonės kaštai. kapitalo svertas. Ab „Snaigė“ veiklos rizika. Išvados ir pasiūlymai. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2015 04 22
Finansiniai atsiskaitymai konspektas
Finansinių atsiskaitymų sistemos funkcionavimo pagrindai. Finansinių atsiskaitymų sistemos formavimasis. Finansinių atsiskaitymų sistemos dalyviai. Finansinių atsiskaitymų operacijos. Finansinių atsiskaitymų formos ir priemonės. Pagrindinės finansinių atsiskaitymų formos. Finansinių atsiskaitymų priemonių charakteristikos. ...
Finansų konspektai, Konspektas, 213 psl.
2013 02 27
Klaipėdos nafta mokumas ir likvidumas
Mokumas ir likvidumas. AB ,,Klaipėdos nafta“ charakteristika. Apyvartinio kapitalo poreikis 2013-2015 m. Apyvartinio kapitalo panaudojimo efektyvumas 2013-2015 m. Trumpalaikių mokumo rodiklių analizė 2013-2015 m. Ilgalaikių mokumo rodiklių bendrųjų ir ilgalaikių skolų dinamika 2013-2015 m. Ilgalaikių skolų apdraustumo ir pastovaus ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2016 11 22
Ab „Vilniaus baldai“ finansinis vertinimas ir prognozavimas
Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Makroekonominės aplinkos įtaka ab “Vilniaus baldai” veiklai. AB “Vilniaus baldai” veikla. Makroekonominės aplinkos analizė. Prognozuojami ab „Vilniaus baldai” veiklos rezultatai ir rodikliai. AB “Vilniaus baldai” veiklos rezultatų prognozė. Prognozuojami AB “Vilniaus ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2015 11 07
Kapitalo struktūra Lietuvos Dujos
Įvadas. Kapitalo struktūros valdymas. Kapitalo struktūros samprata. Kapitalo finansavimo šaltiniai. Kapitalo struktūros vertinimo metodai. Ab „Lietuvos dujos“ kapitalo struktūros tyrimas. AB „Lietuvos dujos“ veiklos pristatymas. AB „Lietuvos dujos“ kapitalo struktūros įvertinimas. AB „Lietuvos dujos“ kapitalo struktūros ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 psl.
2014 05 14
AB „TEO LT“ finansinė analizė kursinis darbas
Įvadas. Finansinės analizės teoriniai aspektai. Finansinės analizės samprata. Mokumas ir jį apibūdinantys rodikliai. Apyvartinio kapitalo analizė. Trumpalaikio mokumo analizė. Ilgalaikio mokumo analizė. Veiklos efektyvumas ir jį apibūdinantys rodikliai. Sąnaudų lygio rodikliai. Turto apyvartumo rodikliai. AB „Teo lt“ ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 psl.
2017 08 18
Finansų analizės kontrolinis
Kontrolinio darbo užduotys. Bendrovė per metus pardavė prekių už 194000 litų ( tolygiai kas mėnesį ). Parduotų prekių savikaina sudarė 145000 litų. Apskaičiuokite apyvartinio kapitalo poreikį, jei vidutinė atsargų apyvartos trukmė yra 2 mėnesiai, pirkėjai vidutiniškai atsiskaito per 2 mėnesius, o tiekėjų skolas įmonė ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 psl.
2014 01 07
Įmonės veiklos finansinė analizė
Įvadas. Įmonės istorija , veikla ir apskaitos politika. Bendra informacija apie įmonę. Apskaitą reglamentuojantys teisės aktai ir apskaitos politikos principai. 012 - 2013 m. balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos horizontalioji ir vertikalioji analizė. Bendrovės mokumo būklės ir kapitalo struktūros analizė. Trumpalaikio mokumo ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 28 psl.
2014 12 23
Nuosavo kapitalo formavimo politika
Įvadas. Nuosavo kapitalo valdymo teorinė dalis. Nuosavo kapitalo samprata. Bendrovės nuosavas kapitalas. Įstatinis kapitalas. Akcijos, jų savininkai ir akcijų apskaita. Rezervai ir jų panaudojimas. Nuosavo kapitalo formavimo praktinė dalis. Uab „aaa baltic reklama“ pristatymas. Nuosavo kapitalo valdymas uab „aaa baltic reklama“ ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 psl.
2012 12 03
Dvarčionių keramika pristatymas
Uždaviniai. AB „Dvarčionių keramika“. AB „Dvarčionių keramika“ horizontalioji analizė. AB „Dvarčionių keramika“ vertikalioji analizė. Apyvartumo rodikliai. AB „Dvarčionių keramika“ kapitalo poreikio nustatymas. AB„Dvarčionių keramika“ apyvartinio kapitalo papildomi rodikliai. AB „Dvarčionių keramika“ ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2015 10 08
Personalo vadyba Žmogiškasis kapitalas
Įvadas. Žmogiškojo kapitalo samprata. Žmogiškojo kapitalo klasifikacija. Žmogiškojo kapitalo formavimas. Žmogiškojo kapitalo gamyba. Žmogiškojo kapitalo formavimas šeimoje. Žmogiškojo kapitalo formavimas gamybos struktūrose. Žmogiškojo kapitalo vertinimas. Žmogiškojo kapitalo vertinimo būdai. Žmogiškojo kapitalo vertinimo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 psl.
2014 12 30
Asmeniniai finansai: investicijų kapitalo rinkoje analizė
Įvadas. Asmeniniai finansai investicijos kapitalo rinkoje. Asmeninių finansų samprata ir jų valdymas. Investicijų apibrėžimas ir esmė. Kapitalo rinka. Kapitalo rinkos priemonės. Asmeniniai finansai investicijų kapitalo rinkoje analizė. Akcijų rinkos analizė. Kapitalo rinkos priemonių analizė. Išvados. Literatūra ir šaltiniai. ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 22 psl.
2016 10 23
Likvidumas ir mokumas
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Mokumas ir likvidumas teoriniu aspektu. Mokumo ir likvidumo santykiniai rodikliai. Apyvartinio kapitalo analizė. Trumpalaikio mokumo analizė. Ilgalaikio mokumo analizė. Trumpalaikio turto likvidumo analizė. Akcinė bendrovė „x” mokumo ir likvidumo analizė. Įmonės veiklos apibūdinimas. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 psl.
2013 03 17
Finansinė veiklos analizė
UAB finansinės veiklos analizė. Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Teoriniai finansinės analizės pagrindai. Finansinės analizės rūšys. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Santykinė analizė. Pelno ir pelningumo rodiklių analizė. Trumpalaikio turto apyvartumo rodiklių analizė. Pirkėjų įsiskolinimų ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 psl.
2012 09 13
Kapitalo rinkos rodiklių analizė
Kapitalo rinkos rodiklių analizė. Santrauka. Įvadas. Nasdaq omx veiklos ir informacijos šaltinių. Apžvalga. Kapitalo rinkos rodiklių teorinė analizė. Kapitalo rinka ir ją apibūdinantys rodikliai. Autorių išskiriami kapitalo rinkos rodikliai. Kapitalo rinkos rodiklių skaičiavimas ir vertinimas. Nasdaq omx kapitalo rinkos rodiklių ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 psl.
2013 04 20
Ekonomikos namų darbas 2
Apskaičiuoti privilegijuotos akcijos vertę(kainą). Apskaičiuokite skubaus padengimo koeficientą. Apskaičiuokite bendrąjį likvidumo koeficientą. Apskaičiuokite padengimo grynaisiais pinigais rodiklį. Apskaičiuokite grynąjį apyvartinį kapitalą. Apskaičiuokite grynojo apyvartinio kapitalo santykį su turtu. Apskaičiuokite grynąjį ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 8 psl.
2010 03 03
Kapitalo rinka Lietuvoje
Įvadas. Kapitalo rinkos istorija lietuvoje. Kapitalo samprata ir reikšmė. Kapitalo kaina ir investicijos. Kapitalo formavimo šaltiniai ir investicijos. Kapitalo kaina. Kapitalo rinkos finansinės priemonės. Lietuvos kapitalo rinka. Alternatyvūs verslo finansavimo šaltiniai. Lietuvoje neskatinama kapitalo rinka. Išvados. Literatūros ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 12 psl.
2012 05 29