Asmeninis karjeros planas ir cv

300 dokumentų
Asmeninis karjeros planas
Įvadas. Asmeninė misija, vizija. Prioritetinės gyvenimo sritys. Tikslai karjeros srityje. Individuali darbo paieškos strategija. Karjeros perspektyvų analizė. Karjeros perspektyvų SWOT/SSGG analizė. Konkretus individualus (asmeninis) karjeros planas artimiausiems 3 metams. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.
Vadybos planai, Planas, 13 psl.
2014 05 29
Karjeros planas
Užduoties analizė. Dabartinės situacijos pristatymas. Dabartinio pasirinkimo analizė ir pagrindimas. Savęs įvertinimas ir galimybių numatymas. Savo teigiamų ir neigiamų pusių analizė, asmeninių bruožų ir poreikių analizė. Galimų nesėkmių įvertinimas. Savo galimybių numatymas. Tikslo formulavimas. Karjeros tikslo ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 9 psl.
2010 11 30
Karjeros planas (4)
Karjeros planas Pasirinktos karjeros kryptis. Konceptualus karjeros tikslas. Pageidaujami darbdaviai ar darbo vietos susikūrimo perspektyvos. Operatyviniai karjeros tikslai. Operatyviniai karjeros tikslai Būdai ir priemonės jiems pasiekti Terminai.
Komunikacijų planai, Planas, 2 psl.
2017 05 20
Karjeros planas (2)
Pildydami žemiau pateiktą lentelę, turite galimybę atsakyti į svarbiausius savęs pažinimo, savo karjeros galimybių tyrinėjimo klausimus bei atitinkamai kelti savo karjeros tikslus. Pateikiamas karjeros plano pavyzdys yra išplėstinis. Svarbiausiomis karjeros plano dalimis yra karjeros vizija ir tikslai – be jų karjeros planas nebūtų ...
Vadybos planai, Planas, 7 psl.
2014 02 24
Mechaniko karjeros planas
Žinios apie save. Žinios apie savo karjeros galimybės. Mano gyvenimo ir karjeros vizija. Mano konceptualus ilgalaikiai karjeros tikslai. Mano konceptualūs trumpalaikiai karjeros tikslai. Trys mano pasirinktos karjeros kryptys prioriteto tvarka. Mano pageidaujami darbdaviai ar darbo vietos susikūrimo perspektyvos. Mano suvoktas ...
Mechanikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 psl.
2017 01 21
Mano karjeros galimybės Ugdymo karjerai planas
Aš esu “. Mano karjeros galimybės “. Mano karjeros planas “. Karjeros įgyvendinimas “. Darbo paskirtis ir karjeros samprata. Pirma užduotis kodėl žmonės dirba. Be darbo nuobodu. Antra užduotis karjeros minčių žemėlapis. Mano karjeros interesai šešta užduotis man patinka. Septinta užduotis mano pasiekimai ir ...
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 23 psl.
2017 02 22
Karjeros planas (3)
Karjeros planas. Žinios apie save. Mano vertybės. Interesai. Bendrosios kompetencijos. Specialiosios kompetencijos. Karjerai reikšminga patirtis. Asmenybės bruožai. Gyvenimo prioritetai. Sprendimų priėmimo stilius. Mano karjeros vizija. Trys mano pasirinktos kryptys (profesijos) priimtinumo tvarka. Kryptys (profesijosApibūdinimas. Finansų ...
Vadybos planai, Planas, 3 psl.
2014 11 23
Karjeros veiksmų planas
Kas aš esu? Asmeninės savybės. Mano mokymasis ir pasiekimai moksle. Pasiekimai darbinėje ir visuomeninėje veikloje (savanoriškas ar apmokamas darbas, praktika, veikla mokykloje ir už mokyklos ribų). Mano gebėjimai ir kompetencijos. Mano ateitis. Mano planai. Sritys, kurias turiu tobulinti, kad įgyvendinčiau karjeros pasirinkimus. ...
Vadybos planai, Planas, 4 psl.
2013 06 12
Karjeros planavimas ir organizavimas
Įvadas. Karjeros esmė ir raida. Karjeros samprata. Karjeros vystymo teorijų raida. Karjeros rūšys. Karjeros planavimas. Karjeros planavimo žingsniai. Karjeros organizavimas. Karjeros organizavimo principai. Organizaciniai karjeros aspektai. Išvados. Naudota literatūra.
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 psl.
2012 06 13
Mano karjeros planas (2)
Karjeros planas mano vertybės. Mano asmenybės bruožai. Mano sprendimų priėmimo stilius. Mano fizinės galimybės. Žinios apie savo karjeros galimybes Sritis Mano suvoktos galimybės darbo rinkoje. Mano suvoktos galimybių darbo rinkoje kaitos tendencijos. Mano gyvenimo ir karjeros vizija. Mano konceptualūs ilgalaikiai karjeros tikslai. ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 psl.
2017 12 11
Karjeros valdymas
Mano asmenybės bruožai. Mano sprendimų priėmimo stilius. Mano fizinės galimybės. Savarankiško darbo užduotis. Mano suvoktos galimybės darbo rinkoje. Mano suvoktos galimybių darbo rinkoje kaitos tendencijos. Mano gyvenimo ir karjeros vizija. Mano konceptualūs ilgalaikiai karjeros tikslai. Mano konceptualūs trumpalaikiai karjeros ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 7 psl.
2017 04 23
Individualus karjeros planas
Individualus karjeros planas. Kas yra karjera? Kas aš esu? Mano vertybės. Pomėgiai. Mano gerųjų savybių sąrašas. Profesijos pasirinkimas. Karjeros plano įgyvendinimas.
Psichologijos aprašymai, Aprašymas, 2 psl.
2014 03 03
Karjeros planas informacinėms technologijoms
Mano Karjeros planas. Kas aš esu? Mano mokymasis ir pasiekimai moksle. Pasiekimai darbinėje ir visuomeninėje veikloje (savanoriškas ar apmokamas darbas, veikla mokykloje ir už mokyklos ribųMano ateitis. Įvardyk du savo karjeros pasirinkimus. Pildyk savo kompetencijų aplanką. Mano planai. Mano karjeros tikslai (mokymosi ir darboKarjeros ...
Informatikos planai, Planas, 5 psl.
2014 11 20
Asmeninis manšktinimosi planas
Asmeninis manšktinimosi planas. Tikslas 1)Gerinti širdies,kraujagyslių bei kvėpavimo sistemų darbą. )Stiprinti kojų,nugaros raumenis. )Gera nuotaika. Pratimai.
Kūno kultūros planai, Planas, 1 psl.
2013 10 03
Karjeros valdymas ir teisingas elgesys su darbuotojais
Karjeros valdymas ir teisingas elgesys su darbuotojais. Įvadas. Temos aktualumas. Žmonės mainosi kuo įvairiausiomis gėrybėmis. Karjeros valdymas. Karjera dažniausiai suprantama kaip greitas ir sėkmingas kilimas darbe. Karjeros planas. Karjeros planavimas nėra. Karjeros planavimo rezultatas yra darbuotuojo paskyrimas į pareigas. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2017 04 14
Karjeros valdymas (2)
Prioritetinė gyvenimo sritis. Karjerai svarbios asmenybės ypatumai bei sąsajos su karjera. Darbo paieškos strategija. Karjeros perspektyvų analizė. Individualus karjeros planas artimiausiems 3 metam. Išvados. Naudota literatūra.
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 psl.
2017 11 22
Karjeros planavimas organizavimas
Įvadas. Individualios karjeros organizavimas. Karjeros samprata ir organizavimo principai. Organizaciniai karjeros aspektai. Karjeros planavimas. Karjeros planavimo aspektai. Karjeros formavimas. Karjeros planavimo ir realizavimo proceso etapai. Personalo karjeros koncepcijų analizė. Karjeros plano sudarymas, taikant scenarijų metodą. ...
Vadybos referatai, Referatas, 16 psl.
2013 02 11
Karjeros vizija, tikslai ir strategijos
Įvadas. Karjeros vizija. Karjeros tikslai. Karjeros strategija. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 11 psl.
2012 12 20
Karjeros valdymo modeliai
Įvadas. Karjeros valdymo teoriniai aspektai. Karjeros samprata. Karjerą sąlygojantys veiksniai. Karjeros planavimas. Karjeros valdymo modeliai. Beribės karjeros modelis. Nepastovios karjeros modelis. Savęs pažinimo modelis. Sisteminis karjeros valdymo modelis. Išvados. Literatūros sąrašas.
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 psl.
2017 05 16
Karjeros planas Treneris
Tinka busimiems treneriams. Mano karjeros planas. Apie mane. Mano norai. Gabumai. Savybės. Vertybės. Interesai ir siekiai. Dominanti profesija. Aš norėčiau būti treneriu. Treniravimo tikslas. Treniravimo profesijos savybės. Žinios. Reikalavimai. Galimybės. Planas.
Ekonomikos planai, Planas, 5 psl.
2013 05 16
Mano karjeros planas
Mano karjeros planas. Apie mane. Dominanti profesija. Planai.
Vadybos planai, Planas, 4 psl.
2013 05 16
Karjeros planavimas projektas
Įvadas. Karjeros planavimo metodas. Karjeros sprendimų priėmimo kriterijai. Karjeros inkarų teorija. Išvados. Literatūra.
Psichologijos projektai, Projektas, 11 psl.
2017 02 11
Darbuotojų karjeros planavimas. Kas tai – karjera? Darbuotojas ir organizacija karjeros formavime. Pagrindiniai karjerų planavimo etapai. Karjeros tipai pagal judėjimo kryptį. Karjeros pasirinkimą lementys veiksniai. Karjerų planavimo principai. Amžius ir karjera, jų ryšys. Karjeros valdymas. Karjeros planavimas. Karjeros planavimo ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 psl.
2013 11 26
Karjeros plano sudarymas
Kas yra karjeros planas?
Teisės esė, Esė, 1 psl.
2013 05 13
Profesinės karjeros pasirinkimas (2)
Įvadas. Karjeros pasirinkimą lemiantys veiksniai. Profesinės karjeros procesas. Psichologiniai profesinės karjeros pasirinkimo veiksniai. Pagrindiniai pasirengimo karjeros principai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Psichologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 psl.
2017 11 13
Karjeros planavimas referatas
Įvadas. Karjeros planavimo aspektai. Karjeros planavimo samprata. Karjeros planavimo nauda. Karjeros planavimo eiga. Karjerą planuojančio darbuotojo savęs įvertinimas. Interviu. Interviu analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Etikos referatai, Referatas, 16 psl.
2015 04 18
Karjeros vizija ir strategija
Įvadas. Kajeros vizija. Profesinės karjeros vizijos samprata. Biurokratinės ir šiuolaikinės karjeros vizijos sampratos skirtumai. Karjeros viziją lemiantys veiksniai. Karjeros tikslai. Konceptualūs ir operaciniai karjeros tikslai. Trumpalaikiai ir ilgalaikiai tikslai. Ilgalaikiai ir trumpalaikiai konceptualūs tikslai. Ilgalaikiai ir ...
Vadybos referatai, Referatas, 15 psl.
2013 06 26
Ugdymo karjerai planas
Mano karjeros galimybės. Mano karjeros planas. Aš esu “. Mano karjeros galimybės “. Mano karjeros planas “. Karjeros įgyvendinimas “. Pirma užduoti „ Vardo galia “. Ketvirta užduotis „ Aš “ ir „ mano “. Septinta užduotis „ Intelekto tipo nustatymo klausimynas “. Loginis matematinis intelektas. Dvylikta užduotis ...
Ekonomikos planai, Planas, 11 psl.
2017 01 17
Ekonomikos specialybės studentų nuomonė apie karjeros galimybes Lietuvoje
Ekonomikos specialybės studentų nuomonė apie karjeros galimybes lietuvoje. Įvadas. Karjera. Šiuolaikinė karjeros samprata, karjeros valdymas. Karjeros modeliai. Informacija karjeros valdyme. Tyrimo metodika. Ekonomikos specialybės studentų požiūris į karjeros galimybes lietuvoje. Mokyklos įtaka studentų karjerai. Informavimas apie ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2013 02 18
Karjeros valdymas projektas
Darbuotojų karjeros planavimas turi nemažai privalumų tiek individui, tiek organizacijai. Sėkmingas karjeros planavimas padeda. Individualūs karjeros planai organizacijoms reikšmingi, nes. Asmeninės ir organizacinės karjeros ypatumų palyginimas. Sėkmingas karjeros planavimas padeda. Individualūs karjeros planai organizacijoms ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2017 10 20