Asortimentas portfelio matricos metodas

300 dokumentų
Matricos ir determinantai
Verslo matematikos pradmenys. Matricos ir determinantai. Tiesinių lygčių sistemos. Tiesinės nelygybės ir optimizavimo uždaviniai. Ketvirta užduotis A tipo uždavinys. A tipo uždavinio duomenys Var. A1 a2 a3 b1 b2 b3 p1 p2 p3 c. Užduočių sprendimai 1 užduotis. = A - 2B + 3A. Ats. F = A ·. Ats. G = 2A - A + 3B. Atvirkštinės matricos ...
Matematikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 psl.
2015 05 04
Matricos geometrijoje
Matricos geometrijoje. Posiūkiai plokštumoje. Judesys plokštumoje. Matricos rangas. Matricos rango savybės. Bazinis minoras sutampa su matricos rangu. Matricos tikrinės reikšmės ir vektoriai. Tikrinis vektorius. Matricos A tikrine reikšme. Pagrindinė algebros teorema. Charakteringuoju polinomu.
Matematikos konspektai, Konspektas, 5 psl.
2015 10 04
Matematikos matricos rangas
Matematikos uždavinių sprendimo pavyzdžiai. Matricos rangas. Apibrėžimas Matricos A rangu (žymima rangA ) vadinama didžiausia jos nenulinio minoro eilė. Matricos rango radimo metodai. Vienetų ir nulių metodas. Elementarių pertvarkymų būdu kiekvieną matricą galima suvesti į pavidalą, kai kiekviena jos eilutė bus sudaryta tik iš ...
Matematikos pavyzdžiai, Pavyzdys, 2 psl.
2014 09 23
Ekonometrija 2 laboratorinis
Teorinės žinios. Stebinių matricos sudarymas. Stebinių matricos formavimas. Ekonometrinio eksperimento duomenys. Praleistų duomenų atkūrimas. Praleistųjų duomenų struktūra. Stebinių reikšmių keitimas. Duomenų centravimas. Standartizavimas. Kintamųjų ištiesinimas. Duomenų logaritmavimas. Išskirčių nustatymas. Išskirtims ...
Apskaitos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 13 psl.
2013 01 12
Operatoriaus kanoninės matricos ir bazės
Operatoriaus kanoninės matricos ir bazės. Sia matricos forma vadina normaline frobeniuso forma. sios formos pagrindiniai blokai - tai operatoriaus charakteristinio polinomo kaniniame skaidinyje. Esanciu neredukuojamu polinomu laipsniu p. Mij. I (t) lydinciosios matricos. Parodysime, kaip parinkti cikliniame poerdvyje hviji baze, kad ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 11 psl.
2010 03 03
Matricos namų darbas (2)
Paskolinta 16000Lt penkeriems metams (1+5)% metinių palūkanų. Kiek bus gauta palūkanų už paskolą, jei sutartos. A. Paprastosios palūkanos;. B. Sudėtinės palūkanos, jei palūkanos skaičiuojamos kartų per metus. Apskaičiuokite matricos C elemento adjunktą. Apskaičiuokite matricos C elemento minorą. Apskaičiuokite matricos D ...
Matematikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 psl.
2013 09 17
Blokinės matricos ir jų savybės
Įvadas. Blokinės matricos. Blokinių matricų daugyba. Blokinės diagonaliosios matricos. Blokinės matricos atvirkštinė. Išvados. Literatūra.
Matematikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 psl.
2015 11 30
Tiesinio operatoriaus matricos. Charakteristinė lygtis
Tiesines algebros laboratorinis darbas. Laboratorinis darbas nr. Tiesinio operatoriaus matricos. Charakteristine lygtis. Kaip zinome, tiesiniu vadiname operatoriu l, tenkinanti savybes. Tikrines reiksmes ir tikrinius vektorius galime rasti naudodami komandas eigenvectors, eigenvalues. Regis, neapsirikome. Tik tikriniai vektoriai cia kito ilgio ...
Matematikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 7 psl.
2012 04 03
Investicinio portfelio sudarymas
Įvadas. Darbo tikslas: parodyti gebėjimą pritaikyti investicijų rizikos teorines žinias finansinių investicijų valdymo sprendimams priimti. Darbo uždaviniai. Teoriškai aprašyti individualaus investavimo proceso žingsnius;. Pagrįsti finansinių investicijų portfelio sudarymo ir sudėties keitimo sprendimus. Apskaičiuoti sudaryto ir ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 13 psl.
2011 03 07
Investicinio portfelio sudarymas (2)
Įvadas. Investavimo strategija ir portfelio aktyvų pasirinkimas. Atlikta analizė, grindžianti portfelio sudarymą. Išvados. Litaretaūra.
Ekonomikos referatai, Referatas, 12 psl.
2017 10 15
Investicinio portfelio sudarymas referatas
Investicinio portfelio sudarymas rima dabrišienė. Anotacija The investment portfolio construction process. Darbo tikslas –. Tyrimo objektas. Investicinės politikos pasirinkimas. Vertybinių popierių rinkos analizė. Vertybinių popierių portfelio formavimas. Vertybinių popierių portfelio peržiūrėjimas atnaujinimas. Portfelio pelningumo ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 9 psl.
2015 03 19
Matematikos užduotis su grafiku
Individuali namų darbo užduotis savarankiškas darbas. Užduotis Gauso metodas. Kramerio metodas. Atvirkštinės matricos metodas. Pagaminimo laikas Įrenginių darbo laikas Naudotis galima ne ilgiau kaip. Duodamas pelnas.
Matematikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 psl.
2015 12 12
Obligacijų portfelio sudarymas ir valdymo strategijos
Portfelio sudarymas ir valdymo strategijos. Portfelio sudarymas ir valdymas. Turto alokacija –. Tuto alokacijos procesas skaidomas Investavimo politikos nuostatų sudarymą. Investuotojo gyvenimo etapai Kaupimo. Intituciniai investuotojai Savitarpio fondai. Individualių ir institucinių investuotojų skirtumai Individualūs investuotojai ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2016 10 05
Asmeninio investicinio portfelio sudarymas
Investuotojo profilis. Investicinio portfelio paskirstymas pagal turto klases. Investicinio portfelio paskirstymas pagal regioną. Investicinio portfelio paskirstymas pagal verslo tipą. Investicinio portfelio diversifikavimas pagal valdytoją.
Verslo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 psl.
2016 11 24
Vektoriai ir matricos
Kursas 4 modulis Programa Matlab. Pateiktis. Vektoriai ir matricos. Mathlab – tai sistema, skirta sudėtingiems skaičiavimams su vektoriais. Matrica apibrėžiama eilutėmis. Vektorius yra atskiras matricos, sudarytos iš vienos eilutės ar vieno stulpelio atvejis. Vektorių eilutę galima sukurti naudojant operaciją „“. Bus suformuotas ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 19 psl.
2015 03 09
Kompetencijos portfelio rengimas
Kompetencijos portfelio paruošimas. Bendrosios kompetencijos. Kompetencijos portfelio struktūra. Portolio portfolio apibrėžimas. Portfolio el. Portfolio tipai. Trijų tipų portfelio. Portfolio kūrimo etapai. Kompetencijos portfelis.
Ekonomikos referatai, Referatas, 8 psl.
2016 02 18
Asmeninio investicinio portfelio formavimas ir valdymas
Asmeninio investicinio portfelio formavimas ir valdymas. Investicinių fondų sąrašas portfelio sudarymui. Ekspertų vertinimo kriterijų svoriai. Daugiakriterinio vertinimo rezultatai. Asmeninio portfelio ETF koreliacija. Asmeninio investicinio portfelio sudėtis. Literatūros ir šaltinių sąrašas.
Finansų analizės, Analizė, 2 psl.
2016 11 26
Tiesinių lygčių sistemų sprendinio sąlygotumo problema
Įvadas. Teorinė dalys. Vektorių ir matricų normos. Pradinės informacijos paklaidos įtaka sprendinio tikslumui. Matricos sąlygotumo skaičiaus įverčiai. Sprendimo metodų apžvalga. Tiesioginiai tiesinių lygčių sistemų sprendimo metodai. Gauso metodas. Sklaidos metodas. Choleckio metodas. Iteraciniai tiesinių lygčių sistemų ...
Matematikos referatai, Referatas, 41 psl.
2015 05 16
Matricos laboratorinis
Programos užduotis. Duotas masyvas a(n m). Eilutę, kurios didžiausios ir mažiausios reikšmėssuma minimali pašalinti. Masyvą spausdinti prieš ir po veiksmų. Programos aprašymas. Metodų aprašai. Funkcijų aprašai. Programos tekstas. Programos testavimo rezultatai.
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 12 psl.
2011 09 06
Vektoriai ir matricos špera
Vektoriai ir matricos Matlab. Pradinė reikšmė žingsnis galutinė reikšmė. Matricos elementų apibrėžimas. Matricų dydžio nustatymas. ] = size. A = a1 a2. an. Operacijos su matricomis. Kitos operacijos su matricomis.
Matematikos šperos, Špera, 3 psl.
2016 11 27
Finansiniai sprendimų metodai 7 variantas
Užduotys. Sprendimas. 1–ojo portfelio pelningumas. 2–ojo portfelio pelningumas. 3–ojo portfelio pelningumas. Išvada.
Finansų namų darbai, Namų darbas, 7 psl.
2017 04 28
Skaitinių metodų namų darbas
Suformuokite matricą iš laisvai parinktų skaičių ir vektorių eilutę. Prie matricos A prijunkite vektorių B ir kiekvieną gautos matricos elementą padalykite pusiau. Panaikinkite pirmąją matricos eilutę ir paskutinį stulpelį. Transponuokite gautą matricą ir apskaičiuokite kiekvieno elemento sinusą. Apskaičiuokite kiekvieno ...
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 5 psl.
2016 04 06
Investicinio portfelio sudarymo ypatumai
Įvadas. Vertybinių popierių portfelis ir jo ypatumai. Investicinio portfelio sudarymo kriterijai. Investicinio portfelio sudarymo modeliai. Investicinio portfelio formavimo ir valdymo ypatumai. Išvados. Literatūra.
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2017 04 27
Matlab darbo aplinka
Sąlyga. Sprendimas. Sąlyga. Suformuokite matricą A(5 5) ir vektorių stulpelį B(4) iš laisvai pasirinktų skaičių. Panaikinkite trečiąją matricos eilutę ir pirmąjį stulpelį. Paskutinį matricos stulpelį pakeiskite vektoriumi B. Transponuokite pakeistą matricą. Apskaičiuokite gautos matricos ir vektoriaus B sandaugą. Panaikinkinu ...
Informatikos namų darbai, Namų darbas, 7 psl.
2014 04 08
Atvirkštinė matrica
Atvirkštinė matrica. Jos taikymas matricinių lygčių sprendimui. Atvirkštinė matrica Aֿ¹ yra tokia, kad matricos A sandauga su ja būtų lygi vienetinei matricai: A*Aֿ¹=E. Išsigimusi matrica neturi atvirkštinės matricos. Jei d=│A│# C, tai iš lygybių (1) seka, kad matricos A atvirkštinė matrica yra matrica, gaunama iš ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 1 psl.
2010 03 03
Investicinio portfelio valdymas
Įvadas. Darbo metodika. Teorinė analizė. Investicinių tikslų formulavimas. Investicinės politikos formavimas. Portfelio strategijos parinkimas. Investicinių instrumentų atranka. Investicijų efektyvumo įvertinimas. Investicijų portfelio pelningumas. Metinis portfelio pelningumo rodiklis. Finansinių priemonių rinkos apžvalga. Praktinė ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 psl.
2012 12 17
Tekstilės medžiagų asortimentas
Tekstilės medžiagų asortimentas. Audinių asortimentas. Medvilninių audinių asortimentas. Baltininiai audiniai. Marškininiai audiniai. Sukneliniai audiniai. Kostiuminiai audiniai. Lininių audinių asortimentas. Vilnonių audinių asortimentas. Kostiuminiai audiniai. Paltininiai audiniai. Šilkinių audinių asortimentas.
Technologijų skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2017 02 09
Investavimo vadyba
Įvadas. Investicijų teoriniai aspektai. Investicijų samprata, investavimo priemonės ir būdai. Lietuvos nacionalinės vertybinių popierių biržos veikla. Investicinio portfelio formavimas ir valdymo strategijos. Fizinio asmens investicinio portfelio formavimas. Akcijos – investicinio portfelio objektas. Fizinio asmens investicinio ...
Vadybos referatai, Referatas, 38 psl.
2012 04 01
Palūkanų skaičiavimas namų darbas
Individuali namų darbo užduotis savarankiškas darbas. Užduotis Gauso metodas. Atvirkštinės matricos metodas. Pagaminimo laikas Įrenginių darbo laikas Naudotis galima ne ilgiau kaip. Duodamas pelnas 1vnt. X1 5x2 ( max.
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 11 psl.
2017 03 09
Individualaus investicinio portfelio sudarymas, valdymas ir rekomendacijos
Įvadas. Investavimas. Investavimo samprata. Kas yra investavimas? Tyrimas: žmonių požiūris į investavimą? Pagrindinės investavimo sąvokos. Vertybinių popierių birža. Vertybinių popierių biržos struktūra. Prekyba vertybinių popierių biržoje. Kaip perkamos ir parduodamos akcijos? Investicinio portfelio formavimo principai. ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 68 psl.
2013 01 17