Audimas įvedimas į rinką

300 dokumentų
Sprendimo priėmimas UAB Audimas
Įvadas. Teorinis sprendimo modelis. Ab „Audimas“ pristatymas. Ab „Audimas“ išorinės aplinkos įvertinimas. Ab „Audimas“Problema. AB “Audimas” problemos įvardinimas ir jos sprendimas. AB „Audimas” sprendimo pasekmės. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Vadybos referatai, Referatas, 15 psl.
2015 01 08
UAB Baltwood klijuoto skydo įvedimas į rinka.
Turinys. Įvadas. Analitinė dalis. Analizuojamo gaminio gamybos apibūdinimas, bei įmonių perspektyvos. Nagrinėjamo gaminio savikaina, situacija lietuvos ir užsienio rinkose. Tiriamoji dalis. Rinkos dalyviai ir konkurentai. Tėkėjai, įnonės aprūpinimas žaliavomis, pusfabrikačiai. Parduodamų gaminių asortimentas. Imonės veiklos ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 psl.
2011 01 06
Prekybos įmonės Audimas veiklos planavimas ir organizavimas
Sąntrauka. Įvadas. Ab „Audimas” veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Planavimas. Planavimo esmė. Planavimo funkcija. Planavimo žingsniai. Organizavimas. Organizavimo esmė. Organizavimo tikslas ir objektas. Organizavimo sudedamosios dalys. Uab „Audimas” planavimo ir organizavimo analizė. Uab „Audimas” swot analizė. Ab ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2012 12 17
Tekstilės prekių asortimentas Audimas įmonėje
Įvadas. Tekstilės objektas ir raida. Tekstilės pluoštai. Tekstilės pluoštų klasifikavimas. Audinių savybės. Geometrinės audinių savybės. Mechaninės audinių savybės. Fizikinės audinių savybės. Optinės medžiagų savybės. Tekstilės medžiagų dėvėjimas. Tekstilės medžiagų kokybės vertinimas. Įvairių tekstilės medžiagų ...
Medžiagų mokslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 psl.
2012 04 26
Audimas prekės ženklo tyrimas
Įvadas. „Audimas“ prekės ženklo elementų pristatymas. „Audimas“ prekės ženklo situacijos rinkoje analizė. „Audimas“ pagrindiniai veiklos rodikliai. „Audimas“ konkurentai. „Audimas“ pozicionavimas. „Audimas“ prekės ženklo marketingo komplekso ( 4 P’s) sprendimai. Prekės sprendimai. Kainos sprendimai. Paskirstymo ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 psl.
2015 05 11
Naujos paslaugos užkandinės ant ratų „MOW“ įvedimas į rinką
Naujos paslaugos Užkandinės ant ratų „MOW“ įvedimas į rinką. Įvadas. Nauja paslauga užkandinė ant ratų „MOW“. Logotipas. Rinkodaros strategijos planavimas. Konkurentai. Pest analizė. Politiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai – kultūriniai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Ssgg analizė. Užkandinės ant ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 26 psl.
2015 05 31
Naujos prekės įvedimas į rinką
Įvadas. Prekės (produkto ar paslaugos) aprašymas. Aplinkos ir rinkos analyze. Makroaplinkos veiksnių analyze. Segmentavimas ir tikslinio segmento pasirinkimas. Konkurentų analyze. SSGG analyze. Prekės pozicionavimas. Marketingo sprendimai. Prekės sprendimai. Kainodaros sprendimai. 11. Paskirstymo ir/ar pateikimo sprendimai. Rėmimo ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 psl.
2014 06 13
Parduotuvės „audimas“ vartotojų elgsenos modeliavimas
Įvadas. Vartotojų elgsenos teorija. Vartotojų elgsenos tyrimas parduotuvėje „Audimas“. „AUDIMAS“ parduotuvės veikla. Empirinė dalis Vartotojų elgsenos ir požiūrio tyrimo analizė bei rezultatai. „AUDIMAS“ klientų vartotojų elgsenos modelis. Išvados. Literatūra.
Marketingo projektai, Projektas, 15 psl.
2017 02 09
Naujo produkto įvedimas į rinką
Įvadas. Teorinė dalis. Marketingo samprata. Rinkos galimybių analizė. Vartotojai, konkurentai. Tikslinių rinkų parinkimas. Apimties poreikis. Rinkos segmentavimas. Pagal išorinius vartotojų bruožus :. Kitaip turi elgtis firma, nusprendusi skirstyti rinką pagal vidinius požymius. Marketingo rinkinys. Produkto politika, asortimento ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 psl.
2012 06 04
Naujos prekės įvedimo į rinką marketingo sprendimai
Įvadas. Prekės “Lentyna. 3In1. ” aprašymas. Aplinkos ir rinkos analizė. Makroaplinkos veiksnių analizė. Segmentavimas ir tikslinio segmento pasirinkimas. Konkurentų analizė. Ssgg analizė. Prekės pozicionavimas. Marketingo sprendimai. Prekės “Lentyna. 3In1” sprendimai. Kainodaros sprendimai. Paskirstymo ir/ar pateikimo ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2012 12 28
Produkto įvedimas į rinką teorija ir praktika
Įvadas. Naujos pekės įvedimas į rinką. Naujos prekės samprata. Prekės pateikimas rinkai. Uab ,,multiplex” naujo produkto įvedimas į rinką. Uab ,,Multiplex” pristatymas. Veiklos raida. Uab ,,Multiplex” teikiamos paslaugos. Klientai. Produkto pristatymas. Klienų nustatymas ir paskirstymo kanalai. Kainos nustatymas. Reklama, ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2015 12 03
Statistinė analizė Audimas
Ab „Audimas” veiklos pobūdis. Stebėjimo aprašymas. AB „AUDIMAS“ 2014 m. darbuotojų pasiskirstymas pagal amžių. Statistinė eilutė variacinė, tolydi, lygių intervalų, intervalai uždari. Darbuotojų pasiskirstymo pagal amžių diagrama. Vidutinės reikšmės. Sklaidos rodikliai. Išvados. AB „AUDIMAS“ statistikos duomenys. ...
Statistikos analizės, Analizė, 8 psl.
2015 04 29
Audimas pajamų ir kainų analizė
Sporto apranga. Rinka. Daug sporto aprangą gaminančių prekių ženklų Visi prekių ženklai gamina vienodas (homogeniškas) prekes. Paklausos veiksniai. Vartotojo pajamos Vartotojų skonis ir poreikis Prekės kaina Reklama Geografinės sąlygos Metų laikas. „Audimas“. Lietuvos rinkos lyderė. Kodėl perka šio ženklo prekes? ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2016 11 17
Produkto įvedimas į rinką ir jos tyrimas
Paveikslų sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Produkto įvedimas į rinką. Pardavimų skatinimas. Rėmimo strategijos ir jų sudarymo principai. Naujo produkto įvedimo įrinką strategijos. Tyrimo pobūdžio nustatymas. Tyrimo metodo parinkimas. Imties atranka. Duomenų rinkimo anketos parengimas. Galimi tyrimo ribotumai. Strategijos ...
Marketingo referatai, Referatas, 18 psl.
2015 03 23
Naujo produkto įvedimas į rinką Achema
Įvadas. Marketingas. Rinka. Vartotojai. Prekė. Prekės pateikimas. Rėmimas. Praktinė dalis. AB „Achema“ produkto įvedimas. Prekės pateikimas. Rėmimas. Išvados. Literatūra.
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 psl.
2014 04 07
ES rinkos
Eksporto subsidijos, eksporto ir importo mokesčiai. Tiesioginės išmokos grūdų augintojams. Mėsos rinka. Jautienos ir veršienos rinka. Kiaulienos rinka. Kiaušinių ir paukštienos rinka. Pieno rinka. Kainos ir intervencija. Pieno gamybos ribojimas. Pieno produktų kokybė. Vaisių ir daržovių rinka. Cukraus rinka. Literatūra.
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 19 psl.
2011 06 22
Etnochoreografija verpimas ir audimas
Įvadas. Verpimas. Verpimo ratelis. Darbo pobūdis. Lino verpalų paruošimas. Audimas. Audimo staklės. Darbo pobūdis. Tautinės juostos. Audinių ir juostų raštai. Etnochoreografija. Išvados. Literatūra. Priedai.
Menų referatai, Referatas, 13 psl.
2014 03 14
AB Audimas
AB ,, audimas “. Atvirumas ir novatoriškumas. Atsakomybė už savo veiksmus. Šeimos vertybės ir bendruomeniškumo jausmas. 2015m. prekės ženklas.
Vadybos aprašymai, Aprašymas, 4 psl.
2016 12 12
Produkto įvedimas į rinką Kelionė dviračiais
Įvadas. Naujo produkto įvedimas į rinką teoriniu aspektu. Verslo aplinkos analizė. Konkurencinė analizė. Naujo produkto įvedimo į rinką būdai. Naujo produko įvedimo į rinką strategija. Naujo produkto ,,kelionių laikas‘‘ įmonėje įvedimo į rinką galimybės. Turizmo įmonės ,,Kelionių laikas‘‘ pristatymas. Naujo produkto ...
Turizmo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 psl.
2014 12 03
Audimas viena didžiausių sporto ir laisvalaikio drabužių gamintojų
Audimas. AB „Audimas“ – viena didžiausių sporto ir laisvalaikio drabužių gamintojų Rytų Europoje. Bendrovė turi du gamybinius padalinius Kaune ir Jonavoje. Įmonė per metus sukuria ir rinkai pateikia 4 drabužių kolekcijas rudens. Drabužių modelių gaminimui. Ačiū.
Pramonės ir gamybos skaidrės, Skaidrės, 6 psl.
2016 09 19
Rinkodaros Planas Naujo produkto įvedimas į rinką
Įvadas. Apie įmonę. Naujo produkto - sūrio „Mocarela su prieskoniais“ ypatumų analizė. Naujo produkto įvedimas į rinką. Vartotojų elgsenos naujo sūrio „Mocarela su prieskoniais“ atžvilgiu tyrimo rezultatų analizė. Naujo produkto įvedimo į rinką strategijos pasirinkimas. Produkto strategijos pasirinkimas. Kainos ...
Marketingo planai, Planas, 16 psl.
2016 02 23
Prekės ženklo „Magnetiniai padėklai“ įvedimas į rinką
Įvadas. Idėjos generavimas. Idėjos atrinkimas. Idėjos tikrinimas. Rinkodaros strategijos parengimas. Aplinkos veiksnių įvertinimas. Pest analizė. Ssgg analizė. Konkurentų analizavimas. Prekės gamybos/pirkimo, paslaugos teikimo galimybių analizė. Naujos prekės kainos apskaičiavimo politika. Kainodara. Prekės sukūrimas. Bandomoji ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 psl.
2015 05 04
Įvedimas į rinką
Jogurto actifeel įvedimo į rinką marketingo programa. Įvadas. Naujo produkto idėjos aprašymas. Naujo produkto tikslai. Produkto kūrimo ir vertinimo aprašymas, produkto pasirinkimą nulėmusių kriterijų ir argumentų įgyvendinimas. Produkto naujumo lygis bei informacija apie naują produktą ir jo savybes, naujo produkto pagrindinė ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 psl.
2012 04 19
E-priemonės AB Audimas pristatymas
AB „AUDIMAS“ veiklos vertinimas. Viktorija Jasevičiūtė (TV2-1) Evelina. Įvadas. Tikslas – išanalizuoti AB „Audimas“ vykdomą e-verslo veiklą. Įmonės charakteristika. AB „Audimas“, įsikūrusi 1931 metais. „Audimo“ įmonė – tai. 442 kvalifikuoti specialistai, 14 firminių parduotuvių visuose didžiuosiuose Lietuvos ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2014 12 05
Prekės įvedimo į rinką marketingo programa
Įvadas. Darbo tikslas, uždaviniai. Naujo produkto (paslaugos) idėjos aprašymas:. Naujo produkto ar paslaugos tikslai. Idėjos kūrimo ir vertinimo aprašymas, idėjos pasirinkimą nulėmusių kriterijų ir argumentų įvardinimas. Produkto naujumo lygis. Informacija apie naują produktą (paslaugą) ir jo savybes: pranašumai ir išskirtinės ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 psl.
2011 05 16
Įmonės „Audimas“ analizė
Įvadas. Veiklos istorija. AB „Audimas“ pagrindiniai įvykiai nuo įsikūrimo. Esminiai įmonės strateginiai sprendimai, nulėmę organizacijos vystymąsi. Dabartinės situacijos apžvalga ir įvertinimas. Ateities prognozės. Išvados ir apibendrinimas. Literatūros šarašas.
Ekonomikos referatai, Referatas, 11 psl.
2014 04 24
Prekės ženklo "Kika Pet hotel" įvedimas į rinką
Prekės ženklo "Kika Pet hotel" įvedimas į rinką.
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 psl.
2015 10 05
Audimas ir audiniai referatas
Audimas. Audiniai. Audinių rūšys. Lininis. Medvilninis. Vilnonis. Šilkinis. Aksomas. Drabužiai. Tautiniai drabužiai. Žemaičių drabužiai. Aukštaičių drabužiai.
Technologijų referatai, Referatas, 10 psl.
2013 05 15
Marketingo strategijos sportinėms prekėms
Marketingo strategijos parengimas „audimas“ įmonėje. Sportinės aprangos prekėms.Įvadas. Įmonės veiklos analizė. Ab „audimas“ rinkos patrauklumo, konkurentų ir galimybių analizė. Sportinės aprangos rinkos patrauklumo įvertinimas. Konkurentų analizė. Galimybių analizė. Ab „audimas“ tikslinės rinkos nustatymas. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 psl.
2014 04 17
Euro įvedimas Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje
Euro įvedimas Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje. Euras. Euro įvedimas Baltijos šalyse. Euro įvedimas Estijoje. Euro įvedimas Latvijoje. 6–7 mėn. iki euro įvedimo Estijos ir Latvijos reitingai –padidinti. Kodėl jis mums reikalingas?. Euro poveikis eksportui. Euro prognozuojamas poveikis kainoms. Konvergencijos kriterijai. Lietuviškas ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2014 04 02