Baigiamojo darbo temos registravimo lapas

300 dokumentų
Diplominio darbo rengimas
I. Bendrieji reikalavimai. Bendrieji studijų darbų teksto reikalavimai. Baigiamojo darbo rengimas. Baigiamojo darbo pavadinimo formulavimas. Baigiamojo darbo struktūra. Antraštinis lapas. Darbo įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Baigiamojo darbo teksto sklaida. Pagrindinio teksto rašymas. Išvados ir rekomendacijos. Darbe naudotų ...
Raštvedybos referatai, Referatas, 14 psl.
2012 10 07
Baigiamojo darbo rengimo pagrindiniai metodologiniai principai
Seminaras. “Baigiamojo darbo rengimo pagrindiniai metodologiniai principai”. Baigiamojo darbo temos formulavimas. Teisingas temos formulavimas metodologiniu požiūriu. Privalomosios baigiamojo darbo (projekto) dalys. Darbo įvadas. Darbo (projekto) tikslas. Darbo (projekto) uždaviniai. Tikslų formulavimui naudotinų veiksmažodžių ...
Raštvedybos skaidrės, Skaidrės, 37 psl.
2017 05 23
Specialieji bakalauro baigiamojo darbo rengimo ir vertinimo reikalavimai
Bendrosios nuostatos. Privaloma baigiamojo darbo struktūra. Pagrindiniai reikalavimai atskiroms bakalauro baigiamojo darbo dalims. Bakalauro baigiamojo darbo apiforminimas. Bakalauro baigiamojo darbo gynimas ir vertinimas. Priedai. Priedas.
Lietuvių aprašymai, Aprašymas, 18 psl.
2017 03 06
Baigiamojo darbo atlikimo rekomendacijos
Automobilių techninis eksploatavimas. Baigiamojo darbo atlikimo rekomendacijos. Baigiamojo darbo struktūra projektuojamo baro serviso antraštinis lapas. Baigiamojo darbo anotacijos. Tyrimo metodai , priemonės , įrankiai. Uždaviniai formuluojami bendratimi. Variklio valdymo sistemų techninės priežiūros ir einamojo remonto baro serviso ...
Raštvedybos aprašymai, Aprašymas, 15 psl.
2017 05 27
Technologijų mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo aprašas Šokių studija
Pramogų paslaugos. Projektavimas. Idėjai įgyvendinti domėjausi. Tikslai. Paslaugos grafinis vaizdas. Organizacinė struktūra. Ištėklių parinkimas egzamino baigiamojo darbo produktui. Įmonėje bus siūlomos šios šokių rūšių paslaugos. Baigiamojo darbo produktui pasirinktos darbo priemonės. Tecnologiniai procesai. Išvados.
Technologijų aprašymai, Aprašymas, 17 psl.
2013 03 06
Technologijos pamokos egzamininio darbo aprašymas
Pagrindinės baigiamojo darbo apraše vartojamos sąvokos. Projektavimas. Idėjos paieška, analogai, jų analizė ir apibendrinimas. Produkto grafinis vaizdas. Medžiagų pasirinkimas baigiamojo darbo produktui. Baigiamojo darbo produktui pasirinktos darbo priemonės. Darbo eigos nuotraukos. Eskizas. Technologiniai procesai ir jų rezultatai. ...
Technologijų aprašymai, Aprašymas, 14 psl.
2014 01 21
Technologijų egzamino baigiamojo darbo aprašas Prancūziškos pomidorų salotos
Techinė užduotis. Techinė užduotis ir egzamino baigiamojo darbo produktai. Pirmosios idėjos užduočiai atlikti. Numatomų darbų sąrašas. Pagrindinės egzamino baigiamojo darbo apraše vartojamos sąvokos. Projektavimas. Idėjos paieška,analogai,jų analizė,apibendrinimas. Idėjos įgyvendinimo etapai. Produktų grafinis vaizdas. ...
Technologijų aprašymai, Aprašymas, 15 psl.
2015 04 20
Technologijų mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo aprašas Kavinė
Techninė užduotis. Pagrindinės baigiamojo darbo apraše vartojamos sąvokos. Projektavimas. Idėjos paieška, analogai, jų analizė ir apibendrinimas. Kavinės analogai. Įdėjos įgyvendinimo etapai. Veiklos įregistravimas. Kavinės vieta. Kavinės darbo laikas. Kitos paslaugos. Darbuotojai. Darbuotojų apranga. Medžiagų pasirinkimas ...
Technologijų aprašymai, Aprašymas, 20 psl.
2014 05 19
Technologijų baigiamojo darbo aprašymas Vegetariškos salotos
Vegetariškos salotos. Techninė užduotis. Pagrindinės baigiamojo darbo apraše vartojamos sąvokos. Projektavimas. Idėjos paieška, analogai, jų analizė ir apibendrinimas. Idėjos įgyvendinimo etapai. Produkto grafinis vaizdas. Medžiagų parinkimas baigiamojo darbo produktui. Baigiamojo darbo produktui pasirinktos darbo priemonės. ...
Technologijų aprašymai, Aprašymas, 6 psl.
2013 05 03
Technologijų mokyklinio egzamino baigiamojo darbo aprašas Karštas patiekalas įdaryta paprika
Techninė užduotis. Baigiamojo darbo apraše vartojamos sąvokos. Projektavimas. Idėjos paieška, analogai, jų analizė. Grafinis vaizdas. Idėjos įgyvendinimo etapai. Medžiagų pasirinkimas baigiamojo darbo produktui. Baigiamojo darbo produktui darbo priemonės. Technologiniai rezultatai. Konstravimas. Technologiniai procesai. Išvados. ...
Technologijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2014 03 17
Egzamino aprašas
Techninė užduotis. Pagrindinės baigiamojo darbo apraše vartojamos sąvokos. Projektavimas. Idėjos paieška, analogai, jų analizė ir apibendrinimas. Gaminio grafinis vaizdas. Idėjos įgyvendinimo etapai. Medžiagų pasirinkimas baigiamojo darbo gaminiui. Baigiamojo darbo gaminiui pasirinktos darbo priemonės. Technologiniai procesai ir ...
Technologijų aprašymai, Aprašymas, 17 psl.
2014 06 05
Technologijų aprašas Kompiuterinis projektavimas Buto projektas
Techninė užduotis. Pagrindinės baigiamojo darbo apraše vartojamos sąvokos. Projektavimas. Idėjos įgyvendinimo etapai. Medžiagų / išteklių pasirinkimas baigiamojo darbo produktui / paslaugai. Baigiamojo darbo produktui / paslaugai pasirinktos darbo priemonės. Technologiniai procesai ir rezultatai. Išvados. Priedai.
Technologijų aprašymai, Aprašymas, 9 psl.
2013 05 20
Rašto darbų rengimo reikalavimai
Įžanga. Studijų rašto darbų rengimo reikalavimai. Studijų rašto darbai. Studijų rašto darbų struktūrinės dalys. Bendrieji studijų darbų tekstų reikalavimai. Teksto skirstymas ir spausdinimas. Skaitmeninės informacijos ir formulių rašymas. Lentelių ir paveikslų įforminimas. Autorių nuorodos ir citatos. Informacijos šaltinių ...
Raštvedybos konspektai, Konspektas, 68 psl.
2013 03 28
Onkologinė slauga
Turinys. Įvadas. Literatūros apžvalga. Onkologiniai susirgimai. Skausmas ir jo sistematika. Onkologinis skausmas. Skausmo įvertinimas. Skausmo malšinimas ir jį takojantys veiksniai. Tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai. Išvados. Literatūra. Santrauka. Priedai. Rekomendacijos.
Slaugos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 38 psl.
2010 03 03
Vizualinė reklama technologijų mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo pristatymas
Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla. Knygos skirtukas Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklai. Darbo tema. Tikslas. Sukurti Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklai kompaktišką ir informatyvų knygos skirtuką. Uždaviniai. Išsiaiškinti kas yra spausdinta reklama. Skirtukas – skiriamasis. Darbo eiga. Informacijos rinkimas. Darbo ...
Technologijų skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2015 10 21
Dailes egzamino darbas Fosilijos
Egzamino baigiamojo darbo tema. Egzamino baigiamojo darbo analoginiųkūrinių paieška. Egzamino baigiamojo darbo eiga. Idėjos paieška. Informacijos rinkimas. Priemonės, įranga. Kūrybinis darbas ir rezultatai. Išvados.
Dailės aprašymai, Aprašymas, 6 psl.
2015 05 10
Technologijų egzamino baigiamojo darbo aprašas Elektroninis keitiklis
Technologijų mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo aprašas. Elektroninis keitiklis. Elektroninis keitiklis. Techninė užduotis. Pagrindinės baigiamojo darbo apraše vartojamos sąvokos. Projektavimas. Idėjos paieška, analogai, jų analizė ir apibendrinimas. Produkto grafinis vaizdas. Idėjos įgyvendinimo etapai. Medžiagų ...
Elektrotechnikos aprašymai, Aprašymas, 17 psl.
2013 05 27
Technologijų egzaminas Herbo gamyba
Įvadas. Techninė užduotis. Pagrindinės baigiamojo darbo apraše vartojamos sąvokos. Projektavimas. Idėjos paieška, analogai, jų analizė ir apibendrinimas. Produkto grafinis vaizdas. Idėjos įgyvendinimo etapai. Medžiagų pasirinkimas baigiamojo darbo produktui. Baigiamojo darbo produktui pasirinktos darbo priemonės. Technologiniai ...
Technologijų aprašymai, Aprašymas, 23 psl.
2013 05 15
Techninė užduotis. Pagrindinės egzamino baigiamojo darbo aprašo sąvokos vartotojams. Projektavimas. Idėjos paieška, analogai. Produkto grafinis vaizdas. Idėjos įgyvendinimo etapai. Patirtos išlaidos gaminiui pagaminti. Medžiagų pasirinkimas baigiamojo darbo produktui. Baigiamojo darbo produktui pasirinktos darbo priemonės. ...
Technologijų aprašymai, Aprašymas, 16 psl.
2015 03 16
Kultūros diena
Medžiagų parinkimas baigiamojo darbo įgyvendinimui. -Baigiamojo darbo produktui pasirinktos darbo priemonės. -Darbuotojų sauga ir sveikata. Technologiniai procesai ir jų rezultatai. Įgyvendinimas, procesas. Išvados. Literatūra. Priedai.
Kalbos kultūros aprašymai, Aprašymas, 29 psl.
2014 06 04
Radio stoties video reklama Technologijų egzamino aprašas
Radio stoties video reklama. Technologijų mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo aprašas. Techninė užduotis. Pagrindinė baigiamojo darbo apraše vartojamos sąvokos. Projektavimas. Idėjos paieška, analogai, jų analizė ir apibendrinimas. Produkto grafinis vaizdas. Idėjos įgyvendinimo etapai. Medžiagų pasirinkimas baigiamojo darbo ...
Technologijų aprašymai, Aprašymas, 9 psl.
2013 05 26
Technologijų mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo aprašas Verslo planas įmonės kūrimui
Techninė užduotis. Pagrindinės baigiamojo darbo apraše vartojamos sąvokos. Projektavimas. Idėjos įgyvendinimo etapai. Išteklių parinkimas egzamino baigiamojo darbo produktui. Baigiamojo darbo produktui pasirinkti informacijos šaltiniai. Technologiniai procesai ir jų rezultatai. Išvados. Literatūra.
Technologijų aprašymai, Aprašymas, 11 psl.
2014 05 27
Technologijų aprašas Automobiliai Starteris
Techninė užduotis. baigiamojo darbo apraše sąvokos. Idėjos paieška, analogai, jų analizė ir apibendrinimas. grafinis vaizdas. Idėjos įgyvendinimo etapai. Medžiagų pasirinkimas baigiamojo darbo produktui. Baigiamojo darbo produktui pasirinktos darbo priemonės. Technologiniai rezultatai. Konstravimas. Technologiniai procesai. sąnaudų ...
Technologijų aprašymai, Aprašymas, 13 psl.
2014 05 25
Technologinio mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo aprašas Sienų klijavimas
Sienų klijavimas popieriniais apmušalais įrėminant juostomis. Pagrindinės baigiamojo darbo apraše vartojamos sąvokos. Projektavimas. Idėjos paieška, analogai, jų analizė ir apibendrinimas. Mados tendencijos. Faktūros. Dekoratyvinės tapetų juostelės. Apmušalų rūšys. Apmušalų derinimas pagal raštą ir spalvą. Produkto grafinis ...
Technologijų aprašymai, Aprašymas, 23 psl.
2014 05 12
Lentynos gamyba
Suolo gamyba. Pagrindinės baigiamojo darbo apraše vartojamos sąvokos. Projektavimas. Idėjos paieška, analogai, jų analizė ir apibendrinimas. Produkto grafinis vaizdas. Idėjos įgyvendinimo etapai. Medžiagų pasirinkimas baigiamojo darbo produktui. Pasirinktos medienos aprašymas. Baigiamojo darbo produktui pasirinktos darbo priemonės. ...
Statybos aprašymai, Aprašymas, 17 psl.
2013 04 17
Mūras. Mūryjimo darbai. Technologijų egzamino aprašymas
Technologijų mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo aprašas. Techninė užduotis. Pagrindinės baigiamojo darbo apraše vartojamos sąvokos. Projektavimas. Idėjos paieška, analogai, jų analizė ir apibendrinimas. Produkto grafinis vaizdas. Idėjos įgyvendinimo etapai. Medžiagų pasirinkimas baigiamojo darbo produktui. Baigiamojo darbo ...
Statybos referatai, Referatas, 17 psl.
2012 06 26
Stabdžių sistemos techninis aptarnavimas
Techninė užduotis. Idėjos įgyvendinimo etapai. Medžiagų pasirinkimas baigiamojo darbo produktui. Baigiamojo darbo produktui pasirinktos darbo priemonės. Technologiniai procesai ir rezultatai. Išvados. Literatūra.
Mechanikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 psl.
2015 05 19
Technologijų darbo aprašas Šuns Būda
Pagrindinės baigiamojo darbo apraše vartojamos sąvokos. Projektavimas. Idėjos paieška,raktiniai žodžiai / sąvokos analogai, jų analizė apibendrinimas. Produkto grafinis vaizdas. Idėjos įgyvendinimo etapai. Kuriamo produkto idėjos įgyvendinimo planas. Medžiagų pasirinkimas baigiamojo darbo produktui. Baigiamojo darbo produktui ...
Technologijų referatai, Referatas, 17 psl.
2015 05 12
Technologijų mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo aprašas. Avarinis apšvietimas
Techninė užduotis. Pagrindinės vartojamos sąvokos. Projektavimas. Idėjos paieška, analogai, jų analizė ir apibendrinimas. Produkto grafinis vaizdas. Idėjos įgyvendinimo etapai. Medžiagų pasirinkimas baigiamojo darbo prduktui. Apšvietimo sistemai pasirinktos darbo priemonės. Technologiniai procesai ir rezultatai. Konstravimas. ...
Elektronikos projektai, Projektas, 14 psl.
2012 05 18
Šukuosenos darymas
Projektavimas. Medžiagų pasirinkimas baigiamojo darbo produktui. „FarmaVita“ šampūnas su argano aliejumi „Argan sublime“. ,,Marrakesh“ kondicionierius „Original“. ,,OROFLUIDO“ plaukų lakas suteikiantis žvilgesio, stiprios fiksacijos 500 ml. Baigiamojo darbo produktui pasirinktos darbo priemonės. Saugaus darbo su kirpyklos ...
Kosmetologijos aprašymai, Aprašymas, 8 psl.
2015 01 14