Bakalauro atsargu apskaita

300 dokumentų
Atsargų apskaita kursinis
Įvadas. Atsargų esmė, jų rūšys ir įkainojimo metodai. Atsargų esmė ir rūšys. Atsargų apskaitos modeliai. Atsargų įsigijimo savikaina. Nuolat apskaitomų atsargų metodas. Atsargų perkainojimas ir inventorizacija. Praktinė dalis. Atsargų apskaitos dokumentai. Išvados. Literatūra.
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 psl.
2012 11 27
Atsargų apskaita ir analizė
Turinys. Įvadas. Atsargų apibūdinimas ir klasifikavimas. Atsargų reglamentavimas. Atsargų įvertinimas. Atsargų įsigijimo ir pasigaminimo savikaina. Atsargų įvertinimas grynąja galimo realizavimo verte. Atsargų įsigijimo dokumentai, priėmimo tvarka ir užpajamavimas. Atsargų išdavimo operacijų dokumentavimas. Atsargų sunaudojimo ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 psl.
2013 05 14
Atsargos kursinis
Atsargų įkainojimas, dokumentavimas ir apskaita. Įvadas. Įmonės aprašymas. Atsargų apskaita. Atsargų struktūra. Atsargų įvertinimas. Reikalavimai atsargų įsigijimo dokumentams. Atsargų priėmimo tvarka. Atsargų išdavimo dokumentavimas. Atsargų apskaita sandėliuose. Atsargų įkainojimo būdai. Atsargų pirkimų ir atsiskaitymų ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 psl.
2014 01 21
Atsargų apskaita įmonėje
Įvadas. Uab „ kinerton“ aprašymas ir apskaitos politika. Uab „kinerton“ atsargų apskaitos modeliai. Atsargų įvertinimas. Grynoji galimo realizavimo vertė. Atsargų įkainojimo būdas. Reikalavimai atsargų įsigijimo dokumentams. Atsargu užpajamavimas. Atsargų pirkimas ir atsiskaitymas su tiekėjais. Atsargų pardavimų apskaita. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2012 05 15
Trumpalaikio turto apskaita skaidrės
Trumpalaikio turto apskaita. Trumpalaikis turtas. Atsargų sudėtis. Pagrindinės sąvokos. Atsargų apskaita. Atsargų įkainojimas, įmonei įsigijus atsargas. Atsargų įkainojimas. Vidutinės kainos (svertinio vidurkio) metodo pavyzdys. Atsargų apskaitos būdai. Atsargų registravimas periodiškai. Pavyzdys. Atsargų registravimas ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 31 psl.
2017 02 20
UAB Atsargų apskaita
Įvadas. Atsargų apskaitos metodika ir teisinis reglamentavimas. Atsargų klasifikavimas apskaitoje. Atsargų apskaitos būdas. Atsargų įsigijimo savikainos nustatymas. Atsargų įkainojimas. Atsargų inventorizacija. Atsargų suvestinė apskaitoje. Atsargų apskaitos tvarkymas įmonėje UAB Bautura. UAB Bautura Įmonės atsargų apskaitos ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 psl.
2014 12 14
Atsargų valdymas ir tobulinimas
Įvadas. DarƄo oƄjeⱪtas – UAB „Vilprint“ įmonės atsargos.DarƄo tiⱪslas – išanalizuoti atsargų valdymą ir toƄulinimą UAB „Vilprint“.DarƄo uždaviniai. Atsargų apskaitos metodai, esmė ir reglamentavimas. Atsargų klasifikacija. Reglamentavimas apskaitoje. Atsargų išdavimo operacijų dokumentavimas. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 psl.
2017 03 08
Atsargų inventorizacija ir rezultatų apskaita
Santrauka. Atsargų inventorizacijos organizavimo ir vykdymo tvarka. Atsargų inventorizacijos esmė , reikšmė ir teisinis reguliavimas. Atsargų inventorizacijos organizavimas ir vykdymas. Atsargų inventorizacijos rezultatų nustatymas ir jų apskaita. Atsargų inventorizavimas ir rezultatų apskaita. Charakteristika. UAB „N“ atsargų ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 psl.
2014 03 17
Atsargų apskaita įmonėje kursinis darbas
Įvadas. Atsargos ir jų apskaita. Atsargų apibūdinimas ir klasifikavimas. Atsargų reglamentavimas. Atsargų įsigijimo ir pasigaminimo savikaina. Atsargų įvertinimas grynąja galimo realizavimo verte. Atsargų įsigijimo dokumentai, priėmimo tvarka ir užpajamavimas. Atsargų išdavimo operacijų dokumentavimas. Atsargų sunaudojimo ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2016 04 11
Atsargų apskaitos analizė
Įvadas. Atsargų esmė, klasifikavimas ir reikšmė įmonės veikloje. Atsargų apibūdinimas ir klasifikacija. Atsargų reglamentavimas apskaitoje. Atsargų įvertinimas. Atsargų įsigijimo ir pasigaminimo savikaina. Atsargų įsigijimo dokumentai, priėmimo tvarka ir užpajamavimas. Atsargų išdavimo operacijų dokumentavimas. Atsargų ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 psl.
2015 04 27
Atsargų apskaita kursinis darbas (3)
Įvadas. Atsargos, jų klasifikacija. Atsargų apskaita. Atsargų įvertinimas. Atsargų įkainojimo būdai. Atsargų sunaudojimo (pardavimo) apskaitos būdai. Atsargų įkainojimas įvairiais įkainojimo būdais, jų įtaka bendrajam pelnui. Išvados. Literatūra.
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 psl.
2017 02 12
Atsargos ir atsargų apskaita
Įvadas. Atsargų valdymas. Atsargų valdymo esmė. Atsargų struktūra. Atsargų įkainojimo metodai. Atsargų apskaitos dokumentai. Atsargų apskaitos būdai. Nuolat apskaitomas atsargų būdas. Atsargų inventorizacija. Natūralios netekties samprata. Praktinė dalis. AB „Linas“ įmonės aprašymas. AB „Linas“ atsargų apskaitos ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 psl.
2014 03 23
Sandėlių atsargų apskaitos sistema
Įvadas. Atsargų apskaita. Atsargų apibūdinimas. Atsargų rūšys. Atsargų klasifikavimas. Atsargų įvertinimas. Atsargų savikaina. Atsargų priėmimo tvarka ir užpajamavimas. Atsargų apskaitos būdai ir metodai. Apskaitos atsargų būdai. Apskaitos atsargų metodai. Atsargų apskaitos ypatumai. Atsargų įsigijimo savikaina. Atsargų ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 27 psl.
2017 03 06
Atsargų apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti
Įvadas. Esminės sąvokos. Apskaita. Atsargų esmė ir rūšys. Atsargų klasifikacija. Reikalavimai atsargų įsigijimo dokumentams. Atsargų sunaudojimo (pardavimo apskaitos būdai Praktinė dalis. Teorinis bei praktinis temos dėstymas sietinas su vadybininkams reikalinga informacija. Išvados. Šaltiniai.
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2017 05 14
Atsargų apskaitos tvarkos aprašas
Įvadas. Atsargų apskaita. Atsargų sudėtis. Atsargų įsigyjimo ar pasigaminimo savikaina. Atsargų savikainos sudarymas. Grynoji realizavimo vertė. Atsargų inventorizacija. Klaipėdos miesto savivaldybės atsargų apskaitos tvarkos aprašas. Atsargų valdymas. Atsargų nuvertėjimas. Atsargų nurašymas. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 psl.
2015 01 07
Atsargų įsigijimo auditas įmonės duomenų pavyzdžiu
Įvadas. Atsargų auditas. Atsargų įsigijimo tikslai. Atsargų audito uždaviniai. Atsargų audito sunkumai. Atsakomybė atliekant atsargų auditą. Uab „gatvės“ atsargų apskaita. Įmonės veikla. Atsargų įkainojimo būdas. Atsargų įsigijimas. Atsargų užpajamavimas ir perdavimas. Atsargų inventorizacija. Išvados. Informacijos ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 11 psl.
2013 10 13
Atsargų apskaita skaidrės
Atsargų apskaita. Atsargos - trumpalaikis turtas (žaliavos ir komplektuojamieji gaminiai. Įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Atsargų įkainojimo metodai. Apskaičiuodama sunaudotų gamyboje ar parduotų atsargų savikainą. LIFO metodas gali būti taikomas tik tais atvejais. Konkrečiam tikslui gaminamų stambių vienetinių atsargų. ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2016 11 18
Prekių ir įsiskolinimų apskaita
Įvadas. Trumpalaikio turto samprata. Trumpalaikis turtas. Trumpalaikio turto sudėtis. Trumpalaikio turto įvertinimas. Atsargų apskaita. Atsargų įkainojimas. Konkrečių kainų metodas. FIFO metodas (pirmas į, pirmas iš). LIFO metodas (paskutinis į, pirmas iš). Vidutinių kainų metodas. Atsargų įkainojimo būdų palyginimas. Atsargų ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 psl.
2015 09 29
Atsargų apskaita
Įvadas. Atsargų saugojimo organizavimo ir informacijos šaltinių apžvalga. Atsargų saugojimo organizavimo teoriniai aspektai. Atsargų apibūdinimas ir paskirtis. Sandėlių funkcijos ir tipai. Pagrindinės veiklos rūšys sandėliavime. Svarbiausieji atsargų sandėliavimo metodai. Atsargų auditas, jo tikslai ir uždaviniai. Atsargų ...
Apskaitos referatai, Referatas, 23 psl.
2012 05 03
Apskaita Atsargos
Kaunas. Sąvokos. Atsargų sąskaitos iš pavyzdinio sąskaitų plano. Atsargų skirstymas. Atsargų įsigijimas. Atsargų savikaina. Atsargų nurašymas. Atsargų apskaitos būdai. Nuolat apskaitomų atsargų būdas. Periodiškai apskaitomų atsargų būdas. Atsargų įkainojimo būdai. Fifo būdas. Lifo būdas.
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 26 psl.
2014 05 04
Atsargų apskaita kursinis darbas
Įvadas. Atsargų apibūdinimas ir klasifikavimas. Atsargų įvertinimas. Atsargų įkainojimo ir apskaitos metodai. Atsargų įkainojimo metodų palyginimas. Atsargų apskaitos būdai. Nuolat apskaitomas atsargų būdas. Periodiškai apskaitomas atsargų būdas. Atsargų dokumentavimas ir judėjimo schema. Išvados. Santrauka. Literatūra ir ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 psl.
2014 10 01
Atsargų apskaita kursinis darbas (2)
Įvadas. Trumpalaikio turto ir atsargų apibūdinimas. Atsargų užpajamavimas ir dokumentavimas. Atsargų įkainojimo būdai. Atsargų įsigijimas ir jo savikaina. Pagaminimo savikaina. Atsargų sunaudojimo (pardavimo) apskaitos būdai. Atsargų inventorizacija. Praktinė dalis. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2016 10 21
Atsargų apskaita Praktinis uždavinių sprendimas Kursinis darbas
Įvadas. Atsargų apskaita. Kas yra apskaita? Prekių (atsargų) sąvoka. Atsargų klasifikacija. Atsargų įkainojimo metodai. Konkrečių kainų metodas. Vidutinių kainų metodas. „Fifo“ metodas. „Lifo“ metodas. Atsargų apskaitos būdai prekybos įmonėje. Kokie yra prekių apskaitos būdai? Nuolatos apskaitomų atsargų būdas. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 psl.
2017 03 09
Atsargų apskaita Maxima
Įvadas. Atsargos-trumpalaikis turtas. Atsargos—trumpalaikis turtas. Atsargų pasiskirstymas gamybos ir prekybos įmonėse ir jų parodymas finansinėje atskaitomybėje. Atsargų įvertinimo būdai. Atsargų apskaita maxima lt uab. Trumpa maxima lt uab istorija. Prekių asortimentas ir jų užpajamavimas parduotuvėje. Prekių įkainojimo būdai ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 psl.
2012 04 16
Asortimento ir atsargų uždavinio sprendiniai įmonėje
Įvadas. Asortimento ir atsargų apžvalga. Asortimento klasifikavimas ir strategijos. Asortimento formavimas. Atsargų uždavinio sprendiniai. Atsargų apskaita. Atsargų įvertinimas. Atsargų analizė. Atsargų įsigijimas. Atsargų sunaudojimas. Atsargų nurašymas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 psl.
2013 02 04
Atsargų mažinimas
Įvadas. Įmonės pristatymas. Finansinė atskaitomybė. Auksinės balanso taisyklės:. Įmonės finansinių rodiklių apskaičiavimas. Atsargų apyvartos didinimas. Atsargų mažinimo galimybės:. Užsistovėjusių atsargų mažinimo būdai:. Išvados. Literatūra. Priedai. Darbo tikslas. Nustatyti pagrindines įmonės finansines problemas ir ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2011 05 12
Atsargų apskaita teorija ir praktika
Įvadas. Teorinė dalis. Atsargų klasifikavimas. Atsargų įsigijimo savikaina. Atsargų dokumentavimas. Atsargų valdymo esmė. Atsargų apskaitos metodai. Praktinė dalis. Uab „KaSports“ finansinės ataskaitos. Pelno nuostolių ataskaita. Balansas. PVM sąskaita faktūra. Išvados. Literatūros sąrašas.
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 psl.
2016 03 17
Atsargų apskaitos dokumentai praktikos ataskaita
Įvadas. Atsargų apibūdinimas. Atsargų rūšys ir klasifikacija. Atsargų apskaitos dokumentai. Prekės kortelė (etiketė). Materialinių vertybių pajamavimo orderis. Atsargų apskaitos kortelė. Atsargų likučių sandėlyje apskaitos žiniaraštis. Medžiagų išdavimo iš sandėlio kortelė. Prekių priėmimo pagal kiekį aktas. Prekių ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 16 psl.
2012 04 13
Gamybos apskaita konspektas
Išlaidų apskaita. Nuolat apskaitomų atsargų būdas. K padalinyje A. M padalinyje C. Periodiškai apskaitomų atsargų būdas. Gruodžio mėn. ūkinės operacijos. Išlaidų ir sąnaudų registravimas. Gamybos išlaidų apskaita. Netiesioginių gamybos išlaidų apskaita D 6004. D 60041. D 60042. Augalininkystės gamybos apskaita D 20121. D ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 4 psl.
2015 03 25
Atsargų apskaita (2)
Įvadas. Atsargų apibūdinimas, jų rūšys, vaidmuo įmonėje. Atsargų apskaitos būdai. Nuolat apskaitomų atsargų metodas. Periodiškai apskaitomų atsargų metodas. Atsargų įkainojimo metodų rūšys ir jų taikymo ypatumai. Fifo metodas. Lifo metodas. Vidutinių kainų metodas. Konkrečių kainų metodas. Atsargų dokumentavimas. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 psl.
2014 06 04