Balansas ir pelno nuostoliu ataskaita

300 dokumentų
Buhalterinės apskaitos programos „STEKAS-apskaita“ ir „Pragma“
Įvadas. Uždavinys Uab „Seminaras“. Didžioji knyga. Bendrasis žurnalas. Pelno (nuostolių) ataskaita. Balansas. Uždavinys Uab „Durų ir langų pasaulis“. Didžioji knyga. Bendrasis žurnalas. Tiekėjų skolų likučių ataskaita. Pirkėjų skolų likučių ataskaita. Ilgalaikio turto pagal priemones ataskaita. Prekių judėjimo per ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 75 psl.
2014 12 08
Apskaitos pagrindų savarankiškas darbas
Įvadas. Liepa. Bendrasis žurnalas. Sąskaitos. Sintetinių sąskaitų apyvartos žiniaraštis. Pelno (nuostolių) ataskaita. Balansas. Rugpjūtis. Bendrasis žurnalas. Sąskaitos. Sintetinių sąskaitų apyvartos žiniaraštis. Pelno (nuostolių) ataskaita. Balansas. Rugsėjis. Bendrasis žurnalas. Sąskaitos. Sintetinių sąskaitų apyvartos ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 58 psl.
2015 01 16
Lietuvos pieno perdirbimo įmonių pelningumo rodiklių analizė
Įvadas. Pieno perdirbimo įmonių balansai. AB ,,Rokiškio sūris“ balansas. AB ,,Vilkyškių pieninė“ balansas. AB ,,Pieno žvaigždės“ balansas. AB ,,Žemaitijos pienas“ balansas. Pieno perdirbimo įmonių pelno (nuostolių) ataskaitos. AB ,,Rokiškio sūris“ pelno (nuostolių) ataskaita. AB ,,Vilkyškių pieninė“ pelno ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 psl.
2016 10 18
Esminė pelno (nuostolių) ataskaitos informacija
Telekomunikacijų ekonomika ir finansai. Tema Esminė pelno (nuostolių) ataskaitos informacija. Pelno (nuostolių) ataskaita. Pelno (nuostolių) ataskaita yra sudedamoji finansinės atskaitomybės dalis. Pelno (nuostolių) ataskaitos pavyzdys. Pelno (nuostolių) ataskaitos sudėtis. Duomenų pateikimas pelno (nuostolių) ataskaita. Pelno ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2014 04 11
Pelno nuostolių auditas
Apskaita – pagrindinis audito informacijos šaltinis. Apskaitos ir audito rišys. Tarptautiniai reikalavimai, keliami finansinėms ataskaitoms. Pelno (nuostolių) ataskaita – finansinės atsakaitomybės sudedamoji dalis. Pelno (nuostolių) ataskaita. Pelno (nuostolių) ataskaitos staipsniai. Pelno (nuostolių) ataskaitos sudarymas. Pelno ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 psl.
2012 11 20
Žemaitijos pienas balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos analizė
Santrauka. Įvadas. Ab „žemaitijos pienas” veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Finansinių ataskaitų analizės teorija. Balanso ataskaitos analizė. Horizontalioji ir vertikalioji balanso analizė. Santykinių balanso rodiklių analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Horizontalioji ir vertikalioji pelno (nuostolių) ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 psl.
2013 02 08
Buhalterijos darbas
Bandomasis balansas. Uab ,,romesta“ bendrasis žurnalas. Didžiosios knygos sąskaitos. Koreguojantys įrašai. Uždarantys įrašai. Darbinė atskaitomybės lentelė. Pelno (nuostolių) ataskaita. Balansas. Pelno (nuostolių) ataskaita. Balansas. Per gruodžio mėn. Įvyko sekančios operacijos. Įmonė naudoja nuolat apskaitomų atsargų ...
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 18 psl.
2013 01 13
Uab x įmonės finansinė analizė
Įvadas. Įmonės balansas. Balanso horizontalioji analizė. Balanso vertikalioji analizė. Pelno (nuostolių) ataskaita. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontali analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos vertikali analizė. Išvados. Informacijos šaltiniai.
Finansų referatai, Referatas, 12 psl.
2014 12 12
UAB Vilkyškių pieninė pelno (nuostolių) ataskaitos analizė
Santrauka. Įvadas. Ab „vilkyškių pieninė“ veiklos ir literatūros šaltinių apžvalga. Ab „vilkyškių pieninė“ pristatymas. Literatūros šaltinių apžvalga. Pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos apibūdinimas. Pelno (nuostolių) ataskaitos analizės būdai. Horizontalioji ir vertikalioji analizė. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2011 04 18
AB „Pieno žvaigždės“ finansinė analizė kursinis darbas
Įvadas. Teorinė dalis. rodiklių apibrėžimas. Likvidumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Skolų rodikliai. Pelningumo rodikliai. Augimo rodikliai. Horizontali ir vertikali analizė. balansas ir pelno (nuostolių) ataskaita. apibrėžimas. Balansas. Pelno (nuostolių) ataskaita. Ab „Pieno žvaigždės“. Empirinė dalis. ab ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 41 psl.
2016 05 09
Įmonės apskaita ir balansas
Įvadas. Sąskaitų likučiai. Ūkinės operacijos. Bendrasis žurnalas. Didžiosios knygos sąskaitos. Darbinė atskaitomybės lentelė. Pelno (nuostolių) ataskaita. Balansas. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 psl.
2014 01 22
Ab Grigiškės finansinė analizė
Įvadas. AB „Grigiškės“. Balansas. Horizontaliosios balanso ataskaitos analizė 2011 – 2012 m. Vertikaliosios balanso analizės 2011 – 2012 m. Pelno (nuostolių) ataskaita. Horizontaliosios pelno (nuostolių) analizė 2011 – 2012 m. Vertikalioji pelno (nuostolių) analizė. Santykinių rodiklių analizė. Informacijos šaltiniai.
Finansų analizės, Analizė, 11 psl.
2014 01 15
AB „Lietuvos Geležinkeliai“ finansinių išteklių analizė ir valdymas
Įvadas. Organizacijos samprata ir valdymas. Organizacija – samprata, vaidmuo, paskirtis. Organizacijų rūšys ir jų valdymo ypatumai. Vadybos funkcijos organizacijoje. Įmonės ir jos veiklos aprašymas. Įmonės pristatymas. Veiklos objektas, tikslai, uždaviniai. Įmonės struktūra ir pareigybių aprašymas. Įmonės ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 psl.
2017 03 28
Finansinė atskaitomybė Lietuvos draudimas
Įvadas. Bendrasis žurnalas. Dižioji knyga. Darbinė atskaitomybės lentelė. Pelno (nuostolių) ataskaita. Balansas. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita. Aiškinamasis raštas. Išvados. Literatūra. Priedai.
Daudimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 psl.
2014 04 10
Įmonės pelno metinė finansinė apskaita
Uab „x“ veiklos sritis – prekių paradvimas ir įvairių paslaugų teikimas. M. Gruodžio. D. Įmonės bandomasis balansas buvo toks. Bandomasis balansas. Per gruodžio mėnesį įvyko sekančios operacijos. Įmonė naudoja nuolat apskaitomų atsargų būdą. Ūkinės operacijos. Papildoma informacija koregavimams. Sprendimas. Uab „x“ ...
Apskaitos referatai, Referatas, 16 psl.
2013 04 21
Finansinės ataskaitos pagal TAS
Įvadas. Finansinės ataskaitos. Balansas (finansinės būklės ataskaita);. Pelno (nuostolių) ataskaita (bendrųjų pajamų ataskaita);. Nuosavo kapitalo pokyčio ataskaita;. Pinigų srautų ataskaita;. Aiškinamasis raštas;. Konsoliduotos finansinės ataskaitos. Tarpinės finansinės ataskaitos. Finansinė atskaitomybė hiperinfliacijos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 psl.
2013 12 03
UAB “X” pelno (nuostolių) ataskaitos formavimas ir analizė
Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Pelno (nuostolių) ataskaitos samprata. Pelno (nuostolių) ataskaitos sandara. Įprastinė įmonės veikla. Neįprastinė (ypatingoji) įmonės veikla. Pelno (nuostolio) ataskaitos straipsniai. Grynojo pelno (nuostolio) skaičiavimas. Uab “Padangos Jums” pelno (nuostolių)ataskaitos formavimas ir analizė. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2015 12 11
Pelno (nuostolių) analizės kursinis darbas
Pelno (nuostolių) ataskaitos formavimas ir analizė ab 'vilkyŠkių pieninė'. Buhalterinės apskaitos kursinis darbas. Įvadas. Temos aktualumas. Problema. Analitinė dalis. Pelno (nuostolio) ataskaitos formos. Vienpakopė pelno (nuostolio) ataskaitos forma. Daugiapakopė pelno (nuostolio) ataskaitos forma. Pelno (nuostolio) ataskaitos sudėtis. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 psl.
2014 10 17
Apranga finansinė analizė
Įvadas. Apb „Apranga“. Balansas. Horizontaliosios balanso ataskaitos analizė. Vertikaliosios balanso ataskaitos analizė. Apranga. Pelno (nuostolių) ataskaita. Horizontaliosios pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Vertikaliosios pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Santykinių rodiklių analizė. APB „Apranga“ pelningumo rodiklių ...
Finansų analizės, Analizė, 21 psl.
2014 09 10
Ab Snaigė finansinė analizė
Įvadas. Ab „snaigė“. Balansas. Horizontaliosios balanso ataskaitos analizė. Vertikaliosios balanso ataskaitos analizė. Pelno (nuostolių) ataskaita. Horizontaliosios pelno (nuostolių) analizė . Vertikaliosios pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Santykinių rodiklių analizė. AB „Snaigė“ pelningumo rodiklių analizė. AB ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 psl.
2014 01 30
X pelno nuostalių ataskaitos formavimas ir analizė
Įvadas. Pelno (nuostolių) ataskaitos samprata. Pelno (nuostolių) ataskaitos sandara. Įprastinė įmonės veikla. Pelno (nuostolio) ataskaitos straipsniai. Grynojo pelno (nuostolio) skaičiavimas. Tiriamoji dalis. Įmonės UAB “ X” charakteristika. UAB „X“  pagrindinės veiklos pobūdis. Pelno (nuostolių) ataskaita. Pajamos. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2016 06 09
Tarptautiniai apskaitos standartai
Įvadas. -asis tarptautinis apskaitos standartas. Taikymas. Finansinių ataskaitų paskirtis ir jų komponentai. Pelno (nuostolių) ataskaita. Pelno (nuostolių) ataskaitoje pateiktina informacija. Informacija, kuri turi būti pateikta pelno (nuostolių) ataskaitoje ar aiškinamajame rašte. -ojo tas ir. -iojo vas palyginamoji analizė. Pavyzdinis ...
Apskaitos referatai, Referatas, 17 psl.
2012 11 19
Rokiškio sūris finansų valdymo analizė
Įmonės pristatymas. Santykinių rodiklių analizė. Mokumo (likvidumo) rodikliai. Stabilumo (ilgalaikio mokumo) rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Esminės ab "rokiškio sūris" finansų valdymo problemos ir galimi problemų sprendimo būdai. Ab „rokiškio sūris“ prognozinis balansas ir pelno (nuostolių) ataskaita. Ab ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2012 01 18
Finansinė atskaitomybė kursinis darbas
Finansines atskaitomybes esmė. Įmonių atskaitomybės rūšys. Pagal periodiškumą. Pagal skelbimo pobūdį. Pagal detalumą. Metinė finansinė atskaitomybė. Balansas. Pelno nuostolių ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita. Aiškinamasis raštas.
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 psl.
2016 02 25
Pardavimų apskaita
Įvadas. Prekybos įmonės esmė. Pirminiai prekybos apskaitos dokumentai. Prekybinės ir kitos veiklos pajamų pripažinimas. Pajamos. Pardavimų pajamos. Pagautė. Sąnaudos. Parduotų prekių savikaina. Apmokėjimų ir pardavimų registravimas apskaitoje. Pardavimų skolon ir atsiskaitymų su pirkėjais apskaita. Pardavimų už grynuosius ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 47 psl.
2012 04 30
Metiniai finansiniai įmonės duomenys
Įvadas. Įmonių finansinė atskaitomybė. Reglamentavimas ir taikymas. Balansas. Pelno (nuostolių) ataskaita. Balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų analizė finansinių koeficiantų ir santykinių rodiklių pagalba. Pelno ir pelningumo analizė. Pardavimų pelningumo analizė. Veiklos pelningumas. Turto pelningumo analizė. Kapitalo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 49 psl.
2017 05 10
AB Utenos trikotažas finansinė analizė
Įvadas. AB “Utenos trikotažas” pristatymas. Ab “ Utenos trikotažas ” turto analizė. Turto vertikali analizė. Turto horizontali analizė. Ab “Utenos trikotažas” nuosavybės ir įsipareigojimų analizė. Nuosavybės ir įsipareigojimų vertikali analizė. Nuosavybės ir įsipareigojimų horizontali analizė. Ab “ utenos ...
Matematikos analizės, Analizė, 23 psl.
2011 03 18
Finansinės apskaitos namų darbas
Įvadas. Užduoties sprendiniai. Uab „neda“ pradinis balansas. Uab „neda“ bendrasis žurnalas. Uab „neda“ didžiosios knygos sąskaitos. Uab „neda“ koreguotas pradinis balansas. Uab „neda“ pelno (nuostolių) ataskaita. Uab „neda“ balansas. Įmonė uab “neda“ darbinė atskaitomybės lentelė. Išvados.
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 24 psl.
2013 01 09
AB Klaipėdos nafta finansų ir jų valdymo problemos analizė ir jų sprendimo būdai
Įvadas. Įmonės apibūdinimas. Ab „klaipėdos nafta“ veikla. Ab „klaipėdos nafta“ partneriai. Įmonės valdymas. Darbuotojai. Ab „klaipėdos nafta“ finansinė atskaitomybė. Finanasinės analizės metodai. Vertikali balanso analizė. Horizontali balanso analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 psl.
2011 05 19
Komunikacijos proceso analizė Verslo praktinio mokymo firma
Atliktos ūkinės operacijos, užpildytos finansinės ataskaitos (balansas, pelno (nuostolių) ataskaita). Firmos bendras pelnas siekia. ,o o pardavimo pajamos yra.
Verslo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 10 psl.
2015 11 10