Balys sruoga kurybos bruozai

300 dokumentų
Balys Sruoga kontekstas
Balys sruoga, plataus talento rašytojas: poetas, dramaturgas, prozininkas, literatūros ir tautosakos tyrinėtojas. Kilęs iš nedidelio ūkio. Jis gimė. Biržų krašte, mokinosi panevėžyje. Ten pradėjo domėtis knyga ir rašyti. Vytauto didžiojo universitete praėjo vaisingiausi b. Sruogos metai, jis daug dirbo, kūrė, turėjo gražią ...
Lietuvių referatai, Referatas, 2 psl.
2011 08 01
Rašytojų aprašymai
K. Donelaitis. Kūrybos bruožai. A. Baranauskas. Kūrybos bruožai. Maironis. Kūrybos bruožai. Žemaitė. Kūrybos bruožai. Šatrijos Ragana. Kūrybos bruožai. J. Biliunas. Kūrybos bruožai. A. Vienuolis. Kūrybos bruožai. Šeinius. Kūrybos bruožai. Vaižgantas. Kūrybos bruožai. J. Aistis. Kūrybos bruožai. K. Binkis. Kūrybos ...
Lietuvių aprašymai, Aprašymas, 16 psl.
2013 10 13
Balys Sruoga skaidrės (3)
Balys Sruoga. (1896-1947m. )XX a. vid. Biografija. Reikšmingiausi kūriniai. „Dievų miškas“. Koncentracijos stovykla. Pagrindinės temos. Kūrybos bruožai. Kontekstas. Balys sruoga buvo kandus ir kibus publicistas karštai gynęs savo nuo­monę, provokuojantis, erzinantis.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2017 10 02
Lietuvių rašytojai
Kristijonas donelaitis. Biografija. Kūrybos bruožai. Maironis. Biografija. Kūrybos bruožai. Jonas biliūnas. Biografija. Kūrybos bruožai. Šatrijos ragana. Biografija. Kūrybos bruožai. Vaižgantas. Biografija. Kūrybos bruožai. Vincas krėvė. Biografija. Kūrybos bruožai. Balys sruoga. Biografija. Kūrybos bruožai. Proza. „dievų ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 21 psl.
2013 04 21
Balys Sruoga pristatymas
Balys sruoga. Biografija. Dirbo mokytoju vilniuje. Spaudos biure. Lietuvos dienraščio redakcijoje kaune. Balio sruogos kapas. Asmenybė. Ypatinga asmenybė. Turėjo didelę vidinę energiją. Kūrybos bruožai. Paliko neišblunkančius savo turtingos kūrybinės prigimties ir nerimastingos asmenybės pėdsakus. Rašytojas lageryje. Pasakodavo ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2013 02 22
Balys Sruoga referatas (2)
Įvadas. Biografija. Tarpukaris. Okupacijų metai. Balio sruogos figūra. Citatos.
Lietuvių referatai, Referatas, 7 psl.
2012 11 25
Skaidrės Balys Sruoga
Balys sruoga. Lietuvos poetas, prozininkas, dramaturgas, teatrologas, literatūros ir tautosakos tyrinėtojas. Priklausė kairiųjų moksleivių draugijai. Savo kūrinius pradėjo spausdinti laikraščiuose. Vienas lietuvių draugijos ssrs tautų kultūrai pažinti steigėjų. Vokiečių suimtas ir išvežtas į štuthofo koncentracijos ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2013 04 25
Balys Sruoga Gyvenimas
BALYS SRUOGA. Minint 120-ąsias Balio Sruogos gimimo metines. XX amžiaus vidurio. Balys Sruoga gimė 1896 m. vasario 2 d. Baibokuose, turtingų ūkininkų šeimoje. Biografija. Grįžęs į Lietuvą. Nuo 1924 m. B. Sruoga dirbo Lietuvos universitete Kaune.  Baliui Sruogai pasitikėjimo savimi netrūko. Įdomus faktas. Balys Sruoga kartu. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2016 01 21
Sruoga Dievų miškas skaidrės
Balys sruoga ,,dievų miškas”. Balys Sruoga. Biografija. „Dievų miškas”. Pavadinimo prasmė. Siužetas. Siužetas. Tema, problemos. Kuo kitokia ši memuarų knyga?. Kodėl Balys Sruoga iš visko juokiasi?. Pagrindiniai veikėjai. Pagrindiniai veikėjai. Kūrinio idėja, vertybės. Citatos. Ar kūrinys aktualus?. Iš A. Puipos užrašų. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2014 03 04
Ar sunku būti karaliumi? (pagal Balys Sruoga “Milžino paunksmė”)
Ar sunku būti karaliumi? (pagal B. Sruogos “Milžino paunksmė”). Karalius – tai aukščiausias valstybės žmogus, valdantis visą karalystę. Jis gyvena prabangiuose rūmuose, apsuptas dvariškių. Jam nieko netrūksta, kiekvienas karaliaus noras yra tuoj pat vykdomas. Atrodytų idealus karaliaus gyvenimas B. Sruogos dramoje nužvelgiamas ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2010 03 03
Balys Sruoga - visiems kliūvantis
Balys Sruoga. Dauguma net ir pirmojo skyriaus vaikų buvo vyresni ir stambesni už Baliuką. Balys Sruoga – visiems kliūvantis. Čia, Panevėžio realinėje mokykloje. Užsiauginęs ilgus plaukus, juoda pelerina apsisiautęs, jis nervina praeivius, susilaukia pašaipių replikų. Sruoga įsimyli būsimą aktorę Unę Babickaitę. Petrapilio ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2015 11 19
Balys Sruoga knygos Dievų miškas analizė
Autorius Balys Sruoga. Išleidimo data 1984- 12- Turinys. Aforizmai/Patikusios mintys. Puslapis/Situacija. Biografija. Tarpukaris.
Lietuvių savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 psl.
2017 05 10
Balys sruoga analizė
Balys sruoga. Simbolistas, impresionistinės. Biografija:. Asmenybė:. Kūryba:. Poezija. Komedijos. Dramos. Moksliniai darbai. Dievų miškas. Atsiminimų knyga. Istorinė situacija lietuvoje:. Dievų miškas. Kūrinio reikšmė. Kaip priešiškoje visuomenėje išlikti tikru žmogumi? Kokie šiuolaikinio žmogaus bruožai padėtų išlikti ...
Lietuvių analizės, Analizė, 4 psl.
2013 04 17
Balio Sruogos pristatymas
Balys Sruoga. Biografija. Balio Sruogos kapas. Asmenybė. Talentai. „Dievų miškas“ –. Istorinė situacija Lietuvoje. Kartu su B. Sruoga buvo suimti 46 gana gerai Lietuvoje žinomi žmonės profesoriai. Štuthofas (Stutthof) Įkurta 1939 m. Štuthofo koncentracijos stovykla. 1944 m. pavasarį B. Sruoga ėmėsi kūrybos ir pats. Į Vilnių ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 33 psl.
2014 12 11
Balys Sruoga lietuvių skaidrės
Balys Sruoga 1896-1947 metai. Biografija. Balys Sruoga – gimė 1896m. vasario 2d. Panevėžio apskrityje, Vabalninko valsčiuje. Panevėžio realinė mokykla. Šalia studijų domėjosi teatru. Asmenybė. B. Sruoga buvo ypatinga asmenybė. Talentai. Poetas Prozininkas Dramaturgas Teatrologas Literatūros ir tautosakos tyrinėtojas Vertėjas ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 37 psl.
2017 02 11
B. Sruoga Beteisis lagerio žmogus
Beteisis lagerio žmogus
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2012 11 21
Gėris ir blogis pagal B.Sruogos Dievų mišką
Gėris ir blogis pagal B.Sruogos „Dievų mišką“ analizė.
Filosofijos analizės, Analizė, 4 psl.
2013 02 16
Balys sruoga skaidrės
Biografija ir "Dievų miškas". B. Sruoga – poetas, publicistas, literatūros mokslininkas, dramaturgas. Žavisi modernizmu, skaito rusų simbolistų eilėraščius. B. Sruoga – kandus ir kibus publicistas.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 5 psl.
2012 06 15
Balys SruogaDievų miškas skaidrės (2)
Balys Sruoga. „Dievų miškas“. Balys Sruoga „Dievų miškas“. Ironija – tai. Užduotis. Perskaitykite keletą ironijos pavyzdžių ir paaiškinkite jų perkeltines prasmes. Romane „Dievų miškas“ matome ironišką to. Pasakodamas apie savo ir kitų lietuvių katorgininkų „Kryžiaus kelius“ Štutdhofe. „Giltinės ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2015 03 29
Letter about my favourite writer
I’m Sending you this letter, because I want to reccomend a writer. So let me start, I’m reccomending you a writer Balys sruoga. My favourite writer is Balys Sruoga. He was born in 1896, Russia. He lived in Lithuania, Panevėžys. Balys was mainly a poet. He mostly wrote dramas with a weird sense of humor. I think his most successful and known ...
Anglų laiškai, Laiškas, 1 psl.
2014 03 31
Balys Sruoga Milžino paunksmė skaidrės
Balys Sruoga. Milžino paunksmė. Kūrinio autorius. Balys Sruoga - XX a. pradžios įvairiapusio talento lietuvių rašytojas. “Milžino paunksmė”. Tikroji B. Sruogos dramaturgijos pradžia – istorinė kronika „Milžino paunksmė”. Kūrinio pavadinimas. Dramos pavadinimas glaudžiai siejasi su kūrinio turiniu. Vytauto paveikslas. B. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2014 05 21
Balys Sruoga Dievų miškas analizė
Balio sruogos knygos "dievų miškas" aprašymas. Biografija. Knyga „dievų miškas“. Kūrinio žanras. Temos, problemos, vertybės, pagrindinė mintis. Trys temos rašiniams fabulaveikėjai, balys sruoga. Aprašyti esesininkus. Paaiskinti žodžius: ironija, humoras, satyra, šaržas, groteksas. Išrinkti pavyzdžius iš knygoskūrinio ...
Lietuvių analizės, Analizė, 10 psl.
2012 03 04
Sruoga skaidrės
Balys sruoga “dievų miškas”. Rašytojo kūrybos laikas ir išskirtinumas literatūros istorijoje. Gyvenimo faktai ir asmenybės bruožai. Kūrinio pavadinimo aiškinimas. Siužetas. Sužinome apie lagerio buitį. Kūrinio temos ir problemos. Pagrindių veikėjų trumpas pristatymas. Gražiausi posakiai iš knygos. Kūrinio aktualumas. Temos ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2013 04 10
Balys Sruoga referatas
Balys sruoga. Biografija ir kūrybos apžvalga. Sruoga - poetas, publicistas, literatūros mokslininkas, dramaturgas. Jaunieji poetai, tarp jų ir sruoga, žavisi modernizmu, skaito ru¬sų simbolistų eilėraščius. Svaigsta naujuoju menu. Vilniuje sruoga dirba redakcijose,. M. Dalyvauja pirmoje (neofi¬cialioje) tautinės vėliavos iškėlimo ...
Lietuvių referatai, Referatas, 20 psl.
2013 02 10
Simbolizmas pristatymas
Simbolizmas. Kas yra simbolizmas?. Kas būdinga simboliui?. Simbolizmo bruožai. Lietuviai simbolistai. Balys Sruoga. Faustas Kirša. Vincas Mykolaitis – Putinas. Užsieniečiai simbolistai. Polis Verlenas. Artūras Rembo. Morisas Meterlinkas. Simbolizmas dailėje. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Rex.1909m. Auka. 1909m. Mintis.1904-1905m. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 24 psl.
2014 02 24
Balys Sruoga referatas (3)
Biografija ir kūrybos apžvalga. Sruoga - dramaturgas. Antrojo veiksmo trečiojo paveikslo antrosios scenos. Sruoga - įkaitas. „dievų miškas". Memuarai, dokumentika. Pasakotojas. Ironiškas pasakojimas. Kelios pasakojimo pozicijos. Mirties stovykla kaip fašizmo įvaizdis. Labai sudėtingas giltinės malūnas. Žmogus ir žmoniškumas ...
Lietuvių referatai, Referatas, 21 psl.
2013 06 02
Dievų miškas analizė skaidrėse
Balys Sruoga Dievų miškas. B. Sruogos kurybos laikas ir išskirtinumas literatūros istorijoje. Rašė tarpukariu ir antrojo pasaulinio karo metais. Gyvenimo faktai. Vokiečių suimtas ir išveštas į štuthofo koncentracijos stovyklą. Dirbdamas raštinėje. Koncentracijos stovykloje įkvėpė parašyti. Asmenybės bruožai. Išsiskiria ...
Lietuvių analizės, Analizė, 17 psl.
2013 03 08
Balys Sruoga „Dievų miškas“ prižiūrėtojų charakteriskita
Balys Sruoga Dievų miškas prižiūrėtojų charakteriskita. Prižiūrėtojas. Kas buvo iki patekimo į lagerį? Kokią karjerą padarė lagery? Ryškiausi charakterio bruožai. Kalbėsena. Veikimo būdai.
Lietuvių analizės, Analizė, 2 psl.
2013 12 18
Lietuvių literatūros kurso kartojimas
Viso lietuvių literatūros kurso kartojimas. Pakartosime lietuvių literatūros kursą chronologine tvarka. Susisteminsime autorių kūrybos būdingus bruožus. Gilinsime kūrinio analizės įgūdžius. Tikslai. Šviečiamasis amžius. Kristijonas donelaitis. Romantizmas. Antanas baranauskas. Realizmas. Žemaitė. Pozityvizmas. Realizmas. Vincas ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 75 psl.
2012 11 06
Balys Sruoga (2)
1916 m. įstojęs į Maskvos universitetą studijuoti literatūros, pasidarė nuolatinis svečias J.Baltrušaičio literatūriniame salone, kur rinkdavosi garsiausios simbolistinio meno žvaigždės. Dar neseniai pajuokęs „modernizmą, simbolizmą, jėrundizmą", dabar pradedantis poetas ir kritikas apsisprendė žengti modernaus meno keliu. ...
Lietuvių referatai, Referatas, 3 psl.
2011 08 01