Bankų palyginimas

300 dokumentų
Būsto kreditas. Bankų palyginimas kreditų atžvilgiu
Įvadas. Banko paskolos teoriniai aspektai. Kas tai yra bankas, jo samprata. Paskolos dydis. Reikalingi dokumentai. Palūkanos. Kredito grąžinimas. Nauda. Rizika. Lietuvos bankų apžvalga. Pavyzdinė skaičiuoklės lentelė (sudaryta autoriaus pagal www. Swedbank. Lt). Lentelė. Dankse bank skaičiuoklė (sudaryta autoriaus pagal www. ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2011 04 04
Baltijos šalių centrinių bankų palyginimas
Įvadas. Centrinis bankas. Centrinis bankas, jo funkcijos ir veiklos organizavimas. Centrinio banko nepriklausomybės problemos. Lietuvos centrinis bankas – lietuvos bankas. Lietuvos centrinis bankas. Pinigų išleidimas ir išėmimas iš apyvartos. Mokėjimo sistema litas. Estijos centrinis bankas - eesti pank. Centrinis estijos bankas. ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2011 03 07
DNB IR Swedbank bankų palyginimas
Įvadas. Konkurencijos samprata. Tobula konkurencija. Netobula konkurencija. Konkurencijos vaidmuo rinkoje. Bankų veiklos konkurencinė aplinka. DNB banko veikla. AB banko „Swedbank“ banko veikla. Bankų konkurencingumas. AB banko „Swedbank“ tikslų ir strategijos apibūdinimas. DNB tikslų ir strategijos apibūdinimas. AB banko ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 psl.
2015 12 09
Lietuvos ir Latvijos bankų palyginamieji aspektai
Įvadas. Bankų sistemos raida. Lietuvos ir latvijos bankų sistemos raida (nuo. Metų). Bankų sistemos struktūra. Lietuvos bankų sistemos struktūra. Latvijos bankų sistema. Lietuvos ir latvijos bankų sistemos palyginimas. Šalių bankų sektoriaus panašumai. Centriniai bankai, jų veikla ir funkcijos. Lietuvos bankas. Latvijos bankas. ...
Bankininkystės analizės, Analizė, 17 psl.
2011 03 05
Skandinaviškų bankų veiklos ypatumai Lietuvoje
Įvadas. Komercinio banko sąvoka. Lietuvoje veikiantys skandinaviški komerciniai bankai. Skandinaviškų komercinių bankų finansinės paslaugos. Skandinaviškų bankų indėlių portfelių palyginimas 2011-2013 metais. Skandinaviškų bankų paskolų portfelių palyginimas 2011-2013 metais. Skandinaviškų bankų pelningumo palyginimas ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 psl.
2015 11 14
Lietuvos bankų siūlomų indėlių analizė
Santrauka. Summary. Įvadas. Mokslinės literatūros analizė. Lietuvos Respublikos finansų įstaigos ir jų teikiamos paslaugos. Indėlio samprata. Indėlių rūšys. Palūkanos ir jų rūšys. Palūkanų normai įtaką darantys veiksniai. Indėlių palūkanų normų skaičiavimo metodai. Indėlių draudimas. Indėlio pasirinkimui įtaką ...
Bankininkystės bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 48 psl.
2015 02 01
Lietuvos komercinių bankų palyginamoji analizė
Įvadas. Komercinio banko veiklos vertinimo teoriniai aspektai. Bankų priežiūra ir veiklos riziką ribojantys normatyvai. Komercinio banko veiklos vertinimo rodikliai. Aktyvų ir pasyvų struktūra. Pelningumo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Kapitalo pakankamumo rodikliai. Lietuvos komercinių bankų veiklos palyginimas 2014-2016 metais. ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 56 psl.
2017 12 01
Lietuvos bankų sistema
Įvadas. Terminai ir sąvokos. Bankų sistemos istorija. Lietuvos bankų sistema. Schema. Centrinis bankas. Komerciniai bankai. Lietuvos ir Šveicarijos bankų palyginimas. Išskirtiniai bankų sistemos bruožai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Bankininkystės referatai, Referatas, 13 psl.
2017 03 20
Bankų paslaugų analizė
Įvadas. Terminuotieji indėliai. Terminuotieji indėliai Sampo banke. Terminuotasis indėlis AB banke Hansabankas. Terminuotasis indėlis banke SNORAS. Bankų palyginimas. Pensijų kaupimo sistema. Pensijų kaupimo sistema Sampo banke. Pensijų kaupimo sistema banke Hansabankas. Bankų Sampo ir Hansabankas pensijų kaupimo sistemos palyginimas. ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 33 psl.
2010 03 03
Bankų sistema Lietuvoje skaidrės
Įvadas. Bankų sistemos raida Lietuvoje. Lietuvos veikiantys pagrindiniai bankai. Centrinės bankininkystės funkcijos. Centrinio banko poveikio ekonomikai įgyvendinimo priemonės. Komercinių bankų funkcijos ir operacijų sąsajos. Pinigų politikos priemonės ir tikslai. Bankų klientams suteiktos paskolos (mlrd. Lt). Bankų pelno ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2016 04 11
Komercinių bankų priežiūra
Lentelių sąrašas. Įvadas. Teoriniai komercinių bankų priežiūros ir reguliavimo aspektai. Komerciniai bankai ir jų veikla. Komercinių bankų reguliavimo ir priežiūros tikslai, reikalingumas bei funkcijos. Lietuvos bankas kaip priežiūros institucija. Bazelio bankų priežiūros komitetas ir jo patvirtinti principai. Komercinių bankų ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 25 psl.
2015 05 02
Bankų krizė Skandinavijos šalyse 1988-1992 m - priežastys ir įveikimo būdai
Įvadas. Norvegijos bankų sistemos krizė 1984-1987 m. Norvegijos bankų krizės palyginimas su Švedijos ir Suomijos bankų krizėmis. Kaip atpažinti bankų sistemos krizę ir kokios kilimo priežastys? Krizės pasekmės sukeltos ekonomikai. Įžvalgos. Priedas. Literatūros šaltiniai.
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 psl.
2016 02 15
Komercinių bankų sektoriaus koncentracijos lygio vertinimas Lietuvoje
Komercinių bankų sektoriaus koncentracijos lygio vertinimas lietuvoje. komercinių bankų sektoriaus koncentracijos lygio nustatymo metodai. Koncentracijos lygio matavimo koeficientai/indeksai. Herfindahl-hirschman indeksas. Bankų koncentracijos koeficientas. komercinių bankų sektoriaus koncentracijos lygio analizė lietuvoje naudojantis k ...
Bankininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 psl.
2013 03 17
Kredito įstaigų analizė AB „SEB“ bankas ir AB „DNB“ bankas
Įvadas. AB „Seb“ banko analizė. AB „SEB“ banko paskolų dinamika. AB „SEB“ banko grynojo pelno dinamika. AB „SEB“ banko pelningumo dinamika. AB „SEB“ banko likvidumo dinamika. AB „Dnb“ banko analizė. AB „DNB“ banko paskolų dinamika. AB „DNB“ banko grynojo pelno dinamika. AB „DNB“ banko pelningumo ...
Bankininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 psl.
2017 12 08
Komercinių bankų funkcijos ir operacijos referatas
Įvadas. Komercinių bankų funkcijų ir operacijų teoriniai aspektai. Komercinių bankų finansinės paslaugos. Banko sąskaita ir mokėjimo kortelės. Indėliai ir paskolos. Kitos funkcijos. Komercinių bankų funkcijų ir operacijų praktiniai aspektai. Lietuvos komercinių bankų indėlių palūkanų palyginimas. Lizingo paslaugos. Išvados. ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 26 psl.
2014 01 28
AB DNB ir AB CITADELE bankų būsto paskolų duomenų palyginimas
Įvadas. Dnb bankas. Atsiradimo istorija. DNB banko būsto paskola. Palūkanų pasirinkimas. Paskolų palūkanų normą sudaro. Europos bankų ilgalaikio finansavimo normos (EBIFNPaskolos gražįnimo būdai. Išskirtinės paskolos gražįnimo sąlygos. AB citadele. AB DNB ir AB CITADELE bankų užimama vieta Lietuvos rinkoje. AB dnb bankas. AB ...
Bankininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 psl.
2018 01 22
Bankų krizės ir priežiūra
Įvadas. Bankų krizių priežastys. Bankų krizių priežastys. Bankų bankrotai Lietuvoje dėl priežiūros trūkumo. Bankų krizių padariniai. Galimos finansinių institucijų baigtys esant bankų krizei. Bankų krizių pasekmės. Santykis su kitomis krizėmis. Bankų priežiūra. Bazelio bankų priežiūros komitetas. Bankų veiklos riziką ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 13 psl.
2013 10 06
Bankų veikla Lietuvoje
Įvadas. Bankų samprata ir veikla. Bankų rūšys ir funkcijos. Bankų veiklos aplinka ir principai. Lietuvos bankų veiklos analizė. Lietuvos bankų veiklos rezultatai. Aktyvai, klientams suteiktos paskolos, bankuose laikomi indėliai ir užimama rinkos dalis. Bankų paskolų portfelis. Pelningumas ir veiklos efektyvumas. Išvados. Literatūros ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 17 psl.
2012 06 08
Bankai jų veikla Lietuvoje ir pasaulyje
Įvadas. Bankų rūšys. Bankai ir jų veikla Lietuvoje ir pasaulyje. Bankų atsiradimas Lietuvoje. Lietuvos bankas. Komerciniai bankai Lietuvoje. Bankai šveicarijoje. Didžiausias bankas Šveicarijoje. Šveicarijos bankų paslaptis. Revoliucija bankininkystėje – Šveicarijos bankai pradeda skelbti veiklos rezultatus. Bankai jav. Federalinė ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 psl.
2014 11 17
Bankų kaip finansinių tarpininkų veikla Lietuvoje
Įvadas. Bankininkystės pradžia Lietuvoje. Komercinių bankų pagrindinės funkcijos. Lietuvos komercinių bankai kaip finansiniai tarpininkai. Bankų kaip finansinių tarpininkų veikla. Bankų veikla ir tikslai. Bankų paslaugos. Bankų indėliai. Bankų paskolos. Bankų investicinės paslaugos. Bankų veiklos problemos Lietuvoje. Problemų ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 psl.
2015 03 07
SEB ir Medicinos bankų lėšų pervedimų įkainių palyginimas
SEB ir Medicinos bankų lėšų pervedimų įkainių palyginimas. Vietiniai lėšų pervedimai (eurais). Vietinių pavedimų įkainių palyginimas. Europiniai lėšų pervedimai (eurais). Europinių pavedimų įkainių palyginimas. Tarptautiniai lėšų pervedimai. Tarptautiniai lėšų pervedimai (eurais). Tarptautinių pervedimų įkainių ...
Bankininkystės skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2017 07 27
Europos bankų sajungos perspektyvos
Įvadas. Europos bankų sąjungos kūrimo priežastys. Bankų sąjungos įtaka bendrajai rinkai. Bendras bankų priežiūros mechanizmas. Bankų krizių valdymo veiksmai. Kodėl bankų sąjunga gali būti neveiksminga? Išvados. Literatūra.
Ekonomikos referatai, Referatas, 13 psl.
2015 11 02
Bankų vaidmuo ir įtaka Lietuvos ekonomikai
Įžanga. Bankų atsiradimas ir jų veiklos raida. Bankų istorijos apžvalga. Bankų veiklos aplinka ir principai. Bankai, jų funkcijos ir rūšys. Bankų atliekamos funkcijos. Bankų skirstymas. Centrinio banko bendrieji bruožai. Komercinių bankų sistema. Komercinio banko balansas. Aktyvai ir pasyvai. Palūkanų norma. Komercinių bankų ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 24 psl.
2016 03 15
Būsto paskolos finansavimo šaltiniai
Būsto paskolos finansavimo šaltiniai. Šiame darbe palyginsiu Lietuvos komercinių bankų būsto paskolų išdavimo sąlygas bei skaičiuoklių sistemų rezultatus. Būsto paskolų skaičiuoklėse įvesti duomenys. Analizuojamų bankų paskolų skaičiuoklių rezultatų palyginimas anuiteto grafiku. Analizuojamų bankų paskolų skaičiuoklių ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 6 psl.
2014 11 20
Bankų bankrotai
Įvadas. Bankas ir bankrotas. Šiuolaikiniai bankai ir jų sistema. Bankų pagrindinės funkcijos. Bankų bankroto priežastys. Lietuvos bankrutuojančių ir bankrutavusių bankų sąrašas. Didžiausiųjų ir žinomiausiųjų bankų bankrotai. Išvados. Literatūra. Priedas (klausimai).
Ekonomikos referatai, Referatas, 15 psl.
2015 12 07
Bankų mokesčiai
Banko mokesčiai. Įvadas. Tipiškos bankų paslaugos. Bankų mokėjimų tipai. Bankų įkainiai. Pasirinkti bankai. Bankų, paslaugų mokesčiai. Išvados. Literatūra.
Bankininkystės referatai, Referatas, 15 psl.
2013 04 21
Lietuvos komercinių bankų funkcijos ir operacijos savarankiškas darbas
Įvadas. Lietuvos komercinių bankų istorija. funcijos ir operacijos. AB „Swedbank“ ir AB „Dnb“ bankų palyginimas pagal indėlius. Terminuotų indėlių analizė. Vartojimo paskolos analizė. Apklausos rezultatų analizė. AB „Swedbank“ banko analizė. Išvados. Literatūra ir kiti informacijos šaltiniai.
Bankininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 21 psl.
2017 04 24
Bankai ir jų funkcijos
Įvadas. Bankų istorinė raida. Bankų atsiradimas. Bankų raida Lietuvoje. Bankų veiklos vaidmuo. Pinigai ir jų reikšmė. Pinigų vertė. Pinigų pasiūla ir paklausa. Bankų veiklos esmė ir turinys. Bankų sistemos institucijų klasifikavimas. Bankai ir nebankai. Bankinių institucijų charakteristika. Nebankinės institucijos – ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 psl.
2013 12 30
Komercinių bankų rinkos produktai
Lietuvos komercinių bankų rinka. Bankų veiklos konkurencinė aplinka. Komercinių bankų funkcijos. Komercinių bankų produltai ir paslaugos. Vekseliai. Indosamentas. Bankinis akceptas. Akredityvų finansavimas. Banko mokėjimų kortelės. Indėlių priėmimas. Kreditavimas. Faktoringas. Forfeitingas. Literatūra.
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 psl.
2014 12 07
Bankai, bankų rūšys
Įvadas. Bankų atsiradimas. Bankų funkcijos ir rūšys. Bankų funkcijos. Bankų skirstymas pagal nuosavybės formas. Bankų skirstymas pagal veiklos pobūdį. Centrinis bankas. Centrinio banko funkcijos. Komerciniai bankai. Komercinio banko operacijos. Komercinių bankų veikla. Komercinių bankų siekiai. Komerciniai bankai Lietuvoje. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 11 psl.
2015 12 03