Biliūnas skriauda ir atjauta (3)

237 dokumentai
Biliūnas Kliudžiau analizė ir interpretacija
J Biliūno sukurti veikėjai jautrūs,atviri,dažnai nuskriausti, kūriniuose atskleidžiami jų išgyvenimai. Pasakotojas subjektyvus, jaučiamas jo buvimas šalia arba jis pats yra veikėjas. J. Biliūnas graudumo, užuojautos situacijas ir būsenas sukuria ramiu,santūriu tonu. Jis lietuvių prozoje įtvirtino psichologizmą,nes sąmoningai ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 psl.
2011 12 02
Baudžiamoji teisė. Bausmės
Baudžiamoji teisė. Bausmė. Baudos. Piniginė. Smurto bauda. Kompensacija. Mirties bausmė. Nužudymai. Kvalifikuotu. Paprastas. Baudžiamosios atsakomybės pagrindas buvo didžiojo kunigaikščio nustatytos visuomeninės tvarkos pažeidimas ir padaryta nukentėjusiajam skriauda. Bausmė taip pat buvo dvilypė. Jeigu bauda būdavo per maža ...
Teisės referatai, Referatas, 4 psl.
2011 08 05
Gamta žmogaus namai (ji priglaudžia nuskriaustuosius)
Gamta žmogaus namai (ji priglaudžia nuskriaustuosius). Kaip trūksta šių dienų žmonėms jautrumo, tyrumo, užuojautos. Atrodo, pamiršome, kad reikia guosti, raminti. Žmogus, kuris išgyvena aplinkinių skausmą, myli gamtą, jį supančius, yra gražus. Tokie žmonės pastebi tai, ko nepastebi apsiblausiusios ir rūpesčiais užguitos ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2010 03 03
Kaip gyvenimas išbando žmogaus dvasinę stiprybę? (3)
Kaip gyvenimas išbando žmogaus dvasinę stiprybę?
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2015 05 21
Kaip literatūroje kalbama apie kaltę?
Tezė. Žmogus, jaučiantis kaltę, vienos garsiausios XX a. neoromantikės Salomėjos Nėries lyrikoje, yra aprašomas, kaip sielvartinga asmenybė. XXa. pradžios humanistas Jonas Biliūnas, svarstė, kad žmogui reikia pirmiausiai suprasti savo kaltę, kad būtų galima jo gailėtis. Kuo remsiuosi? Salomėja Nėris "Tėvynei" ;Jonas ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2017 02 12
Kuo žmogus gražus lietuvių literatūroje
Lietuvių autorių kontekstai ir kūriniai jonas biliūnas. Kūrybos bruožai. Skriauda ir skausmas. Apsakymas ,, Kliudžiau “. Apsakymas ,, Vagis “. Apsakymas ,, Ubagas “. Apsakymas ,, Lazda “. Žmogaus dvasinis grožis Biliūno kūryboje. Albertas zalatorius apie stilių , pasakotojo ir skaitytojo santykį jono biliūno kūryboje. ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 16 psl.
2016 06 06
Jonas Biliūnas "Laimės žiburys" skaidrės
Jonas Biliūnas. Žanras. Pavadinimas. Pasakotojas. Laikas ir erdvė. Tematika. Problematika. Pagrindinė idėja ir vertybės. „Laimės žiburio“ ir „Liūdnos pasakos“ intertekstas. Kas norima pasakyti, pradedant vieną pasaką kitos pasakos baigiamuoju vaizdu? Laimės žiburiu vadinamas rašytojui skirtas paminklas ant Liudiškių ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2016 04 24
Pasitikėjimas skaidrės
Pasitikėjimas. J. Biliūnas. Jonas Biliūnas. J. Biliūnas “Brisiaus galas” – gyvūno pasitikėjimas žmogumi. Pasakojime labai gražiai atskleidžiama pasiaukojančio gyvūno – šuns pasitikėjimo savo šeimininku istorija. Krėvė. Vincas Krėvė-Mickevičius –. Krėvė “Skirgaila” – tikėjimas ir pasitikėjimas savo tėvyne. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2015 09 10
Tikejimo tema lietuvių literatūroje
Martyno Mažvydo Katekizmas Tema. Trumpas Aprašymas. Donelaičio poema ,, Metai. Jonas Biliūnas Vagis. Jonas Biliūnas Ubagas. Ignas Šeinius Kuprelis Tema. Citatos apie tikėjimą.
Lietuvių referatai, Referatas, 8 psl.
2014 11 24
Biliūnas Liūdna pasaka jo ir jos paveikslai
„jis“ ir „ji“ jono biliūno apysakoje „liūdna pasaka“.
Lietuvių analizės, Analizė, 2 psl.
2012 05 01
Teisingumo ir pareigos įprasminimas Jono Biliūno kūryboje
Teisingumo ir pareigos įprasminimas Jono Biliūno kūryboje.
Lietuvių analizės, Analizė, 1 psl.
2014 09 23
Jonas Biliūnas skaidrės apie Biliūną
Knygos pristatymas. Jonas biliūnas. Liūdna pasaka. Vienas žymiausių xx a. Pr. Lietuvių klasikų, prozininkas. Laikomas lyrinės novelės pradininku lietuvių literatūroje. Žymesni kūriniai. Kūrinio tema – vienos moters ilgo, liūdno ir skausmingo gyvenimo istorija. Pagrindinė mintis – patyrus milžinišką skausmą kūnas išgija, ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2013 05 20
Šeimos vertybes literatūroje Bilūnas
Šeimos vertybės literatūroje. Prometėjizmas , prometėjiška etika. Padeda psichologinės fiziologinės detalės. Individo santykis su istorija ir sociumu. Šeimos vertybės rūpinimasis vienas kitu. Šeimos narius vienijantys jausmai ir svajonės. Supratingumas ir atjauta.
Lietuvių aprašymai, Aprašymas, 2 psl.
2016 10 23
Humanizmas literatūroje
Humanizmas. Kas yra Humanizmas? Humanizmas yra meno, mąstymo bei filosofjos kryptis. Vienas iš pavyzdžių. Humanizmas literatūroje. Žymūs humanizmo platintojai pasaulyje buvo Petrarka Servantesas Šekspyras Taip pat Getė. Humanizmas lietuviškoje literatūroje. Lietuvių literatūroje humanistines vertybes atskleidęs rašytojas buvo ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 7 psl.
2017 02 25
Biliūno gyvenimas ir kūryba
Jono biliūno gyvenimo ir kūrybos apžvalga. Pradeda mokytis liepojos gimnazijoje. Suburia slaptą lietuvių moksleivių lavinimosi būrelį. Liepojos gimnaziją baigia. Įstoja į dorpato (tartu) universitetą estijoje studijuoti medicinos. Spausdina nelegali lietuvių spauda. Dalyvauja anticarinėse studentų akcijose,. Šiauliuose jonas ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2013 04 18
Jonas Biliūnas Liūdna pasaka interpretacija
Jonas biliūnas. „liūdna pasaka“. ( teksto interpretacija nuo žodžių „po to kuone kas diena“ iki „liūdna pasaka! “ ).
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 6 psl.
2013 03 16
Moteris lietuvių literatūroje
Moteris lietuvių literatūroje. Kiekviena moteris yra labai savita. Nuo seno įprasta vaizduoti bejėgią, jautrią. Gyvenimas atseikėjo nemažai skausmo. Literatūroje didžiausias dėmesys yra skiriamas vyrams. Kūrinyje „marti“ pagrindinė veikėja katrė. Kitokią moters situaciją aprašė jonas biliūnas. Juozapota - laimingai ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 6 psl.
2013 02 17
Šeima skaidrės apie šeimą
Šeima. Samprotavimo temos. Ar šeima svarbiausia vertybė žmogaus gyvenime? Ar verta atsisakyti asmeninės laimės dėl šeimos gerovės? Kokios vertybės išliko šeimoje iš xix amž. ? Ar modernios šeimos modelis laimingesnis už senajį? Kas yra šeima? Giminystės ryšiais susieta žmonių grupė, kurią sudaro tėvai ir vaikai. Šeima ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2013 05 20
Šeimos svarba „Dėdės ir dėdienės“ ir „Liūdna pasaka“
Šeimos svarba ,,Dėdėse ir dėdienėse“ ir ,,Liūdnoje pasakoje“.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 psl.
2014 03 27
Ar žmogus visada gali rinktis rašinys
Ar žmogus visada gali rinktis ir yra atsakingas už savo veikmus.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2013 11 14
Jonas Biliūnas Brisiaus galas analizė ir interpretacija
Jonas Biliūnas. “Brisiaus galas”. Teksto analizė ir interpretacija.
Lietuvių analizės, Analizė, 2 psl.
2013 10 15
Ar visuomenei reikalingi rašytojai moralistai? kalbėjimo potemė

Ar visuomenei reikalingi rašytojai moralistai? Kalbėjimo potemė 12 klasei Nr. 2

Dorai elgtis esame mokomi nuo mažų dienų. Todėl nuo mažų dienų žmogus kasdien susiduria su žmonėmis moralistais, kurie netik išsako savo nuomonę, bet ir stengiasi kitus ...

Kalbėjimo potemės 2018, 12 klasė, 22 potemė
2014 04 09
Šuns likimo egzekucijos tema lietuvių literatūroje
Šuns likimo (egzekucijos) tema lietuvių literatūroje. (J. Biliūnas, J. Savickis, J. Aputis). Jonas Biliūnas. Brisiaus galas. Pasakotojas. Vaizduojamo laikmečio buitis,papročiai. Jurgis Savickis. Ad Astra. Vaizduojamo laikmečio buitis,papročiai. Vertybės. Juozas Aputis. Šunelis alksnio viršūnėje. Šiandien. Apibendrinimas. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 29 psl.
2017 05 21
Jonas Biliūnas „Ubagas“ pristatymas
Jonas biliūnas „Ubagas“. Kūrinio rūšis ir žanras. Rūšis - epika Žanras - novelė. Kūrinio tema. Kūrinyje svarbiausia skriaudos ir atjautos tema. Kūrinio problema. Jau vien kūrinio pavadinimas. Pagrindiniai veikėjai. Petras Sabaliūnas – žilas, geros širdies senelis. Idėjos. Kūrinyje netiesiogiai užsimenama apie sąžinę ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2017 04 14
Jonas Biliūnas Vagis analizė
Jonas Biliūnas Vagis analizė.
Lietuvių analizės, Analizė, 1 psl.
2015 11 12
Jonas Biliūnas „Lazda“ fabula
Jonas Biliūnas „Lazda“ fabula.
Lietuvių aprašymai, Aprašymas, 1 psl.
2017 03 29
Jonas Biliūnas „Žvaigždė“ aprašymas
Jonas Biliūnas „Žvaigždė“ aprašymas.
Lietuvių aprašymai, Aprašymas, 1 psl.
2017 03 29
Jonas Biliūnas „Vagis“ santrauka
Jonas Biliūnas „Vagis“ santrauka.
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 psl.
2017 04 26
Jonas Biliūnas Liūdna pasaka analizė
Jonas Biliūnas Liūdna pasaka analizė.
Lietuvių analizės, Analizė, 5 psl.
2016 03 07
Jonas Biliūnas „Liūdna pasaka“ aprašymas
Iš vasarinių namų susirinko žmonės pailsėti nuo miesto šurmulio ir jis žiūrėdamas į juos norėjo pamiršti savo ligą.Staiga jis išgirdo dejavimą seno ir nelaimingo žmogaus ir iš namo kertės išlindo sena aukšta moteriškė.Ji ėjo tiesiai prie jo ir atorodė baisiai. Jis paklausė ko ji norinti, o ji neatsakius ...
Lietuvių aprašymai, Aprašymas, 2 psl.
2016 11 30