Biliunas laimes ziburys analize

300 dokumentų
J.Biliūnas laimės žiburys literatūros knygos pristatymas
Jonas Biliūnas ,,Laimes Žiburys “. Jonas Biliūnas (1879 - 1907). Laimės žiburys ir J. Biliūno kapas. Laimes Žiburys. Dekui už dėmesį.
Lietuvių projektai, Projektas, 13 psl.
2013 09 17
Biliūnas Ubagas interpretacija
J. Biliūnas – jauniausias lietuvių literatūros klasikas. Įsimintiniausiuose kūriniuose “kliudžiau”, “lazda”, “brisiaus galas”, “laimės žiburys” rašytojas ne tik pasakoja, bet ir reaguoja į pačias situacijas, jaučia gėdą ir kaltę, sąžinės graužatį, kalba apie nelygybę, skriaudą, užuojautą. Vienas tokių j. ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 2 psl.
2011 08 01
Biliūnas Laimės žiburys
J. Biliūnas "Laimės žiburys". Alegorija. Keletas kūrinyje paminėtų simbolių. Pasakotojas. Gimė. Mirė. Tėvas. Motina. Sutuoktinis. Veikla. Rašytojas, publicistas. Žymesni kūriniai. Novelės. Apysakos. Alegorinį apsakymą ''Laimės žiburys'' J. Biliūnas parašė. Apsakyme rašytojas pabrėžia. ,,Laimės žiburys” – tai J. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2014 03 24
Mano laimė neatskiriama nuo žmonių laimės
Mano laimė netatskiriama nuo žmonių laimės.
Filosofijos esė, Esė, 4 psl.
2012 11 27
Biliūnas referatas
Tai itin ryški 20 amžiaus pradžios lietuvių visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo figūra. Mirė vos 28 metų, tačiau jo veikla skirtinga ir įvairi. Didžiausi nuopelnai grožinei literatūrai. Pripažintas prozos klasikas. Iš jo kūrinių nuo pradinių klasių mokosi kelinta skaitytojų karta.
Lietuvių referatai, Referatas, 2 psl.
2011 08 01
Jonas Biliūnas skaidrės
Jonas Biliūnas. Biografija. Tėviškėje. Liepojoje. Dorpate (dab. Tartu). Šiauliai ir Panevėžys. J. Biliūnas su žmona. Leipcige. Ciuriche. Lietuvoje ir Zakopanėje. J. Biliūno kapas. Kūryba. Publicistika. Proza. Žymesni kūriniai. Novelės. Apysakos. Atminimas. Nuotraukos. J. Biliūnas – Liepojos gimnazijos mokinys. J. Biliūno namas ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 30 psl.
2013 11 06
Jonas Biliūnas "Laimės žiburys" skaidrės
Jonas Biliūnas. Žanras. Pavadinimas. Pasakotojas. Laikas ir erdvė. Tematika. Problematika. Pagrindinė idėja ir vertybės. „Laimės žiburio“ ir „Liūdnos pasakos“ intertekstas. Kas norima pasakyti, pradedant vieną pasaką kitos pasakos baigiamuoju vaizdu? Laimės žiburiu vadinamas rašytojui skirtas paminklas ant Liudiškių ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2016 04 24
Laisvė – būtina laimės sąlyga?
Laisvė – būtina laimės sąlyga?
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 psl.
2014 03 12
Jonas Biliūnas „Laimės žiburys“ fabula
Jonas Biliūnas „Laimės žiburys“ fabula.
Lietuvių aprašymai, Aprašymas, 1 psl.
2017 03 29
Jonas Biliūnas, jo biografija ir kūrinių analizė
Jonas Biliūnas. Biografija Kūrybos bruožai Kūriniai. Jonas Biliūnas (1879-1907) – moderniosios prozos kūrėjas. Biografija. Jonas Biliūnas – jauniausiu likęs lietuvių literatūros klasikas. Anykščių kraštas. Susirgęs džiova ,tolo nuo partinės veiklos. Trumpas Biliūno gyvenimas labai intensyvus. Svarbiausios J. Biliūno ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 28 psl.
2015 05 03
J Biliūnas Jo kūryba, biografija
Jonas Biliūnas. Gyvenimas. Jonas Biliūnas – XIX a. pab. ir XX a. pr. Lietuvos rašytojas, publicistas. Gimė pasiturinčių ūkininkų. Studijos. Daraktoriaus paruoštas mokėsi Liepojos gimnazijoje. Kūryba. Didžiausi nuopelnai - grožinei literatūrai. Kūrybos bruožai. Rašo pirmuoju asmeniu, Kūryba labai autobiografiška. Žymiausi ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2017 01 15
Jonas Biliūnas projektas (2)
Jonas biliūnas. Vilniaus Jono Basanavičiaus gimanzija Erika Žimančiūtė 3c. Jonas Biliūnas - itin ryški XX amžiaus pradžios lietuvių visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo figūra. Pripažintas prozos klasikas. Iš jo kūrinių nuo pradinių klasių mokosi ne pirma skaitytojų karta. Jonas Biliūnas su žmona 1903m. Jono Biliūno ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2017 09 26
Maištas rašinio temos analizė
Biliūnas. Apysaka „ Liūdna pasaka “. Vincas Krėvė Mickevičius. Drama „ Skairgaila “. Vincas Mykolaitis Putinas. Psichologinis intelektualinis romanas „ Altorių šešėly “. Antanas Škėma. Intelektualinis psichologinis romanas „ Balta drobulė “. Alberas Kamiu. Romanas „ Svetimas “. Jonas Biliūnas. Novelė „ Laimes ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 psl.
2015 11 01
Jonas Biliunas Liudna pasaka skaidrės
Jonas biliūnas. Liūdna pasaka. Lietuvos rašytojas, publicistas, lyrinės lietuvių prozos pradininkas. Pavadinimas. Tragiškai susiklostęs vienos šeimos likimas. Siužetas. Apysaka sudaryta iš dviejų dalių. Kūrinio veiksmas nukelia į sukilimo laikotarpį. Temos, problemos. Svarbiausia tema yra veikėjų vidiniai išgyvenimai. Pagrindinai ...
Lietuvių analizės, Analizė, 9 psl.
2013 04 11
Adventinė – Kalėdinė popietė Advento rimty susimąstom
Skaitovas. Visi. Skaitovas. Muzika. Žvakutes skaitovai susmeigia į žvakidę. Pristatome svečius. Skaitovas. Dainuoja etnokultūros būrelis. Skaitovas. Žaidimas. Skaitovas. Mįslių minimas. Skaitovas. Daina Tyli naktis. Skaitovas. Mokytoja. Skaitovas kelias į namus. Skaitovas kelias į mokyklą. Skaitovas. Skaitovas atleidimo žiburys. ...
Pedagogikos scenarijai, Scenarijus, 8 psl.
2015 10 29
Jonas Biliūnas kūryba
Jonas Biliūnas. Apsakymai. Biografija. Gimė pasiturinčių ūkininkų. Kūryba. Pirmoji grožinė knyga „Įvairūs apsakymėliai“ išėjo 1906 m. „Brisiaus galas“ „Brisiaus galas“ – tai labai jausmingas ir susimąstyti verčiantis apsakymas. „Laimės žiburys“ Apsakyme ryškiai atsispindi rašytojo tikėjimas. „Vagis“ Tai ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2016 01 22
Jonas Biliūnas lietuvių skaidrės
Jonas biliūnas. 1879. XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios Lietuvos rašytojas, realizmo atstovas. Gimė 1879-04-11 Niūronių kaime (Anykščiai) 1891-1899m. Trumpa biografija. Gimnazijoje Biliūnas įsitraukė. 1902 m. persikėlė į Panevėžį, kur susipažino su būsimąja žmona. Rašytojo gyvenimas buvo. 1953m. J. Biliūno palaikai ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2016 12 28
Biliūno gyvenimas ir kūryba
Jono biliūno gyvenimo ir kūrybos apžvalga. Pradeda mokytis liepojos gimnazijoje. Suburia slaptą lietuvių moksleivių lavinimosi būrelį. Liepojos gimnaziją baigia. Įstoja į dorpato (tartu) universitetą estijoje studijuoti medicinos. Spausdina nelegali lietuvių spauda. Dalyvauja anticarinėse studentų akcijose,. Šiauliuose jonas ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2013 04 18
Skaidrės apie Biliūną
Knygos pristatymas. Laimės žiburys. Jonas biliūnas. Lietuvos rašytojas, publicistas, lyrinės lietuvių prozos pradininkas, politinis veikėjas. Slapyvardžiai. Žymesni kūriniai. Novelės. Apysakos. Kūrinio tema – žmonių troškimas būti laimingais. Pagrindinė mintis – kova reikalauja daug aukų, tačiau be aukų nebus pergalės. ...
Lietuvių analizės, Analizė, 9 psl.
2013 05 01
Jonas Biliūnas “Liūdna pasaka”
Jonas Biliūnas “Liūdna pasaka” ištraukos analizė ir interpretacija. Jonas Biliūnas – pirmasis lietuvių rašytojas, ištobulinęs psichologinio apsakymo žanrą. Rašytojas buvo puikus stilistas: graudumo, užuojautos ir gailesčio būsenas išreikšdavo kalbėdamas ramiu tonu.
Lietuvių analizės, Analizė, 3 psl.
2010 03 03
Jonas Biliūnas
Šią apysaką J. Biliūnas rašė Zakopanėje, jau sunkiai sirgdamas. Akstiną parašyti apysaką, matyt, bus davę įspūdžiai, patirti 1906 m. Vasarą besigydant Kačerginėje, stebint 1905 m. Revoliucijos antslūgį ir reakcijos siautėjimą. "Liūdna pasaka".
Lietuvių analizės, Analizė, 5 psl.
2010 03 03
Jonas Bliūnas Tikėjimas analizė
Jonas Bilūnas – „Tikėjimas“.
Lietuvių analizės, Analizė, 1 psl.
2013 11 26
Biliūnas skaidrės
Jono Biliūno žmogus atviras pasauliui ir sau. Biografija. Dvasinei savijautai išreikšti rašytojas renkasi įvairiausius būdus:. Jonas biliūnas kalbėjo apie didžiąsias gyvenimo vertybes:. “baltasai šešėlis”. “liūdna pasaka”. “kliudžiau”. Savo kūriniuose j. Biliūnas nevengia kalbėti apie.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 24 psl.
2012 10 01
J. Biliūnas kūrinio „Liūdna pasaka“ ištraukos interpretacija
J. Biliūno kūrinio „Liūdna pasaka“ ištraukos interpretacija. J. Biliūnas – vienas žymiausių lietuvių realistų. Pradėti kurti jis nusprendė po to, kai pasitraukė iš politinės veiklos. Šiam savo sumanymui J. Biliūnas atidavė visas jėgas: iš pradžių klausė literatūros paskaitų Leipcige, vėliau Ciūricho universitetuose. ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 3 psl.
2010 03 03
J. Biliūnas novelės Kliudžiau interpretacija
J. Biliūno novelės ,,kliudžiau“ interpretacija. Jonas biliūnas – vienas įspūdingiausių rašytojų, paveikęs ištisų kartų mąstymą, deklaruojantis moralines vertybes, tik gaila, kad jo interpretacijos gana dažnai labai primityvios, su įsisenėjusiomis sociologizavimo tendencijomis. J. Biliūno kūryboje vaizduojamas žmogaus ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 psl.
2011 02 27
Biliūnas Ubagas
: jono biliūno apsakyme „ubagas“ pavaizduotas labai svarbios šiuolaikiniam pasauliui būdingos problemos. Pagrindinis kūrinio veikėjas – petras sabaliūnas, savo išgyvenimais ir rūpesčiais panašus į daugelį iš mūsų senos kartos žmonių.
Lietuvių analizės, Analizė, 1 psl.
2011 08 01
Jonas Biliūnas Ubagas. Sunkiau imti nei duoti
Jono Biliūno apsakyme „ubagas“ pavaizduotas labai svarbios šiuolaikiniam pasauliui būdingos problemos. Pagrindinis kūrinio veikėjas – Petras Sabaliūnas, savo išgyvenimais ir rūpesčiais panašus į daugelį iš mūsų senos kartos žmonių.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2010 03 03
Lietuvių kalbos ilgalaikis planas 8 klasei
Ilgalaikis planas 8 klasei. Projektas dalykas. Pamokų skaičius. Laukiami rezultatai. Pasirinktas epas ( pvz. Kalevala. Mickevičius. Gražina. Krėvė. Skerdžius. Biliūnas. Laimės žiburys. Boruta. Baltaragio malūnas. Radzevičius. Žmogus sniege. Proisleris. Krabatas. Treji metai užburtame malūne. Dž. Kriusas. Timas Taleris. Parduotas ...
Pedagogikos planai, Planas, 4 psl.
2015 10 11
Laimės samprata ir laimės testas
Laimė. Kas Tau yra laimė? Laimė tai ne vien laimėti loterijoje puodų rinkinį ar tūkstantį eurų. Trys pagrindiniai laimės komponentai. (anot profesoriaus E. Dienerio). Laimės ekspertas dr. Robertas Holdenas taip pat siūlo porą patarimų.
Etikos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2017 03 07
Knygos recenzija J. Biliūnas Liūdna pasaka
„liūdnos pasakos“ skaudi realybė
Pedagogikos recenzijos, Recenzija, 2 psl.
2013 04 18