Chemija kokybinės reakcijos

300 dokumentų
Trąšų savybių tyrimas, kokybinės reakcijos
Trąšų savybių tyrimas , kokybinės reakcijos Tikslai. Darbo eiga. Jonų nustatymas.
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 psl.
2016 01 18
Chemijos sritys
Chemija. Chemijos šakos. Analizinė chemija. Bendroji chemija. Fizikinė chemija. Neorganinė chemija. Organinė chemija. Polimerų chemija. Koloidų chemija. Biochemija. Geochemija. Radiochemija. Agrochemija. Farmacinė chemija. Imunochemija. Kvantinė chemija. Cheminė technologija.
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 19 psl.
2013 05 23
Organinės chemijos kokybinės atpažinimo reakcijos
Organinės chemijos kokybinės atpažinimo reakcijos. Sotieji angliavandeniliai CnH2n+. Nesotieji angliavandeniliai alkenai CnH2n ir alkinai CnH2n. Aromatiniai angliavandeniliai. Vienhidroksiliai alkoholiai. Polihidroksiliai alkoholiai. Aldehidai. Karboksirūgštys. Aminai (anilinas). Angliavandeniai (gliukozė). Informacijos šaltiniai. Dėkoju ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2015 02 23
Neutralizacijos reakcijos
Neutralizacijos reakcijos. Pamokos tikslas. Pamokos uždaviniai. Pamokos eiga. Kaip elgiamės su rūgštimis ir bazėmis? Dirbtiniai indikatoriai. Rūgščių savybės. Reaguoja su aktyviais metalais, sudaro DRUSKĄ IR H. Šarmų savybės. Panaudojami. Sudaro plutelę ant sausainių. Druskos garinimas ir kristalizavimas. Reakcija amoniako su ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2014 10 19
Bulvės kokybinė ir kiekybinė analizė
Įvadas. Bulvės cheminė sudėtis. Bulvės kokybinis vertinimas. Natrio atpažinimo reakcijos. Magnio atpažinimo reakcijos. Kalio atpažinimo reakcijos. Kalcio atpažinimo reakcijos. Geležies atpažinimo reakcijos. Fe2+ jono būdinga reakcija. Cinko atpažinimo reakcijos. Jodo atpažinimo reakcijos. Bulvės kiekybinis vertinimas. Kiekybinė ...
Maisto technologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 psl.
2015 04 08
Monosacharidų ir disacharidų cheminės savybės ir kokybinės reakcijos
Laboatorinis darbas Nr. Darbo priemonės ir medžiagos. Darbo eiga. Monosacharidų ir disacharidų cheminės reakcijos. Hidroksilinių grupių reakcijos. Aldehidinių grupių reakcijos. Tromerio reakcija. Sidabrinio veidrodžio reakcija.
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 psl.
2016 09 14
Halogenų gavimas
Halogenų gavimas. Savybės. Kokybinės halogenidų atpažinimo reakcijos. Druskos rūgšties savybių tyrimas. Reakcijos su metalų oksidais (mainų r.). Reakcijos su hidroksidais (neutralizacijos r.). Reakcijos su karbonatais (mainų r.).
Chemijos konspektai, Konspektas, 1 psl.
2010 03 03
Alaus kokybinės ir kiekybinės sudėties vertinimas
Įvadas. Darbo tikslas. Uždaviniai. Alaus cheminė sudėtis. Alaus kokybinės sudeties vertinimas. Reagentų klasifikavimas. Katijonų analizė. Pirmos analizinės katijonų grupės pažinimo raekcijos. Natrio katijono Na+ atpažinimo reakcijos. Kalio katijono K+ atpažinimo reakcijos. Antros analizinės katijonų grupės pažinimo reakcijos. ...
Chemijos referatai, Referatas, 27 psl.
2015 04 27
Analizinės chemijos laboratoriniai darbai
Įvadas. Kokybinės analizės pagrindai. Analizinės reakcijos ir jų jautrumas. Sisteminė analizė ir katijonų grupavimas. Nusodinimas ir nuosėdų atskyrimas nuo tirpalo. Reakcijų atlikimas ir lašų reakcijos. Rūgščių - šarmų metodas. Katijonų grupavimas rūgščių - šarmų metodu. Katijonų atpažinimo reakcijos. Pirmoji analizinė ...
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 39 psl.
2012 07 19
Chemija buityje
Skaidrės apie buitinę chemiją. Chemija buityje. Kosmetika. Maistas. Skalbikliai. Valymo priemonės. Dėkui už dėmesį.
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2013 10 01
Chemija skaidrės
Mokslas apie cheminius elementus. Pagrindinis chemijos uždavinys. Medžiagų sandara. Chemijos pagrindas. Fizikinių reiškinių. Cheminių reiškinių. Chemijos šakos. Analizinė chemija. Bendroji chemija. Fizikinė chemija. Neorganinė chemija. Organinė chemija. Polimerų chemija. Koloidų chemija. Biochemija. Istorija. Pagrindinės sąvokos. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 25 psl.
2012 11 21
Reakcijų mechanizmai. Alkanai alkenai aromatiniai junginiai
Reakcijų mechanizmai. Kodėl tai svarbu? Reakcijų mechanizmų tyrimo metodai. Reakcijų klasifikacija. Nukleofilai. Elektrofilai. Indukcinis ir mezomerinis efektas. Indukcinis ir mezomerinis efektas. Dalelių stabilumas. Alkanų halogeninimo reakcijos. Polihalogenidų susidarymas. Selektyvumas. Alkenų prisijungimo reakcijos. H-x tipo molekulių ...
Chemijos projektai, Projektas, 45 psl.
2012 09 10
Organine Chemija skaidrės
Organinė chemija. Aromatinių angliavandenilių cheminės savybės. Pavadavimo reakcijos. Benzeno aromatinis žiedas labai atsparus prijungimo reakcijoms. Kai yra katalizatorių – trivalentės geležies druskų. Prie pavadavimo reakcijų. Dar lengviau pavadavimo reakcijose dalyvauja benzeno homologai. Ch3 o2noh. Oksidacijos reakcijos. Benzenas ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2014 06 02
Žalioji chemija
Žalioji chemija. Kas yra chemija. Kas yra žalioji chemija? Žaliosios chemijos principai. Cheminiai principai Lietuvoje. Chemikai atlieka dar vieną svarbią misiją saugant aplinką. Kur vis dėlto yra „žalia“ chemija, o kur jau nebe?
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 7 psl.
2017 01 04
Chemija 10 klasei
Nemetalai. Jų bendra charakteristika. Vandenilis ir jo savybės. Dujų surinkimo būdai. Molinis dujų tūris. Halogenai. Druskos rūgštis. Druskos rūgšties druskos halogenidai (chloridai). Via grupės nemetalai. Siera ir jos savybės. Sieros oksidai. Sieros rūgštis, jos savybės ir gavimo būdai. Uždaviniai su išeiga. Azotas ir jo ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 24 psl.
2012 04 06
Chemija visatoje
Chemija žemėje ir už jos. Taigi šiandien mes sužinosim plačiau apie chemija. Pradžia. Tęsiam. Žemė. Daug žmonių chemiją įsivaizduoja tik žemėje. Chemija už žemės ribų. Už žemės ribų. Saulė. Saulės sudetis. Toliau. Apie cheminius elementus. Tiek to bendro suvokimo apie chemiją. Mėgaukites. Ir dar vienas. Ačiū už ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2015 03 24
Chemijos konspektas VGTU
Chemijos dalyko temos statybos fakulteto studentams. Cheminė termodinamika. Cheminė kinetika ir pusiausvyra. Tirpalai ir jų savybės. Vandens chemija. Koloidinės sistemos. Stambiadispersinės sistemos. Neorganinės rišamosios statybinės medžiagos. Elektrodų potencialai ir galvaniniai elementai. Metalų korozija ir apsaugos nuo jos būdai. ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 22 psl.
2012 03 06
Buitinė chemija
Buitinė chemija. Kas tai yra buitinė chemija? Kenksmingos medžiagos buitinės chemijos sudėtyje. Buitinės chemijos priemonės su dioksinais. Buitinės chemijos priemonės turinčios formaldehido. Buitinė chemija kovai su vabzdžiais.
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2013 05 21
Fizikinė chemija Esterio hidrolizės reakcijos aktyvacijos energijos nustatymas
Darbo tikslas Nustatyti esterio hidrolizės reakcijos greičio priklausomybę nuo temperatūros. Apskaičiuoti greičio konstantas esant skirtingoms temperatūroms, bei rasti šios reakcijos aktyvacijos energiją. Darbo priemonės ir medžiagos. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Išvados Apskaičiavome greičio konstantas įvairioms temperatūroms, ...
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2014 05 15
Termobranduolinės reakcijos
Termobranduolinės reakcijos. Branduolinė energija išsiskiria. Termobranduoliniai reakcijai reikia. Labai aukštos temperatūros. Termobranduolinių reakcijų pavyzdžiai. Valdomos termobranduolinės reakcijos. Nevaldomos termobranduolinės reakcijos. Saulė ir žvaigždės. Termobranduolinės sintezės nauda. Neišskiria dujų ir teršalų. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2013 02 25
Analizinė chemija Varškės apkepas
Savarankiško darbo tikslas. PRAKTINĖ DALIS Varškės apkepas su makaronais Varškės apkepas su makaronais gamybos aprašymas. Varškės apkepo su makaronais apipavidalinimas. Technologinė kortelė Ingredientai. 200 20. Mitybinė vertė. Vitaminų ir mineralinių medžiagų pasiskirstymas patiekale. Mineralinių medžiagų skirstymas ...
Kulinarijos analizės, Analizė, 13 psl.
2015 12 29
Ar chemija gali būti žalia?
Ar chemija gali būti žalia? Žalioji chemija. Kuriant naujas medžiagas vis daugiau yra sunaudojama gamtos išteklių, išmetama nereikalingų atliekų. JAV teršalų ir nuodų prevencijos tarnyba OPPT (Office of Pollution Prevention and Toxics) 1990m. Tarptautinė chemikų sąjunga. (jupac). Pasak jupac žalioji. Kaltinama chemija. Dėl ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 7 psl.
2017 02 13
Aromatiniai angliavandeniliai Arenai (chemija)
Aromatiniai angliavandeniliai. Arenai. Benzeno sandara. Benzeno darinių izomerija. Benzeno darinių gavimo būdai. Benzeno darinių fizinės savybės. Fizinės benzeno savybės. Benzeno ir jo darinių cheminės savybės. Elektrofilinių pakaitų reakcijos mechanizmas. Nitrinimas. Halogeninimas. Sulfoninimas. Alkilinimas. Acilinimas. Prijungimo ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 56 psl.
2013 05 30
Svarbiausios sudetinės medžiagos neorganinėje chemijoje
Svarbiausios sudetines medziagos neorganineje chemijoje. Oksidai. Hidrooksidai. Druskos. Rugstys. Oksidas – oksidacijos metu susidaręs cheminis junginys, kurį visada sudaro du elementai, vienas iš jų turi būti deguonis, o pats oksidas nerėtai įgauna pavadinimą pagal likusįjį elementą.
Chemijos konspektai, Konspektas, 13 psl.
2011 09 02
Merginų paprastosios reakcijos į šviesos dirgiklį priklausomybė po ekscentrinio - koncentrinio krūvio, tyrimą atliekant kaire ir dešine rankomis
Laboratorinio darbo tikslas. Laboratorinio darbo metodai ir organizavimas Tiriamieji. 15 13 12. Reakcijos laikas ms. VID reakcijos laikas , ms. MAX reakcijos laikas , ms. MIN reakcijos laikas , ms. Reakcijos K laiko testas.
Medicinos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 13 psl.
2017 10 08
Analizinė chemija
Analizinė chemija Tirpalai , jų skirstymas pagal agregatinį būvį ir dispersinės fazės dalelių dydį. Tirpumas. Koncentracija , jos reiškimo būdai %, CM , Cm , cn , ppm , ppb , ppt , ppq , titras , molinė tirpalo komponento dalis. Elektrolitai , neelektrolitai. Tirpalų dėsniai , II Raulio , Vant Hoffo , Ostvaldo praskiedimo. Difuzija , ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 19 psl.
2015 01 05
Ab „Alytaus chemija“ įmonės internacionalizavimas
Įvadas. Ab ”alytaus chemija” veikla. AB “ Alytaus chemija” istorija. Įmonių veiklos internacionalizacijos aspektai. Internacionalizacijos modelis "Uppsala". Ab“Alytaus chemija” internacionalizacija. Išvados. Naudota literatūra.
Ekonomikos referatai, Referatas, 10 psl.
2015 11 04
Reakcijos greičio priklausomybė nuo temperatūros
Tikslas: nustatyti reakcijos greičio priklausomybę nuo temperatūros ir rasti reakcijos temperatūrinį koeficientą. Reakcijos greičiopriklausomybė nuo temperatūros. Reakcijos teperatūrinio koeficiento skaičiavimas.
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 psl.
2011 07 02
Cheminė analizė referatas
Įvadas. Analizinės chemijos objektas ir pagrindiniai raidos etapai. Analizinės chemijos objektas. Pagrindiniai analizinės chemijos raidos etapai. Kokybinė analizė. Analizinės chemijos metodai. Cheminiai kokybinės analizės metodai. Analizinių operacijų atlikimo technika. Cheminių reakcijų jautrumas. Reakcijų atlikimas. Kokybinės - ...
Chemijos referatai, Referatas, 16 psl.
2013 12 12
Arenai. Aromatiniai angliavandeniai
Benzeno sandara. Benzeno darinių izomerija. Benzeno darinių gavimo būdai. Benzeno darinių fizinės savybės. Fizinės benzeno savybės. Benzeno ir jo darinių cheminės savybės. Elektrofilinių pakaitų reakcijos mechanizmas. Nitrinimas. Halogeninimas. Sulfoninimas. Alkilinimas. Acilinimas. Prijungimo reakcijos. Oksidacijos reakcijos. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 56 psl.
2011 05 09