Civilinio proceso konspektas

300 dokumentų
Civilinio proceso konspektas
Civilinio proceso teisė. Ieškinio , arba ginčo teisena. Ypatingoji teisena. Civilinės bylos iškėlimas. Pasirengimas civilinės bylos nagrinėjimui. Teisminis nagrinėjimas. Neįsiteisėjusių teismo sprendimų ir nutarčių nagrinėjimas apeliacine tvarka. Teismo sprendimų vykdymas. Įsiteisėjusių teismo sprendimų ir nutarčių ...
Teisės konspektai, Konspektas, 19 psl.
2016 03 20
Civilinis procesas
Civilinis procesas ir kitos subjektinių teisių ir interesų gynimo bei ginčų sprendimo formos. Teisė į teisminę gynybą, kaip viena pagrindinių asmens teisių. Teisė į teisminę gynybą lietuvos respublikos konstitucijoje ir kituose teisės šaltiniuose. Civilinio proceso teisės funkcijos ir uždaviniai. Civilinio proceso teisės ...
Teisės konspektai, Konspektas, 13 psl.
2011 08 05
Civilinio proceso teisės funkcijos ir uždaviniai
Civilinio proceso teisės funkcijos ir uždaviniai. Civilinio proceso teisės sąvoka ir sistema. Cp modelis lietuvos civilinio proceso teisėje. Cpt normų galiojimas laike, teritorijoje ir asmenims. Civilinės bylos, teismingos tik vilniaus apygardos teismui. Funkcinis teismingumas. Ieškinio elementai:dalykas, pagrindas.
Teisės konspektai, Konspektas, 77 psl.
2010 03 03
Civilinio proceso teisės konspektai. Bylinejimosi išlaidų savoka reikšmė ir rušys
Bylinėjimosi išlaidų sąvoka, reikšmė ir rūšys. Žyminis mokestis. Su bylos nagrynėjimu susijusios išlaidos. Valstybės teisinė pagalba. Bylinėjimos išlaidų paskirstymas šalims. Užstatas. Teismo nuobaudos. Teismo nuobaudų sąvoka, rūšys ir reikšmė.
Teisės konspektai, Konspektas, 14 psl.
2010 03 03
Civilinio proceso teisės dalykas ir sistema
Cp teisės dalykas ir sistema. Civilinio proceso teisės principai. Civiliniai procesiniai teisiniai santykiai ir jų subjektai. Civilinio proceso šalys. Tretieji civilinio proceso asmenys. Prokuroro, kitų valstybės institucijų, profsąjungų, įstaigų, organizacijų ir atskirų piliečių, ginančių viešą bei privatų interesą, ...
Teisės konspektai, Konspektas, 47 psl.
2011 08 05
Civilinio proceso teisė
Cpt dalykas. Cpt samprata. Cpt sistema. Cpt šaltiniai. Cpt normos galiojimas laike, erdvėje ir asmenų atžvilgiu. Cpt principai. Civiliniai procesiniai teisiniai santykiai. Cpt santykio samprata. Cpt santykio subjektai. Teismo vaidmuo civiliniame procese. Cpt santykio subjektas. Šalys civiliniame procese. Šalių samprata. Tinkama, netinkama ...
Teisės konspektai, Konspektas, 15 psl.
2011 08 05
Civilinio procesas
Įvadas. Civilinio proceso samprata. Civilinio proceso reglamentavimas. Civilinis procesinis veiksnumas. Civilinio proceso dalyviai. Jų rūšys. Šalių sąvokos civiliniame procese. Šalių teisės ir pareigos. Šalių procesinio lygiateisiškumo principas. Procesinis bendrininkavimas. Procesinis teisių perėmimas. Išvados. Bylų ...
Teisės referatai, Referatas, 17 psl.
2016 02 04
Civilinio proceso konspektai
Tema. civilinio proceso teisė kaip savarankiška teisės šaka. Civilinio proceso samprata. Civilinio proceso stadijos. Civilinio proceso teisenos. Civilinio proceso teisės šaltiniai. Tema. civilinio proceso teisės principai. Tema. civiliniai procesiniai teisiniai santykiai. Tema. teismų kompetencija (cpk 22 – 36 str. ). Tema. šalys ...
Teisės konspektai, Konspektas, 49 psl.
2015 05 18
Civilinio proceso dalyviai
Tema. Civilinio proceso samprata ir reglamentavimas. Civilinio proceso samprata. Civilinio proceso teisenos. Civilinio proceso paskirtis ir tikslai. Civilinio proceso atskyrimas nuo kitų teisės šakų. Tema. Civilinis procesinis veiksnumas. Tema. Civilinio proceso dalyvių rūšys. Civilinių procesinių teisinių santykių elementai. Civilinio ...
Teisės referatai, Referatas, 18 psl.
2015 05 26
Civilinio proceso principai
Proceso koncentracija ir ekonomiškumas. Kooperacijos principas. Civilinio proceso principai. Bylinėjimosi išlaidos. Atskiros įrodymų rūšys. Nutartys. Kasacija. Proceso atnaujinimas. Sumarinis procesas. Teismo įsakymas. Dokumentinis procesas. Bylos dėl nedidelių ginčo sumų.
Teisės konspektai, Konspektas, 8 psl.
2011 08 05
Civilinio proceso teisė kaip savarankiška teisės šaka
Civilinio proceso teisė kaip savarankiška teisės šaka. Teisė į teisminę gynybą kaip viena pagrindinių žmogaus teisių. Civilinio proceso teisės ir civilinio proceso samprata. Civilinio proceso teisės principai. Civiliniai procesiniai teisiniai santykiai ir jų subjektai. Teismų kompetencija. Šalys civiliniame procese. Tretieji ...
Teisės konspektai, Konspektas, 150 psl.
2011 08 05
Civilinio proceso teisės egzamino klausimai ir atsakymai
Civilinio proceso teisės funkcijos ir uždaviniai. Civilinio proceso teisės dalykas, metodas, sistema. Civilinio proceso modeliai ir jų esmė. Civilinio proceso teisenos. Civilinio proceso stadijos. Civilinio proceso teisės šaltinių samprata, klasifikacija. Teisės ir įstatymų analogija civiliniame procese. Civilinio proceso teisės ...
Teisės konspektai, Konspektas, 34 psl.
2010 03 03
Civilinio proceso teisės principai
Civilinio proceso teisės principai. Civilinio proceso teisės principų samprata. Civilinio proceso teisės principų reikšmė. Civilinio proceso teisės principų sistema ir tarpusavio ryšys. Civilinio proceso teisės principų klasifikavimas. Teisminės gynybos prieinamumo ir universalumo principas. Atskirų civilinio proceso teisės ...
Teisės konspektai, Konspektas, 33 psl.
2013 06 26
Civilinio proceso teisė (2)
Civilinio proceso teisės samprata , dalykas ir metodas. Civilinis procesas ir kitos subjektinių teisių ir interesų gynimo bei ginčų sprendimo formos. Ginču dėl teisės. Civilinių subjektinių teisių ir įstatymų saugomų interesų gynimo būdai. Kitais įstatymų numatytais būdais. Сivilinių subjektinių teisių ir įstatymų ...
Teisės konspektai, Konspektas, 247 psl.
2016 02 28
Civilinio proceso dalyviai skaidrės
Civilinio proceso dalyviai. Teisinėje sistemoje yra skiriamos dvejopos materialiosios ir proceso teisės šakos. Civilinio proceso samprata ir reglamentavimas. Civilinis procesinis veiksnumas. Civilinio proceso dalyvių rūšys. Civilinio proceso šalys. Jų teisės ir pareigos. Ne kiekvienas pareiškiantis ieškinį asmuo yra šalis. Šalių ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 31 psl.
2015 05 26
Civilinė proceso teisė
Civilinio proceso teisės samprata , dalykas ir metodas. Civilinis procesas ir kitos subjektinių teisių ir interesų gynimo bei ginčų sprendimo formos. Arbitra? As. Ginčo perdavimas. Šalių sutaikinimo procedūra. Civilinio proceso teisės funkcijos ir uždaviniai. Civilinio proceso teisės atribojimas nuo kitų teisės šakų. Civilinio ...
Teisės konspektai, Konspektas, 87 psl.
2014 11 08
Baudžiamojo proceso esmė konspektas
Baudžiamojo proceso esmė, uždaviniai, principai. Baudžiamojo proceso dalyviai. Terminai. Procesiniai dokumentai. Kardomosios priemonės. Įrodinėjimas ir įrodymai. Teismas ir teismingumas. Atidavimas teismui. Teisminis nagrinėjimas. Parengiamoji teisiamojo posėdžio dalis. Teisminis tardymas. Teisminis nagrinėjimas. Teisminiai ginčai, ...
Teisės konspektai, Konspektas, 45 psl.
2011 08 05
CPT šalys ir teisių peremimas
Civilinių procesinių teisinių santykių samprata ir bruožai. Teisinio pobūdžio. Teisinės formos. Valdingą pobūdį. Teismas yra privalomas. Tik šalies ieškovo iniciatyva. Daug subjektų. Civilinio proceso teisės normai. Juridiniams faktams. Kai atsiranda poreikis. Materialinių teisinių santykių. Tarnybiniai pagalbiniai. Civilinių ...
Teisės konspektai, Konspektas, 29 psl.
2015 05 18
Civilinio proceso teisės principai skaidrės
Tema. Civilinio proceso teisės principai. Principų samprata ir reikšmė. Principų klasifikacijos. Teisės kreiptis į teismą teisminės gynybos principas. (teisminės gynybos prieinamumo). Teisingumą vykdo tik teismas. Teisėjų ir teismų nepriklausomumo ir klausymo tik įstatymo. Teismo proceso viešumo principas. Proceso šalių ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 34 psl.
2017 03 20
Civilinio proceso konspektai (2)
Klausimai civilinio proceso egzaminui civilinio proceso samprata , požymiai. Ypatingoji teisena. Iškeliamos pareiškiant ieškinį. Civilinio proceso metodas. Civilinio proceso mokyklos. Civilinio proceso teisės šaltiniai , jų skirtymas. Tarptautinio civilinio proceso teisės šaltiniai Reglamentas. Rekomendacija ir išvada. Teisminis ...
Teisės konspektai, Konspektas, 10 psl.
2016 01 07
Civilinis procesas konspektas
Civilinio proceso teisės samprata, dalykas ir metodas. Civilinis procesas ir kitos subjektinių teisių ir interesų gynimo bei ginčų sprendimo formos. Teisė į teisminę gynybą kaip pagrindinė asmens teisė. Materialiosios ir procesinės teisės ryšys. Civilinio proceso teisės santykis su kitomis teisės šakomis. Civilinio proceso ...
Teisės konspektai, Konspektas, 63 psl.
2015 04 13
Civilinis procesas pirmosios instancijos teisme
Įvadas. Civilinis procesas. Civilinio proceso stadijos. Civilinio proceso tikslai. Procesas pirmosios instancijos teisme. Įrodinėjimas. Priesaika. Pasirengimas nagrinėjimui teisme. Sprendimų rūšys. Bylos nutraukimas ir pareiškimo palikimas nenagrinėtu. Teismų sprendimų ir nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės formos bei ...
Teisės referatai, Referatas, 12 psl.
2015 11 24
Baudžiamasis procesas 4
Baudžiamojo proceso samprata. Baudžiamojo proceso tipai. Baudžiamojo proceso paskirtis. Baudžiamojo proceso stadijos. Baudžiamojo proceso mokslas. Baudžiamojo proceso teisė. Tarptautinės sutartys. Bpk. Baudžiamojo proceso normų galiojimas erdvės, laiko ir asmenų atžvilgiu. Bp teisės ir bt santykis. Baudžiamojo proceso principai. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 22 psl.
2011 08 05
CIvilinės teisės konspektas
Pilnas civilinės teisės konspektas. I bendrieji nuostatai. Civilinė teisė kaip teisės šaka. Civilinės teisės sąvoka. Civilinio teisinio reguliavimo dalykas. Visuomeninių santykių civilinio teisinio reguliavimo metodas. Civilinės teisės funkcijos ir uždaviniai. Civilinės teisės atribojimas nuo kitų teisės šakų. Civilinės ...
Teisės konspektai, Konspektas, 53 psl.
2011 02 09
Civilinis procesas romėnų teisėje
Civilinis procesas (legisakcioninis). Būdingas legisakcioninio proceso bruožas buvo teisenos dalijimas į dvi stadijas - ius ir iudicium. Legis actiones - seniausia civilinio proceso forma Romoje. Legis actio sacramento- bendroji forma. Teismas formaliai sprendė, kas pralošė sakramentum. In. Legis actio per pignoris capionem- Asmuo. Ilegis ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2015 11 20
Teisės šakos ir jų bendroji charakteristika
Teisės šakų katalogas ir bendra jų charakteristika. Konstitucinė teisė. Viešoji teisė. Privatinė teisė. Administracinė teisė. Finansų teisė. Baudžiamoji teisė. Civilinė teisė. Civilinio proceso teisė. Darbo teisė. Šeimos teisė. Santuokos teisė. Žemės teisė. Tarptautinė teisė.
Teisės skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2011 03 29
Baudžiamasis procesas konspektas
Baudžiamojo proceso esmė, uždaviniai, principai. Baudžiamojo proceso dalyviai. Baudžiamajame procese svarbiausi - pirmosios grupės proceso dalyviai,. Tardymas. Ii grupė proceso dalyvių. Asmenys, turintys tam tikras teises ir pareigas. Terminai. Samprata. Bp terminų rūšys. Terminų skaičiavimas. Procesiniai dokumentai. Kardomosios ...
Teisės konspektai, Konspektas, 24 psl.
2011 08 05
Civilinio proceso teisė klausimai atsakymai
Iškeltą civilinę bylą nėra galimybės nagrinėti nedelsiant – teismui ir dalyvaujantiems byloje asmenims reikia susipažinti su procesiniais dokumentais ir pateiktais įrodymais, pateikti ir išreikalauti naujų įrodymų, gauti atsiliepimus į ieškinį, informuoti dalyvius apie posėdžio dieną ir t.t. Būtent todėl įstatyme ir yra ...
Teisės namų darbai, Namų darbas, 4 psl.
2016 11 08
Proceso atnaujinimo instituto teoriniai ir praktiniai aspektai Lietuvos teismų praktikoje
Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Proceso atnaujinimo esmė. Proceso atnaujinimo pagrindai. Proceso atnaujinimo tvarka ir pasekmės. Darbo metodai ir priemonės. Tyrimo eigos pristatymas. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Proceso atnaujinimo pagrindai lietuvos teismų praktikoje. Proceso atnaujinimo pagrindų taikymas civiliniame ...
Teisės diplominiai darbai, Diplominis darbas, 55 psl.
2012 04 18
Tarptautinio civilinio proceso pagrindai
Tema. tarptautinio civilinio proceso pagrindai. Tarptautinio civilinio proceso samprata. Tarptautinės ir nacionalinės teisės santykis. Tarptautinių arba užsienio valstybės nacionalinės procesinės teisės normų kontekste. Tarptautinio civilinio proceso teisė. Nacionalinės teisės dalimi. Dvišalės teisinės pagalbos sutartys. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 17 psl.
2015 10 18