Civilizacija ir tolerancija

245 dokumentai
Tolerancija ankstesnė už civilizaciją
Kada prasideda tolerancija? Kokia tolerancijos ribotumo kilmė? Ribotumas tolerancijoje sukuria etine pozicija. Tolerancijos ištakos. Religijos sritis. Tolerancija – politikos sritis. Tolerancijos krizė. Tolerancija. Tolerancija kaip laisvės išraiška. Tolerancijos paradoksai. Tolerantiškas žmogus yra antigonistiškas netolerantiškų ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 24 psl.
2014 04 30
Tolerancija etikos projektas
Tolerancija. Tolerancija - kas tai? Tolerancija – tai sociologinis terminas. Tolerancija nėra tolygu. Tolerancija reiškia kitų. Pagrindinės sritys, kuriose vartojamas tolerancijos terminas yra. Religija, Politika, Sociologija, Psichologija. Prisimink! Tolerancija yra. Atsakymai. Socialinis terminas. 2. ,kad visi būtų draugiški. 3. ...
Etikos skaidrės, Skaidrės, 7 psl.
2017 11 09
Tolerancija skaidrės
Tolerancija. Tolerancija mūsų gyvenime. 5 Dalykai, kuriuos turi žinoti kiekvienas išsilavinęs žmogus. Artūras Tereškinas “Tolerancija labai sudėtinga sąvoka. Mokinių mintys apie toleranciją. Šaltiniai.
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2013 09 21
Tolerancija skaidrės (3)
Tolerancija. Tolerancija (lot.  tolerantia kantrybė, ištvermė). Kas yra tolerancija? Pasaulyje gyvena daugybė skirtingų žmonių grupių – baltaodžiai. Kam reikalinga tolerancija? Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atlikta apklausa atskleidė. Ar daug yra tolerantiškų žmonių? Iš esmės, tolerancija yra leidimas žmogui ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2017 03 06
Tolerancija
Kas yra tolerancija? Kam reikalinga tolerancija? Ar reikia toleruoti viską? Kur yra tolerancijos ribos? Ar daug yra tolerantiškų žmonių? Ar įstatymai apibrėžia toleranciją?
Lietuvių aprašymai, Aprašymas, 3 psl.
2013 09 07
Tolerancija rašinys
„Tolerancija. Šalia manęs – kitas žmogus. “.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 psl.
2014 05 05
Tolerancija mūsų gyvenime
Tolerancija mūsų gyvenime. Netolerancija.
Etikos recenzijos, Recenzija, 4 psl.
2012 07 25
Tolerancija pristatymas
Kas yra tolerancija?. Koks žmogus yra tolerantiškas?. Kur jaučiamas tolerancijos trūkumas?. Pasaulio mąstytojai apie toleranciją.
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 6 psl.
2014 02 23
Tolerancijos samprata
Tolerancija. Kas yra tolerancija? Tolerancija – tai paprasčiausiai supratimas. Ar reikia toleruoti viską? Tolerancija yra leidimas žmogui būti savimi ir gyventi taip. Ar daug yra tolerantiškų žmonių? Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atlikta apklausa atskleidė. Tolerancijos ugdymas. Tolerancijos ugdymas prasideda.
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 6 psl.
2017 03 15
Skaidrės apie toleranciją
Tolerancija. Kam reikalinga tolerancija?. Ar reikia toleruoti viską?.  Kur yra tolerancijos ribos?. Ar daug yra tolerantiškų žmonių?. Kaip atpažinti netolerantišką žmogų?. Ar įstatymai apibrėžia toleranciją?. Kiek tolerancijai įtakos turi vaikystė?. Kada ir kaip minima tolerancijos diena Lietuvoje?. Naudota literatūra.
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2013 11 26
Tolerancijos svarba mūsų gyvenime
Tolerancijos svarba mūsų gyvenime. Kas yra tolerancija? Remiantis TŽŽ (Tarptautinių žodžių žodynas) apibrėžtimi, ,,tolerancija [lot. Kaip mūsų mokyklos mokiniai supranta sąvoka - tolerancija? Mes ne tik. Kodėl tolerancija yra svarbi mokykloje? Kodėl tolerancija siejasi su žodžiu patyčios? Būdami tolerantiški, padėsime ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2015 11 08
Tolerancija pristatymas (2)
Tolerancija. Tolerancija (lot.  tolerantia kantrybė, ištvermė), pakanta – priešingos nuomonės, pažiūrų, tikėjimo, įsitikinimų gerbimas. Tolerancija – tai dorybė, būtina žmogui adaptuotis globalinio pasaulio akivaizdoje. Nesvarbu, iš kokių šalių kitataučiai gyvena mūsų valstybėje. Tolerancijos ugdymas ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2017 05 18
Senovės civilizacijos
Įvadas į senovės civilizacijų istoriją. Egipto civilizacija. Šumero–Akado civilizacija. Babilono civilizacija. Sirijos civilizacija. Egėjo civilizacija. Hetitų civilizacija. Iranas ir jo vieta senovėje. Indo civilizacija. Senoji Kinijos civilizacija. Heleninė civilizacija. Romėniškasis heleninės civilizacijos laikotarpis.
Istorijos referatai, Referatas, 32 psl.
2010 03 03
Indija senovėje
Indijos civilizacija. Indo slėnio civilizacija. Harapa ir Mohendžo Daras. Materialinė kultūra. Religinis gyvenimas. Miestų sunykimas. “Kieno” tai buvo civilizacija?. Vedų civilizacija. Arijų atsikraustymas. Kastos. Dvasiniai reikalai. Ramajena ir Mahabharata. Faktai. Sunykimas.
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2014 01 18
Tolerancija referatas
Tolerancija mokykloje. Tolerancijos stoka aukštosiose mokyklose. Tolerancijos nebuvimas vyresniojo amžiaus žmonėms. Kitataučiai turi teisę būti gerbiami. Tolerancijos ugdymas.
Pilietiškumo referatai, Referatas, 3 psl.
2014 05 24
Mintys apie toleranciją
Tolerancija. Salantų gimnazijos mokinių mintys apie toleranciją. Tolerancija – tai lyg gerumo laivas plaukiantis per pasaulį. Tolerancija – tai žodis, kuriuo apibūdiname draugiškus, mandagius žmones gerbiančius kitus. Tolerancija – tai pakantumas kitų žmonių atžvilgiu. Tolerancija – tai, pagarba, pakantumas, geri darbai, ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 24 psl.
2015 01 04
Kodėl tarpkultūriniame bendravime reikalinga tolerancija?
Įvadas. Tolerancijos sąvokos aiškinimas, jos supratimas. Tolerancija – žmoniškumo išraiška. Tolerancijos reikalingumas. Doros bendravimas. Tautinė įvairovė ir toleranciją skatinanty veiksniai.
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 psl.
2017 10 23
Racionalistinė tolerancija
Racionalistinė tolerancija. Logika – pagrindas. Tolerancijos paradoksas. Tolerancija – būsena.
Filosofijos aprašymai, Aprašymas, 3 psl.
2014 04 30
Kas yra civilizacija ir kokių jų būta?
Kas yra civilizacija? Kiek šiandien manoma esant gyvų civilizacijų? Kiek jų buvo? Nuo kada jau yra civilizacijos? Kas yra civilizacija? Civilizacija ir primityvi bendruomenė. Civilizacija ir kultūra. Nuo kada gyvuoja civilizacijos? Kiek civilizacijų buvo ir tebėra? Šiuolaikinės civilizacijos. Civilizacijų gyvavimas. Klasifikavimas. Keli ...
Istorijos rašiniai, Rašinys, 4 psl.
2013 10 24
Žemės santykių vystimasis senosiose civilizacijose
Mesopotamijos civilizacija. Šumerų civilizacija. Egipto civilizacija. Žemės santykiai Lietuvos pirmykštėje visuomenėje. Išvados. Naudota literatūra.
Žemės ūkio referatai, Referatas, 8 psl.
2014 03 17
Olmekų civilizacija
Olmekų civilizacija. Olmekai. Maždaug prieš 4000 metų Centrinėje Amerikoje visai netikėtai atsirado pirmoji civilizacija. Kuo jie įpatingi? Žinoma, kad „Olmeca“ reiškia „žmogus iš kaučiuko šalies“. Kokią kultūrą jie paliko iki šių dienų? Tikėtina, kad olmekai buvo pirmoji Vakarų pusrutulio civilizacija. Kodėl jie ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 7 psl.
2015 02 09
Geltonosios upės civilizacija
Geltonosios upės civilizacija. Religija. Civilizacijos laimėjimai. Hetitai. Žydai. Finikiečiai. Persai. Kinijos civilizacija gimė iii tūkst. Pr. Kr. Jangdzės(mėlynoji upė) ir chvangchės(geltonoji upė) upių slėniuose. Savo šalį kinai vadino viduriniąja karalyste. Tuomet ją užvaldė šangų dinastija(xvii-xi a. Pr. Kr. ) tuo metu ...
Istorijos konspektai, Konspektas, 3 psl.
2011 07 10
Tolerancija mano ir aplinkinių akimis
Tolerancija mano ir aplinkinių akimis. Tolerancija mokinių akimis yra. Žymūs žmonės taip pat turi savo nuomonę , kas tai yra. O mano nuomone tolerancija.
Psichologijos rašiniai, Rašinys, 2 psl.
2014 12 11
Egipto civilizacija
Egipto civilizacija. Senoji karalystė. Vidurinioji karalystė. Naujoji karalystė. Faraonai. Žyniai ir didikai. Valstiečiai ir amatininkai. Vergai. Egiptietės moterys. Egiptiečių raštas. Matematika. Geometrija. Astronomijos pagrindai. Medicinoje. Menas. Naudota literatūra.
Istorijos referatai, Referatas, 2 psl.
2010 03 03
Tolerancijos išsaugojimas kitataučiams bei kitatikiams
Tolerancijos išsaugojimą kitataučiams ir kitatikiams ir remdamasis europos istorine patirtimi ir šiandienos situacija įrodyti, kad tai laisvos šalies būtinybė.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 3 psl.
2012 11 12
Mesopotamijos civilizacija
Mesopotamijos civilizacija. „Juodagalvių” įsitvirtinimas mesopotamijoje. Klestinti civilizacija. Šumero civilizacijos irimas. Šumero kultūros renesansas. Babilono civilizacija. Politinė babilonijos raida. Asirija. Mesopotamijos laimėjimai.
Istorijos referatai, Referatas, 7 psl.
2012 09 04
Senovės civilizacijų istorija
Rašytinio šaltinio analizė. Iliustracijos analizė. Priešistorė. Žmogaus kilmės teorijos. Civilizacija. Egipto civilizacija. Civilizacijos politinė raida. Valdžia. Raštas. Monumentalioji architektūra. Suirimo priežastys. Religija. Menas. Mesopotamijos civilizacija. Babilono civilizacija. Indijos civilizacija. Kinijos civilizacija. ...
Istorijos konspektai, Konspektas, 20 psl.
2011 07 10
Egpito civilizacija skaidrės
Egipto civilizacija. Garsiausios pasaulyje egipto piramidės. Hieroglifai. Sfinksas. Senovės egipto dievybė ra. Grifas.
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 6 psl.
2012 11 29
Tolerancija atvejo analizė
Tolerancija. Klaipėdos autobuse – spjūvis neregiui.
Etikos analizės, Analizė, 2 psl.
2013 11 14
Egėjo civilizacija
Egėjo civilizacija. Egėjo civilizacija, dar vadinama Kretos-Mikėnų civilizacija, Minojine-Mikėnų civilizacija. Ši civilizacija klestėjo balkanų pusiasalio pietuose ir Egėjo jūros salose. Mikėnų kultūra. Mikėnų kultūra klestėjo 1450−1100 m. Mikėnų kultūroje dominavo karių aristokratija. Mikėnų visuomenė. Mikėnų ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2016 03 12