Daile darbeliai iš buitinių atliekų

300 dokumentų
Plastiko atliekų perdirbimas
Kauno rajono savivaldybes plastiko atlieku perdirbimo galimybes bei technologijos parinkimas. Įvadas. Teorinė dalis. Atliekų susidarymo kiekiai – pagrindinės problemos lietuvoje ir pasaulyje. Nagrinėjamos teritorijos ekologinė bei ekonominė apžvalga. Teisės aktai reglamentuojantys atliekų tvarkymą. Plastiko atliekų kiekio gyventojams ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 psl.
2012 05 19
Dailė ir darbeliai namų darbas
Dailė ir darbeliai namų darbas Uždaviniai. Mokymosi situacija. Metodai. Priemonės. Darbo eiga. Priedas Nr.
Dailės namų darbai, Namų darbas, 12 psl.
2017 05 22
Darbeliai iš buitinių atliekų
Kūrybiškas buitinių atliekų IR GAMTINĖS MEDŽIAGOS naudojimas dailės ir darbelių pamokose. Įvadas. Kas tai yra kūrybiškumas? Pasirinkimo laisvė. Paveikslai iš pjuvenų. Tikslas ugdyti gebėjimą kurti, panaudojant įvairias netradicines medžiagas. Pjuvenų aplikacijos. Paruošiamieji darbai. Darbo eiga. Mokinių darbai. Paveikslai ...
Menų skaidrės, Skaidrės, 69 psl.
2017 01 22
Atliekų tvarkymas
Įvadas. Bendrieji atliekų susidarymo ir tvarkymo bruožai. Atliekų šaltiniai. Atliekų tvarkymas ir tvarkymo politikos principai. Buitinių atliekų kvalifikacija ir tvarkymas. Pavojingų atliekų tvarkymas. Medicininių atliekų šalinimas. Antrinių žaliavų surinkimas. Organinių atliekų kompostavimas. Organinių atliekų deginimas. ...
Ekologijos referatai, Referatas, 23 psl.
2013 04 09
Atliekos ir jų tvarkymas referatas
Įvadas. Atliekų susidarymas. Atliekų šaltiniai. Atliekų tvarkymas. Buitinių atliekų klasifikacija ir tvarkymas. Pavojingų atliekų tvarkymas. Antrinių žaliavų surinkimas. Organinių atliekų deginimas. Išvados. Naudota literatūra.
Ekologijos referatai, Referatas, 14 psl.
2015 09 23
Konstravimas iš gamtinės medžiagos vaikų darželyje
Vaikų dailė ir darbeliai. Įvadas. Konstravimas iš gamtinės medžiagos vaikų darželyje. Gamtinės medžiagos įvairovė. Gamtinės medžiagos rinkimas ir paruošimas. Darbo su gamtine medžiaga organizavimas vaikų darželyje. Pagalbinės priemonės. Išvados. Literatūra. Priedai.
Pedagogikos referatai, Referatas, 14 psl.
2015 01 08
Gis technologijų panaudojimas atliekų saugojimo vietoms parinkti
Įvadas. Gis atsiradimas ir taikymas. Gis panaudojimo sritys. Duomenų modeliai. Vektorinis duomenų modelis. Rastrinis duomenų modelis. Paviršiaus duomenų modelis. Gis sistemų panaudojimas atliekų tvarkyme. Gis taikymo privalumai. Gis taikymo trūkumai. Gis pritaikymas atliekų saugojimo vietoms parinkti. Duomenų rinkimo priemonės. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 12 psl.
2013 01 16
Atliekų tvarkymo problemos skaidrės
Atliekų tvarkymo problemos. Įžanga Atliekų tvarkymas Sąvartynai Sąvartynų įtaka. Kiekvienas Lietuvos gyventojas kasmet išmeta apie 150 – 200 kg buitinių atliekų. Atliekų tvarkymas. Tai nuo žmogaus veiklos atlikusių medžiagų (atliekų) surinkimas. Sąvartynai. Anksčiau sąvartynai buvo įrengiami nenaudojamose kasyklose. ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2015 06 03
Atliekų tvarkymo problemos aplinkos skaidrės
Atliekų tvarkymo problemos. Kiekvienas Lietuvos gyventojas kasmet išmeta apie 150-200kg buitinių atliekų. Atliekų tvarkymas. Atliekų tvarkymas – tai nuo žmogaus veiklos atlikusių medžiagų (atliekų) surinkimas. Sąvartynai. Gerai prižiūrimi sąvartynai yra palyginti nebrangus ir higieniškas atliekų šalinimo įrenginys. ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2017 04 26
Naujo buitinių atliekų sąvartyno projektavimas
Naujo buitinių atliekų sąvartyno projektavimas. Skaičiuojamoji dalis. Sąvartyno konstrukcinė dalis. Vietovės ortofoto planas su būsimo sąvartyno vieta. Suprojektuoto sąvartyno schema.
Statybos namų darbai, Namų darbas, 8 psl.
2014 11 09
Atliekų deginimas
Buitines atliekas deginančios elektrinės ekologo požiūriu. Buitinės atliekos – tai žmonių buityje ir socialiniame sektoriuje susidarančios atliekos – naudojimui netinkami daiktai, maisto atliekos, pakuočių atliekos ir kt. Atliekų tvarkymo technologijos. Tiesioginis atliekų deginimas – seniausiai naudojama technologija, ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 19 psl.
2013 10 26
Žemės ūkio atliekų tvarkymas
Įvadas. Mėšlo tvarkymas. Pesticidų tvarkymas. Žaliosios atliekos ir jų tvarkymas. Žaliųjų atliekų kompostavimas. Pjuvenų panaudojimas kurui. Šiaudų panaudojimas kurui. Augalų biomasė – žaliava biokurui. Išvados. Literaūros sąrašas.
Aplinkos referatai, Referatas, 19 psl.
2012 05 16
Premoninių ir buitinių atliekų perdirbimo būdai
“Aplinkos saugos ir valymo”. Įvadas. Pagrindinės Sąvokos. Sąvartynai. Atliekų tvarkymo principai. Atliekų tvarkymas. Atliekų perdirbimo būdai. Stiklas. Popierius. Metalas. Plastikas. Pavojingos buities atliekos. Pakuočių atliekos. Naftos produktais užterštos atliekos. Kitos pramoninės atliekos. Išvados. Atliekų susidarymas ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 psl.
2013 09 30
Atliekų kokybinių ir kiekybinių charakteristikų nustatymas
Atliekų kokybinių ir kiekybinių charakteristikų nustatymas. Darbo tikslas. Nustatyti mišrių buitinių atliekų kokybinius ir kiekybinius rodiklius. Teorinė dalis. Darbo eiga. Susidarančio atliekų kiekio skaičiavimas. Gyventojų gyvenančių kiekvienoje zonoje skaičiavimas. Per parą susidarančio atliekų kiekio skaičiavimas. ...
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 8 psl.
2014 10 04
Atliekos, jų tvarkymas, problemos ir ateities prognozės
Atliekos, jų tvarkymas, problemos ir ateities prognozės. Atliekos tai. Ką vadiname atliekų perdirbimu? Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nustato. Atliekų valdymo požiūriu atliekos išskiriamos. Atliekų apskaita. Komunalinėmis atliekomis vadinamos buitinės ir kitokios atliekos. Mišrių buitinių atliekų kiekai, ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 55 psl.
2017 02 02
Buitinių atliekų rūšiavimas
Mes turime daugybę daiktų, kuriuos anksčiau ar vėliau tenka išmesti. Tai - perskaitytas laikraštis, sudėvėtas megztinis, po remonto užsilikę dažai ar perplėštas polietileno maišelis. Namuose susikaupia vis daugiau pakuočių atliekų: parduotuvėje mus viliojęs prašmatnus prekės rūbas labai greitai tampa nereikalingas. Didžioji ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 47 psl.
2011 11 17
Apie dailę
Dailė. Dailės klasifikavimas. Vaizduojamoji dailė. Tapyba. Tapybos žanrai. Grafika. Skulptūra. Taikomoji-dekoratyvinė dailė. Tekstilė. Keramika. Dailininkas. Priešistorinė dailė. Antikos menas. Viduramžiai. Įrankiai.
Dailės aprašymai, Aprašymas, 6 psl.
2014 03 12
Atliekų problema
Įvadas. Atliekų šaltiniai. Nepavojingos atliekos. Pavojingos atliekos. Atliekų tvarkymo sistema. Atliekų perdirbimas. Atliekų utilizavimo reikšmė. Nuotėkų valymo dumblo panaudojimas. Organinių atliekų kompostavimas. Kenksmingų atliekų perdirbimas. Išvados. Naudota literatūra.
Aplinkos referatai, Referatas, 16 psl.
2011 05 09
Atlieku tvarkymas (2)
Pakuočių atliekos. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginiai, saugyklos ir kapinynai. Atliekų perdirbimas. Stiklas. Popierius. Metalas. Plastikas. Apskaičiuota, kad vidutiniškai vienas Lietuvos Respublikos gyventojas pagamina 275 kg atliekų per metus. Palyginimui – Vakarų europoje – 450 kg. Planuojama, kad po 5 metų pasieksime ...
Aplinkos referatai, Referatas, 6 psl.
2010 03 03
Es atliekų tvarkymo politika ir jos įtaka Lietuvai
Įvadas. Es atliekų tvarkymo politika ir jos įtaka lietuvai. ES atliekų tvarkymo principai. Atliekų tvarkymo direktyvos. Atliekų tvarkymo įstatymas. Bendrosios nuostatos. Atliekų tvarkymas. Pavojingų atliekų tvarkymo ypatumai. Atliekų tvarkymo valstybinis reglamentavimas. Atliekų tvarkymo planai ir prevencijos programa. Komunalinių ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2013 12 31
Atliekų tvarkymas referatas
Įvadas. Atliekų šaltiniai ir sudėtis. Atliekų tvarkymnas. Atliekų tvarkymo metodai. Atliekų šalinimo būdai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Saugos referatai, Referatas, 15 psl.
2016 03 26
Miško kirtimo atliekų ruošimas kirtavietėje
Powerpoint pristatymas. Skaidrių. Apie miško atliekų ruošimą. Kirtimo atliekų surinkimas. Kirtimo atliekų surinkimas į krūvas kirtavietėje sąlygoja. Kirtimo atliekų ištraukimas iš kirtavietės. Miško kirtimo atliekų pakrovimo-iškrovimo įrenginiai. Kiti specializuotos miško kirtimo atliekų galvutės pranašumai. Miško ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2013 04 10
Medicininės atliekos
Įvadas. Medicininių atliekų klasifikacija. Infekuotos atliekos. Cheminės ir farmacinės atliekos. Radioaktyvios atliekos. Medicininių atliekų šaltiniai. Medicininių atliekų poveikis žmogaus sveikatai. Medicininių atliekų tvarkymas. Teisinis reglamentavimas. Medicininių atliekų surinkimas, rūšiavimas, pakavimas. Medicininių ...
Medicinos referatai, Referatas, 21 psl.
2013 12 09
Atliekos - jų tvarkymas ir kontrolė Šiukšlės jūroje
Įvadas. Pagrindinės sąvokos. (pagal LR Atliekų tvarkymo įstatymą). Atliekų skirstymas. Pagrindinės atliekų savybės. Fizikinės atliekų savybės. Cheminės atliekų savybės. Biocheminės atliekų savybės. Atliekų tvarkymo politika. Atliekų tvarkymo principai. Atliekant atliekų inventorizaciją turi būti įvertinta. Atliekų ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 52 psl.
2017 09 24
Atliekų logistika
Įvadas. Atliekų ūkio veiklos sritys. Atliekų šalinimo logistikos uždaviniai. Atliekų šalinimo logistikos tikslai. Atliekų šalinimo logistikos objektai. Atliekų tvarkymas. Medicininių atliekų šalinimas. Pavojingų atliekų laikymas, tvarkymas, šalinimas (įmonėse). Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos referatai, Referatas, 14 psl.
2016 03 26
Atliekų tvarkymas. 2016-11. Tikslas Išnagrinėti atliekų tvarkymo problemą ir rasti sprendimo būdus. Uždaviniai 1. Išnagrinėti atliekų tvarkymo sąvoką. Atliekų tvarkymo principai. Atliekų tvarkymo hierarchija Atliekų. Atliekų deginimas. Privalumai Mažėja į sąvartynus patenkančių atliekų kiekis. Atliekų šalinimas į ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2016 11 15
Konstravimas iš buitinių likučių vaikų darželyje savarankiškas darbas
Įvadas. Teorinė dalis. Pagalbinės priemonės konstruojant iš buitinių likučių. Buitinių likučių rinkimo ir apdorojimo būdai. Darbo su buitiniais likučiais organizavimas. Konstravimas iš plastiko. Konstravimas iš popieriaus. Konstravimas iš stiklo. Konstravimas iš tekstilės. Buitinių likučių vertinimas. Išvados.
Dailės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 psl.
2016 05 18
Atliekų tvarkymo problemos
Atliekų tvarkymo problemos. Atliekų tvarkymas. Sąvartynai. Sąvartynų įtaka aplinkai. Atliekų deginimas. Atliekų perdirbimas. Biologinis perdirbimas. Gamybos ir komunalinių atliekų statistika. Apibendrinimas. Tai įdomu!Užduotys draugams. Atsakymai.
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2014 03 30
Atliekų šalinimo logistika
Atliekų ūkio veiklos sritys. Logistikos veikla atliekų ūkyje. Atliekų šalinimo logistikos uždaviniai. Atliekų šalinimo logistikos tikslai. Atliekų šalinimo logistikos objektai. Atliekų tvarkymas.
Logistikos referatai, Referatas, 5 psl.
2014 03 18
Rūšiuokime šiukšles
Rūšiuokime šiukšles. Kas yra šiukšlės? Kaip rūšiuojama? Šiuklės yra rušiuojamos į tris konteinerius. Darbeliai iš perdirbtų atliekų. Štai ir mano darbelių pristatymas baigėsi tikiuosi jums patiko. O aš darysiu vieną iš savo pademonstruotų. Rinkta informacija.
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 26 psl.
2015 02 02