Dalykine komunikacija suomijoje

300 dokumentų
Dalykinė komunikacija su verslo partneriais iš suomijos
Įvadas. Suomių tauta, kultūra. Kasdieninės komunikacijos ypatumai. Verbalinis bendravimas. Neverbalinis bendravimas. Dalykinės komunikacijos ypatumai su suomiais. Derybų ypatumai. Dalykinė korespondencija. Bendrasis etiketas. Tarpkultūrinė komunikacija. Moterų padėtis suomijoje. Išvados. Literatūra.
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 psl.
2012 12 05
Dalykinė komunikacija
Dalykinė komunikacija. Referatas. Komunikacija organizacijoje. Įvadas. Išorine komunikacija. Vidine komunikacija. Išorine komunikacija. Emocionalioji funkcija. Motyvacijos funkcija. Informacijos funkcija. Kontrolės funkcija. Komunikacijos efektyvumą lemia. Efektyvi vidinė komunikacija. Vidinės komunikacijos nauda. Kintanti vidinė ...
Vadybos referatai, Referatas, 5 psl.
2013 05 12
Komunikacija Visuomenių bendravimas
Įvadas. Intraasmeninė socialinė komunikacija. Tarpasmeninė socialinė komunikacija. Asmens-grupės komunikacija. Masinė komunikacija. Verbalinė ir neverbalinė komunikacija. Rašytinė ir nerašytinė komunikacija. Asmeninė ir dalykinė komunikacija. Socialinė komunikacija. Komunikacijos rūšys, procesas, modeliai. Išvados 2. 0. Gauta ...
Psichologijos referatai, Referatas, 7 psl.
2014 05 14
Dalykinė komunikacija. Dalykinis pokalbis. Derybos. Kada pokalbis virsta derybomis. Pagrindiniai derybų situacijos elementai
Įvadas. Dalykinė komunikacija. Dalykinis pokalbis. Derybos. Dalykinė komunikacija. Dalykinis pokalbis. Derybos. Dalykinė komunikacija, dalykinis pokalbis ir derybos Uab „Transekspedicija“. Uab „Transekspedicija“ veikla. Uab „Transekspedicija“ dalykinė komunikacija. Dalykinis pokalbis Uab „Transekspedicija“. Derybos Uab ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 psl.
2014 12 03
Komunikacija skaidrės
Komunikacija. Kas yra komunikacija? Komunikacijos procesas. Komunikacijos komponentai. Komunikacija lygių analizė. Komunikacijos proceso elementai. Komunikacijos proceso sąlygos. Asmens-grupės komunikacija. Masinė komunikacija. Verbalinė ir neverbalinė komunikacija. Rašytinė ir nerašytinė komunikacija. Asmeninė ir dalykinė ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2015 06 16
Dalykinė komunikacija skaidrės
Dalykinė komunikacija. Komunikacija ir bendravimas. Komunikacijos rūšys, procesas, modeliai, funkcijos. Kas yra komunikacija? Komunikavimo pobūdis. Intraasmeninė socialinė komunikacija. Tarpasmeninė socialinė komunikacija. Asmens - grupės komunikacija. Grupinė komunikacija. Masinė komunikacija. Verbalinė ir neverbalinė komunikacija. ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 38 psl.
2013 11 25
Dalykinė komunikacija Danija
Įvadas. Shannono ir weaverio komunikacijos modelis. Dalykinė komunikacija danijoje. Danija. Išvada. Literatūra.
Turizmo referatai, Referatas, 8 psl.
2014 06 09
Dalykinė komunikacija raštu
Dalykinė komunikacija raštu. Tyrimo objektas. Tyrimo metodai. Rašytinės komunikacijos privalumai. Rašytinė komunikacija tarp verslo partnerių. Dalykinių laiškų rašymo ypatumai. Efektyvios dalykinės komunikacijos raštu charakteristikų. Summary Written business communication.
Komunikacijų aprašymai, Aprašymas, 6 psl.
2015 05 26
Portugalija dalykinė komunikacija
Įvadas. Apie Portugaliją. Portugalijos istorija. Geografija. Klimatas. Kalba. Komunikacija. Tinkamos ir netinkamos temos. Tonas ir kalbėjimas. Supažindinimas. Pagarbūs kreipiniai. Laikysena ir fizinis artumas. Fizinis sveikinimosi stilius. Emocijos. Dalykinė komunikacija. Susirinkimai ir pristatymai. Punktualumas. Derybų ypatumai. Bendrasis ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 psl.
2015 11 15
Komunikacija įmonėje
Įvadas. Integruotos marketingo komunikacijos organizacijose. Organizacijų komunikacija ir jos reikšmė. Komunikacinis procesas marketinge. Marketingo komunikacinio proceso planavimas. Integruotos komunikacijos planavimas. Vidinė ir išorinė komunikacija „argus“ įmonėje. Įmonės charakteristika. Įmonės teikiamos paslaugos. „argus“ ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 51 psl.
2011 03 09
Kas yra komunikacija
Komunikacija. Komunikacijos rūšys. Vidinė ir išorinė komunikacija. Biologinė ir socialinė komunikacija. De fleur tarpasmeninis komunikacijos modelis. Verbalinė ir neverbalinė komunikacija. Verbalinė komunikacija. Masinė komunikacija. Organizuota komunikacija. Grupinė komunikacija. Tarpasmeninė komunikacija. Asmeninė komunikacija. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 24 psl.
2015 05 17
Išvykstamo - atvykstamo turizmo vertinimas Suomijoje
Išvykstamojo atvykstamojo turizmo vertinimas Suomijoje. Atvykstamasis turizmas Suomijoje. Šalys , iš kurių atvykusiųjų yra daugiausiai Transportas , kuriuo atvykstama Kelionių tikslas Keliaujančių asmenų skaičiaus pasiskirstymas (%) Pajamos iš keliaujančių Vidutiniškai išleido Išlaidų pasiskirstymas Lankomiausi miestai ...
Turizmo analizės, Analizė, 9 psl.
2017 05 01
Dalykinė komunikacija su Danijos atstovais
Įvadas. Danija orientuota į dalykinius reikalus ar į tarpusavio santykius. Formali ar neformali danijos kultūra. Danų požiūris į laiką. Neverbalinio elgesio išraiškos. Ekspresyvi kultūra. Santūri kultūra. Verbalinė komunikacija. Paraverbalinė komunikacija. Neverbalinė komunikacija. Asmeninė erdvė ir atstumas tarp asmenų. ...
Komunikacijų referatai, Referatas, 13 psl.
2015 11 30
Dalykinė komunikacija su Australijos šalies atstovais
Įvadas. Australija. Verslo kultūros ypatumai. Pasisveikinimas. Socialinė kontrolė. Konkurencingumas. Orientacija į dalykinius reikalus. Elgesys. Išvaizda, apranga. Verslas. Kasdieniniai. Bendravimas su australais. Susitikimai. Neverbalinė komunikacija. Patarimai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Turizmo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 psl.
2015 11 30
Dokumentai Dalykinė komunikacija
Dokumentai Dalykinė komunikacija. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Uab „ žvaigždučių švietimo bendrovė “ direktorė įsakymas dėl sandros petraitytės priėmimo į darbą. Uab „ Šuniukų fėja įmonė “. Prašymas dėl atleidimo iš darbo. Pažyma apie studijas. Uždaroji akcinė bendrovė. Aktas dėl simonos skerytės. ...
Raštvedybos pavyzdžiai, Pavyzdys, 11 psl.
2016 05 15
Dalykinė komunikacija ir derybos
Dalykinė komunikacija. Dalykinis pokalbis. Derybos. Kada pokalbis virsta derybomis? Verbalinė komunikacija. Neverbalinė komunikacija. Dalykinio pokalbio loginė struktūra. Dalykinis pokalbis susideda iš. Informacijos mainai (tikslai, pagrindai). Klausimų formulavimas. Klausymas informacijos mainų procese. Dalykinio pokalbio pradžia. ...
Vadybos šperos, Špera, 3 psl.
2013 02 18
Dalykinė komunikacija Ispanijoje
Dalykinės komunikacijos ypatumai ispanijoje. Įvadas. Ispanų kultūros ypatumai. Orientaciją į tarpusavio bei dalykinius santykius. Dovanos. Ispanų darbo etika. Komercinių ryšių užmezgimas. Drabužiai ir išvaizda. Neverbalinis bendravimas. Laikas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Sociologijos referatai, Referatas, 9 psl.
2012 11 26
Komunikacija
Darbo tikslas: pateikti žodžio “kominikacija”apibrėžimus, apibūdinti vadovo komunikacijų rūšių įvairovę, atskleisti komunikacijos problemas, efektingos komunikacijos reikšmę bei komunikacijos įtaką vadovo darbui. Vertikalioji komunikacija. Bendrai apie komunikaciją. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 7 psl.
2011 06 21
Tarpasmeninis konfliktas: komunikacija iš skirtingų psichoterapinių sistemų perspektyvos
Įvadas. Komunikacija iš psichoanalitinės psichoterapijos perspektyvos. Komunikacija iš individualiosios psichoterapijos perspektyvos. Komunikacija iš į asmenį orientuotos psichoterapijos perspektyvos. Komunikacija iš egzistencinės psichoterapijos perspektyvos. Komunikacija iš geštalto psichoterapijos perspektyvos. Komunikacija iš ...
Psichologijos referatai, Referatas, 7 psl.
2013 10 29
Komunikacija organizacijoje referatas
Įvadas. Komunikacijos organizacijoje klasifikacija. Vidinė organizacijos komunikacija. Tarpasmeninė komunikacija ir ją įtakojantys veiksniai. Komunikacija organizacijos viduje. Išorinė komunikacija. Išvados. Literatūros sąrašas.
Vadybos referatai, Referatas, 16 psl.
2014 10 28
Rašytinė komunikacija. Dalykiniai laiškai
Įžanga. Dalykinė rašytinė komunikacija teoriniu aspektu. Vidinės organizacijų dokumentacijos ypatumai. Dalykinė korespondencija. Dalykinio bendravimo raštu privalumai. Dalykinių dokumentų stiliaus kultūra. Dalykiniai laiškai. Dalykinių laiškų rūšys, planavimas ir struktūra. Dalykinių laiškų analizė. Išvados. Literatūra. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2010 03 03
Žodinė komunikacija skaidrės
Žodinė komunikacija. Temos tikslas. Darbo uždaviniai. Kas yra komunikacija? Komunikavimas. Kas yra žodinė komunikacija? Žodinės komunikacijos rūšys. Komunikacijos rūšys. Vidinė komunikacija. Išorinė komunikacija. Žodinės komunikacijos forma. Komunikacijos svarba. Komunikacijos nauda. Kaip sugebėti įtaigiai kalbėti? Žodinės ...
Komunikacijų skaidrės, Skaidrės, 25 psl.
2017 10 09
Dalykinė komunikacija Britanijoje
Įvadas. Britų komunikavimo bruožai. Tipinis brito įvaizdis. Etiketo taisyklės dalykinėje aplinkoje. Patarimai. Išvados. Literatūra.
Etikos referatai, Referatas, 9 psl.
2015 03 18
Komunikacija tarptautineje firmoje
Įvadas. Komunikacija. Komunikacijos samprata. Komunikacijos rūšys. Komunikacijos problemos. Tarptautinė ir tarpkultūrinė komunikacija. Tarptautinės firmos. Istorija. Klasifikavimas. Komunikacija tarptautinėje firmoje. Išvados. Literatūros sąrašas.
Vadybos referatai, Referatas, 24 psl.
2012 10 25
Įmonės vidinės ir išorinės komunikacijos vertinimas
Temos aktualumas. Uab ,,Minrūvita”. Tyrimo tikslas. Tyrimo objektas. Darbo uždaviniai. Darbo metodai. NUSTATYTOS PROBLEMOS. Vidinė komunikacija. Komunikacija tarp vadovo ir kolektyvo. Išorinė komunikacija. . Komunikacija tarp vadybininkų ir klientų. Vidinė komunikacija. Komunikacija tarp vadybininkų ir gamybos darbuotojų. Vidinė ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2016 03 31
Dalykinė komunikacija Anglija
Įvadas. Anglijos istorija. Anglijos religija, kultūra. Anglų bendravimo ypatumai. Verslo kalba. Išvados. Naudota literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 14 psl.
2013 11 08
Dalykinė komunikacija. Škotijos kultūra
Turinys. Ivadas. Ilgi pokalbiai apie orą. Kultūra ir gyventojai. Studentų gyvenimas. Socialinio verslo plėtra škotijoje.
Komunikacijų namų darbai, Namų darbas, 6 psl.
2012 08 15
Komunikacija įmonės veikloje
Įvadas. Vidinė komunikacija – kontroliuojami informacijos mainai. Vidinė komunikacija motyvuoja. Vidinė komunikacija apsimoka. Darbuotojai – svarbiausia auditorija. Komunikacijos kokybė nuo logistikos iki nuomonės keitimo. Išvados. Literatura.
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 psl.
2014 05 13
Bendravimas ir komunikacija organizacijoje
Įvadas. Išorinė komunikacija organizacijoje. Komunikacija tarp organizacijos ir žiniasklaidos. Vidinė komunikacija organizacijoje. Vadovo vaidmuo organizacijoje. Išvados. Literatūra.
Psichologijos referatai, Referatas, 9 psl.
2013 04 21
Komunikacija organizacijoje: vidinė ir išorinė
Įvadas. Komunikacija. Komunikacija skirstoma į. Komunikacijos priemonės. Žodinės, nežodinės ir rašytinės komunikacijos metodai ir būdai. Žodinės komunikacijos būdai. Nežodinė komunikacija. Rašytinės komunikacijos metodas. Rašytinės komunikacijos būdai. Darbuotojų komunikacija organizacijoje. Vidinė komunikacija. Informacijos ...
Komunikacijų referatai, Referatas, 12 psl.
2015 01 06