Darbo saugos reikalavimai

300 dokumentų
Darbo saugos reikalavimai įmonėje
Įvadas. Darbo saugos reikalavimai įmonėje. Darbo vietų ir jų įrengimo reikalavimai. Darbo priemonių reikalavimai darbo vietoje. Darbuotojų saugos ir sveikatos vidinė kontrolė įmonėje. Darbuotojų instruktavimas bei darbuotojų sveikatos patikrinimo reikalavimai. Darbuotojų instruktavimas. Darbuotojų privalomo sveikatos patikrinimo ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 psl.
2016 05 04
Kosmetikos kabineto darbo saugos reikalavimai
Kosmetikos kabineto darbo saugos reikalavimai. Darbuotojų sauga. Prieš pradėdamas dirbti kosmetikas privalo. Kosmetikai darbo vietoje turi dėvėti medicininius chalatus. Darbo metu kosmetikas privalo. Darbo metu kosmetikui draudžiama. Teikiant grožio paslaugas turi būti šios patalpos. Teikiant grožio paslaugas.
Saugos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2016 12 07
Darbu saugos reikalavimai remontuojant ir dokuojant laiva
Bendrosios nuostatos. Darbų saugos reikalavimai dokuojant laivą. Darbų saugos reikalavimai remontuojant laivą. Darbų saugos reikalavimai darbo vietos paruošimui. Darbų saugos reikalavimai įrankiams. Darbų saugos reikalavimai vykdant. Suvirinimo darbus. Darbų saugos reikalavimai dažymo darbus.
Laivybos referatai, Referatas, 15 psl.
2013 11 22
Darbo vietų ir priemonių reikalavimai
Įvadas. Darbo vietų ir jų įrengimo bendrieji reikalavimai. Apšvietimas. Apšvieta turi būti. Patalpų apdaila. Įmonės buities, sanitarinės ir higienos patalpos. Darbo priemonių reikalavimai. Darbuotojų apsauga nuo pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų bei biologinių medžiagų poveikio. Saugos ir sveikatos reikalavimai darbo ...
Teisės referatai, Referatas, 19 psl.
2014 02 17
Darbuotojų sauga sankabos remonto padalinyje
Įvadas. Saugaus darbo organizavimas. Saugaus darbo teisinis reguliavimas. Saugos darbe ir pareiginių instrukcijų rengimas. Darbuotojų instruktavimas mokymas ir atestavimas. Darbo aplinkos projektavimas ir vertinimas. Reikalavimai gamybiniam padaliniui ir darbo vietoms. Darbo aplinkos parametrai. Darbo aplinkos pavojingi, kenksmingi rizikos ...
Saugos referatai, Referatas, 12 psl.
2016 04 10
Gaisrinė sauga
Įvadas. Summary. Gaisrinės saugos raida. Priešgaisrinės saugos organizavimas. Teisės aktai reglamentuojantys gaisrinę saugą. Priešgaisrinės saugos įstatymas. Valstybinės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų funkcijos priešgaisrinės saugos srityje. Bendrieji priešgaisrinės saugos reikalavimai įmonėje. Gyventojų, įmonių, ...
Saugos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 psl.
2012 08 22
Darbuotojų saugos ir sveikatos įmonėje vidinės kontrolės, mokymo ir instruktavimo planavimas
Projektuotojo saugos ir sveikatos instrukcija Nr. Sąmatininko saugos ir sveikatos instrukcija Nr. Sekretorės saugos ir sveikatos instrukcija Nr. Bulterės saugos ir sveikatos instrukcija Nr. Sandelininko saugos ir sveikatos instrukcija Nr. Gamybos vadovo saugos ir sveikatos instrukcija Nr. Tech. Prižiurėtojo saugos ir sveikatos instrukcija ...
Saugos namų darbai, Namų darbas, 3 psl.
2016 03 01
Laivų kodavimas
Įvadas. Laivų priėmimas remontuoti. Darbo saugos reikalavimai remontuojant laivą. Darbo saugos reikalavimai dokuojant laivą. Išvados. Naudota literatūra.
Laivybos referatai, Referatas, 10 psl.
2013 09 30
Saugos ir sveikatos reikalavimai darboviečių įrengimui
Saugos ir sveikatos reikalavimai darboviečių įrengimui. Sąvokos. Darbo vietos įrengimas. Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai. Saugos ir sveikatos taisykles statyboje. Darboviečių patalpų vėdinimas. Patalpos temperatūra. Dirbtinis ir natūralus patalpų apšvietimas. Darbo priemonės. Stovima darbo vieta. Patogi stovėjimo ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 22 psl.
2016 11 28
Darbų saugos reikalavimai įmonei
Įvadas. Trumpa įmonės veiklos charakteristika. Darbų saugos reikalavimų analizė. Reikalavimai darbo vietoms. Elektra sauga. Priešgaisrinė apsauga. Išvados. Literatūra.
Statybos referatai, Referatas, 11 psl.
2013 11 20
Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse tvarka
Įvadas. Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatai. Bendrosios nuostatos. Darbdavių pareigos. Minimalūs bendrieji reikalavimai saugos ir sveikatos apsaugos ženklams ir jų naudojimui darbovietėse. Minimalūs reikalavimai vaizdiniams ženklams. Minimalūs reikalavimai talpykloms ir vamzdynams ženklinti. Minimalūs ...
Saugos referatai, Referatas, 15 psl.
2014 05 28
Darbų sauga ir sveikatos apsauga RST įmonėje
Įvadas. Darbuotojų saugos struktūra įmonėje. Instrukcijų rengimas ir tvirtinimas. Instrukcijų apskaita. Instruktavimas, mokymas ir atestavimas darbuotojų saugos ir sveikatos klausymais. Saugos ir sveikatos reikalavimai darbo priemonėms ir darbuotojų aprūpinimas jomis. Apsaugos nuo elektros poveikio priemonės ir būdai. Nelaimingų ...
Saugos namų darbai, Namų darbas, 13 psl.
2010 11 30
Žmogaus darbo saugos organizavimas
Darbdavio ir darbuotojo pareigos. Darbo sutartis. Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba organizacijoje ir jos funkcijos. Darbuotojų saugos ir sveikatos norminių dokumentų reikalavimai. Kolektyvinės ir individualios apsaugos priemonės ir jų kaina. Darbuotojų sveikatos tikrinimo tvarka. Pardavėjo saugos ir sveikatos instrukcija. ...
Saugos referatai, Referatas, 12 psl.
2017 04 24
Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai
Asmens sveikatos priežiūros įstaigos bendrieji sveikatos saugos reikalavimai. Panevėžys, 2014 m. Asmens sveikatos priežiūros įstaiga – įstaiga ar įmonė. Lietuvos higienos norma hn 472011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. Ši higienos norma nustato asmens sveikatos priežiūros ...
Medicinos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2017 02 14
Darbo sauga ir etika
Darbo sauga ir etika. Kas yra darbo sauga? Darbo saugos įstatymo paskirtis. Darbo sauga, tai tam tikros darbo aplinkos nuostatos. Nustatyti bendrąsias teisines nuostatas. Darbo ir poilsio organizavimo bendrąsias nuostatas. Bendri darbo higienos reikalavimai. Darbiniams ir nuosaviems drabužiams saugoti įrengtos rūbinės. Bendrieji ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2015 09 22
Lietuvos respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nagrinėjimas
Įvadas. Įstatymo paskirtis ir sąvokos. Darbuotojų saugos ir sveikatos valdymas. Darbo vietų ir darbo priemonių reikalavimai. Darbdavių bei darbuotojų pareigos ir teisės. Atskirų darbuotojų grupių saugos ir sveikatos garantijos. Darbuotojų saugos ir sveikatos vertinimai. Nelaimingi atsitikimai darbe, profesinės ligos. Atsakomybė už ...
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 psl.
2014 05 19
Žmonių sauga darbe
Įvadas. Saugaus darbo organizavimas įmonėje. Saugaus darbo teisinis reguliavimas. Saugos darbe instruktavimas mokymas ir atestavimas. Saugos darbe ir pareiginių instrukcijų rengimas. Įmonės (gamybos padalinio) darbo aplinkos vertinimas. Darbo aplinkos pavojingi, kenksmingi rizikos veiksniai. Profesinės rizikos vertinimas. Darbuotojų ...
Saugos referatai, Referatas, 18 psl.
2013 04 09
Darbų saugos reikalavimai ir jų laikymasis įmonėje UAB „Geidena”
Darbų sauga. Saugos laikymasis. Darbų saugos instruktavimai. Darbo inspekcija. Išvados. Literatūra.
Saugos referatai, Referatas, 8 psl.
2017 11 28
Darbo saugos auditas
Įvadas. Darbo saugos auditas teoriniu aspektu. Darbo saugos svarba. Darbo saugą reglamentuojančių teisės aktų apžvalga. Uab ,,iki“ darbo saugos auditas. Uab ,,IKI“ veiklos apibūdinimas. Audito planas. Uab ,,IKI“ darbo saugos audito programa. Veiklos audito ataskaita. Literatūra ir šaltiniai. Priedai.
Ekonomikos referatai, Referatas, 15 psl.
2015 01 14
Darbuotojų sauga ir sveikata referatas
Darbuotojų sauga ir sveikata Lietuvoje. Pagrindiniai teisės aktai. Darbdavių ir darbuotojų pareigos ir teisės darbuotojų saugos ir sveikatos srityje. Darbuotojų saugos ir sveikatos rizikos veiksnių klasifikacija. Saugos ir sveikatos reikalavimai darbo aplinkai ir darbo vietoms. Meteorologinės darbo sąlygos. Kenksmingosios cheminės ...
Aplinkos referatai, Referatas, 12 psl.
2016 12 19
Darbų sauga skaidrės
Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai naudojant kompiuterinę įrangą. Veiksmai prieš darbo pradžią. Veiksmai darbo metu. Reikalavimai, naudojantis spausdintuvu. Nedelsiant išjungti kompiuterį šiais atvejais. Veiksmai avariniais atvejais. Įvykus nelaimingam atsitikimui. Veiksmai baigus darbą. Neelektrotechninio personalo ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2012 10 05
Gipso kartoninių sienų montavimo technologinė kortelė
Statybos darbų technologijos kursinio darbo užduotis. Kursinio darbo anotacija. Įvadas. Fasadai. Trumpa pastato charakteristika ir statybos sąlygos. Gipso kornotinių sienų pagrindinės charakteristikos. Bendrieji reikalavimai. Paruošiamieji darbai. Medžiagų, sanaudų žiniaraštis. Samata. Detali darbų atlikimo technologija. Įrankių ir ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 psl.
2015 05 11
Aplinkos ir žmogaus sauga
Įvadas. Bendrieji darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai. Teisiniai darbų saugos dokumentai. Darbdavių ir darbuotojų pareigos darbų saugos srityje. Darbdavių ir darbuotojų teisės darbų saugos srityje. Darbų saugos kontrolės formos. Atsakomybės formos, pažeidus darbų saugos reikalavimus. Nelaimingi atsitikimai darbe. Profesinės ...
Statybos referatai, Referatas, 13 psl.
2011 03 15
Žmogaus sauga projektas
Bendroji dalis. Užduotys ir reikalavimai atskiroms projekto dalims. Titulinis lapas ir įvadas. Steigiamo (veikiančio) ūkio subjekto charakteristika. Aplinkosaugos analizė. Darbo saugos organizavimas. Gaisrinės saugos organizavimas. Civilinės saugos organizavimas. Finansinė dalis. Išvados.
Saugos projektai, Projektas, 15 psl.
2016 06 01
Betono mašinos
Darbų saugos reikalavimai. Bendrieji darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai. Asfalbetonio gamyba. Kokios yra skaldos frakcijos. Kelių tiesinimo mašinos. Išvados.
Inžinerijos referatai, Referatas, 10 psl.
2016 01 19
Darbų sauga laivuose
Pagrindinių darbų saugos dokumentų įmonėje sąrašas. Bendrosios darbų saugos taisyklės laivuose. Bendrosios nuostatos. Darbų sauga eksploatuojant laivą ir laivo įrangą. Bendrosios nuostatos. Darbų sauga eksploatuojant trapus ir laiptelius. Darbų sauga atliekant denio darbus ir švartuojant. Darbų sauga vykdant įnkaravimo ir ...
Laivybos skaidrės, Skaidrės, 166 psl.
2013 11 22
Įmonės struktūrinė schema
Darbuotojų saugos ir sveikatos valdymo ir organizavimo uždaviniai. Darbdavio įstatyminė, norminė, direktyvinė reglamentacija. Atestavimas, instruktyavimas, mokymas. Darbo higienos ir sanitarijos reikalavimai. Darbuotojų saugos ir sveikatos valdymo ir organizavimo metodai ir funkcijos. Kolektyvinė sutartis. Darbo paskirstymas. Kontrolė – ...
Saugos projektai, Projektas, 18 psl.
2012 11 26
Studentų bendrabučio struktūrizuotos kabelinės sistemos projektavimas
Aiškinamasis raštas. Pastato kompiuterių ir telefonų tinklai. Bendri nurodymai. Ryšių tinklai. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai kuriais vadovaujantis parengtas projektas. Techninės specifikacijos. Montavimo technines spectfikacijos. Derinimas, markiracija, saugos reikalavimai. Kompiuterinės spintos komutacinių skydeliu jungčių. ...
Elektrotechnikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 11 psl.
2010 12 17
Vilniaus miesto 10 kV skirstomojo punkto sp - 49 relinės apsaugos ir automatikos rekonstravimas
Aiškinamojo rašto turinys. Baigiamojo darbo žiniaraštis. Darbo anotacijos lietuvių kalba. Darbo anotacijos užsienio kalba. Įvadas. Aprašymo skyrius.Pagrindiniai skirstyklos elementai.Valdomos pastotė aprašymas. Projektavimo skyrius.Įrenginių veikimo principas.Struktūrinės schemos parinkimas. Relinės apsaugos skaičiavimas. ...
Elektrotechnikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 55 psl.
2017 05 11
Darbo ir civilinė sauga. Dokumentų tvarkymas
Įvadas. Įmonės aprašymas. Kompiuterių programuotojo saugos ir sveikatos instrukcija. Įsakymas dėl komisijos sudarymo nelaimingam atsitikimui ištirti. Nukentėjusiojo paaiškinimas dėl nelaimingo atsitikimo darbo vietoje. Liudininko paaiškinimas dėl nelaimingo atsitikimo darbo vietoje. Pažyma apie traumos sunkumą. Darbuotojų saugos ir ...
Saugos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 psl.
2011 05 25