Darbuotojų motyvavimo analizė

300 dokumentų
Darbuotojų motyvavimas įmonėje
Įvadas. Darbuotojų motyvavimo teorinė analizė. Darbuotojų motyvavimo sąvoka ir svarbą. Pagrindinės darbuotojų motyvavimo teorijos. Anstyvasis motyvavimo požiūris. Šiuolaikinis motyvavimo požiūris. Darbuotojų motyvavimo priemones. Motyvavimo sistemos kūrimas organizacijoje. Darbo užmokestis. Įsipareigojimas, priklausymas ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2012 04 16
Darbuotojų motyvacijos analizė UAB „General financing“
Santrauka lietuvių kalba. Santrauka anglų kalba. Pagrindinės darbo sąvokos ir terminai. Įvadas. Darbuotojų motyvavimas kaip tyrimo objektas. Darbuotojų motyvacijos ir motyvavimo samprata. Motyvavimo teorijų apžvalga. Motyvavimo sistemos struktūra ir metodai. Materialinės darbuotojų motyvavimo priemonės. Psichologinės darbuotojų ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 59 psl.
2014 12 13
Darbuotojų motyvacija diplominis darbas
Santrauka. Įvadas. Įmonių darbuotojų motyvavimo teoriniai aspektai. Motyvacijos teorijų apžvalga. Motyvavimo priemonių klasifikacija. Efektyvios darbuotojų motyvavimo priemonės. Uab „Bikuvos“ prekyba darbuotojų motyvacijos modelis. Įmonės pristatymas. Uab „BIKUVOS“ PREKYBA taikomos personalo motyvavimo priemonės. Uab ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 56 psl.
2015 04 08
Darbuotojų motyvavimo tobulinimo galimybės
Organizacijos darbuotojų motyvavimo tobulinimo galimybės. Įvadas. Darbuotojų motyvavimo teoriniai aspektai. Darbuotojų motyvavimo priemonės ir tobulinimas. Darbuotojų skatinimas. Motyvavimo metodų ir priemonių įvairovė. Motyvacijos poreikių teorijos. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo sistema. “x” organizacijos ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2013 11 14
Motyvavimo proceso organizacijoje valdymas
Įvadas. Motyvacijos ir motyvavimo samprata ir reikšmė. Motyvacijos ir motyvavimo sąvokų interpretavimas. Motyvavimo teorijų raida. Darbuotojų motyvavimo svarba ir ypatybės. Motyvavimo proceso valdymas. Darbuotojų motyvavimo priemonės ir metodai. Personalo poreikių nustatymas. Motyvavimo sistemos formavimas. Išvados. Literatūra.
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 psl.
2015 01 18
Darbuotojų motyvacija viešbutyje
Įvadas. Darbuotojų motyvavimo teorinis pagrindimas. Motyvacijos samprata. Darbo motyvacijos pagrindiniai aspektai. Darbuotojų motyvavimo priemonių klasifikacija. Darbuotojų motyvavimo galimybės. Darbuotojų motyvavimo sistemos taikymas. Darbuotojų motyvavimo sistema „Best western Vilnius“ viešbutyje. „Best Western Vilnius“ ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 psl.
2014 11 07
Motyvavimo sistema
Įmonės motyvavimo sistemos analizė. Santrauka. Įvadas. Uab „x“ įmonės motyvavimo sistemos analizių šaltinių apžvalga. Motyvavimo sistemos teoriniai pagrindai. Pagrindiniai motyvavimo būdai ir teorijos. Materialus darbuotojų skatinimo būdas. Moralinis darbuotojų skatinimo būdas. Motyvavimo sistemos reikšmė įmonės ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2014 04 01
Vadovavimo ir motyvavimo analizė
Santrauka. Įvadas. Darbo objektų, informacijos šaltinių ir tyrimų metodikos apžvalga. Vadovavimo ir darbuotojų motyvavimo teorijos analizė. Vadovavimo samprata ir esmė. Vadovavimo stiliai. Motyvavimo sąvokos apibrėžimas. A. Maslou poreikių teorija. UAB „Amber food“ vadovavimo ir motyvavimo praktinė analizė. Įmonės ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2016 10 07
Įmonės darbuotojų motyvavimo tyrimas
Įmonės darbuotojų motyvavimo tyrimas. Darbuotojų motyvavimo tyrimo organizavimas ir jo metodologija. Įmonės darbuotojų darbo motyvatorių analizė. Išvados. Priedas. Anketinė apklausa.
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 psl.
2015 02 12
Darbuotojų motyvavimo būdai
Įvadas. Motyvacijos teorinė analizė. Darbuotojų motyvacijos būdų charakteristika. Motyvacijos nauda veiklos rezultatams. Trumpa AB „Mažeikių nafta“ istorija. Įmonės darbuotojų motyvacijos charakteristika. „AB Mažeikių nafta“ darbuotojų motyvacijos būdų tyrimas. Tyrimo instrumentalijaus charakteristika. Atlikto tyrimo ...
Vadybos referatai, Referatas, 16 psl.
2010 03 03
Darbuotojų motyvavimo tobulinimas įmoneje
Darbuotojų motyvacijos teorinė analizė. Motyvacijos ir motyvavimo samprata. Motyvacijos teorijų analizė. Motyvavimo metodai ir priemonės. Motyvavimo sistema įmonėje. Literatūra.
Vadybos analizės, Analizė, 19 psl.
2014 11 05
Autoplovyklos darbuotojų motyvavimas savarankiškas darbas
Įvadas. Darbuotojų motyvavimo aspektai. Darbuotojų motyvavimo reikšmė įmonei. Darbuotojų motyvavimo priemonės. UAB „Auto švaruolis“ darbuotojų motyvavimo priemonių tyrimo aprašymas. „Auto švaruolis“ darbuotojų motyvavimo priemonių taikymo tyrimo rezultatai. UAB „Auto švaruolis“ charakteristika. Tyrimo rezultatai. ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 psl.
2016 12 28
Darbuotojų motyvacija ir jos tobulinimas
Įvadas. Motyvacijos teoriniai aspektai. Darbuotojų motyvacijos esmė. Veiklos motyvų rūšys. Motyvacijos teorijų analizė. Darbuotojų motyvacijos metodai. Darbuotojų motyvavimo priemonės. Modeliavimo principų taikymas motyvuojant darbuotojus. Darbuotojų motyvavimo modeliai. Darbuotojų motyvacijos reikšmė. Uab „monedula“ ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 46 psl.
2013 02 18
Materialinio skatinimo sistema valstybės įmonėje „x miesto regiono keliai“
Įvadas. Teorinė dalis. Darbuotojų motyvacija. Darbuotojų motyvavimo būtinumas. Darbuotojų motyvavimo vykdymas. Motyvavimo būdų klasifikacija. Finansinis personalo motyvavimas. Materialinio skatinimo už ir prieš. Kaip vykdomas materialinis skatinimas? Praktinė dalis. Organizacijos aprašymas. Įmonės vadybinė struktūra. Situacijos ...
Vadybos referatai, Referatas, 16 psl.
2012 04 16
Motyvavimo veiksnių įtaka darbuotojų pasitenkinimui
Įvadas. Motyvavimo veiksnių įtakos darbuotojų pasitenkinimui teorinė analizė. Darbuotojų motyvacijos samprata ir esmė. Darbuotojų motyvacijos ypatumai. Motyvaciją sąlygojančių veiksnių tipologija. Darbuotojų pasitenkinimą darbu aiškinančių motyvacijos teorijų analizė. Motyvavimo veiksnių įtaka darbuotojų ir įmonės ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 62 psl.
2015 03 17
Motyvavimo veiksnių analizė
Įvadas. Motyvavimo samprata ir motyvavimo veiksniai. Motyvavimo veiksnių veiksmingumo skirtumai ir jų naudojimas. Motyvavimo veiksnių uab „panevėžio žvaigždės“ analizė. Išvados ir rekomendacijos. Literatūra. Priedai. Priedas. Tyrimo instrumentarijus. Priedas. Anketa.
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 psl.
2012 05 15
Darbuotojų motyvacijos tyrimas kursinis
Įžanga. Motyvacijos sampratos bei motyvavimo priemoniųir metodų teorinė analizė. Motyvacijos sampratos analizė. Motyvacijos teorijų analizė bei palyginimas. Vidinė ir išorinė motyvacija. Motyvavimo priemonės ir metodai bei jų kvalifikacija. Motyvavimo priemonės ir metodai. Materialinės piniginės ir materialinės nepiniginės ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 51 psl.
2014 09 18
Darbuotojų motyvavimo gerinimas
Įvadas. Motyvavimo sistema teoriniu aspektu. Motyvacijos samprata. Motyvavimo procesas. Šiuolaikiniai motyvacijos požiūriai. Poreikių teorija. Pastiprinimo teorija. Teisingumo teorija. Lūkesčių (vilčių) teorija. Tikslų nustatymo teorija. Darbuotojų motyvavimo skatinimo būdai. Literatūros analizės apibendrinimas. Darbuotojų ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2015 04 03
Motyvacinė sistema
Motyvacinės sistemos diegimo galimybės uždarojoje akcinėje bendrovėje. Įvadas. Motyvacijos samprata ir darbuotojų motyvavimo priemonės. Motyvavimo esmė ir raida. Motyvavimo modeliai ir teorijos. Darbuotojų motyvavimo priemonės. Uab „x“ darbuotojų motyvavimo ypatumai. Uab „x“ pristatymas. Uab „x” darbuotojų motyvavimo ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 39 psl.
2013 05 13
Darbuotojų motyvavimo poreikių analizė
Įvadas. Motyvavimo samprata. Pasitenkinimu darbu motyvavimo teorijos. Motyvavimas ir kompensavimas. Motyvacijos įgyvendinimo principai. Praktinė dalis. JPPC organizacija. Organizacinė valdymo struktūra ir ją sudarantys darbuotojai. Darbuotojų motyvavimas JPPC. Korporacinė kultūra skatina motyvaciją. Privalumai ir pasiūlymai JPPC ...
Vadybos analizės, Analizė, 15 psl.
2013 11 25
Motyvavimo reikšmė įmonės darbuotojams
Santrauka. Įvadas. Motyvavimo teorijos analizė. Motyvacijos teorijos samprata. Motyvacijos teorijų nagrinėjimas. Poreikių teorijos. Proceso teorijos. Motyvavimo priemonių sistema. Motyvavimo reikšmės x įmonėje tyrimas. Tyrimo metodika. Apklaustųjų darbuotojų demografinių duomenų analizė. Motyvavimo svarba x įmonės darbuotojams. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2013 01 31
Darbuotojų motyvavimo modeliai ir jų praktinis taikymas
Įvadas. Darbuotojų motyvavimo modelių esmė. Darbuotojų motyvavimo modeliai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Vadybos referatai, Referatas, 19 psl.
2014 04 16
Darbuotojų motyvavimas ir motyvavimo sistemų palyginimas
Įvadas. Darbuotojų motyvavimo teoriniai aspektai. Motyvavimo sampratos apibūdinimas. Pagrindinės motyvavimo teorijos apibūdinimas. Motyvavimo sistemos struktūra. Darbuotojų motyvacijos viešajame sektoriuje. Darbuotojų motyvavimo palyginimų tyrimo metodikos parengimas. Viešojo ir privataus sektoriaus institucijų apibūdinimas (įmonių ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 69 psl.
2014 06 28
Darbuotojų motyvavimo būdai savarankiškas darbas
Darbuotojų motyvavimo būdai. Komercinių įmonių klasifikavimas. Darbuotojų motyvavimo būdai. Darbo užmokestis ir jį lemiantys veiksniai. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 psl.
2015 12 03
Darbuotojų motyvavimo priemonės
Įvadas. Motyvavimo prasmė. Motyvavimo teorijos. Motyvavimo priemonės. Materialinės motyvavimo priemonės. Nematerialinės motyvavimo priemonės. Išvados. Literatūros sąrašas.
Vadybos referatai, Referatas, 14 psl.
2013 10 29
Darbuotojų motyvavimo sistema gamybinėje įmonėje
Straipsnio pasirinkimo pagrindimasstraipsnį pasirinkome, nes jame analizuojama aktuali informacija apie darbuotojų motyvavimo ir jų išlaikymo įmonėje aspektus. Kadangi mes būsimi vadybininkai, turime žinoti visus „už“ ir „prieš“ kaip elgtis su savo būsimais darbuotojais ir skatinti didesnį darbo našumą. Nagrinėjame ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 8 psl.
2011 11 25
Darbuotojų motyvavimo sistema kelių tarnyboje
Gamtotvarkos vadybos nuolatinių studijų programos baigiamasis darbas. Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Darbuotojų motyvavimo teoriniai aspektai. Motyvacijos samprata. Pagrindinės motyvacijos teorijos. Turininės motyvavimo teorijos. Procesinės motyvavimo teorijos. Darbuotojų motyvavimo priemonės. Radviliškio kelių ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 54 psl.
2014 06 28
Darbuotojų motyvavimo svarba organizacijoje
Įvadas. Motyvavimo sistemos samprata ir darbuotojų motyvavimo priemonės. Motyvavimo sąvoka. Motyvavimo teorijų apžvalga. A. Maslow poreikių teorija. A. Maslow poreikių hierarchijos pritaikymas organizacijoje. C. Alderferer modifikuota poreikių hierarchijos teorija. F. Herzberg dviejų veiksnių teorija. Vrumo vilčių teorija. Motyvavimo ...
Vadybos referatai, Referatas, 10 psl.
2013 12 23
Personalo motyvavimas
Įvadas. Teorinė dalis. Kas yra motyvacija ? Motyvacijos teorijos. Turinio motyvacijos teorijos. Proceso motyvacijos teorijos. Ar verta skirti dėmesio darbuotojų motyvacijai ? Personalo pažinimas. Individualus požiūris į darbuotojų motyvaciją. Kaip įkvėpti darbuotojus. Darbuotojų motyvavimas permainų metu. Įvertinimas ir motyvacija. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 psl.
2012 04 11
Darbuotojų motyvacija
Įvadas. Motyvacijos teoriniai aspektai. Motyvacijos ir motyvavimo esmė. Pagrindiniai motyvavimo teiginiai. Motyvacijos teorijų apžvalga. Motyvacijos raida. Motyvavimas ir kompensavimas. Materialinės priemonės. Išvados. Naudota literatūra.
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 psl.
2012 06 19