Diplominis utenos kolegija

300 dokumentų
Pažintinės praktikos ataskaita
Įvadas. Uab „utenos vandenys“. Uab „utenos komunalininkas“. Uab „utenos regiono atliekų tvarkymo centras“. Uab „žalvaris“. Ab „umega“. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas. Uab „utenos šilumos tinklai“. Išvados. Naudota literatūra.
Aplinkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 psl.
2013 06 05
UAB Utenos mėsa marketingo tyrimas
Įvadas. Situacijos analizė. Problemos formulavimas. Marketingo tyrimo tikslai, uždaviniai ir tiriamieji klausimai. Hipotezių formulavimas. Tyrimo instrumentarijaus pagrindimas ir parinkimas. Marketingo tyrimo tipo parinkimas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados ir rekomendacijos. Literatūra priedai.
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2010 12 28
Utena
Utena. Utenos herbas. Utenos ekonomika. Utenos demografija. Utena. Transportas. Utenos kompleksinių kvartalų atnaujinimas. Utenos miesto teritorijos bedrasis planas. Utenos miesto susisiekimo brėžinys. Utenos miesto teritorijos didžiųjų PC išdėstymo schema. Utenos miesto inžinerinės infrastruktūros brėžinys. Utenos miesto ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2017 06 25
Ab „Utenos trikotažas“ finansinės veiklos prognozavimas
Įvadas. Ab „Utenos trikotažas“ veikla. Makroekonominė AB „Utenos trikotažas“ aplinka. Ab „Utenos trikotažas“ veiklos prognozė. Ab „Utenos trikotažas“ finansiniai 2014 m. rodikliai. AB „Utenos trikotažas“ pelningumo, apyvartumo rodikliai 2014 m. Apyvartinio kapitalo valdymo strategija. Ilgalaikio turto naudojimo ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2016 02 01
Utenos rajonas
Utenos apskritis. Utenos rajonas. Viena gražiausių Lietuvoje Utenos apskritis dažnai vadinama ežerų kraštu, lyginama su ežeringąja Suomija ar nepaprastai raiškios gamtos Europos kraštu Šveicarija. Šią apskritį sudaro Utenos, Molėtų, Ignalinos, Zarasų ir Anykščių rajonai.
Geografijos esė, Esė, 2 psl.
2010 03 03
Įmonės AB „Utenos trikotažas“ veiklos ekonominė analizė
Įvadas. Lietuvos drabužių siuvimo sektoriaus analizė. Lietuvos ūkio apžvalga. Drabužių siuvimo sektoriaus analizė. Ab „Utenos trikotažas“ strategijos analizė. Ab „Utenos trikotažas“ tarptautinės veiklos analizė. Ab „Utenos trikotažas“ balanso ir pelno/nuostolių ataskaitų horizontalioji ir vertikalioji analizė. Ab ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 34 psl.
2015 04 29
Utenos trikotažas organizacija ir jos marketingo kompleksas
„utenos trikotažo“ organizacija ir jos marketingo kompleksas. Įvadas. „ utenos trikotažo“ raida. Įmonės vizijos, misijos formuluotė. Įmonės tipas ir veiklos pobūdis. Įmonės veiklos produktas. Tikslinė rinka ir vartotojų segmentas. Organizacijos vadymo struktūra. Išorinės aplinkos veiksniai. Marketingo komplekso analizė. ...
Vadybos tyrimai, Tyrimas, 22 psl.
2013 05 03
Utenos trikotažo rinkodaros analizė
Įvadas. Ab „utenos trikotažo“ įsikūrimo istorija ir dabartinė būklė. Ab „utenos trikotažo“ žinomumo lygis. Ab „utenos trikotažo“ prekių asortimentas. Kainos formvimo ypatumai. Paskirstymo kanalų ypatumai. Rėmimo komplekso bruožai. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas.
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 psl.
2014 01 20
Įmonės vizijos, misijos, tikslų samprata ir formulavimas
Įvadas. Įmonės vizijos, misijos ir tikslų samprata. Vizija. Misija. Tikslai. Įmonių vizijos, misijos, tikslų analizė. Analizuojamos įmonės. UAB ,,Projektų rengimo centras”. UAB „Kraujo donorystes centras“. VšĮ „Kauno kolegija“. UAB ,,Audimta”. Analizuojamų įmonių konkurentai. UAB ,,Projektų centras”. VšĮ ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 psl.
2013 12 10
Utenos apskritis
Utenos apskritis. Anykščių rajonas. Gamtos grožiu viena ypatingiausių lietuvoje utenos apskritis dažnai vadinama ežerų kraštu, lyginama su ežeringąja suomija ar nepaprastai raiškios gamtos europos kraštu šveicarija. Šią apskritį sudaro utenos, molėtų, ignalinos, zarasų ir anykščių rajonai.
Geografijos referatai, Referatas, 4 psl.
2011 07 10
Vietinės transporto paslaugos, sunkvežymių remonto ir techninio aptarnavimo paslaugos UAB "Utenos arka" Baigiamoji praktika
Pagrindinė veikla. Praktikos tikslas. Praktikos uždaviniai. Uab „ Utenos arka “ charakteristika. Įmonės veikla. Įregistravimo data. Bendrovės veikla. Darbuotojų skaičius. Uab „ Utenos arka “ teikiamos paslaugos. Krovinių pervežimas –. Birūs kroviniai . Įmonėje naudojamos automobilių techninės priežiūros įrangos ...
Transporto praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 11 psl.
2016 05 18
Utenos rajono savivaldybės ekonominio vystymosi strateginis planas
Apie Utenos rajoną. Utenos savivaldybės socialinės ir ekonominės būklės analizė. Utenos rajono ekonominį vystymąsį įtakojantys veiksniai. Interesų grupės vietinio ekonominio vystymo procese. Utenos rajono ssgg analizė. Vizija, misija. Tikslai, priemonės, uždaviniai. Priemonių įvykdymo terminai. Vietinio ekonominio vystymo ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2014 10 15
Marketingo komplekso analizė Ab „Utenos trikotažas“
Įvadas. Ab „Utenos trikotažas“ apibūdinimas. Veikla. Istorija. Teikiamos paslaugos/Gaminami produktai. Logistika ir logistinės priemonės. Ab „Utenos trikotažas“ marketingo komplekso analizė. AB „Utenos trikotažas“ analizė pagal marketingo komplekso elementus (4P). Prekės. Kainos. Paskirstymas (prekių pateikimas). ...
Marketingo analizės, Analizė, 13 psl.
2016 05 16
AB Utenos trikotažas ekonominė analizė
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės pristatymas. AB ,,Utenos trikotažas” produkcija. Lietuvos drabužių siuvimo sektoriaus analizė. Lietuvos ūkio apžvalga. Drabužių siuvimo sektoriaus analizė. AB „Utenos trikotažas“ strategijos analizė. Ab „Utenos trikotažas“ tarptautinės veiklos analizė. AB „Utenos trikotažas“ ...
Marketingo analizės, Analizė, 25 psl.
2015 11 16
Utenos trikotažas trikotažinių gaminių rinkos tyrimas
Įvadas. Kokybinis tyrimas. Kiekybinis tyrimas. Kintamųjų rangų nustatymas. Tiesinė regresinė analizė. Stjudento t-testo analizė. Pirsono koreliacijos koeficientas. Ekspertinis tyrimas. Apibendrinimas išvados. Literatūra. Priedai.
Ekonomikos analizės, Analizė, 27 psl.
2012 10 01
Savivaldybių biudžetai bei jų sudarymo principai Utenos savivaldybės biudžeto analizė
Kursinio darbo sąžiningumo deklaracija. Įvadas. Savivaldybės biudžeto samprata ir sandara. Vietos savivaldos sąvoka ir istorinė raida. Savivaldybių biudžetų rengimo principai ir metodai. Savivaldybių biudžetų pajamos ir asignavimai. Utenos savivaldybė ir jos biudžeto ypatumai. Utenos savivaldybės charakteristika. Utenos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 psl.
2016 02 14
Firmos finansų valdymas AB „Utenos trikotažas"
Įvadas. AB „Utenos trikotažas“ „Crown craft“ ir „Gale Pacific“ įmonių pristatymas. AB „Utenos trikotažo“ „Crown craft“ ir „Gale Pacific“ finansinių ataskaitų palyginimas. AB „Utenos trikotažo“ „Crown craft“ ir „Gale Pacific“ apskaitos politinių aspektų palyginimas. AB „Utenos trikotažo“ ...
Finansų namų darbai, Namų darbas, 15 psl.
2016 05 06
AB Utenos trikotažas finansinė analizė
Įvadas. AB “Utenos trikotažas” pristatymas. Ab “ Utenos trikotažas ” turto analizė. Turto vertikali analizė. Turto horizontali analizė. Ab “Utenos trikotažas” nuosavybės ir įsipareigojimų analizė. Nuosavybės ir įsipareigojimų vertikali analizė. Nuosavybės ir įsipareigojimų horizontali analizė. Ab “ utenos ...
Matematikos analizės, Analizė, 23 psl.
2011 03 18
Utenos duonos pristatymas
UAB "Utenos duona". UAB “Utenos duonos” istorija. Įranga. Duona be “E”. Pagaminamų batonų perkamumas. Pagaminamos duonos perkamumas. Konditerijos gaminiai. Išvados.
Technologijų skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2014 03 17
Veiklos analize ab Utenos trikotazas
Ab „utenos trikotažas“ veiklos analizė. Įvadas. Įmonės veiklos pristatymas. Horizontalioji ir vertikalioji finansinių ataskaitų analizė. Santykinių rodiklių analizė pagal nagrinėjamas rodiklių grupes. Turto bei nuosavo kapitalo pelningumo du pont analizė. Ab „utenos trikotažas“ rizikos įžvalga ir bankroto tikimybės ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 24 psl.
2013 04 16
Utenos miesto gyventojų nuomonės analizė apie Utenos kelių kokybę
Įvadas. Kelių istorija. Pasaulio bei Lietuvos kelių atsiradimas. Lietuvos kelių plėtra istojus į Europos Sąjungą. Asociacija „Lietuvos keliai“. Lietuvos kelių tinklas. Utenos regiono keliai. Eksperto nuomonė apie utenos regiono kelių priežiūrą skirtingų sezonų metu bei saugumo užtiktinimą kelyje. Įdomūs faktai apie Lietuvos ...
Logistikos analizės, Analizė, 28 psl.
2014 10 16
Aplinkosaugos būklė Utenos trikotažas
Įvadas. Įmonės veiklos apžvalga. AB “ Utenos trikotažas “ įkūrimo istorija. Įmonės geografinė padėtis. Technologinio procesi aprašymas. Technologinio proceso metu susidarančios atliekos. Atliekų naudojimas ir šalinimas. Atliekų mažinimo priemonės. Ab „utenos trikotažas“ oro tarša. AB „Utenos trikotažas“ į ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2013 12 31
Ekskursija po žemaitijos kolegiją
Ekskursija po žemaitijos kolegiją esančia rietave. Istorija. Kolegijos direktorius. Akademinės tarybos nariai. Kolegijos direkcija. Kolegijos valdymo struktūra. Fakultetai. Studijų programos. Bendrabučiai. Ištęstinės studijos (neakivaizdinės). Laisvalaikis. Absolventų registracija. Kontaktai. Šaltiniai.
Pedagogikos referatai, Referatas, 17 psl.
2013 03 08
Praktikos darbas Utenos Autobusų parkas
Įvadas. UAB „Utenos autobusų parkas“ veiklos pristatymas. Apskaitos ir finansų skyriaus veikla. Transporto skyrius. Personalas. Rinkos analizė ir konkurencija. UAB „Utenos autobusų parkas“ SSGG analizė. Svarbiausi sektoriaus veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas.
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 12 psl.
2014 10 16
Tarptautinių įmonių finansai „Utenos trikotažas“
Trumpa įmonės istorija Veikla ir veiklos rūšys Rinka ir pardavimai Konkurentai Reklama. Trumpa įmonės istorija. 1967m. liepos 25 dieną įkurta AB “Utenos trikotažas”. 1994m. gruodžio 6 d. AB „Utenos trikotažas” įregistruota Utenos rajono valdybos įmonių registre. 1998m Lietuvos. 2000m. bendrovė nupirko valstybei ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2017 04 05
Utenos gyventojų nuomonės apie vestuvių organizavimą Utenoje analizė
Vestuvių organizavimo sąvokos. Utenos apskrityje viestuvių organizavimo paslaugų tiekėjai. Renginių organizatorė – kristina kaikarienė. Utenos miesto gyventojų nuomonės apie vestuvių organizavimo įmonės tyrimas. Anketos rezultatai. Tyrimo apibendrinimas. Išvados. Literatūra ir šaltiniai. Priedai.
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 15 psl.
2015 11 07
Trakto Sankt Peterburgas - Varšuva įtaka turizmo vystymui Utenos rajone
Santrauka. Summary. Įvadas. Turizmo vystymo teoriniai aspektai. Turizmo samprata ir turizmo vystymo nauda. Turizmo rūšys ir turizmo struktūra. Turizmo plėtrą įtakojantys veiksniai. Turizmo vystymo utenos rajone analizė. Utenos rajono turizmo išteklių analizė. Turizmo paslaugos Utenos rajone. Turizmo vystymo Utenos rajone SSGG analizė. ...
Turizmo diplominiai darbai, Diplominis darbas, 70 psl.
2015 12 09
Ab „Utenos trikotažas“ įmonės veiklos rezultatų ir juos įtakojančių veiksnių analizė
Įvadas. AB „Utenos trikotažas“ įmonės charakteristika. AB „UTENOS TRIKOTAŽAS“ finansinių ataskaitų ir finansinių santykinių rodiklių analizė. Balanso straipsnių horizontali analizė. Balanso straipsnių vertikali analizė. Vertikali balanso bendroji analizė. Vertikali balanso dalinė analizė. Horizontali pelno (nuostolių) ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 psl.
2014 03 16
Gamybos proceso organizavimas ir gamybos technologija AB Utenos trikotažas
Kursinio darbo užduotis. Įvadas. Gamybos proceso organizavimo analizė teoriniu aspektu. Gamybos samprata. Gamybos proceso organizavimas. Gamybos proceso technologijos. Ab ,, utenos trikotažas“ gamybos proceso organizavimo apžvalga. AB ,, Utenos trikotažas“ veiklos pristatymas. Produkcijos nomenklatūra. Naudojami įrengimai, ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 43 psl.
2016 04 04
Rinkodaros analizės
Rinkodaros atvejai ir jų analizės. Atvejo analizė. „Gojos“ duona – kodėl ji sukurta? Atvejo analizė. „vytauto“ mineralinis vanduo – tradicijos ir modernumas. Atvejo analizė. Barnes ir richardson asmeninė patirtis steigiant žuvų su traškučiais restoranus įvairiose pasaulio šalyse. „forto“ restoranų grupė. Uab ...
Marketingo analizės, Analizė, 33 psl.
2014 04 07