Dirvozemio indikatoriai

300 dokumentų
Dirvožemis skaidrės
Dirvožemio fizinės savybės. Dirvožemio rūgštingumas:. Dirvožemio sorbcija:. Dirvožemio cheminė sudėtis. Dirvožemio vanduo:. Dirvožemio erozija.
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2012 05 29
Bioindikatoriai pristatymas
Bioindikatoriai. Kas yra bioindikatoriai? Tai organizmai. Bioindikatorių rūšys. Oro bioindikatoriai Vandens bioindikatoriai Dirvožemio bioindikatoriai. Oro bioindikatoriai. Oro bioindikatoriai pasireiškia aplinkoje. Užteršti oro indikatoriai. Vandens bioindikatoriai. Vandenyje yra daug. Vandens indikatoriai. Dirvožemio idikatoriai. ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2015 01 21
Dirvožemio tirpalas
Įvadas. Dirvožemis, jo reikšmė. Dirvodara, jos procesas. Dirvožemio fazės. Dirvožemio sudėtis. Dirvožemio cheminė sudėtis. Dirvožemio mechaninė sudėtis. Dirvožemio tirpalas. Dirvožemio sorbcija. Dirvožemio koncentracija. Dirvožemio osmosinis slėgis. Dirvožemio rūgštumas, šarmingumas ir buferingumas. Dirvožemio tirpalo ...
Aplinkos referatai, Referatas, 21 psl.
2014 03 10
Dirvožemiai skaidrės
Dirvožemiai. Dirvožemis. Dirvožemio fizinės savybės. Dirvožemio mechaninės savybės. Dirvožemio sudedamosios dalys. Dirvožemio rūgštingumas. Dirvožemio mechaninė sudėtis. Dirvožemio erozija. Žmogaus veiklos padariniai dirvožemiui. Dirvožemio apsaugojimas nuo erozijos. Dirvožemio tarša. Kaip mažinti dirvožemio taršą?
Žemės ūkio skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2016 05 23
Dirvožemio nualinimo priežastys ir pasekmės
Įvadas. Dirvožemio būklė lietuvoje. Dirvožemio tarša. Dirvos degradacija ir erozija. Dirvožemio rūgštėjimas. Dirvožemio druskėjimas. Dirvožemio slėgimas. Dirvožemio derlingumo didinimas. Išvados. Literatūra.
Žemės ūkio referatai, Referatas, 15 psl.
2013 03 09
Bioindikatoriai
Bioindikatoriai. Kas yra bioindikatoriai?. Bioindikatorių rūšys. Oro bioindikatoriai. Užteršti oro indikatoriai. Vandens bioindikatoriai. Vandens indikatoriai. Dirvožemio idikatoriai. Dirvožemis.
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2014 03 13
Dirvožemio gyvieji organizmai
Įvadas. Bendros žinios apie dirvožemį. Gyvieji dirvožemio organizmai. Dirvožemio mikroflora. Dirvožemio mikrofauna. Dirvožemio mezofauna. Dirvožemio makrofauna. Dirvožemio megafauna. Išvados. Literatūros sąrašas.
Aplinkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 psl.
2013 10 24
Dirvožemis. Morfologinė sandara
Lietuvos dirvodarinės uolienos ir jų medžiagos. Karbonatai. Dirvožemio drėkinimo būdai ir gruntinio vandens gylis. Morfologinė dirvožemio sandara. Dirvožemio horizontai ir sluoksniai. Dirvožemio profilis. Dirvožemio spalva. Granuliometrinė dirvožemio sudėtis. Dirvožemio struktūra. Dirvožemio susiklojimas. Dirvožemio naujadarai ir ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 8 psl.
2012 05 23
Dirvožemio tarša pristatymas
Dirvožemio Tarša. Dirvožemis. Dirvožemio cheminė sudėtis. Dirvožemio taršos šaltiniai. Patvarieji organiniai teršalai (POT). Žemės ūkis ir dirvožemio tarša. O ką naudoti vietoj pesticidų? Pramonė ir dirvožemio tarša. Sunkiųjų metalų žala. Žmogus ir dirvožemio tarša. Pagrindinės dirvožemio apsaugos priemonės. ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2014 03 06
Dirvožemis savarankiškas darbas
Įvadas. Dirvožemis. Dirvožemio formavimasis. Dirvožemio profilis. Dirvožemio komponentai. Tekstūra ir struktūra. Dirvožemiai tipai. Pagrindinės dirvožemio funkcijos. Dirvožemio tarša. Taršos poveikis dirvožemiui. Dirvožemio naikinimas. Dirvožemio taršos mažinimo būdai. Išvados. Literatūra.
Geografijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 psl.
2017 04 18
Dirvožemio sudėtis
Įvadas. Dirvožemio fazinė sudėtis. Dirvožemio mechaninė sudėtis. Dirvožemio mechaninių elementų klasifikacija. Dirvožemio granuliometrinė sudėtis. Granuliometrinės dirvožemio sudėties klasifikacijos. Granuliometrinės dirvožemio sudėties reikšmė. Dirvožemio elementinė sudėtis. Įšvados. Literatūros sąrašas.
Žemės ūkio referatai, Referatas, 10 psl.
2013 12 06
Skaidrės apie dirvožemį
Dirvožemis. Kas yra dirvožemis?. Dirvožemio sandara. Dirvožemio savybės. Dirvožemio fizinės savybės. Dirvožemio savybės. Dirvožemio rūgštingumas. Dirvožemio savybės. Dirvožemio sorbcija. Lietuvos dirvožemiai. Dirvos erozija. Dirvos Degradacija. Pagrindiniai dirvožemio taršos šaltiniai. Taršos poveikis dirvožemiui. Kaip ...
Aplinkos aprašymai, Aprašymas, 16 psl.
2013 06 09
Dirvožemio teršalai
Dirvožemio teršalai. Dirvožemis ir jo savybės. Dirvožemio reikšmė. Pagrindiniai dirvožemio taršos šaltiniai. Kaip užteršiamas dirvožemis. Užteršto dirvožemio įtaka. Dirvožemio erozija. Kas kelia dirvožemio eroziją ? Kaip išvengti dirvožemio erozijos ? Kaip mažinti dirvožemio taršą pramonėje. Kaip mažinti dirvožemio ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2015 03 08
Dirvožemis projektas
Dirvožemis. Kas yra dirvožemis? Dirvožemio cheminė sudėtis. Dirvožemio reikšmė. Kas teršia dirvožemį? Koks dirvožemio taršos poveikis? Kaip mažinti dirvožemio taršą? Dirvožemio slėgimo problemos. Dirvožemio slėgimo problemų išvengimas. Požeminiai vandenys. Kas tai yra dirvožemio rūgštingumas? Dirvotyra. Dirvodaros ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2017 03 15
Dirvožemio apsauga
Bendros žinios apie dirvožemį. Dirvožemio tarša. Dirvožemio naikinimas. Dirvožemio erozija ir apsauga nuo jos. Pažeisto dirvožemio rekultivacija. Kenksmingų cheminių medžiagų higieninis normavimas dirvožemyje. Ekologinio žemės ūkio reikalavimai ir jo plėtra. Dirvožemių būklė ir apsaugos strategija lietuvoje. Dirvožemio ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 44 psl.
2011 03 22
Dirvožemis ir jo tarša
Dirvožemis ir jo tarša. Įvadas. Dirvožemis ir jo savybės. Dirvožemio tarša. Dirvožemio biota. Dirvožemio erozija. Dirvožemio degradacija. Dirvožemio naikinimas. Dirvožemio poveikis žmogaus sveikatai. Ekologinė žemdirbystė. Šiaulių regiono dirvožemių geocheminė charakteristika. Išvados. Literatūra.
Aplinkos konspektai, Konspektas, 9 psl.
2013 03 11
Dirvožemio tarša
Įvadas. Žemės ūkis. Pramonė. Autotransportas. Gyvenamieji rajonai. Branduolinės atliekos. Koks dirvožemio taršos poveikis. Dirvožemio erozija. Žaliosios trąšos. Tyrimas. Dirvožemio pH nustatymas. Kaip mažinti dirvožemio taršą. Išvados.
Chemijos referatai, Referatas, 17 psl.
2014 03 31
Dirvožemio taršos mažinimo būdai
Įvadas. Dirvožemis. Dirvožemio rūgštyngumas. Dirvožemio sorbcija. Dirvožemio cheminė sudėtis. Dirvožemio taršos grupės. Dirvožemio tarša ir taršos šaltiniai. Transportas. Komunalinis ūkis. Žemės ūkis. Atliekos. Tarša abiotinės aplinkos komponentuose. Dirvožemio taršos mažinimo principai. Išvados. Informacijos ...
Aplinkos referatai, Referatas, 15 psl.
2017 05 24
Dirvožemis ir jo savybės namų darbas
Dirvožemis ir jo savybės. Kas yra dirvožemis? Dirvodaros veiksniai Dirvožemio pjūvis Dirvožemio sudedamosios dalys Dirvožemio grūdėtumas Dirvožemio derlingumas. Dirvožemis – nuolat kintanti gamtinė sistema. Dirvodara veiksniai. Dirvodara - dirvožemio susidarymas dirvodarinėje uolienoje dėl dirvodaros veiksnių. Dirvožemio ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2016 11 06
Dirvožemis
Bendros žinios apie dirvožemį. Dirvožemio tarša ir naikinimas. Dirvožemio tarša senais pesticidais. Dirvožemio druskėjimas ir rūgštėjimas. Atliekų tvarkymo ir perdirbimo problema. Dirvožemio nualinimo pasekmės. Europos dirvožemio būklė. Dirvožemio būklė lietuvoje. Teminė dirvožemio apsaugos strategija. Taurus dirvožemio ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 27 psl.
2012 05 04
Dirvožemio tarša projektas
Dirvožemio tarša. Dirvožemis. Dirvožemio funkcijos. Pagrindiniai dirvožemio taršos šaltiniai. Neorganiniai teršalai. Organiniai teršalai. Neigiamas teršalų poveikis organizmams ir augalams. Dirvožemio užteršimo poveikis. Dirvožemio tarša sunkiaisiais metalais. Lietuvos dirvožemis, kaip rodo Europos geocheminio atlaso duomenys. ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2017 05 18
Antrapogeninė dirvožemio tarša
Įvadas. Fizinė degradacija. Mechaninė erozija. Vėjo erozija. Vandens erozija. Dirvožemio suspaudimas ir išmirkimas. Cheminė degradacija. Dirvožemio rūgštėjimas ir jo padariniai. Sunkieji metalai dirvožemyje, jų patekimas ir pavyzdžiai. Organiniai teršalai dirvožemyje. Situacija lietuvoje. Išvados.
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 7 psl.
2012 06 04
Dirvožemis augalų mityba trąšos
Dirvožemio savybės, tyrimo metodai. Augalų mitybos pagrindai. Trąšos. Agrochemijos mokslas. Augalų mitybos pagrindai. Augalų cheminė sudėtis. Įvairių elementų reikšmė augalų mityboje. Augalų mitybos būdai. Dirvožemis ir jo agrocheminės savybės. Dirvožemio fazinė sudėtis. Dirvožemio kietoji dalis. Dirvožemio mineralinės ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 42 psl.
2015 10 28
Pinigų rinkos indikatoriai Baltijos šalyse
Paveikslų sąrašas. Įvadas. Pinigų rinkos teoriniu aspektu. Pinigų rinkos apibrėžimai ir finansinės priemonės. Pinigų rinkos skirstymas. Pinigų rinkas veikiantys veiksniai baltijos šalyse. Pinigų rinkos indikatoriai Lietuvoje. Pinigų rinkos indikatoriai Latvijoje. Pinigų rinkos indikatoriai Estijoje. Išvados. Literatūra ir ...
Finansų referatai, Referatas, 16 psl.
2014 05 15
Dirvožemio tarša (2)
Dirvožemio tarša. Dirvožemio sandara. Dirvožemis turi didelės reikšmės žmonių gyvenimui ir sveikatai. Dirvožemio tarša. Kuo ir kaip teršiame dirvožemį? Iš pramonės. Pagrindiniai taršos šaltiniai. Teršalų plitimas vandeniu ir dirvožemiu. Radioaktyviosios medžiagos. Žemės ūkis. Transportas. Pramonė. Rūgštūs lietūs. Koks ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 24 psl.
2013 05 29
Dirvožemio tarša referatas
Įvadas. Dirvožemio sandara. Dirvožemio reikšmė žmogui ir jo sveikatai. Sunkiųjų metalų poveikis žmogui. Antropogeninės taršos poveikis dirvožemio biologiniam aktyvumui. Kaip mažinti dirvožemio taršą? Išvados. Literatūros sąrašas.
Saugos referatai, Referatas, 29 psl.
2013 12 17
Dirvožemio tarša (3)
Tikslai. Sužinosime dirvožemio sandarą. Atsakysime kuo ir kaip teršiame dirvožemį? Matysime teršalų plitimą dirvožemiu. Išsiaiškinsime koks dirvožemio taršos poveikis. Aptarsime kaip mažinti dirvožemio taršą. Dirvožemių sandara. Dirvožemio tarša. Didžiausi taršos šaltiniai. Pramonė. Transportas. Žemės ūkis. ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 19 psl.
2011 04 09
Dirvožemio tarša skaidrės
Kas yra dirvožemis? Viršutinis. Dirvožemio sanda. Dirvožemio reikšmė žmogui ir jo sveikatai. Pagrindiniai dirvožemio taršos šaltiniai. Kaip teršiame dirvožemį? Iš pramonės. Iš transporto. Iš žemės ūkio. Žmogaus ryšys su dirvožemiu. Sunkiųjų metalų poveikis žmogui. Taršos poveikis dirvožemiui. Kaip mažinti dirvožemio ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 19 psl.
2012 11 11
Dirvožemio klasifikavimas Lietuvos dirvožemio tipai ir potipiai
Dirvožemio klasifikacija. Pasaulio dirvožemių grupės. Lietuvos dirvožemio tipai ir potipiai. Pradžiažemiai. Kalkžemiai. Rudžemiai. Išplautžemiai. Palvažemiai. Balkšvažemiai. Smėlžemiai. Jauražemiai. Šlynžemiai. Durpžemiai. Salpžemiai. Trąšažemiai. Literatūra.
Žemės ūkio referatai, Referatas, 14 psl.
2011 01 08
Generatorių rūšys
Elektroliuminescenciniai kondensatoriai. Puslaidininkiniai indikatoriai. Skystųjų kristalų indikatoriai. Indikatorių naudojimas.
Elektronikos referatai, Referatas, 10 psl.
2014 03 05