Dirvozemio nasumo balo nustatymas

300 dokumentų
Dirvožemio tankumo, laidumo ir drėgmės kiekio nustatymas
Dirvožemio tankumo, laidumo ir drėgmės kiekio nustatymas. Bandymas. Drėgmės kiekio dirvožemyje nustatymas. Bandymas. Dirvožemio tankio nustatymas. Bandymas. Dirvožemio laidumo nustatymas. Bandymas. Dirvožemio tipo nustatymas pagal struktūrą. Dirvožemio tipų klasifikacija. Dirvožemio drėgnumas, tankis ir laidumas. Išvados. ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 7 psl.
2013 06 26
Statistinė egzaminų vidurkių analizė
Vidutinių dydžių skaičiavimai. 85 balo. 27 balo. 91 balo. 75 balo. Sklaidos rodikliai. Koreliacinio ryšio nustatymas. Teorinės regresijos lygtis. Priedas požymis xi. Dažnis fi. Svertinis vidurkis. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. Sklaidos variacijos koeficientas. Asimetrijos koeficientas.
Statistikos analizės, Analizė, 11 psl.
2015 11 27
Aplinkos monitoringo praktikos ataskaita
Įvadas. Tumpas įmonės aprašymas. Dirvožemio monitoringo tikslas ir uždaviniai. Stebimi parametrai. Stebėjimų vietų skaičius ir jų išdėstymas. Stebėjimų periodiškumas. Metodai ir procedūros. Vertinimo kriterijai. Duomenų ir ataskaitų teikimo formos, terminai, gavėjai. Miško dirvožemio monitoringo struktūra ir tiriami jo ...
Aplinkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 22 psl.
2013 05 01
Dirvožemio mechaninės sudėties ir poringumo nustatymas
Dirvožemio mechaninės sudėties ir poringumo nustatymas. Darbo tikslai. Nustatyti duoto dirvožemio ėminio poringumą ir poringumo koeficientą. Nustatyti duoto dirvožemio ėminio mechaninę sudėtį jį frakcionuojant įvairaus akučių dydžio sietais. Įvertinti atskirų frakcijų kiekį ėminyje procentais. Teorinė dalis. Darbo eiga. ...
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 6 psl.
2014 10 04
Dirvožemio tarša
Įvadas. Žemės ūkis. Pramonė. Autotransportas. Gyvenamieji rajonai. Branduolinės atliekos. Koks dirvožemio taršos poveikis. Dirvožemio erozija. Žaliosios trąšos. Tyrimas. Dirvožemio pH nustatymas. Kaip mažinti dirvožemio taršą. Išvados.
Chemijos referatai, Referatas, 17 psl.
2014 03 31
Vandens ir dirvožemio pH nustatymas laboratorinis
Vandens ir dirvožemio pH nustatymas. Darbo tikslas Susipažinti su pH nustatymo būdais, nustatyti tiriamųjų tirpalų pH, susipažinti su dirvožemio pH nustatymo būdais, nustatyti tiriamojo dirvožemio pH. Darbo priemonės. Teorinė dalis. Darbo eiga. Indikatorių spalvos priklausomybės nuo tirpalo pH tyrimas. Vandens pH nustatymas ...
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2014 04 27
Dirvožemio tirpalas
Įvadas. Dirvožemis, jo reikšmė. Dirvodara, jos procesas. Dirvožemio fazės. Dirvožemio sudėtis. Dirvožemio cheminė sudėtis. Dirvožemio mechaninė sudėtis. Dirvožemio tirpalas. Dirvožemio sorbcija. Dirvožemio koncentracija. Dirvožemio osmosinis slėgis. Dirvožemio rūgštumas, šarmingumas ir buferingumas. Dirvožemio tirpalo ...
Aplinkos referatai, Referatas, 21 psl.
2014 03 10
Vandens ir dirvožemio ph nustatymas
Vandens ir dirvožemio ph nustatymas. Darbo tikslai. Susipažinti su pH nustatymo būdais. Nustatyti tiriamųjų tirpalų pH. Susipažinti su dirvožemio pH nustatymo būdais. Nustatyti tiriamojo dirvožemio pH. Teorinė dalis. Įvairių vandeninių tirpalų galimas charakterizavimas. Skirtingų indikatorių spalvos priklausomybė nuo tirpalo pH. ...
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2013 11 03
Dirvožemiai skaidrės
Dirvožemiai. Dirvožemis. Dirvožemio fizinės savybės. Dirvožemio mechaninės savybės. Dirvožemio sudedamosios dalys. Dirvožemio rūgštingumas. Dirvožemio mechaninė sudėtis. Dirvožemio erozija. Žmogaus veiklos padariniai dirvožemiui. Dirvožemio apsaugojimas nuo erozijos. Dirvožemio tarša. Kaip mažinti dirvožemio taršą?
Žemės ūkio skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2016 05 23
Dirvožemio nualinimo priežastys ir pasekmės
Įvadas. Dirvožemio būklė lietuvoje. Dirvožemio tarša. Dirvos degradacija ir erozija. Dirvožemio rūgštėjimas. Dirvožemio druskėjimas. Dirvožemio slėgimas. Dirvožemio derlingumo didinimas. Išvados. Literatūra.
Žemės ūkio referatai, Referatas, 15 psl.
2013 03 09
Geologijos špera (3)
Dirvotyros raida pasaulyje ir Lietuvoje? Dirvotyros veiksniai augalija-gyvūnija? Dirvodaros/procesai jaurėjimas? Dirvožemio organinė dalis ir jos formavimasis? Dirvožemių genetinių horizontų susidarymas? Žemės forma, parametrai, vidaus sandara, sferos? Dirvodaros veiksniai dirvodarinės uolienos? Dirvodaros procesai velinėjimas? ...
Geologijos šperos, Špera, 2 psl.
2013 12 19
Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Ūkininko ūkio sodybos vietos formavimui
Įvadas. Esamos būklės analizė. Žemės sklypui specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų nustatymas. Pažyma apie ūkininkų ūkių žemės naudojimą. Pažyma apie ūkininkų ūkius, sugrupuotus pagal naudojamų ( deklaruotų) žemės ūkio naudmenų plotą. Žemės naudmenų eksplikacija. Miško įveisimas ne miško žemėje. ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 psl.
2015 10 05
Dirvožemio tyrimas
Pirmas namų darbas „ Dirvožemio tyrimas “ Dirvožemis. Kodėl reikia išsitirti dirvožemį. Agrocheminis dirvožemio tyrimas. Dirvožemio pH tyrimas. Pagal mainų potencialųjį rūgštumą , reiškiamą simboliu pHKCL Lietuvos dirvožemiai skirstomi taip. Kodėl svarbus miško dirvožemio pH. Rūgščios ir šarminės iškritos. ...
Ekologijos namų darbai, Namų darbas, 6 psl.
2016 02 16
Aiškinamasis raštas. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. Sodybos vietos parinkimo nustatymo veiksniai. Kelių tinklo išdestymas. Dirvožemio analizė. Dirvožemio našumo balas. Dirvožemio granuliometrinė sudėtis. Melioracijos analizė. Žemės naudmenų kaita. Išvados. Naudota literatūra.
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 psl.
2016 11 14
Dirvožemio gyvieji organizmai
Įvadas. Bendros žinios apie dirvožemį. Gyvieji dirvožemio organizmai. Dirvožemio mikroflora. Dirvožemio mikrofauna. Dirvožemio mezofauna. Dirvožemio makrofauna. Dirvožemio megafauna. Išvados. Literatūros sąrašas.
Aplinkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 psl.
2013 10 24
Dirvožemis. Morfologinė sandara
Lietuvos dirvodarinės uolienos ir jų medžiagos. Karbonatai. Dirvožemio drėkinimo būdai ir gruntinio vandens gylis. Morfologinė dirvožemio sandara. Dirvožemio horizontai ir sluoksniai. Dirvožemio profilis. Dirvožemio spalva. Granuliometrinė dirvožemio sudėtis. Dirvožemio struktūra. Dirvožemio susiklojimas. Dirvožemio naujadarai ir ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 8 psl.
2012 05 23
Dirvožemio tarša pristatymas
Dirvožemio Tarša. Dirvožemis. Dirvožemio cheminė sudėtis. Dirvožemio taršos šaltiniai. Patvarieji organiniai teršalai (POT). Žemės ūkis ir dirvožemio tarša. O ką naudoti vietoj pesticidų? Pramonė ir dirvožemio tarša. Sunkiųjų metalų žala. Žmogus ir dirvožemio tarša. Pagrindinės dirvožemio apsaugos priemonės. ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2014 03 06
Dirvožemis savarankiškas darbas
Įvadas. Dirvožemis. Dirvožemio formavimasis. Dirvožemio profilis. Dirvožemio komponentai. Tekstūra ir struktūra. Dirvožemiai tipai. Pagrindinės dirvožemio funkcijos. Dirvožemio tarša. Taršos poveikis dirvožemiui. Dirvožemio naikinimas. Dirvožemio taršos mažinimo būdai. Išvados. Literatūra.
Geografijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 psl.
2017 04 18
Agrochemijos ataskaita Išvyka į agrocheminių tyrimų laboratoriją
Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės veiklos sritys. Dirvožemio ėminių paėmimas lauke ir jo kelias iki laboratorijos. Dirvožemio tyrimai atliekami analitiniame skyriuje. Dirvožemio rūgštumo ir vienodai tręšiamų laukų žemėlapiai. Dirvožemio rūgštėjimo problemos. Kalkinimo reikalingumas. NPK ir mikroelementų nustatymas ir ...
Žemės ūkio praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 psl.
2016 04 01
Agrocheminių tyrimų laboratorija Savarankiškas
Įmonės pristatymas. Dirvožemio ėminių paėmimas lauke ir jo kelias iki labaratorijos Dirvožemio tyrimai atliekami analitiniame skyriuje. Dirvožemio rūgštėjimo problemos. Kalkinimo reikalingumas. NPK ir mikroelementų nustatymas ir reikalingumas. Išvados.
Žemės ūkio savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 psl.
2017 03 27
Dirvožemio sudėtis
Įvadas. Dirvožemio fazinė sudėtis. Dirvožemio mechaninė sudėtis. Dirvožemio mechaninių elementų klasifikacija. Dirvožemio granuliometrinė sudėtis. Granuliometrinės dirvožemio sudėties klasifikacijos. Granuliometrinės dirvožemio sudėties reikšmė. Dirvožemio elementinė sudėtis. Įšvados. Literatūros sąrašas.
Žemės ūkio referatai, Referatas, 10 psl.
2013 12 06
Skaidrės apie dirvožemį
Dirvožemis. Kas yra dirvožemis?. Dirvožemio sandara. Dirvožemio savybės. Dirvožemio fizinės savybės. Dirvožemio savybės. Dirvožemio rūgštingumas. Dirvožemio savybės. Dirvožemio sorbcija. Lietuvos dirvožemiai. Dirvos erozija. Dirvos Degradacija. Pagrindiniai dirvožemio taršos šaltiniai. Taršos poveikis dirvožemiui. Kaip ...
Aplinkos aprašymai, Aprašymas, 16 psl.
2013 06 09
Dirvožemio teršalai
Dirvožemio teršalai. Dirvožemis ir jo savybės. Dirvožemio reikšmė. Pagrindiniai dirvožemio taršos šaltiniai. Kaip užteršiamas dirvožemis. Užteršto dirvožemio įtaka. Dirvožemio erozija. Kas kelia dirvožemio eroziją ? Kaip išvengti dirvožemio erozijos ? Kaip mažinti dirvožemio taršą pramonėje. Kaip mažinti dirvožemio ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2015 03 08
Aplinkos taršos prevencija laboratoriniai darbai
Saulės šviesos intensyvumo tyrimai ir energetinis potencialo įvertinimas. Elektros energijos vartojimo ir jo mažinimo tyrimai. Atliekų kokybinių ir kiekybinių charakteristikų nustatymas. Dirvožemio mechaninės sudėties ir poringumo nustatymas. Naftos produktais užteršto dirvožemio fizinių ir cheminių savybių tyrimas. Vidaus degimo ...
Aplinkos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 24 psl.
2015 01 03
Darbo našumo įtaka darbo užmokesčio dydžiui
Įvadas. Darbo našumo ir darbo užmokesčio teoriniai aspektai. Darbo našumo samprata. Darbo užmokesčio samprata. Darbo užmokestį lemiantys veiksniai. Darbo našumo įtakos darbo užmokesčio dydžiui analizė. Darbo našumo poveikis darbo užmokesčio dydžiui. Darbo apmokėjimo formos. Motyvavimo priemonės. Darbuotojų sugebėjimas. Darbo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 psl.
2014 02 11
Dirvožemis projektas
Dirvožemis. Kas yra dirvožemis? Dirvožemio cheminė sudėtis. Dirvožemio reikšmė. Kas teršia dirvožemį? Koks dirvožemio taršos poveikis? Kaip mažinti dirvožemio taršą? Dirvožemio slėgimo problemos. Dirvožemio slėgimo problemų išvengimas. Požeminiai vandenys. Kas tai yra dirvožemio rūgštingumas? Dirvotyra. Dirvodaros ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2017 03 15
Dirvožemio apsauga
Bendros žinios apie dirvožemį. Dirvožemio tarša. Dirvožemio naikinimas. Dirvožemio erozija ir apsauga nuo jos. Pažeisto dirvožemio rekultivacija. Kenksmingų cheminių medžiagų higieninis normavimas dirvožemyje. Ekologinio žemės ūkio reikalavimai ir jo plėtra. Dirvožemių būklė ir apsaugos strategija lietuvoje. Dirvožemio ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 44 psl.
2011 03 22
Dirvožemis ir jo tarša
Dirvožemis ir jo tarša. Įvadas. Dirvožemis ir jo savybės. Dirvožemio tarša. Dirvožemio biota. Dirvožemio erozija. Dirvožemio degradacija. Dirvožemio naikinimas. Dirvožemio poveikis žmogaus sveikatai. Ekologinė žemdirbystė. Šiaulių regiono dirvožemių geocheminė charakteristika. Išvados. Literatūra.
Aplinkos konspektai, Konspektas, 9 psl.
2013 03 11
Dirvožemis skaidrės
Dirvožemio fizinės savybės. Dirvožemio rūgštingumas:. Dirvožemio sorbcija:. Dirvožemio cheminė sudėtis. Dirvožemio vanduo:. Dirvožemio erozija.
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2012 05 29
Dirvožemio taršos mažinimo būdai
Įvadas. Dirvožemis. Dirvožemio rūgštyngumas. Dirvožemio sorbcija. Dirvožemio cheminė sudėtis. Dirvožemio taršos grupės. Dirvožemio tarša ir taršos šaltiniai. Transportas. Komunalinis ūkis. Žemės ūkis. Atliekos. Tarša abiotinės aplinkos komponentuose. Dirvožemio taršos mažinimo principai. Išvados. Informacijos ...
Aplinkos referatai, Referatas, 15 psl.
2017 05 24