Dirvozemio naudojimo ir apsaugos

300 dokumentų
Dirvožemio apsauga
Bendros žinios apie dirvožemį. Dirvožemio tarša. Dirvožemio naikinimas. Dirvožemio erozija ir apsauga nuo jos. Pažeisto dirvožemio rekultivacija. Kenksmingų cheminių medžiagų higieninis normavimas dirvožemyje. Ekologinio žemės ūkio reikalavimai ir jo plėtra. Dirvožemių būklė ir apsaugos strategija lietuvoje. Dirvožemio ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 44 psl.
2011 03 22
Dirvožemio tarša pristatymas
Dirvožemio Tarša. Dirvožemis. Dirvožemio cheminė sudėtis. Dirvožemio taršos šaltiniai. Patvarieji organiniai teršalai (POT). Žemės ūkis ir dirvožemio tarša. O ką naudoti vietoj pesticidų? Pramonė ir dirvožemio tarša. Sunkiųjų metalų žala. Žmogus ir dirvožemio tarša. Pagrindinės dirvožemio apsaugos priemonės. ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2014 03 06
Dirvožemis
Bendros žinios apie dirvožemį. Dirvožemio tarša ir naikinimas. Dirvožemio tarša senais pesticidais. Dirvožemio druskėjimas ir rūgštėjimas. Atliekų tvarkymo ir perdirbimo problema. Dirvožemio nualinimo pasekmės. Europos dirvožemio būklė. Dirvožemio būklė lietuvoje. Teminė dirvožemio apsaugos strategija. Taurus dirvožemio ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 27 psl.
2012 05 04
Ekologija ir ekologinė teisė
Visuomenės ir aplinkos sąveika kaip teisinio reguliavimo sritis. Ekologinė teisė – savarankiška teisės šaka. Gamtos išteklių nuosavybės teisė. Gamtos išteklių naudojimo teisė (rūšys, objektas, atsiradimas, turinys). Aplinkos apsaugos valdymas (aav). Ūkinės veiklos ekologiniai teisiniai pagrindai. Aplinkos būklės stebėjimo ir ...
Ekologijos konspektai, Konspektas, 83 psl.
2011 08 05
Dirvožemio tirpalas
Įvadas. Dirvožemis, jo reikšmė. Dirvodara, jos procesas. Dirvožemio fazės. Dirvožemio sudėtis. Dirvožemio cheminė sudėtis. Dirvožemio mechaninė sudėtis. Dirvožemio tirpalas. Dirvožemio sorbcija. Dirvožemio koncentracija. Dirvožemio osmosinis slėgis. Dirvožemio rūgštumas, šarmingumas ir buferingumas. Dirvožemio tirpalo ...
Aplinkos referatai, Referatas, 21 psl.
2014 03 10
Dirvožemiai skaidrės
Dirvožemiai. Dirvožemis. Dirvožemio fizinės savybės. Dirvožemio mechaninės savybės. Dirvožemio sudedamosios dalys. Dirvožemio rūgštingumas. Dirvožemio mechaninė sudėtis. Dirvožemio erozija. Žmogaus veiklos padariniai dirvožemiui. Dirvožemio apsaugojimas nuo erozijos. Dirvožemio tarša. Kaip mažinti dirvožemio taršą?
Žemės ūkio skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2016 05 23
Dirvožemio nualinimo priežastys ir pasekmės
Įvadas. Dirvožemio būklė lietuvoje. Dirvožemio tarša. Dirvos degradacija ir erozija. Dirvožemio rūgštėjimas. Dirvožemio druskėjimas. Dirvožemio slėgimas. Dirvožemio derlingumo didinimas. Išvados. Literatūra.
Žemės ūkio referatai, Referatas, 15 psl.
2013 03 09
Aplinkos apsaugos praktikos įmonėje ataskaita
Aplinkos apsaugos praktikos įmonėje ataskaita Įvadas. Ignalinos rajono aplinkos agentūros struktūra ir veikla. Aplinkos kokybė. Aplinkos oro kokybės valdymas. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės rezultatai. Kraštovaizdžio ir dirvožemio apsauga. Gyvūnijos išteklių naudojimo kontrolė. Valstybinė miškų kontrolė. Mokesčiai ...
Aplinkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 22 psl.
2017 06 22
Dirvožemis - gyvoji oda
Dirvožemis – gyvoji oda.Kas yra dirvožemis? Dirvožemį. Dirvožemis – viršutinis, purus Žemės plutos sluoksnis. Dirvožemį sudaro kietosios. Nuo dirvožemio fizinių savybių priklauso. Dirvožemis susideda iš mineralinių ir organinių medžiagų. Dirvožemio pjūvis (profilis) – vertikalus dirvožemio sluoksnio pjūvis. ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2017 04 19
Dirvožemio apsaugos ir pagerinimo priemonės Egipte ir Etiopijoje
Dirvožemio apsaugos ir pagerinimo priemonės Egipte ir Etiopijoje. Egiptas. Klimatas. Pagrindinės dykūmėjimo priežastys. Egipto strategijos. „Stebuklingi augalai“ arba „Ryto medis“. Galimi būdai sumažinti dirvožemio degradaciją. Etiopija. Klimatas. Priežastys. Faktas! Aukštumose kenčia dirvožemis dėl. Pastangos ir priemonės.
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2015 03 30
Dirvožemio gyvieji organizmai
Įvadas. Bendros žinios apie dirvožemį. Gyvieji dirvožemio organizmai. Dirvožemio mikroflora. Dirvožemio mikrofauna. Dirvožemio mezofauna. Dirvožemio makrofauna. Dirvožemio megafauna. Išvados. Literatūros sąrašas.
Aplinkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 psl.
2013 10 24
Dirvožemis. Morfologinė sandara
Lietuvos dirvodarinės uolienos ir jų medžiagos. Karbonatai. Dirvožemio drėkinimo būdai ir gruntinio vandens gylis. Morfologinė dirvožemio sandara. Dirvožemio horizontai ir sluoksniai. Dirvožemio profilis. Dirvožemio spalva. Granuliometrinė dirvožemio sudėtis. Dirvožemio struktūra. Dirvožemio susiklojimas. Dirvožemio naujadarai ir ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 8 psl.
2012 05 23
Žemės teisė savarankiškas
Miško naudojimo apribojimai. Dujotiekių apsaugos zonos. Žemės sklypui taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Antrajame sklype kurio plotas ha yra trys apsaugos zonos. III. Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zona. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai. ...
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 psl.
2017 04 12
Dirvožemis savarankiškas darbas
Įvadas. Dirvožemis. Dirvožemio formavimasis. Dirvožemio profilis. Dirvožemio komponentai. Tekstūra ir struktūra. Dirvožemiai tipai. Pagrindinės dirvožemio funkcijos. Dirvožemio tarša. Taršos poveikis dirvožemiui. Dirvožemio naikinimas. Dirvožemio taršos mažinimo būdai. Išvados. Literatūra.
Geografijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 psl.
2017 04 18
Specialiosios žemės naudojimo sąlygos
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. Ryšių linijų apsaugos zonos. Aerouostų apsaugos zona. Gamtos paminklų apsaugos zonos. Valstybinio geodezinio pagrindo punktų apsaugos zonos. Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos. Suskystintųjų dujų degalinių apsaugos zonos. Hidrometeorologijos ...
Geodezijos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2017 11 06
Dirvožemio sudėtis
Įvadas. Dirvožemio fazinė sudėtis. Dirvožemio mechaninė sudėtis. Dirvožemio mechaninių elementų klasifikacija. Dirvožemio granuliometrinė sudėtis. Granuliometrinės dirvožemio sudėties klasifikacijos. Granuliometrinės dirvožemio sudėties reikšmė. Dirvožemio elementinė sudėtis. Įšvados. Literatūros sąrašas.
Žemės ūkio referatai, Referatas, 10 psl.
2013 12 06
Skaidrės apie dirvožemį
Dirvožemis. Kas yra dirvožemis?. Dirvožemio sandara. Dirvožemio savybės. Dirvožemio fizinės savybės. Dirvožemio savybės. Dirvožemio rūgštingumas. Dirvožemio savybės. Dirvožemio sorbcija. Lietuvos dirvožemiai. Dirvos erozija. Dirvos Degradacija. Pagrindiniai dirvožemio taršos šaltiniai. Taršos poveikis dirvožemiui. Kaip ...
Aplinkos aprašymai, Aprašymas, 16 psl.
2013 06 09
Dirvožemio teršalai
Dirvožemio teršalai. Dirvožemis ir jo savybės. Dirvožemio reikšmė. Pagrindiniai dirvožemio taršos šaltiniai. Kaip užteršiamas dirvožemis. Užteršto dirvožemio įtaka. Dirvožemio erozija. Kas kelia dirvožemio eroziją ? Kaip išvengti dirvožemio erozijos ? Kaip mažinti dirvožemio taršą pramonėje. Kaip mažinti dirvožemio ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2015 03 08
Dirvožemis projektas
Dirvožemis. Kas yra dirvožemis? Dirvožemio cheminė sudėtis. Dirvožemio reikšmė. Kas teršia dirvožemį? Koks dirvožemio taršos poveikis? Kaip mažinti dirvožemio taršą? Dirvožemio slėgimo problemos. Dirvožemio slėgimo problemų išvengimas. Požeminiai vandenys. Kas tai yra dirvožemio rūgštingumas? Dirvotyra. Dirvodaros ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2017 03 15
Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymas
Elektros linijų apsaugos zonos. Aerodromų apsaugos ir sanitarinės apsaugos zonos. Dujotiekių apsaugos zonos.
Geodezijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 9 psl.
2016 04 25
Darbuotojų aprūpinimas saugos priemonėmis
Darbuotojų aprūpinimas asmeninėmis apsaugos priemonėmis (aap). Darbuotojų aprūpinimas aap. Darbdavys privalo. Aap naudojimo teisinis reglamentavimas. Darbuotojų aprūpinimo aap įstatymo priedai. Asmeninių apsaugos priemonių sąrašas. Galvos apsaugos priemonės. Klausos apsaugos priemonės. Akių ir veido apsaugos priemonės. Plaštakų ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 34 psl.
2014 03 23
Dirvožemis ir jo tarša
Dirvožemis ir jo tarša. Įvadas. Dirvožemis ir jo savybės. Dirvožemio tarša. Dirvožemio biota. Dirvožemio erozija. Dirvožemio degradacija. Dirvožemio naikinimas. Dirvožemio poveikis žmogaus sveikatai. Ekologinė žemdirbystė. Šiaulių regiono dirvožemių geocheminė charakteristika. Išvados. Literatūra.
Aplinkos konspektai, Konspektas, 9 psl.
2013 03 11
Specialiųjų žemės ir miško sąlygų nustatymas
Įvadas. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. Ryšių linijų apsaugos zonos. Kelių sanitarinės apsaugos zonos. Geležinkelių ir jų įrenginių apsaugos zonos. Vandens telkiniai. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos. Pelkės ir šaltinynai. Ypatingosios paskirties miškai. Kintų miestelio specialiųjų žemės ir ...
Geodezijos referatai, Referatas, 15 psl.
2017 11 27
Aiškinamasis raštas. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. Sodybos vietos parinkimo nustatymo veiksniai. Kelių tinklo išdestymas. Dirvožemio analizė. Dirvožemio našumo balas. Dirvožemio granuliometrinė sudėtis. Melioracijos analizė. Žemės naudmenų kaita. Išvados. Naudota literatūra.
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 psl.
2016 11 14
Dirvožemio tarša
Įvadas. Žemės ūkis. Pramonė. Autotransportas. Gyvenamieji rajonai. Branduolinės atliekos. Koks dirvožemio taršos poveikis. Dirvožemio erozija. Žaliosios trąšos. Tyrimas. Dirvožemio pH nustatymas. Kaip mažinti dirvožemio taršą. Išvados.
Chemijos referatai, Referatas, 17 psl.
2014 03 31
Aplinkos apsaugos organizavimas (2)
Aplinkos apsaugos valdymo samprata, tikslai ir uždaviniai. Aplinkos apsaugos valdymo turinys.Ekologinių santykių reguliavimas. aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo planavimas. Aplinkos apsaugos priemonių koordinavimas. Vastybinio gamtos išteklių kadastro tvarkymas. Aplinkos monitoringas. Valstybinė aplinkos apsaugos kontrolė. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 12 psl.
2012 11 24
Dirvožemis skaidrės
Dirvožemio fizinės savybės. Dirvožemio rūgštingumas:. Dirvožemio sorbcija:. Dirvožemio cheminė sudėtis. Dirvožemio vanduo:. Dirvožemio erozija.
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2012 05 29
Dirvožemio taršos mažinimo būdai
Įvadas. Dirvožemis. Dirvožemio rūgštyngumas. Dirvožemio sorbcija. Dirvožemio cheminė sudėtis. Dirvožemio taršos grupės. Dirvožemio tarša ir taršos šaltiniai. Transportas. Komunalinis ūkis. Žemės ūkis. Atliekos. Tarša abiotinės aplinkos komponentuose. Dirvožemio taršos mažinimo principai. Išvados. Informacijos ...
Aplinkos referatai, Referatas, 15 psl.
2017 05 24
Dirvožemis ir jo savybės namų darbas
Dirvožemis ir jo savybės. Kas yra dirvožemis? Dirvodaros veiksniai Dirvožemio pjūvis Dirvožemio sudedamosios dalys Dirvožemio grūdėtumas Dirvožemio derlingumas. Dirvožemis – nuolat kintanti gamtinė sistema. Dirvodara veiksniai. Dirvodara - dirvožemio susidarymas dirvodarinėje uolienoje dėl dirvodaros veiksnių. Dirvožemio ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2016 11 06
Darnios žemdirbystės taikymas
Įvadas. Dirvožemio erozijos koncepcija. Antrapogeninė erozija. Netiesioginiai faktoriai, skatinantys dirvožemio eroziją. Dirvožemio erozijos tendencijos pasaulyje. Lotynų amerika. Afrika. Pietų ir vakarų azija. Rytų ir pietryčių azijoje, madagaskaras. Šiaurės amerika. Europa. Poliarinis regionas. Lietuva. Blogo žemės ūkio ...
Ekologijos referatai, Referatas, 20 psl.
2013 05 03