Dnb banko veiklos analizė

300 dokumentų
Swedbank banko veiklos finansinė analizė
Įvadas. Ab ,,swedbank“ banko charakteristika. Ab „swedbank“ banko veiklos finasinė analizė. AB ,,Swedbank” banko vertikalioji analizė. AB ,,Swedbank” banko horizontalioji analizė. AB ,,Swedbank” banko santykinių rodiklių analizė. AB ,,Swedbank” banko pelningumo analizė. AB ,,Swedbank“ banko likvidumo rizikos analizė. AB ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 57 psl.
2013 12 05
Banko veiklos analizė
Įvadas. Balanso horizontali analizė. Balanso nuosavybės ir įsipareigojimų vertikali analizė. Atskirų pelno rodiklių pokytis per metus. Atskirų pelningumo rodiklių paskaičiavimas. Išvados. Literatūra. Priedai.
Ekonomikos analizės, Analizė, 15 psl.
2012 02 26
Šiaulių bankas veiklos finansinė analizė
Įvadas. Komerciniai bankai ir jų pagrindinės paslaugos. Finansų analizės reikšmė ir esmė. Finansų analizės tikslai. Finansų analizės atlikimo šaltiniai. Finansų analizės atlikimo būdai. Ab „šiaulių banko“ veiklos charakteristika. Šiaulių banko dukterinės įmonės. Šiaulių Banko vertybės. Šiaulių Banko misija. ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 18 psl.
2015 05 14
DNB banko dokumentų valdymo analizė
Įvadas. Akcinės bendrovės dnb banko pristatymas. AB „DNB“ banko juridinis statusas. AB DNB banko veiklos sritis. AB DNB banko valdyba. Ab dnb banko dokumentų valdymo sistema. AB DNB banko dokumentų valdymo organizavimas. Dokumentų valdymo procedūrų ab seb banke kokybės analizė. Dokumentų rengimo analizė. Dokumentų tvarkymo ir ...
Raštvedybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 psl.
2016 04 13
Lietuvos bankų indėlių analizė
Įvadas. Indėlis. Banko indėlio sutartis. Banko indėlio sutarties šalys. Banko indėlio sutarties forma ir esminės sutarties sąlygos. Indėlių rūšys. Terminuotasis indėlis. Kaupiamasis indėlis. Einamasis indėlis. Indėlių draudimas. Indėlininkams. Investuotojams. Neigiamos palūkanos. Kur veda neigiamos palūkanos? ECB neigiama ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2016 05 10
Banko veiklos efektyvumo vertinimas
Įvadas. Komercinio banko veiklos efektyvumo, pelno ir rizikos vertinimo aspektai. Komercinio banko veiklos efektyvumo rodikliai ir vertinimo metodai. Pelno ir rizikos santykis komerciniuose bankuose. Pelningumo vertinimas komercinių bankų veikloje. Komercinio banko veiklos rizikos valdymo aspektai. Ab „šiaulių banko“ veiklos pelno ir ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2015 03 31
Ab Swedbank veiklos dinamikos analizė ir AB Linas Agro group veiklos analizė
Įvadas. Swedbank istorija. Ab ,,swedbank“ banko charakteristika. Ab „swedbank“ banko veiklos finasinė analizė. AB ,,Swedbank” banko vertikalioji analizė. Ab „linas agro group“apibūdinimas. AB ,,linas agro grup‘‘veiklos analize. Išvados. Šaltiniai.
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 psl.
2015 05 22
Banko pagrindinių veiklos rodiklių analizė
Įvadas. Ab Ūkio banko pagrindinių veiklos rodiklių analizė. Ab ūkio banko grynųjų palūkanų pajamų analizė remiantis dinaminių eilučių analitiniais rodikliais. Ab ūkio banko operacinių išlaidų analizė remiantis dinaminių eilučių analitiniais rodikliais. Ab ūkio banko grynojo pelno analizė remiantis dinaminių eilučių ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 psl.
2012 09 23
Banko veiklos planavimas
Banko veiklos planavimas. Darbo tikslas – išanalizuoti banko veiklos planavimą. Bankai Lietuvoje. Bankas - įstaiga. Kiekvienas bankas teikia skirtingas paslaugas. Šiuo metu Lietuvoje. Banko steigimas ir veikla. Bankas steigiamas Civilinio kodekso. Banko strateginio veiklos plano sudarymo reikalavimai. Banko strateginio veiklos plano sudarymo ...
Bankininkystės skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2015 05 12
Banko finansinis tikslas ir jo įvertinimas
Banko finansinis tikslas ir jo įvertinimas. Buhalterinis ir ekonominis banko veiklos įvertinimo metodas. Banko įvertinimas investuotojo požiūriu. Banko veiklos įvertinimo rodikliai investitoriaus požiūrių.
Ekonomikos referatai, Referatas, 7 psl.
2011 06 22
Swedbank banko veiklos tyrimas ir analizė
Swedbank bankas estijoje. “swedbank“ ypatybės. “swedbank” vieta ir reikšmė sektoriuje. Likvidumo rizika. Operacinė rizika. Kitos rizikos. Konkurencinės aplinkos analizė. Besitęsiančios europos skolų krizės įtaka. Kaip šią instituciją paveikė europos problemos. Ssgg analizė.
Finansų namų darbai, Namų darbas, 16 psl.
2013 04 15
AB Šiaulių bankas finansinė analizė ir perspektyvos
Įvadas. Banko finansinės analizės teoriniai aspektai. Finansinės analizės samprata. Finansinės analizės rūšys, tikslai ir uždaviniai. Banko balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų struktūrinė ir dinaminė analizė. Banko finansinės analizės santykiniai finansiniai rodikliai. Pelningumo rodikliai. Kapitalo normatyvo ir likvidumo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 psl.
2015 01 21
Europos centrinio banko veikla – Lietuvos dujos finansų pagrindu
Santrauka. Įvadas. Finansinė analizė teoriniu aspektu. Europos centrinio banko veiklos analizė. Europos centrinio banko įkūrimo istorija. Europos Centrinio banko funkcijos ir uždaviniai. Europos Centrinio banko valdymas. Eurų Banknotai ir monetos. Europos Centrinio banko kapitalas. Europos Centrinio banko pinigų politika. Mokėjimo ir ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2014 03 05
Profesinės praktikos ataskaita AB Seb banke
Įvadas. Įmonės pristatymas ir valdymo struktūra. Rekvizitai. SEB banko misija, vizija, vertybės. SEB veiklos kryptis. Ryšiai su klientais. Organizacinė valdymo struktūra. Seb banko ssgg analizė. Seb banko darbo tvarkos taisyklės. Susipažinimas su darbu. SEB banko bendrosios paslaugų teikimo taisyklės. Banko struktūrinio ...
Viešojo administravimo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 psl.
2016 11 17
SEB bankas. Ekonominių pokyčių įtaka bankinių paslaugų vartotojų elgsenai SEB banke
Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Vartotojų elgsenos samprata. Vartotojo tipų charakteristika. Vartotojų elgsenos modeliai. Vartotojų elgsena prieš ekonominius pokyčius. Vartotojų elgsena po ekonominių pokyčių. Darbo metodai ir priemonės. Tyrimo eigos pristatymas. Kokybinio dokumentų analizės metodo pagrindimas. Anketinės ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 psl.
2012 03 22
Swedbank banko charakteristika ir darbo veiklos analizė
Įvadas. -Tiriamojo darbo problema, (galima hipotezė, tyrimo objektas, tikslas, uždaviniai5-Ab „swedbank“ banko charakteristika. Banko teikiamos paslaugos. AB „Swedbank“ banko teikiamų paslaugų ir produktų apibūdinimas. -Duomenų analizės metodai. Anketinė apklausa. -Tyrimo metodika. -Kiekybinė dokumentų analizė. -Vartotojų ...
Ekonomikos projektai, Projektas, 27 psl.
2015 05 01
Banko kreditinė veikla
Įvadas. Banko kreditinės paslaugos. Kredito samprata ir charakteristika. Fizinių asmenų kreditavimo bankuose principai ir būdai. Verslo subjektų krediavimo bankuose principai ir būdai. Kreditavimo paslaugų pelningumas. Kredito rizikos vertinimo metodai. Kredito rizikos valdymas. Ab dnb nord banko teikiamų kreditavimo paslaugų analizė. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 45 psl.
2011 05 28
Atgyvenusios bankinės paslaugos
Bankininkystės paslaugos Lietuvoje xviii – xix a. Grūdų magazinai. Asignacijos kontoros. Palūkininkystė. Bankininkystės paslaugos lietuvoje xx a. Karininkų taupomosios skolinamosios kasos. Veiklos principai. Paskolų suteikimas. Banko mokėjimo kortelės xx a. Šiuolaikinės banko paslaugos. Pinigų stambinimo arba smulkinimo operacijos. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 psl.
2014 12 07
Bankų sistema Lietuvoje
Įvadas. Bankų raida lietuvoje. Lietuvos centrinis bankas. Centrinio banko veiklos tikslas. Centrinio banko funkcijos. Centrinio banko valdymas ir struktūra. Centrinio banko atskaitomybė ir informavimas apie veiklą. Paskolos. Centrinio banko balansas. Pinigų politika ir jos kitimas lietuvoje. Komerciniai bankai. Pelningumas ir veiklos ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 10 psl.
2013 05 31
Bankrutuojančios AB banko „Snoras“ bankroto proceso analizė bei vertinimas
Įvadas. Banko bankroto teorija. Bankų, esančių Lietuvoje, ar turinčių Lietuvos banko licenciją, funkcijos. Bankų bankrotas ir likvidavimas. Banko bankroto analizė. BAB banko „Snoras“ bankroto atvejo analizė. AB banko ,,SNORAS'' bankroto proceso apžvalga. Išvados. Literatūra.
Bankininkystės referatai, Referatas, 15 psl.
2017 03 21
SEB bankas praktika
Paveikslėlių sarašas. Įvadas. Ab seb banko organizacija ir jos aplinka. AB SEB Organizacijos istorija. AB SEB Organizacinė struktūra ir valdymo organai. Veiklos pobūdis. Naudojamos programinės technologijos ir inovacijos. Veiklos planavimas ir organizavimas. Darbuotoju planavimas. Darbuotojų motyvacijos sistemos. Užmokesčio planavimas. ...
Bankininkystės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 29 psl.
2014 05 04
SEB banko personalo valdymas
Santrauka. Įvadas. Personalo valdymo samprata. Žmogiškųjų išteklių organizavimas. Darbuotojų poreikio planavimas. Darbuotojų telkimas ir atranka. Personalo adaptacija ir ugdymas. Darbuotojų vertinimas. Motyvacija ir poveikio priemonės. Ab banko „seb“ personalo valdymo politika. Ab banko „seb“ charakteristika. Faktinės ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 54 psl.
2012 06 08
Likvidumo rizikos analizė
Likvidumo rizikos samprata. Likvidumo rizikos šaltiniai. Banko likvidumo analizė. Likvidumo įvertinimas pagal banko balansą. Likvidumo rodikliai. Centrinio banko reikalavimai. Privalomosios atsargos.
Ekonomikos referatai, Referatas, 7 psl.
2011 06 22
Snoro banko nacionalizavimo bankroto atvejo analizė ir vertinimas
Įvadas. Banko bankroto teorija. Lietuvos bankų funkcijos. Bankų bankrotas ir likvidumas. Snoro banko bankroto analizė. Banko snoro nacionalizavimas. Ab banko ,,snoras’’ bankroto proceso apžvalga. Išvados. Literatūra
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 psl.
2012 09 22
Lietuvos Banko veiklos aspektai sietini su valstybės valdymo ir administravimo sistemomis
Įvadas. Lietuvos banko pagrindinis tikslas. Lietuvos banko funkcijos. Pinigų emisijos funkcija. Užsienio atsargų valdymo politika. Valstybės iždo agento funkcija. Lietuvos banko pinigų politikos vykdymo funkcija. Kredito įstaigų priežiūros funkcija. Lietuvos banko valdymas ir struktūra. Dabartinė Lietuvos banko valdyba. Einamųjų ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 psl.
2015 05 13
Banko veiklos auditas
Įvadas. Vidaus audito organizavimas. Svarbiausios vidaus audito veiklos sritys. Vidaus audito procesas banke. Vidaus ir išorės auditas. Vidaus kontrolės sistemos elementai. Atsakomybė už vidaus kontrolės sistemą. Darbo dokumentai. Auditoriaus darbo dokumentai. Dokumentinis ir natūrinis tikrinimas. Išvados. Literatūra
Ekonomikos referatai, Referatas, 18 psl.
2012 06 10
Banko strategija
Įvadas. Ab „dnb nord“ įmonės pristatymas. Pest analizė. Šakos konkurencingumo analizė, pritaikant porterio penkių konkurencinių jėgų modelį. Konkurencinės aplinkos analizė. Vidinės aplinkos analizė (stiprybės, silpnybės). Space parametrai. Ab „dnb nord“ banko vykdoma veikla. Personalas. Swot (ssgg) analizė. Finansinę ...
Vadybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 44 psl.
2013 02 10
Šiaulių bankas veiklos finansinė analizė ir prognozavimas
Įvadas. AB Šiaulių bankas charakteristikas ir veiklos finansinė analizė. AB Šiaulių bankas charakteristika. AB Šiaulių bankas veiklos finansinė analizė. AB Šiaulių bankas balanso horizontalioji analizė. AB Šiaulių bankas pelno (nuostolio) horizontalioji analizė. AB Šiaulių bankas balanso vertikalioji analizė. AB Šiaulių ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 48 psl.
2013 06 26
Komercinio banko veiklos rizika
Įvadas. Komercinio banko veiklos rizika. Rizikos samprata. Bankų rizikos tipai ir rūšys. Kredito rizika. Likvidumo rizika. Komercinio banko rizikos valdymas. Banko rizikos analizės būdai. Banko rizikos įveikimo priemonių tipai. Banko rizikų valdymo organizavimas. Kredito rizikos valdymas. Likvidumo rizikos valdymas. Išvados. ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 psl.
2016 05 02
SEB įvaizdžio analizė
Įvadas. Banko paslaugų vartotojai (tikslinė rinkaAB SEB banko tikslinė auditorija. AB SEB banko marketingo kompleksas. Organizacijos prekės ženklas ir jo pozicija rinkoje. Organizacijos kuriamo įvaizdžio apibrėžtis. Organizacijos įvaizdžio – identiteto – reputacijos tarpusavio priklausomybė. SEB banko identitetas. SEB banko ...
Marketingo analizės, Analizė, 15 psl.
2015 02 23