Ekonominiai ir finansiniai nusikaltimai lietuvoje

111 dokumentų
Baudžiamoji teisė Lietuvos statutuose
Įvadas. Atsakomybės pagrindai. Lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės. Tyčiniai ir netyčiniai nusikaltimai. Nusikaltimų rūšys. Valstybiniai nusikaltimai. Kariniai nusikaltimai. Nusikaltimai teisingumui. Nusikaltimai valdymo tvarkai. Nusikaltimai asmens garbei. Nusikaltimai asmens laisvei. Nusikaltimai dorovei. Nusikaltimai tikybai. ...
Teisės referatai, Referatas, 14 psl.
2013 12 02
Ekonominiai nusikaltimai
Įvadas. Nusikaltimų ekonomikai apžvalga. Vertimasis neteisėta komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla. Neteisėta įmonės veikla. Kitos įmonės prekės ženklo naudojimas. Akcizais apmokestinamų prekių laikymas, gabenimas ir realizavimas pažeidžiant nustatytą tvarką. Vartotojo apgaulė. Mažmeninės prekybos taisyklių ir ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 psl.
2011 08 05
Baudžiamoji įvairūs nusikaltimai
Bt spec. Dalis ir jos sistema. Nusikaltimų kvalifikavimo pagrindai. Nusikaltimai žmoniškumui. Karo nusikaltimai. Nusikaltimai valstybei. Nusikaltimai lietuvos valstybės nepriklausomybei, teritorijos vientisumui ir konstitucinei santvarkai. (nusikaltimai lietuvos respublikos suverenitetui). Nusikaltimai žmogui. Nusikaltimai žmogaus gyvybei. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 28 psl.
2011 08 05
Baudžiamoji teisė. Valstybiniai nusikaltimai
Itin pavojingi valstybiniai nusikaltimai. Subjektas. Subjektyvioji pusė. Kiti nusikaltimai valstybei. Nusikaltimai žmogui. Gyvybės atėmimas dėl neatsargumo. Nusikaltimai gyvybei naujame lr bk. Nesuteikimas ligoniui medicinos pagalbos. Nusikaltimai žmogaus garbei ir orumui. Įstatymų spragos. Lytinių nusikaltimų traktuotė teismų ...
Teisės konspektai, Konspektas, 42 psl.
2011 08 05
Nacių nusikaltimai skaidrės
Nacių nusikaltimai Antrojo Pasaulinio karo metu. Kariniai nusikaltimai Lietuvoje. Žudynės Lietuvoje. Apgaulės. Josef Mengele. Aušvicas. Aušvico koncentracijos stovykla. Blokas-medicininių eksperimentų blokas Aušvice. Holokaustas. Žydų žudymas. Genocido aukos. Holokausto etapai.
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2014 03 20
Baudžiamoji teisė. Nusikaltimai
Baudžiamosios teisės specialioji dalis ir jos sistema. Nusikaltimų kvalifikavimo pagrindai. Nusikaltimas žmonijai ir žmoniškumui. Itin pavojingi nusikaltimai lietuvos valstybei. Kiti nusikaltimai valstybei. Nusikaltimai žmogui.
Teisės konspektai, Konspektas, 36 psl.
2011 08 05
Karo nusikaltimai konflikto zonose
Įvadas. Karo nusikaltimai. JAV karo nusikaltimai Irake. Neteisėtų įsakymų vykdymas. Karo nusikaltimai kriminologijos teorijų kontekste. Išvados. Literatūros sąrašas.
Sociologijos referatai, Referatas, 14 psl.
2014 03 23
Baudžiamoji teisė specialioji dalis 5
Nusikaltimai nuosavybei. Ekonominiai nusikaltimai. Nusikaltimai viešajai tvarkai ir visuomenės saugumui (bk x skirsnis). Viskas tas pats tinka plėšimui, bet ten yra smurtas. Tas pats daikto pagrobimas, bet padaromas panaudojant smurtą. Tai turto pagrobimo priemonė.
Teisės konspektai, Konspektas, 5 psl.
2011 08 05
LR prokuratūros sistema savarankiškas darbas
Įvadas. Prokuratūros raida Lietuvoje. Prokuratūra Lietuvos okupaciniu laikotarpiu. Dabartinė Lietuvos prokuratūra. Prokuratūros sandara. Generalinė prokuratūra. Turtiniai nusikaltimai. Nusikaltimai prieš vaikus. Nusikaltimai elektroninėje erdvėje. Kriminalinė žvalgyba. Tarptautinis bendradarbiavimas. Išvados. Literatūra.
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 psl.
2017 04 30
Baudžiamoji teisė specialioji dalis 9
Bt sd ir jos sistema. Nv kvalifikavimo teoriniai pagrindai. Nusikaltimai žmogiškumui ir karo nusikaltimai. Nusikaltimai lietuvos valstybės nepriklausomybei, teritorijos vientisumui ir konstitucinei santvarkai (bk sd xvi skyrius). Nusikaltimai žmogaus gyvybei. Nusikaltimai žmogaus sveikatai. Nusikaltimai, pavojingi žmogaus sveikatai ir ...
Teisės konspektai, Konspektas, 49 psl.
2011 08 05
Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai ekonomikai
Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai ekonomikai. Įvadinė dalis. Nusikaltimų ekonomikai ir ūkininkavimo tvarkai sąvoka ir sistema. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai ekonomikai. Nusikaltimų ekonomikai apibūdinimas,tyrimo metodikos pagrindai, ypatumai, taktika. Kai kurie baudžiamosios atsakomybės už nusikaltimus ir ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 43 psl.
2013 04 19
Tarptautiniai ekonominiai santykiai konspektas
Tarptautinės ekonomikos esmė ir subjektai. Tarptautinės ekonomikos ir politikos sąveika. Te sfera. Te subjektai. Te ir konkurencija. Konkurencingumo struktūros pakitimai. Konkurencingumo esmė ir veiksniai. Konkurencinės persvaros determinantės. Tarptautinė ekonominė politika. Tep esmė ir samprata. Veiksniai, formuojantys užsienio ek ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 25 psl.
2010 03 03
Rusijos 1903 m. baudžiamasis statutas lietuvoje
Įvadas. 1903m. Baudžiamojo statuto rengimas ir priėmimas lietuvoje ir rusijoje. Baudžiamojo statuto struktūra ir bendroji dalis. Nusikaltimo samprata. Kaltės formos ir nusikaltimo stadijos. Bausmės ir jų taikymas. Bausmių švelninimas, keitimas ir bausmę šalinančios aplinkybės. Baudžiamojo statuto specialioji dalis. Nusikaltimai ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2012 01 15
UAB „Gedlito transportas“ logistikos procesų, vežimų rentabilumo ekonominiai rodikliai
Įvadas. Uab „gedlito transportas“ įmonės veikla.Pasirinktos transporto priemonės charakteristika.Birių krovinių vežimo sąlygos ir jų savybės. Ekonominiai rodikliai. Vežimų išlaidų sąmata. Savikainos kalkuliacija ir struktūra. Finansiniai rodikliai. Techniniai ekonominiai rodikliai.Išvados ir rekomendacijos. Naudotos ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 psl.
2017 02 25
Elektroninių nusikaltimų situacijos analizė Lietuvoje
Įvadas. Elektroninių nusikaltimų teoriniai aspektai. Elektroninių nusikaltimo samprata. Pagrindinės elektroninių nusikaltimo rūšys. Nusikaltimai, pažeidžiantys kompiuterinės informacijos ir kompiuterių sistemų konfidencialumą, vientisumą bei prieinamumą. Su kompiuterių naudojimu susiję nusikaltimai. Nusikaltimai susiję su ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 psl.
2016 04 21
Nepilnamečių lietuvoje nusikalstamumas prognozės ir statistika
Nepilnamečių nusikalstamumas lietuvoje prognozės ir statistika. Įvadas. Nepilnamečių padaryti nusikaltimai. Nepilnamečių padaryti nusikaltimai pagal apskritis. Teismų nuteisti nepilnamečiai. Įkalintų nepilnamečių skaičius. Išvados. Literatūros sąrašas.
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 21 psl.
2013 04 25
UAB „Schenker“ pristatymas ir valdymo struktūra
Įvadas. UAB „Schenker“ pristatymas ir valdymo struktūra. UAB „Schenker“ pristatymas. Įmonės valdymo struktūra. Darbo organizavimas. UAB „Schenker“ įmonės veikla. UAB „Schenker“ teikiamos paslaugos. UAB „Schenker“ verslo planai. UAB „Schenker“ techniniai-eksploataciniai, ekonominiai ir finansiniai rodikliai. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 18 psl.
2016 11 10
Vokietijos nusikaltimai Lietuvoje
Vokietijos nusikaltimai Lietuvoje. ? Okupacijos pradžia ? Trėmimai ? Žudymai ? Lietuvių nykimas – vokiečių plėtimasis. Po 1941. 06. 23 sukilimo, vokiečiai greitai įsitvirtino Lietuvoje ir pradėjo šaknyti nacizmą. Okupacijos pradžia. Naciai be pasigailėjimo trėmė ne tik žydus ar sukilėlius. Trėmimai. ? 1942 m. Vilniaus ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2015 02 11
Prūsai Pamedės teisynas 1340 m.
Įvadas. Prūsai. Senasis prūsų teisynas. Baudžiamoji teisė pamedės teisyne. Valstybiniai nusikaltimai. Turtiniai nusikaltimai. Nusikaltimai asmeniui. Baudžiamasis procesas. Lteratūra.
Istorijos referatai, Referatas, 14 psl.
2014 06 28
Baudžiamosios teisės specialiosios dalies uždaviniai
Nužudymas vienu smūgiu ir jo vertinimas. Paskaita Nužudymas bendrininkaujant. Kai siekiama gauti turtinės naudos sau , ar kitiems asmenims. 1 paskaita. Nužudymas iš savanaudiškų paskatų. Nusikaltimai pavojingi žmogaus sveikatai ir žmogaus gyvybei. Nusikaltimai žmogaus laisvei. Fedosiukas ir Gutauskas rašė papildomai apie prekybą ...
Teisės uždaviniai, Uždavinys, 20 psl.
2017 09 12
Finansų rinkos skaidrės
Finansų sistemos samprata. Finansų sistemos elementai ir jų funkcijos. Finansų rinkų esmė ir funkcijos. Finansų rinkų klasifikavimas. Vertybinių popierių rinkos esmė. Pirminė vertybinių popierių rinka ir jos organizavimas. Antrinė vertybinių popierių rinka ir jos organizavimas. Pinigų rinkos samprata. Pinigų rinkos finansiniai ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 153 psl.
2014 05 30
Vokiečių nusikaltimai Lietuvoje
Vokiečių nusikaltimai Lietuvoje. Getai Žydų žudynės Kaune Pirčiupių kaimas Štuthofo koncentracijos stovykla Išvados Šaltiniai. Getai. Okupantai iš žydų atėmė nuosavybe ir uždarė juos į getus. Žydų žudynės Kaune. 1941 m. Birželio 27 d. Naciams okupavus Lietuvą viešai. Pirčiupių kaimas. M. Štuthofo koncentracijos ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2015 12 09
Valdymo metodai
Įvadas. Ekonominiai valdymo metodai, kuriuos naudoja mano viršininkas. Valdymo metodai. Ekonominiai valdymo metodai. Vidaus darbo tvarkos reglamentavimas mano organizacijoje. Darbo santykiai Lietuvoje. Darbo santykių esmė ir jų reguliavimo principai. Administracinės baudos už darbo įstatymų pažeidimus. Darbo santykių reguliavimas ...
Vadybos referatai, Referatas, 20 psl.
2010 03 03
Finansiniai nusikaltimai tvarkant buhalterinę apskaitą
Įvadas. Apgaulingas įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymas siekiant finansinės naudos. Atsakomybės subjektai. Administracinė ir baudžiamoji atsakomybė už finansinius nusikaltimus tvarkant buhalterinę apskaitą. Literatūra. Išvados.
Apskaitos referatai, Referatas, 10 psl.
2015 05 19
Aplinkosauginiai mokesčiai Lietuvoje ir ES
Įžanga. Aplinkos apsaugos problemos. Aplinkosaugos problemos lietuvoje. Aplinkosaugos problemos es ir pasaulyje. Aplinkos apsaugos politika. Ekonominiai aplinkos apsaugos metodai. Ekonominiai aplinkosaugos metodai lietuvoje. Ekonominiai aplinkosaugos metodai europos sąjungoje. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos referatai, Referatas, 15 psl.
2012 12 20
Tarptautiniai ekonominiai santykiai referatas
Įvadas. Tarptautinis darbo pasidalijimas ir tarptautinė prekyba. Tarptautinės prekybos politika ir jos priemonės. Tarptautinės investicijos. Tarptautinių investicijų rūšys ir ypatumai. Tarptautinės investicijos lietuvoje. Išvados. Naudoti šaltiniai. Šiame darbe bus bandoma panagrinėti tarptautinių ekonominių santykių sąvoką ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 18 psl.
2011 06 22
Deviacija ir nusikaltimai.Marginalumas. Subkultūra
Deviacija ir nusikaltimai. Marginalumas. Subkultūra. Nusikaltimai. Deviacija. Marginalumas. Delinkvencija. Struktūrinis funkcionalizmas. Nusikaltimas ir anomija (E. Durkheim). Deviacija kaip atsakas (R. Merton). Subkultūros (A. Cloward ir L. E. Ohlin). Modernios subkultūros. Postmodernios subkultūros. Simbolinis interakcionizmas. Išmoktoji ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2014 05 18
Ekonominiai rodikliai
Įvadas. Ekonominė politika. Lietuvos ekonominė politika. Finansų politika Lietuvoje. Pinigų ir valiutos politika Lietuvoje. Ūkinės politikos raida Lietuvoje. Lietuvos ekonominės politikos rizikos veiksniai. Ekonominiai rodikliai Lietuvoje. Bendras vidaus produktas (BVP). Infliacija. Darbo rinka. Prekių importas ir eksportas. Valstybiniai ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 15 psl.
2014 05 16
Baudžiamoji teisė konspektas 4
Baudžiamosios teisės samprata. Baudžiamasis įstatymas ir jo galiojimas. Kaltė ir jos kriterijai. Kaltės formos. Formalios ir materialios nusikaltimų sudėtys. Apibrėžta ir neapibrėžta tyčia. Nusikaltimo padarymo stadijos. Rengimasis padaryti nusikaltimą. Pasikėsinimas padaryti nusikaltimą. Baigtas nusikaltimas. Rengimosi ir ...
Teisės konspektai, Konspektas, 22 psl.
2011 08 05
Tarptautiniai ekonominiai santykiai
Šiuolaikiniai tarptautiniai ekonominiai santykiai – tai santykiai tarp valstybių su įvairiomis santvarkomis, ūkio raidos lygiu ir perspektyvomis. Įvadas. Tarptautinės ekonomikos esmė ir subjektai. Tarptautinė prekyba. Tarptautinės valiutų ir finansų rinkos. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos referatai, Referatas, 14 psl.
2011 01 08