Ekonominiai rodikliai kauno kolegija

300 dokumentų
Įmonės analizė Baltasis pyragas
Įvadas. Uab „baltasis pyragas“. Teorinė dalis. Įmonės tikslai. Įmonės turtas. IMT įkainojimo rūšys yra šios. Gamybos ekonominiai rodikliai. Darbo ekonominiai rodikliai. Praktinė dalis. Įmonės tikslų ekonominiai rodikliai. Įmonės turto ekonominiai rodikliai. Gamybos ekonominiai rodikliai. Darbo ekonominiai rodikliai. Šaltiniai.
Ekonomikos referatai, Referatas, 30 psl.
2014 01 28
Finansinė analizė Kauno energija
Įvadas. Finansų maklerio įmonės.Finansų maklerio įmonių samprata. Finansų maklerio įmonės Lietuvoje. Lietuvos finansų maklerių asociacija (LFMA. Ab „kauno energija“ finansinė analizė. AB „Kauno energija“ trumpa charakteristika. AB „Kauno energija“ pelningumo rodikliai. AB „Kauno energija“ turto valdymo rodikliai. AB ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 psl.
2014 01 22
Lietuvos ekonominiai rodikliai ir ekonominė politika
Įvadas. Pagrindiniai šalies ekonominiai ir socialiniai rodikliai. Ekonominių vertinimų rodiklis. Vartotojų lūkesčiai. Gruodžio mėnesį. Priedas. Pagrindiniai Lietuvos respublikos ekonominiai rodikliai. Išvados. Šaltiniai.
Ekonomikos referatai, Referatas, 13 psl.
2014 05 03
Europos sąjungos šalių ekonominiai rodikliai ir jų tendencija
Europos sąjungos šalių ekonominiai rodikliai ir jų tendencija. Darbo tikslas ir uždaviniai. Bendrasis vidaus produktas (bvp). Bvp vienam gyventojui pagal pgs. Vartotojų kainų indeksas. Metinė infliacija. Užimtumo lygis. Nedarbo lygis. Gyventojų skaičius. Es šalių gyventojų skaičius. Išvados. Literatūra. Bendrojo kainų lygio ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2012 12 06
Akcinės bendrovės Kauno energija finansinės veiklos analizė
Įvadas. Bendroji ab „kauno energija“ charakteristika. Ab „kauno energija“ finansinės būklės analizė. Horizontali balanso analizė. Vertikali balanso analizė. Ab „kauno energija“ pelno (nuostolio) ataskaitos horizontalioji analizė. Ab „lietuvos energija“ pelno (nuostolio) ataskaitos vertikalioji analizė. Ab „kauno ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 45 psl.
2011 03 22
UAB „Gedlito transportas“ logistikos procesų, vežimų rentabilumo ekonominiai rodikliai
Įvadas. Uab „gedlito transportas“ įmonės veikla.Pasirinktos transporto priemonės charakteristika.Birių krovinių vežimo sąlygos ir jų savybės. Ekonominiai rodikliai. Vežimų išlaidų sąmata. Savikainos kalkuliacija ir struktūra. Finansiniai rodikliai. Techniniai ekonominiai rodikliai.Išvados ir rekomendacijos. Naudotos ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 psl.
2017 02 25
ES ekonominiai rodikliai
ES ekonominiai rodikliai. BVP. Nedarbo lygis. Gyventojai žemiau skurdo ribos. Gyventojų trukmė. Migracija. Darbo užmokestis.
Ekonomikos analizės, Analizė, 4 psl.
2017 10 18
Įmonės analizė Kauno grūdai
Įvadas. Įmonės tikslai, veiklos sritys ir funkcijos. Įmonės tikslai. Strategijos pasirinkimo svarba, siekiant įmonės rezultatų. Įmonės ekonominiai rodikliai. Socialiniai įmonės tikslai. Ekonominiai įmonės tikslai. Gamybos organizavimas įmonėje. Gaminio ir gamybos proceso charakteristikos. Gamybiniai ištekliai. Gamybos funkcija ir ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 psl.
2012 04 17
Kauno tiekimas finansinė analizė
Įvadas. Įmonės charakteristika. AB „Kauno tiekimas“ finansinės būklės analizė. Vertikalioji ir horizontalioji finansinė analizė. Santykinė finansinė analizė. Likvidumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Turto panaudojimo efektyvumo rodikliai. Rinkos vertės rodikliai. Išplėstiniai pelningumo ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 psl.
2014 02 20
Ab „Kauno energija“ finansinė analizė
Santrauka. 2014m. finansinių rodiklių analizė. Likvidumo rodikliai. Veiklos (efektyvumo) rodikliai. Skolų rodikliai. Pelningumo rodikliai. Rinkos rodikliai. 2007-2014 metų augimo rodikliai Išvados ir rekomendacijos. Priedas.
Ekonomikos referatai, Referatas, 27 psl.
2016 05 17
Lietuvos ekonominiai rodikliai ir Jos ekonominė politika referatas
Įvadas. Lietuvos ekonominiai rodikliai. Bendras nacionalinis produktas. Nedarbo lygis. Gyventojų užimtumas. Bnp dinamika. Išvados. Naudota literatūra.
Ekonomikos referatai, Referatas, 13 psl.
2015 11 23
Aukštosios mokyklos Kaune
Skaidrės apie universitetus. Aukštosios mokyklos Kaune. Kolpingo kolegija Kaune ir V.A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla. ISM vadybos ir ekonomikos universitetas. Kauno medicinos universitetas ir Kauno technologijos universitetas. Lietuvos kūno kultūros akademija ir Lietuvos veterinarijos akademija. Lietuvos žemės ūkio universitetas. ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2013 12 08
AB „Kauno energija“ įmonės veiklos rodikliai
AB „Kauno energijos“ įmonės veiklos rodikliai. Įmonės viso ir ilgalaikio turto efektyvumo (apyvartumo) rodikliai. Atsargų apvyvartumas(metais). Įmonės išlaidų lygio rodikliai. Ilgalaikio turto analizė. Trumpalaikio turto analizė. Pelningumas. Pelningumas. Trumpalaikio mokumo rodikliai. Ilgalaikio mokumo rodikliai.
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2013 12 08
Virtuali ekskursija po Kauno kolegiją
Įžanga. Istorija ir ištakos. Tarptautinė veikla. Kauno kolegijos vertybės. Padaliniai. Kauno mieste. Regionuose. Studijų programos. Biomedicinos mokslų studijų sritis. Fizinių mokslų sritis. Humanitarinių mokslų studijų sritis. Meno studijų sritis. Socialinių mokslų studijų sritis. Technologijos mokslų studijų sritis. ...
Informatikos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2016 10 18
Verslo socialinės atsakomybės ataskaita
Strategija ir analizė. Organizacijos aprašymas. Ataskaitos parametrai. Valdymas, įsipareigojimai ir įtraukimas. Ekonominiai rodikliai. Aplinkosauginiai rodikliai. Socialiniai rodikliai.
Vadybos analizės, Analizė, 14 psl.
2016 03 21
Brazilijos įmonių mokami mokesčiai
Įvadas. Brazilijos valstybė. Brazilija – Federacinė Respublika. Brazilijos simbolika. Brazilijos kalba ir religija. Brazilijos kultūra. Pagrindiniai brazilijos ekonominiai- socialiniai rodikliai. Ekonominiai rodikliai. Bendras vidaus produktas (BVP). BVP sudėtis procentine išraiška. BVP 1 gyventojui. Brazilijos eksportas. Brazilijos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2017 10 01
Alkoholinis vaisiaus sindromas
Kauno kolegija SPF visuomenės sveikatos katedra. Tikslas. Įvadas. Alkoholis vaisių gali veikti trejopai. Klinika. Diagnostika. Išvados. Literatūra.
Medicinos skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2014 02 18
Kauno istorija referatas Kaunas XIVa. - XVa.
Įvadas. Kauno pilis. Kovos su kryžiuočiais. Kauno reikšmė Lietuvoje. Kauno gyventojai. Kauno valdytojai. Kauno architektūra XVa. Išvados. Naudotos literatūros sąrašas.
Istorijos referatai, Referatas, 10 psl.
2014 05 22
Ekonominiai rodikliai
Įvadas. Ekonominė politika. Lietuvos ekonominė politika. Finansų politika Lietuvoje. Pinigų ir valiutos politika Lietuvoje. Ūkinės politikos raida Lietuvoje. Lietuvos ekonominės politikos rizikos veiksniai. Ekonominiai rodikliai Lietuvoje. Bendras vidaus produktas (BVP). Infliacija. Darbo rinka. Prekių importas ir eksportas. Valstybiniai ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 15 psl.
2014 05 16
Lietuvos ir Lenkijos makroekonominių rodiklių analizė referatas
Įvadas. Teorinė dalis. Bendrasis vidaus produktas (BVP). Bendras nacionalinis produktas (BNP). Infliacija. Nedarbo lygis. Užsienio prekybos balansas. Praktinė dalis. Lietuvos ekonominiai rodikliai. Lenkijos ekonominiai rodikliai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos referatai, Referatas, 16 psl.
2016 05 02
Transporto įmonės ekonominiai rodikliai skaičiavimas ir analizė
Kursinio darbo užduotys. Kursinio darbo anotacija. Įvadas. Aprašomoji dalis. Teorinė dalis. Projektinė (analitinė) dalis. Pagrindiniai skaičiavimo turimi duomenys. Automobilių eksploatavimo gamybinė programa. Vairuotojų skaičius ir jų darbo užmokestis.Analizė. Vežimo išlaidų sąmata. Savikainos kalkuliacija ir struktūra. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 psl.
2017 04 09
Kauno hidroelektrinė
Kauno hidroelektrinė. Kauno he istorija. Ištirti visi nemuno hidroresursai. Hidroelektrinė pasiekė projektinę galią. Modernizuota didinant energijos tiekimo patikimumą. Kauno he veikla. Prižiūri ir plečia elektros energijos perdavimo tinklą. Kauno he reikšmė. Kauno he galingumas. Po įvykdytos rekonstrukcijos elektrinės galia ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2013 03 01
Įmonės vizijos, misijos, tikslų samprata ir formulavimas
Įvadas. Įmonės vizijos, misijos ir tikslų samprata. Vizija. Misija. Tikslai. Įmonių vizijos, misijos, tikslų analizė. Analizuojamos įmonės. UAB ,,Projektų rengimo centras”. UAB „Kraujo donorystes centras“. VšĮ „Kauno kolegija“. UAB ,,Audimta”. Analizuojamų įmonių konkurentai. UAB ,,Projektų centras”. VšĮ ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 psl.
2013 12 10
Vidinės išorinės aplinkos analizė
Kauno valstybinio muzikinio teatro. išorės ir vidinės aplinkos analizė. Darbo tikslas. Politiniai veiksniai. POLITINIAI VEIKSNIAI. . Santykiai su šalies valdžios institucijomis. Politiniai veiksniai. . šalies vidinė politinė situacija. Politiniai veiksniai. . teisinis reglamentavimas. Ekonominiai veiksniai. . ekonomikos augimas. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 27 psl.
2014 10 15
UAB „Schenker“ pristatymas ir valdymo struktūra
Įvadas. UAB „Schenker“ pristatymas ir valdymo struktūra. UAB „Schenker“ pristatymas. Įmonės valdymo struktūra. Darbo organizavimas. UAB „Schenker“ įmonės veikla. UAB „Schenker“ teikiamos paslaugos. UAB „Schenker“ verslo planai. UAB „Schenker“ techniniai-eksploataciniai, ekonominiai ir finansiniai rodikliai. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 18 psl.
2016 11 10
Ekonominis vertinimas Kauno vandenys
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Uab „Kauno vandenys“ veiklos aprašymas. Veiklos apibūdinimas. Uab „Kauno vandenys“ paslaugų veikla ir jos ekonominis vertinimas. Gamybos/paslaugų procesas. Gamybiniai ištekliai. Įmonės turtas ir jo struktūra. Apsirūpinimo žaliavos sunaudojamos gamybai. Gamybos kaštai ir jų kitimas. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2014 05 12
Danija ir Brazilija tarptautinė ekonomika
Danija. Danijos ekonominiai rodikliai. Krona. Pagrindinės Danijos ūkio šakos. Danijos ryšiai su Lietuva. Didžiausios Danijos įmonės. Įmonė ,,Sanistal“. Danijos bankas. Turizmas. Įdomesni faktai. Brazilija. Brazilijos ekonominiai rodikliai. Ekonomikos rodikliai 2014 m. Pagrindinės Brazilijos ūkio šakos. Brazilijos eksportas, ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 27 psl.
2015 04 13
Drenažas kursinis projektas
Techniniai ekonominiai rodikliai. Drėgmės pertekliaus priežastys. Dirvožemis. Būdas mechaninei dirvožemio sudėčiai nustatyti lauke. Sausinimo reikalingumas ir nauda. Drenavimo atstumas. Drenavimo gylis. Drenažo rinktuvų išilginių profilių sudarymas. Drenažo sistemų hidrologiniai skaičiavimai. Drenažo tinklo duomenys. Hidrologiniai ...
Žemės ūkio kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 psl.
2011 05 04
Kauno pilis
Senoji Kauno praeitis yra labiausiai susijusi su pilimi. Pradžioje pilis buvo medinė, o kęstučio laikais jau buvo mūrinė.
Istorijos rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2010 03 03
Įmonės finansinė analizė Kauno popierius
Įvadas. Uab x charakteristika. Uab x finansinių ataskaitų ir finansinių santykinių rodiklių analizė finansinių ataskaitų apžvalga remiantis horizontaliąja ir vertikaliąja analizėmis. Horizontalioji balanso, pelno (nuostolių) ataskaitų analizė. Vertikalioji balanso, pelno (nuostolių) ataskaitų analizė. Uab x finansinių ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 33 psl.
2013 01 19