Es transporto sistemos plėtra

300 dokumentų
Transporto statinių tipai ir jų įrengimo analizė
Įvadas. Transporto sistemos struktūra. Transporto sistemų modeliavimo metodai. Kelių kategorijos ir funkcijos. Eismo dydis ir transporto srautų struktūra. Pagrindiniai eismo organizavimo metodai. Intelektualios transporto sistemos. Eismo saugumo gerinimas Lietuvos kelių transporte. Kelių ir kelio dangų tipai. Asfaltbetonio danga. Betono ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 psl.
2015 04 06
Transporto sistemos pletra
Transporto ekonomika. Transporto sąsajos su ūkio plėtra. Plėtros vizija. Lietuvos transporto sistemos misija. Lietuvos transporto sektoriaus būklės analizė. ir plėtra. Svarbiausieji Lietuvos transporto sektoriaus plėtros rodikliai ir prognozės. Krovinių vežimų dinamika bei prognozė, mln. t. Stiprybių, silpnybių, galimybių ...
Transporto skaidrės, Skaidrės, 88 psl.
2015 11 17
Intelektualizuotos transporto sistemos ir jų perspektyvos Lietuvoje
Įvadas. Intelektinės transporto sistemos logistikoje. Intelektualizuoto transporto plėtros politika ES. Intelektualizuoto transporto plėtra. Galimybės plėtoti intelektualizuotas transporto sistemas Lietuvoje. Anketos nagrinėjimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Informatikos tyrimai, Tyrimas, 15 psl.
2016 12 22
Lietuvos transporto strategija
Lietuvos transporto strategija. Transporto sistemą sudaro trys pagrindinės dalys. Transporto priemonės, transporto infrastruktūra ir valdymas. Vaidmuo. XXI a. transporto sistema siejama. Su sausumos, vandens ir oro transporto priemonėmis. Funkcijos. – gamyba. Lietuvos transporto sistemos plėtros tikslai. Pasiekti ES valstybių senbuvių ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2017 03 23
Geležinkeliai Lietuvoje
Geležinkelių transporto sistema Lietuvoje. Geležinkelių transporto sistemos apžvalga. Geležinkelių transporto privalumai. Geležinkelių transporto sistemos ypatumai Lietuvoje. Geležinkelių transporto sistemos raida Lietuvoje. Geležinkelių transporto sistemos statistinė analizė. Krovinių vežimas pagal kryptis, mln. t. Geležinkelių ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2015 11 18
Lietuvos transporto sistema ir jos vystimo prioritetai
Įvadas. Lietuvos transporto sistema. Automobilių kelių plėtra. Geležinkelių plėtra. Jūros uostų plėtra. Oro uostų plėtra. Išvados. Literatūra.
Transporto referatai, Referatas, 12 psl.
2013 10 02
Geležinkelių transporto sistema
Įvadas. Geležinkelių transporto sistemos apžvalga. Geležinkelių transporto sistemos ypatumai Lietuvoje. Geležinkelių transporto sistemos raida Lietuvoje. Geležinkelių transporto sistemos statistinė analizė. Geležinkelių transporto sistemos ateities planai Lietuvoje. Geležinkelių transporto sistemos ssgg analizė. Geležinkelių ...
Logistikos referatai, Referatas, 16 psl.
2015 11 18
Kelių transporto sistema
Paveikslų sąrašas. Įvadas. Transporto sistemos apžvalga. Transporto sistemos samprata. Lietuvos transporto sistemos apžvalga. Kelių transporto sistema. Kelių transportas ir jo ypatumai Lietuvoje. Kelių transporto sistemos raida Lietuvoje. Kelių transporto sektoriaus statistinė analizė. Kelių transporto sistemos SSGG analizė. ...
Transporto savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 psl.
2016 10 02
Įmonių informaciniai logistikos valdymo portalai
Įmonių informaciniai logistikos valdymo portalai. Elektroninės duomenų apdorojimo sistemos. Interneto elektroninės biržos. Transporto įmonėms labai aktualios yra internete esančios elektroninės transporto biržos. Transporto birža TRANS- tai techniškai plati transporto platforma transporto verslui Europoje. Transporto birža “TC ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2015 12 13
Transporto veiklos organizavimas ir valdymas organizacijoje
Įvadas. Kelių transportas. Kelių transporto svarba Lietuvos ūkiui. Transporto sistemos funkcijos. Transporto valdymas. Kelių transporto pokyčiai integravusis į ES. Transporto veiklos organizavimas. Veiklos planavimo aspektas. Vadovavimas organizacijoje. Darbuotojų motyvavimas. Konfliktų valdymas. Kelių transpoto plėtros strategija. ...
Vadybos referatai, Referatas, 14 psl.
2014 01 05
Bendroji transporto sistema
Įvadas. Transportas kaip ekonomikos šaka pasireiškia tokiais požymiais. Transporto priemonių klasifikavimas. Transporto sistemą galima skirstyti. Transporto rūšį reikėtų vertinti pagal bendruosius transporto sistemos vertinimo kriterijus. Transporto rūšys. Pagrindinių transporto rūšių palyginimas. Transporto sistemos vystymosi ...
Transporto referatai, Referatas, 7 psl.
2014 02 27
Telšių ir Skuodo miestų bendrųjų planų lyginamoji analizė
Įvadas. Objekto apibūdinimas. Gamta ir kultūra. Turizmo ir rekreacijos plėtra. Gyvenviečių sistemos plėtra. Žemės naudojimas. Susisiekimo sistemos plėtra. Inžinerinė infrastruktūra. Išvados. Naudota literatūra.
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2016 03 22
Lietuvos transporto sistemos valstybinis valdymas referatas
Įvadas. Transporto sistema. Transporto sistema. Kas tai? Transporto sistemos vaidmuo. Transporto sistemos funkcijos. Lietuvos transporto sistema. Lietuvos transporto sistemos valstybinis valdymas. Automobilių kelių transporto valstybinis valdymas. Geležinkelių transporto valstybinis valdymas. Vandens transporto valstybinis valdymas. Oro ...
Transporto referatai, Referatas, 8 psl.
2015 09 28
Lietuvos transporto sistemos valstybinis valdymas
Lietuvos transporto sistemos valstybinis valdymas. Įvadas. Transporto sistemos valstybinis valdymas. Transporto sistemos valstybinio valdymo sąvoka. Kelių transporto valstybinis valdymas. Geležinkelių transporto valstybinis valdymas. Lietuvos vandens transporto valstybinis valdymas. Oro transporto valstybinis valdymas. Išvados. Literatūros ...
Transporto referatai, Referatas, 9 psl.
2013 04 14
Ekologiško viešojo transporto plėtra Lietuvoje
Keleivių vežimo referatas ekologiško viešojo transporto plėtra Lietuvoje. Ekologiško viešojo transporto plėtra Lietuvoje 2012 metų viduryje Kaune pradėjo važinėti nauji ekologiški autobusai. Viešąjį transportą Lietuvoje varys vėjo sukurta energija. 2013 metų viduryje pasirodė lietuviškas elektrinis autobusas. 2014 viduryje ...
Transporto referatai, Referatas, 11 psl.
2017 04 23
Miesto susisiekimo infrastruktūros plėtra
Įvadas. Miesto transporto raida. Susisiekimo ir techninės infrastruktūros reikalavimai darnaus vystymo požiūriu. Miesto susisiekimo sistemos sudėtis. Miesto viešojo transporto sistema. Nebėginis transportas. Bėginis transportas. Biotransportas. Viešojo transporto sistemos tobulinimas. Automobilių stovėjimo infrastruktūros įdiegimo ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 psl.
2013 12 02
Transporto įmonės informacinė sistema
Įvadas. Informacinės sistemos modeliavimas. Informacinio lygmens užduočių diagrama. Esybių ryšių modeliavimas. Reliacinių db lentelių normalizavimas. Duomenų srautų diagramos. Esybių gyvavimo ciklo diagramos. Sprendimų medžiai. Sprendimų lentelės. Struktūrizuota anglų kalba. Veiksmų diagramos. Struktūrinės diagramos. Rėmai.
Informatikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 psl.
2011 05 17
Transporto sistemos sandara bei veiklos ypatumai
Transporto sistemos sandara bei veiklos ypatumai. Transporto sistemą sudaro 4 pagrindinės posistemės transporto tinklas. Transporto sistema turi ir tris lygius materialių srautų transporto srautų infrastruktūros. Transporto sistemai įtaką daro politiniai sprendimai ekonominiai šalies pokyčiai socialiniai-kultūriniai aspektai. ...
Transporto skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2017 12 03
Transporto sistemos elementai
Transporto sistemos elementai. Įvadas. Šviesoforai. Švieslentės. Kelių išorinio apšvietimo elektra įrenginiai. Gatvių apšvietimo šviestuvų įrengimo schemos. Išvados. Literatūra.
Transporto referatai, Referatas, 15 psl.
2013 03 02
Transporto paslaugų konkurencingumas
Įvertinti transporto įmonės konkurencingumo veiksnius, įtakojančius vežimų kokybę. Išskirti ir įvertinti išskirtines kompetencijas, suteikiančias transporto verslui konkurencinių pranašumų. Atlikti konkurentų tyrimą. Transporto paslaugų konkurenciniai veiksniai. Transporto rinkų analizė. Kabinetiniai tyrimai. Transporto firmos ...
Transporto referatai, Referatas, 10 psl.
2011 05 07
Transporto įtaka valstybės ekonominiame ir socialiniame sektoriuje
Tikslas aptarti transporto sistemos funkcionavimo ir plėtros įtaką lietuvos ekonomikai bei socialinei sferai, visuomenės narių gyvenimo kokybei, užsienio šalims. Teigiami veiksniai. Neigiami veiksniai. Transporto sektoriaus įtaka užsienio šalyse. Transporto įtaka lietuvos ekonomikai bei socialinei sričiai. Lietuvos ekonomikos augimo ...
Transporto referatai, Referatas, 9 psl.
2012 03 28
Transporto sistemos (2)
Įvadas. Transporto sistemos. Išorės sistema. Automobilių transportas. Geležinkelio transportas. Vandens transportas. Oro transportas. Kombinuotasis transportas. Išorės transporto priemonių efektyvumo lyginimas. Intelektualizuotos transporto sistemos ir jų perspektyvos Lietuvoje. Išvados. Naudota literatūra.
Logistikos referatai, Referatas, 11 psl.
2015 03 15
ES geležinkelių transporto politika
ES geležinkelių transporto politika. Transporto politika – viena iš pirmųjų politikos sričių. Europos transporto erdvės pritaikymas ateities poreikiams. Transportas yra labai svarbus mūsų ekonomikai ir visuomenei. Mūsų žemyno gerovė. Europos transporto sistema yra kryžkelėje. Naujos transporto priemonių ir eismo valdymo ...
Transporto skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2016 03 19
Kompleksinė transporto infrastruktūros plėtra Europos sąjungoje
Įžanga. Transporto reikšmė. Transeuropinis transporto tinklas. Bendras TEN tikslas. TEN transporto tinklo gairės, 1996 m. TEN gairių persvarstymas. Transeuropinio transporto tinklo vykdomoji agentūra. (TEN-T Executive Agency). TEN-T projektų pagal prioritetą. Projektas “Rail Baltica”. Maršrutai ir standartai. Projekto eiga. Išvados. ...
Transporto referatai, Referatas, 11 psl.
2014 11 29
Transporto politika konspektas
Transportas, jo veikla, transportų sistema, jos elementai ir ją įtakojantys faktoriai. Transporto politikos esmė, jos objektas, tikslai, uždaviniai, įgyvendinimo priemonės. Transporto politika planavimas bei jo ypatumai, strateginio planavimo esminiai bruožai. Lietuvos transporto sistemos valstybinis valdymas, jo esmė ir veiklos sritys. ...
Transporto konspektai, Konspektas, 4 psl.
2014 12 09
Transporto saranga
Transporto sistemos sąranga. Transporto teikiami privalumai. Transporto neigiamas poveikis. Transporto svarba. Reikalavimai keliami transportui. „Be konkurencingų transportinių paslaugų vietovės/šalies ekonominis potencialas yra ribotas“. Transporto uždavinys, esmė, produkcija. Transporto tikslas ir judrumas. Transportinė paslauga. ...
Transporto skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2015 11 14
Lietuvos transporto sistemos valstybinio valdymo ypatumai
Įvadas. 3. Transporto sistemos valstybinis valdymas. 3. Transporto sistemos valstybinio valdymo sąvoka. 3. Kelių transporto valstybinis valdymas. 5. Oro transporto valstybinis valdymas. 5. Lietuvos vandens transporto valstybinis valdymas. 6. Geležinkelių transporto valstybinis valdymas. 6. Išvados. 7. Literatūros sąrašas. 8.
Transporto referatai, Referatas, 8 psl.
2017 05 03
Įmonės vidaus ir išorės analizė AB “Lietuvos geležinkeliai”
Įvadas. Valdymo samprata. Organizacijos vizija, tikslai. Analitinė dalis. Makro aplinkos analizė. Inovacijos. "Lietuvos geležinkeliai" SSGG (swot) analizė. Strateginės alternatyvos įgyvendinimas. Keleivių vežimų plėtra. Greitojo susisiekimo plėtra. Kombinuotojo transporto organizavimas. Bilietu sistemos tobulinimas. Supergreitųjų ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 21 psl.
2015 03 06
Intelektinės transporto sistemos jūrų transporte Naujovės bei perspektyvos
Įvadas. Intelektinės transporto sistemos jūrų logistikoje. Jūrų transporto striprybės. Jūrų transporto silpnybės. Jūrų transporto galimybės. Jūrų transporto grėsmės. Trans port projektas. Intelektinė transport sistema “KIPIS”. Prjojekto istorija. Naudotojai. Pagrindinės funkcijos. Nauda. Naujovės ir perspektyvos. Išvados. ...
Transporto referatai, Referatas, 15 psl.
2015 04 28
Kelių ir geležinkelių transporto raida Lenkijos transporto sistemos vertinimas
Įvadas. Lietuvos susisiekimo istorija. Kelių transportas. Geležinkelių transportas. Lenkija. Lenkijos geografinė padėtis. Gyventojai. Pagrindiniai verslo bei kultūros centrai, žymiausios, lankytinos vietos. Lenkijos transportas. Išvados.
Transporto referatai, Referatas, 22 psl.
2011 03 25