Etikos kodeksas maitinimo imoneje

300 dokumentų
Etikos kodeksas skaidrės
Etikos kodeksas –. Etikos kodeksas. Etikos kodeksas sudaro vadovui galimybę. Numatyti žmonių elgesį Sudaryti atitinkamas sąlygas. Etikos kodekso sudedamosios dalys. Etikos kodekso funkcijos. Padeda organizacijai suvokti savo misiją visuomenėje. Leidžia derinti individo ir organizacijos tikslus bei interesus. Kuo etikos kodeksas ilgesnis, ...
Etikos skaidrės, Skaidrės, 6 psl.
2015 05 16
Adidas group etikos kodeksas
Įvadas. Verslo etikos koncepcijos ir problemos. Pagrindinės verslo etikos koncepcijos. Utilitarizmas. Deontologinė etika. Teisingumo etika. Etinis reliatyvizmas. Krikščioniškasis požiūris. Etikos problemos versle. Adidas įmonės apžvalga. Įkurimo istorija, pavadinimas. Padaliniai, organizacinė struktūra. Veiklos sritys, prekės ...
Etikos referatai, Referatas, 26 psl.
2016 10 06
Verslo kodeksų svarba įmonėje
Verslo kodeksų svarba įmonėje. Verslo ir etikos ryšys. Etikos kodekso tikslai. Verslininko etinio kodekso nuostatai. Etikos kodekso nuostatų trūkumai ir privalumai. Kam reikalingas etikos kodeksas organizacijoje? Klientų aptarnavimo įmonės standartai. Santykiai su vadovybe ir darbuotojais. Santykiai su darbuotojais. Santykiai su ...
Etikos namų darbai, Namų darbas, 4 psl.
2012 11 26
Verslo etikos kodeksas x institucijoje
Įvadas. Uab „X“ įmonės etikos kodeksas. Dalykiniai etiketo reikalavimai Uab „X“ įmonėje. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 psl.
2015 06 01
Etikos kodeksas
Etikos kodeksas. Verslo etika ir kultūra. Etikos kodeksas. Etikos institucionalizavimo samprata. Etikos kodekso samprata. Etikos kodekso struktūra. Etikos kodekso tikslai. Etikos kodeksai lietuvoje. Lietuvos verslo doros memorandumas. Verslo etikos universalizavimo galimybės ir kryptys. Išvados. Informacijos šaltiniai.
Etikos referatai, Referatas, 14 psl.
2013 03 15
Organizacijos etikos kodeksas
Apie viešbutį;. Įvadas;. Etikos kodekso nuostatos viešbutyje „Comfort Hotel “;. Viešbučio darbuotojų etikos kodeksas;. Darbuotojų pareigos;. Išvados;. Literatūra.
Etikos referatai, Referatas, 10 psl.
2013 11 27
Įmonės etikos kodeksas TEO
Socialiai atsakingo verslo ir etikos projektas. Įvadas. Etikos kodeksų būtinumas. Etikos kodekso privalumai ir trūkumai. Teo lt, ab apibūdinimas ir charakteristika. Teo lt, ab etikos kodeksas. Išvados. Literatūra.
Etikos referatai, Referatas, 17 psl.
2014 06 28
Įmonės verslo etikos kodeksas
Uab “maisteka”. Etikos kodeksas. Verslo etikos kodekso tikslas. Socialinė atsakomybė. Etikos ir elgesio principai. Ryšiai su klientais, partneriais ir valstybinėmis institucijomis. Santykiai su darbuotojais. Etikos kodekso atnaujinimas.
Etikos aprašymai, Aprašymas, 7 psl.
2015 01 11
Etinis kodeksas. Etinio elgesio vadovas
Įvadas. Etikos kodeksų paskirtis, tikslai ir funkcijos. Svarbiausi tikslai:. Antriniai tikslai. Kodeksų forma ir turinys. Etikos kodekso struktūra ir jo sudarymas. Etikos kodekso įgyvendinimo prielaidos ir būdai. Etikos kodeksų pranašumai ir trūkumai. Išvados. Literatūra.
Etikos referatai, Referatas, 12 psl.
2012 04 25
Verslo etika ir socialinė atsakomybė projektas
Įvadas. Verslo etikos visuma. Verslo etikos teorija. Socialiai atsakingas verslas. Įmonės aprašymas. Etikos kodeksas. „NIKE“ etikos kodeksas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Verslo projektai, Projektas, 26 psl.
2016 11 17
Etikos kodeksai ir moralinės normos įmonėje „Eso“
Įvadas. Etikos kodekso sudarymo principai. Etikos kodekso samprata. Etika ir verslo etika. Verslo etikos būklė Lietuvoje. Moralės apibrėžimai. Etikos kodekso tikslai, funkcijos ir paskirtis. Įmonės pristatymas. ESO poveikio sritys. ESO ugdymas. Profesinės sąjungos ir kolketyvinė sutartis. Iniciatyva „Tiek kiek reikia“. ...
Etikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 psl.
2016 05 08
VMI darbuotojo etikos kodeksas
Įvadas. Etikos kodekso samprata. Pavyzdinis etikos kodeksas. Etiketas įstaigoje. Aprangos etiketo reikalavimai įstaigoje. Išvados. Literatūra.
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 psl.
2017 04 07
Viešųjų ryšių agentūrų etikos kodeksų analizė
Įžanga. Etikos kodekso samprata. Etikos kodekso paskirtis tikslai ir funkcijos. Etikos kodekso įgyvendinimo prielaidos ir būdai. Etikos kodeksų privalumai ir trūkumai. Viešųjų ryšių agentūrų etikos kodeksai. Viešūjų ryšių agentūrų etikos kodeksas Lietuvoje. Viešųjų ryšių agentūrų etikos kodeksas Australijoje. Išvados. ...
Komunikacijų referatai, Referatas, 11 psl.
2015 12 18
Verslo etika įmonėje Palink analizė
Įvadas. Etikos kodekso saprata. Etikos kodekso tikslai. Pirminiai tikslai. Uab „Palink“ įmonės etikos kodeksas. Etiketo ir aprangos reikalavimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Etikos analizės, Analizė, 9 psl.
2016 03 11
Etikos kodeksas ir moralinės normos AB „Pieno Žvaigždės“
Įvadas. Atsakomybės samprata. Įmonių socialinė atsakomybė. Etikos samprata. Etikos kodeksas. “Pieno žvaigždės“ pristatymas. AB „Pieno žvaigždės“ charakteristika. Įmonės poveikis aplinkai. Socialinės atsakomybės vertinimas AB „Pieno žvaigždės“. Panašios veiklos įmonės. AB „Pieno žvaigždės“ etikos ...
Etikos projektai, Projektas, 19 psl.
2017 03 30
Socialinių tyrimų etika
Socialinių tyrimų etika. Bendrosios pastabos. Fundamentali tyrimų etikos koncepcija. Etikos poblemos. Mokslo ir etikos santykis. Etikos kodeksas.
Etikos referatai, Referatas, 3 psl.
2012 05 31
Etikos kodeksai pristatymas
Etikos kodeksai. Kodeksai – rašytinis dokumentas. Etikos kodeksas – elgesio gidas. Etikos kodeksai gali būti įvairūs. Priesaikų ir etikos kodekso skirtumai. Etikos kodeksų tikslai ir uždaviniai. Etikos kodeksų forma. Atsakomybė už kodekso pažeidimus. Etikos kodekso privalumai. Etikos kodekso trūkumai. Rekomenduojama literatūra. ...
Etikos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2017 03 03
Verslas ir etikos kodeksas
Verslas ir etikos kodeksas. Įvadas. Kas yra verslas? Kas yra etikos kodekslas? Pirmaeiliai kodekso tikslai. Antraeiliai kodekso tikslai. Etikos kodekso trūkumai ir pranašumai. Etikos kodekso pranašumai ir trūkumai. Individo, profesijos ir organizacijos etikų priklausomybės schema. Išvados. Naudota literatūra.
Etikos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2016 05 09
Verslo etikos projektas apie Starbucks įmonę
Įvadas. Teorinė dalis. Verslo etikos teorija. Verslo etikos apibrėžimai pagal skirtingus autorius. Socialinė atsakomybė. Socialiai atsakingas verslas. Etikos kodeksas ir jo samprata. Problemos neetiškame versle. Starbucks įmonė. Metų apžvalga. Etiškas tiekimas. Starbucks produkcija. Starbucks aplinka. Ekologiškos parduotuvės. ...
Etikos projektai, Projektas, 23 psl.
2016 05 31
Verslo etika užsienio logistikos įmonėje
Įvadas. Etikos kodeksas logistikos įmonėje Rema. Dalykinio etiketo reikalavimai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Etikos referatai, Referatas, 9 psl.
2016 12 05
Įmonės etikos kodeksas
UAB "Kelprojektas" etikos kodeksas. Problema, susijusi su verslo etika. Kodėl pasirinkau studijuoti verslo vadybos specialybę? Kas, mano nuomone, šiame pasaulyje yra gražaus, gero?
Etikos namų darbai, Namų darbas, 5 psl.
2014 10 27
UAB palik „Iki“ etikos kodeksas savarankiškas darbas
Įvadas. UAB palik „Iki“ etikos kodeksas. Klientų aptarnavimo standartas. Vidaus tvarkos taisyklės. Vyrų ir moterų aprangos bei išvaizdos reikalavimai. Darbuotojų susirinkimas ir mokymai. Įmonės vakarėliai. Išvados.
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 psl.
2017 05 15
Maisto saugos specialistų etikos kodeksas
Įvadas. Maisto saugos specialistai. Pagrindiniai maisto saugos specialistų elgesio principai. Etikos kodeksas. Etikos kodekso priežiūra. Išvada. Naudota literatūra.
Etikos referatai, Referatas, 11 psl.
2014 04 02
Etikos kodeksas pristatymas
Etikos kodeksas. Kas yra etikos kodeksas? Principų ir vertybių. Etikos kodekso paskirtis. Padeda išspręsti iškylančias problemas (tarp jų ir etines). Etikos kodeksų tikslai. Sumažinti galimybę neetiškam elgesiui reikštis. Visuose kodeksuose kalbama apie vertybes,taisykles arba principus,kurių reikia paisyti. INDIVIDO ETIKA Asmens ...
Etikos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2017 04 05
Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodeksas
Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodeksas. Lietuvos socialinių darbuotojų asociacija. Vilnius, Pratarmė. Straipsnis. Bendrosios nuostatos. Straipsnis. Socialinio darbuotojo etinė atsakomybė klientui. Straipsnis. Socialinio darbuotojo etiniai santykiai su bendradarbiais ir kitais specialistais. Straipsnis. Socialinio darbuotojo ir ...
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 7 psl.
2013 11 24
Įmonės socialiai atsakinga veikla
Įmonės socialiai atsakinga veikla. Verslo etikos ir socialinės atsakomybės savarankiškas darbas. Įvadas. Etikos kodeksas. Ab teo lt. Teo etikos kodeksas. Etikos kodekso principai. Etikos kodekso veiksmingumo užtikrinimas. Čekijos verslo etiketo ypatumai.
Sociologijos referatai, Referatas, 8 psl.
2013 06 26
Maitinimo organizavimas
Įvadas. Maitinimo įmonių klasifikavimo principai. Žaliavų ir prekių tiekimas. Valgiaraščių sudarymo principai. Svečių aptarnavimui skirti indai, įrankiai, stalo aptiesalai. Jų savybės ir paskirtis.
Kulinarijos referatai, Referatas, 11 psl.
2012 12 12
Sveikatingumo ir grožio verslo etikos kodeksas
Sveikatingumo ir grožio verslo etikos kodeksas. Beauty make up studio. Etikos kodeksas organizacijoje skirtas. Įvadinis žodis. Santykiai su vadovybe. Santykiai su darbuotojais. Dalyvavimas. Ineteresų konfliktas. Politikos ir procedūros. (tikslai). Veiklos įvertinimo formos. Skatinimas laikytis etiško. elgesio standartų. Etiketo ...
Etikos skaidrės, Skaidrės, 24 psl.
2014 05 20
Vadybos etika
Vertybės organizacijos kultūroje. Santykiai organizacijoje. Bendravimas. Komunikacija organizacijoje. Etikos kodeksai. Etikos kodekso samprata. Etikos kodekso struktūra. Etikos kodekso funkcijos. Valdymo efektyvumas skatinimo forma. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 15 psl.
2011 01 12
Verslo etika ir socialinė atsakomybė
Įvadas. Verslo etikos visuma. Verslo etika. Verslo etika verslo pasaulyje. Socialinė atsakomybė. Įmonės aprašymas. Etikos kodeksas. “Christian Diоr” kompanijоs etikos kodeksas. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Etikos referatai, Referatas, 27 psl.
2016 05 01