Faustas samprotavimo rasinys

300 dokumentų
Gėtės Faustas
J. Gėtė „faustas“. Šviečiamasis amžius. Filosofinis kūrinys. Mefistofelis. Margarita. Vagneris. Pragaras.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 psl.
2012 12 01
Samprotavimo rašinys
Samprotavimo rašinio problemos (pratybos). Įvertinti pastraipas, parašytas pagal duotą teiginį. Žaliai pabraukti kontekstus, raudonai – rėmimąsi kūriniu. Įvertinti samprotavimo pastraipas. Tema – „Ar žmogus visada gali rinktis ir yra atsakingas už savo veiksmus?
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 psl.
2013 10 17
Įžanga samprotavimo rašiniui
Samprotavimo rašinio įžangos kūrimas. Reikalavimai įžangai. Įžangos kūrimo paruošiamieji darbai. Pirmas įžangos sakinys. Antras įžangos sakinys. Kiti įžangos sakiniai. Paskutinis įžangos sakinys. Įžangos tikrinimas. Pastaba.
Lietuvių pavyzdžiai, Pavyzdys, 1 psl.
2013 03 10
Faustas rašinys
Getė rašinys apie Faustą. Faustas - mokslininkas.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2013 02 24
J. V. Gėtė „Faustas“ skaidrės
J. V. Gėtė „Faustas“. Asmenybė. Pavydėtina vaikystė. Garsiausias J. V. Gėtės kūrinys -,,Faustas“. Pagrindiniai veikėjai. „Fausto“ sukūrimo istorija. Dalis. Tema ir problema. Sutarties su velniu motyvas. Fausto“ vizualizacija. Fausto“ ekranizacija. Samprotavimo rašiniai. Šaltiniai.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2016 11 16
Hamleto samprotavimo pastraipa
Egzistencinis apsisprendimas – kovoti.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2013 12 08
Kaip rašyti samprotavimo rašinį?
Kaip rašyti samprotavimo rašinį? Įžanga. Įsidėmėti. DĖSTYMAS (3 pastraiposĮsidėmėti. Pabaiga.
Lietuvių planai, Planas, 1 psl.
2014 09 29
Samprotavimo tipo rašinio planas ir rašinio pavyzdys
Grafinis rašinių – samprotavimo ir literatūrinio – sugretinimas paveikslėlis nr. Samprotavimo rašinys. Pavyzdys nr. Literatūrinis rašinys.
Lietuvių pavyzdžiai, Pavyzdys, 6 psl.
2016 02 13
Samprotavimo ir literatūrinis rašinys
Samprotavimo ir literatūros rašinys. VBE mokinys renkasi. Samprotavimo ir literatūrinio rašinio skirtumai. Vbe – 4 rašymo užduotys. Rėmimosi literatūra lyginimas. Samprotavimo rašinių temos. Literatūrinių rašinių temos. Įžangos ypatumai. Rašinio komponavimas. Kontekstas. Pastraipos teminis sakinys ir baigiamoji išvada. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 26 psl.
2015 01 13
Samprotaujamų rašinių literatūra
Samprotavimo temos, literatūra argumentavimui, citatos. Samprotavimas gyvenimo prasmės temomis. Samprotavimas apie žmonių santykius. Samprotavimas pop-temomis. Samprotavimas apie literatūrą. Samprotavimas apie kalbą. Samprotavimas apie tėvynę. Samprotavimas jaunimui aktualiomis temomis. Samprotavimas apie moralines vertybes. ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 4 psl.
2011 03 12
Samprotavimo rašinysKaip žmogus tampa asmenybe?
Samprotavimo rašinys Kaip žmogus tampa asmenybe? Įvadas į temą - analogija. Konkretesnis temos aptarimas, artėjama prie tezės. Tezė. Visa įžanga. Samprotavimo pastraipa. Literatūrinis rašinys Kaip vaizduojamas darbas lietuvių literatūroje? Įžanga. Konteksto pristatymas.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2013 10 10
Gėtė “Faustas”
Gėtė “faustas”. Faustas jaučiasi kvailys nors ir daug knygų persksitė, įgijo daktaro, magistro laipsnius. Jis laiko save kirmele, kuri ropoje žeme. Faustas su mefistafeliu dalyvauja valburgijos nakty, kur susiduria su keistais dalykais. Faustas sužino, kad margarita kalėjime. Jis labai jaudinasi, kad ji visų atstumta, ilgai ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 2 psl.
2010 03 03
Altorių šešėly rašinys - interpretacija.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2014 04 07
Fausto gyvenimas - ieškojimo ir paklydimo kelias
Fausto gyvenimas – ieškojimo ir paklydimo kelias. Lietuvių kalbos rašinys.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2013 02 02
Gėtė Faustas analizė
Gėtė. Gyvenimo kelias. Faustas. “fausto” sukūrimo istorija. Fausto tema. Sutarties su velniu motyvas. “fausto” žanras. Pagrindinės kūrinio problemos. Pagrindinė kūrinio tema. Pagrindinė i dalies idėja. Laikas. “fausto” įžangos. “prologas danguje”. Fausto nusivylimai ir ieškojimai. Tarp žmonių per velykas. Faustas ir ...
Lietuvių analizės, Analizė, 9 psl.
2013 01 23
Many dvi sielos grumias nuolatos Getė Faustas
Samprotavimas pagal J. Gėtės „Faustą“. Many dvi sielos grumias nuolatos.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 psl.
2013 11 18
Samprotavimo rašinio ir literatūrinio rašinio palyginimas
Rašinio tipai. Lyginimo. AspektaiSamprotavimo rašinys. Literatūrinis rašinys. Išeities pozicija. Tikslas. Tinkamos struktūros. Stilius. Valstybinio egzamino reikalavimai. Mokyklinio egzamino reikalavimai. Rėmimasis literatūros kūriniais. Rėmimasis kontekstu.
Lietuvių analizės, Analizė, 1 psl.
2014 04 23
Faustas ir Vagneris
Faustas ir Vagneris. Įžanga. J. V. Gėtės, vieno žymiausių Apšvietos epochos rašytojų. Fausto draugas ir mokinys. Humanistas ir teoretikas. „Bet kokį nuostabų randu aš dvasiai peną. Faustas. Tuo tarpu Faustas, ilgai blaškęsis tarp raštų. Palyginimas. Nors abu veikėjai siekia to paties – pažinimo – jie tai daro ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 7 psl.
2016 12 07
Poleminis samprotavimo rašinys
Poleminis samprotavimo rašinys. Ar virtualus bendravimas yra geriau už „Gyvą“? Žingsnis – temos aiškinimasis. Žingnis – prieš darant rašinio planą susirašyti argumentus „Už“ ir „Prieš“. Prisiminkime samprotavimo pastraipos struktūrą. Kokie gali būti argumentai? Kaip įterpti svarius argumentus? Teiginių ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2016 12 20
Samprotavimo pastraipos kūrimas
Samprotavimo pastraipos kūrimas. Samprotavimas. Sąvokos. Argumentų parėmimas pavyzdžiais. Pastraipos struktūra. Pastraipos pavyzdys. Ar net nepalankiausiomis istorinėmis aplinkybėmis žmogus privalo atlikti savo pareigą?
Lietuvių planai, Planas, 1 psl.
2013 04 22
Faustas ir Vagneris palyginimas
Faustas ir Vagneris. Faustas. Fausto Dualistinė asmenybė ypač išryškėja pokalbiuose su Vagneriu. Fausto mokinys - Vagneris. Vagnerio meilė knygoms. Vagnerio asmenybė. Vagnerio pagarba Faustui. Apibendrinimas. Dėkoju už Jūsų Dėmesį!.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2014 03 04
Lietuvių literatūra Faustas
“Faustas”. Fausto aprašymas, charakteris. Faustas – pusamžis. Savybės. Faustas yra nedėkingas. Citatos. Faustas yra dvilypė. Pažinimo problemos citatos. “Ką mes žinom nesvarbu, o ko nežinom svarbu begalo”. Ką Faustas padarė gero ir blogo. Blogo suvedžiojo Margaritą. Nužudė Margaritos brolį Valentiną. Fausto minusai ir ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2017 02 12
Getė Faustas pirmos dalies Margaritos analizė
Johano Volfgango fon Gėtės kūrinio "Faustas" pirmosios dalies Margaritos analizė.
Lietuvių analizės, Analizė, 2 psl.
2012 03 27
Getė Faustas skaidrės
Getė Faustas ir jo sukūrimo istorija. Fausto tema. Sutarties su velniu motyvas. Fausto žanras. Pagrindinės kūrinio problemos. Fausto įžangos. Apibendrinimas. Deus ex machina. Skaidrės apie Faustą.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2012 09 24
Samprotavimo rašinioįžangos kūrimas
Samprotavimo rašinio įžangos kūrimas. Minimalus reikalavimas. Įžanga būtinai turi pranešti, apie ką bus kalbama ir supažindinti su tema. "normalus" reikalavimas. Į įžangą derėtų įpinti temos sąvokos (-ų) apibrėžimą. Priešingu atveju gali atsitikti taip, kaip tame posakyje. Aukštesnio lygio reikalavimas. Taigi nuo ko ...
Lietuvių pavyzdžiai, Pavyzdys, 41 psl.
2013 05 03
Samprotajamasis rašinys
Samprotavimo rašinio ir literatūrinio rašinio lyginimas. Rašinio tipai. Lyginimo. Aspektai. Samprotavimo rašinys. Literatūrinis rašinys. Objektas. Išeities pozicija. Tikslas. Intencija (santykio su adresatu dominantė). Rašomo teksto tipas. Tinkamos struktūros. Stilius. Rašymo pobūdis. Valstybinio egzamino reikalavimai. Mokyklinio ...
Lietuvių planai, Planas, 1 psl.
2013 10 09
Faustas Sutarties su velniu motyvas
Sutarties su velniu motyvas. “fausto” žanras. Pagrindinės kūrinio problemos. Pagrindinė i dalies idėja- margaritos tragedija. “prologas danguje”. Dievo ir velnio pokalbį rašytojas truputį ironizuoja. Faustas. Mefistofelis. Būdingas nevaržomas polėkis. Apibendrinimas. Pabaiga.
Lietuvių aprašymai, Aprašymas, 5 psl.
2013 05 28
Getė Faustas. Visada mums reikia to ko nežinome
Visada mums reikia to,ko nežinom(remiantis getės „faustu“)
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2012 05 11
Samprotavimo rašinys ir literatūrinis rašinys
Samprotavimo rašinys. ir. literatūrinis rašinys. Simboliai. Lyginimo aspektas – objektas. Lyginimo aspektas – išeities pozicija. Lyginimo aspektas – tikslas. Lyginimo aspektas – intencija. Lyginimo aspektas – rašomo teksto tipas. Lyginimo aspektas – tinkamos struktūros. Lyginimo aspektas – stilius. Lyginimo aspektas – rašymo ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2015 01 11
Tėvai manes nesupranta rašinys
Rašinys apie tai, kad tėvai būtinai turi suprasti vaikus.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2012 11 20