Finansinė veiklos analizė lesto

300 dokumentų
Lesto veiklos analizė
Akcinės bendrovės „lesto“ veiklos analizė. Įvadas. Tikslas. Objektas. Metodai. Uždaviniai. Apie įmonę. Lesto vertybės:. Lesto misija. Lesto vizija. Pagrindinės veiklos kodas pagal evrk:. Istorija. Įmonės „lesto“ ekonominiai rodikliai.Įmonės „lesto“ socialiniai rodikliai. Darbo apmokėjimo analizė. Darbo našumo analizė. ...
Statistikos analizės, Analizė, 20 psl.
2013 05 10
Lesto ekonominė analizė
Įvadas. AB „Lesto“ bendrovės charakteristika. AB „Lesto“ išorinės ir vidinės aplinkos veiksnių analizė. Makroaplinkos veiksnių (PEST) analizė. SWOT (SSGG) analizė. AB „Lesto“ finansinių ataskaitų analizė. Balanso horizontali analizė. AB “Lesto” balanso vertikali analizė. AB „Lesto“ pelno(nuostolių) horizontali ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 psl.
2014 03 24
AB Lesto įmonės veiklos planavimas ir organizavimas
Įvadas. AB „Lesto“ charakteristika. Įmonės veiklos pobūdis, vieta, istorija. Vizija, misija, vertybės ir strateginiai tikslai. Produktų asortimentas. Įmonės produktų vartotojų charakteristika. Pagrindiniai įmonės finansiniai rodikliai ir jų dinamika. AB lesto aplinkos veiksnių analizė. AB LESTO išorinės (PEST) aplinkos ...
Vadybos referatai, Referatas, 14 psl.
2016 05 29
Praktikos ataskaita AB LESTO
Baigiamosios praktikos programaPasirašyta praktikos programos kopiją. Bendroji dalis. AB LESTO struktūra , valdymas ir veikla. AB LESTO teikiamų paslaugų, turimos įrangos apžvalga. AB LESTO veikloje naudojamų matematikos, informatikos ir ekonomikos metodų apžvalga. Praktinė dalis. Praktinės užduoties vykdymo planas. AB „LESTO“ ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 psl.
2015 05 02
AB „Lesto“ veiklos ekonominė analizė
Įvadas. Lesto įkūrimas. Teorinė dalis. Organizacijos struktūra. Patriarchalinė struktūra. Linijinė valdymo struktūra. Mišrioji (štabų) struktūra. Funkcinė struktūra. Matricinė organizacijos struktūra. Viešasis interesas. Ab “Vakarų skirstomieji tinklai“. VST Privatizavimas. Akcijinės Bendrovės „VST“ Valdymo Struktūra. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 psl.
2015 04 18
Ab Lesto įmonės veiklos finansinė analizė
Įvadas. AB „Lesto“ bendrovės charakteristika. Likvidumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Struktūriniai rodikliai. Rinkos vertės rodikliai. Išvados. Naudota literatūra.
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2015 03 05
Lesto presentation
AB LESTO. Yesturday. Today. Tomorrow. Simona Pociutė EV. Governance structure. 10/8/. LESTO Mission, Vision and Values. Vision. Company of high reputation that employees. About lesto. The Company was. Lesto summary. Looking to the Future. In lesto long-term. Thank you for listening.
Anglų skaidrės, Skaidrės, 7 psl.
2014 10 08
Verslo finansų mokomosios praktikos ataskaita LESTO
Įvadas. Verslo finansų teorinė analizė. Finansų esmė. Finansų sistemos sudedamosios dalys. Įmonės finansinių sprendimų analizė. Įmonės finansų planavimas, organizavimas ir kontrolė. Ab „lesto“ finansų praktinė analizė. Ab „lesto“ veiklos charakteristika. Ab „lesto“ finansinės veiklos analizė. Balanso horizontali ...
Finansų praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 29 psl.
2013 02 13
Lietuvos faktoringo rinka ir Lesto AB analizė
Įvadas. Teorinė dalis. Faktoringo bendrosios charakteristikos. Faktoringo samprata. Faktoringo paplitimas lietuvoje. Faktoringo suteikimo sąlygos lietuvos įmonėse. Išvados. Praktinė dalis. Pelningumo rodikliai. Turto valdymo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Struktūriniai rodikliai. Rinkos vertės rodikliai. Priedai. Literatūra.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 psl.
2013 01 17
AB LESTO įmonės analizė
AB LESTO įmonės analizė. Makroaplinkos veiksnių analizė , konkurentai ir užimama vieta šakoje rinkos dalis , tiekėjai , vartotojai. Plėtros perspektyva. Finansinių ataskaitų duomenų analizė Vertikalioji analizė. Horizantalioji analyze. Finansinių rodiklių analizė. Altmano modelis - bankroto tikimybė. Išvados Literatūra. AB ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 11 psl.
2016 02 15
Ab „Lesto“ pinigų srautų ataskaitos analizė
Santrauka. Įvadas. Informacijos šaltinių ir ab „lesto“ apžvalga. Pinigų srautų ataskaitos teorinė analizė. Pinigų srautų analizė, ataskaita, metodika. Pinigų srautų ataskaitos rodiklių analizė. Pinigų srautų ataskaitos dinamikos ir stuktūros analizė. Ab „lesto“ pinigų srautų ataskaitos praktinė analizė. AB“ ...
Finansų analizės, Analizė, 30 psl.
2014 02 27
Rinkodaros planas AB LESTO
Santrauka. Ab“Lesto“ marketingo aplinkos analizė. Įmonės vizija, misija ir tikslai. Organizacijos vidinė (mikro) aplinka. AB „LESTO“ makroaplinka. Galimybės ir grėsmės. Ssgg (swot) analizė. Rinkos ir vartotojų tyrimai. Lesto pramonė Lietuvoje. Lesto vartojimo tendencijos ir prognozės. Lesto konkurencinė aplinka. Rinkos ...
Vadybos planai, Planas, 15 psl.
2015 01 27
Finansinė analizė Statybos įmonėje
Uab „x“ finansinės veiklos analizė. Įvadas. Įmonių finansinės veiklos vertinimo teoriniai aspektai. Finansų analizės esmė ir uždaviniai. Finansinės analizės rūšys ir metodai. Finansinių santykinių rodiklių reikšmė įmonės veiklos vertinime. Uab „x“ finansinės veiklos analizė. Uab „x“ veiklos charakteristika. Uab ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 psl.
2013 03 17
Įmonės pelningumas ir jo reguliavimo būdai
Įvadas. Įmonės pelningumas. Pelningumo samprata. Pagrindiniai pelningumo rodikliai. Du Pont'o analizė. Pelningumui įtaką darantys veiksniai. Įmonės AB LESTO pelningumo rodiklių analizė. Įmonės AB LESTO charakteristika. AB LESTO pelningumo rodiklių analizė. Išorinių bei vidinių veiksnių įtaka AB LESTO pelningumo rodikliams. ...
Finansų referatai, Referatas, 20 psl.
2014 10 14
Autoserviso situacijos finansinė analizė
Didelio autoserviso Kaune finansinė analizė. Įvadas. Uab „x“ situacijos analizė. Horizontalioji ir vertikalioji finansinė analizė. Horizontali analizė. Vertikali analizė. Uab „x“ santykinių finansinių rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Likvidumo rodiklių analizė. Apyvartumo rodiklių analizė. Rizikos nustatymas ...
Vadybos analizės, Analizė, 21 psl.
2012 04 08
AB „Lesto“ apyvartinio kapitalo analizė ir valdymas
Santrauka. Įvadas. Apyvartinis akapitalas. Apyvartinio kapitalo samprata, formavimo politika. Apyvartinio kapitalo valdymas, analizės būdai ir kryptys. Bendra informacija apie įmonę. Uab lesto apyvartinio kapitalo analizė. Apyvartinio kapitalo apimties, dinamikos analizė ir struktūra analizė. Uab LESTO mokumo ir apyvartumo rodiklių ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 psl.
2015 11 11
Veiklos finansinė analizė
Veiklos finansinė analizė. Finansinė analizė yra viena iš aktyviausių įmonės valdymo sistemos funkcijų. Ji padeda nustatyti įmonės veiklos finansinius aspektus, įvertinti esamą padėtį ir ateities perspektyvas. Jos dėka įmonės vadovai gali priimti optimalius valdymo sprendimus, racionalius jų variantus.
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 6 psl.
2010 03 03
Strateginis finansų valdymas Ab „Alita“
Įvadas. Ab „Alita“ investavimo aplinkos ir veiklos analizė. AB „Alita” veiklos apibūdinimas. AB „Alita“ finansų analizė. Horizontalioji finansinė analizė. Vertikalioji finansinė analizė. Santykinė finansinė analizė. AB „Alita“ SSGG analizė. Strateginis ab „Alita“ veiklos planavimas. AB „Alita“ investavimo ir ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 21 psl.
2014 06 11
Šiaulių bankas veiklos finansinė analizė
Įvadas. Komerciniai bankai ir jų pagrindinės paslaugos. Finansų analizės reikšmė ir esmė. Finansų analizės tikslai. Finansų analizės atlikimo šaltiniai. Finansų analizės atlikimo būdai. Ab „šiaulių banko“ veiklos charakteristika. Šiaulių banko dukterinės įmonės. Šiaulių Banko vertybės. Šiaulių Banko misija. ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 18 psl.
2015 05 14
Finansinė analizė Uab Jupoja
Įvadas. Finansinė analizė teoriniu aspektu. Finansinės analizės esmė. Vertikalioji analizė. Horizontalioji analizė. Santykiniai rodikliai. Pelningumo rodikliai. Mokumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. E. Altman modelis. Uab „jupojos technika“ finansinė analizė. Uab „jupojos technika“. Vertikali balanso analizė. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 psl.
2013 01 10
Finansinės veiklos analizė
Įvadas. Pardavimų pelningumo analizė. Investicijų pelningumo analizė. Trumpalaikio turto struktūros analizė. Trumpalaikio mokumo analizė. Ilgalaikio mokumo analizė. Įsipareigojimų analizė. Turto apyvartumo rodikliai. Bankroto tikimybė. Išvados. Literatūra. Priedai. Pardavimų ir investicijų pelningumo analizė. Veiksnių įtakos ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 28 psl.
2011 05 15
Teo įmonės analizė
Įvadas. Teo lt, ab įmonės pristatymas ir veiklos raida. Finansų analizės teorijų palyginimas. Balanso ir pelno (nuostolių) sąvokų aiškinimas. Finansinių rodiklių teorinis aiškinimas. Teo lt, ab finansinių rodiklių apskaičiavimas. Pelningumo rodikliai. Svertų rodikliai. Likvidumo rodikliai. Efektyvumo rodikliai. Pelno rodikliai. E. ...
Vadybos analizės, Analizė, 26 psl.
2012 04 23
AB Stumbras finansinės veiklos analizė
Įvadas. Veiklos efektyvumo rodiklių apibudinimas. Ab „stumbras“ veikla. Įmonės istorija. Įmonės charakteristika. Ab „stumbras“ valdymo principai. Ab „stumbras“ veiklos efektyvumo analizė. Trumpalaikio turto apyvartumas. Ilgalaikio turto apyvartumas. Sąnaudų lygio rodikliai. Pardavimų pelningumas. Turto pelningumas. Kapitalo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 psl.
2012 07 31
Finansinė analizė finansų skaidrės
Finansinė analizė. Finansinė analizė. Tikslai. Finansinė analizė. Jos vartotojai. Finansinė analizė. Finansinės analizės šaltiniai. Finansinė analizė. Finansinės analizės rūšys. Finansinė analizė. Balanso, pelno (nuostolių) ir pinigų srautų ataskaitų horizontalioji analizė. Finansinė analizė. Balanso, pelno ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 74 psl.
2016 11 30
Baldų gamyba įmonės finansinė analizė
Įvadas. Įmonės pristatymas. Horizontali finansinė analizė. Vertikali finansinė analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo analizė. Apyvartumo rodiklių analizė. Bankroto diagnostika. Išvados. Literatūra. Priedai.
Ekonomikos analizės, Analizė, 29 psl.
2012 04 22
Įmonės finansinė analizė praktikos ataskaita
Įvadas. Pardavimų ir investicijų pelningumo analizė. Trumpalaikio mokumo analizė. Trumpalaikio turto struktūros analizė. Santykinių trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Lėšų formavimo šaltinių analizė. Įsiskolinimo laipsnio analizė. Veiklos efektyvumo analizė. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 22 psl.
2012 04 04
LESTO analizė anglų kalba
Project. LESTO analysis of electricity monopoly. Introduction. Analysis of data. Competitors comparison of prices. Resources.
Anglų analizės, Analizė, 7 psl.
2014 05 29
Vilniaus baldai finansinės veiklos analizė
Įvadas. Ab „vilniaus baldai“ veiklos charakteristika. Ab „vilniaus baldai“ horizontalioji ir vertikalioji balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Horizontalioji balanso analizė. Horizontalioji pelno (nuostolių) analizė. Vertikalioji balanso analizė. Vertikalioji pelno (nuostolių) analizė. Pagrindinių finansinių rodiklių ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 22 psl.
2012 10 07
Įvadas. Trumpa istorija. Strateginis planavimas. Srateginio planavimo reikšmė. Ką turi apimti strateginis planavimas. Organizacijos pristatymas. Apie bendrovę. Veikla. Ūkis. Istorija. AB LESTO strategijos santrauka. AB lesto strategija. Srateginio kryptys. Veiklos planavimo procesas. Ilgalaikė strategija ir tikslai. Strateginių ...
Vadybos referatai, Referatas, 19 psl.
2016 11 14
Imonės Regitra finansinė analizė
Įvadas. Uab ,,regitra“ alytaus filialo charakteristika. Vį “regitra”alytaus filialo. -. Met. Veiklos rezultatų bei finan- sinės padėties vertinimas atlikus finansinių koeficientų analizę. Pardavimų ir investicijų pelningumo koeficientų analizė. Trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Ilgalaikio mokumo rodiklių analizė. Veiklos ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 13 psl.
2013 01 26