Finansines atskaitomybes rengimas

300 dokumentų
Finansinės atskaitomybės parengimas
Įvadas. Finansinės atskaitomybės reglamentavimas ir apskaitos politika. Finansinės atskaitomybės turinys ir sudarymo reikalavimai. Įmonių atskaitomybės rūšys. Duomenų pateikimo finansinėje atskaitomybėje principai. Aplinkybės, ribojančios finansinės atskaitomybės parengimo principų įgyvendinimą. Ab „lietuvos dujos aprašymas. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 psl.
2013 03 30
Finansinės atskaitomybės esmė
Įvadas. Finansinės atskaitomybės samprata. Finansinės atskaitomybės reikalavimai. Finansinės atskaitomybės informacijos vartotojai ir jų poreikiai. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 psl.
2013 06 06
Žūk finansinės atskaitomybės rodiklių vertinimas
Įvadas. Finansinės atskaitomybės ir jos rodiklių vertinimo teoriniai aspektai. Finansinės atskaitomybės sudėtis ir reikšmė. Finansinės atskaitomybės rodiklių analizės tikslai bei uždaviniai. Finansinės analizės būdai. Finansinės analizės šaltiniai. Finansinės atskaitomybės ataskaitose pateikta informacija. Finansinės ...
Finansų diplominiai darbai, Diplominis darbas, 73 psl.
2014 02 05
Finansinės atskaitomybės sudėtis ir vertinimas įmonėje
Įvadas. Finansinė atskaitomybė. Finansinės atskaitomybės samprata ir skirstymas. Finansinės atskaitomybės sudėtis. Balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Aiškinamasis raštas. Finansinės atskaitomybės vertinimas ir auditoriaus išvados. Vį ,,pieno tyrimo“ finansų ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 psl.
2014 01 26
Įmonės finansiniai metai
Įmonės finansiniai metai. 2016-05. Finansiniai (biudžetiniai) metai yra dvylikos mėnesių laikotarpis. Finansiniai metai gali. Ko jiems reikia?. 16 straipsnis. Finansiniai metai. Įmonės finansiniai metai trunka 12 mėnesių. Straipsnis. Klaidų taisymas. Po metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo paaiškėjusių klaidų taisymo ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2016 11 07
UAB Elista finansinė analizė
Santrauka. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Pelningumo valdymo samprata ir esmė. Finansinės atskaitomybės dokumentai ir vertinimo rodikliai. Finansinės atskaitomybės dokumentai ir jų klasifikacija. Pagrindiniai vertinimo rodikliai. Uab "Elstila" įmonės charakteristika. Uab "ELSTILA" finansinės būklės analizė. Santykinė ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 41 psl.
2015 11 12
TEO finansinė atskaitomybė
Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Finansinės atskaitomybės tikslas, bendrieji principai ir uždaviniai. Finansinės atskaitomybės sudėtis ir skirstymas. Darbai atliekami prieš sudarant finansinę atskaitomybę. Inventorizacija ir jos įforminimas. Darbo metodai ir priemonės. “TEO LT“, AB veiklos pristatymas. Darbo rezultatai ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 psl.
2016 03 06
Finansinė atskaitomybė
Finansinės Atskaitomybės Esmė. Finansinė Atskaitomybė. Finansinę atskaitomybę sudaro. Finansinėje atskaitomybėje pateikiama ši informacija. Finansinės Atskaitomybės Tikslas.
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2013 05 23
Audito seminarinis darbas. Įvadas. Finansinės atskaitomybės auditas ir teisinis reglamentavimas. Finansinės atskaitomybės apibūdinimas ir paskirtis. Finansinių ataskaitų audito apibūdinimas ir teisinis reglamentavimas. Finansinės atskaitomybės audito atlikimo procedūros. Audito įmonės sprendimas naujai užduočiai. Sutarties ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 psl.
2014 03 31
Finansinės atskaitomybės sudarymas
Finansinės atskaitomybės sudarymas. Uab „ žaislų pasaulis“. Apskaitos ir finansų katedra. UAB „ Žaislų pasaulis“ apskaitos politika. Ilgalaikis materialusis turtas. Atsargos. Gautinos sumos. Akcinis kapitalas. Pajamų ir sąnaudų pripažinimas. Balandžio mėnesio ūkinės operacijos. Pelno (nuostolių) ataskaita. Balansas. ...
Finansų referatai, Referatas, 8 psl.
2014 01 20
Finansinės atskaitomybės sudarymas įmonėje
Kompetencijų pristatymas. Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Finansinės atskaitomybė teoriniu ir praktiniu aspektu. Balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Darbo metodai ir priemonės. Uab „Beltranza“ veiklos pristatymas. Veiklos aprašymas. Darbo rezultatai ir aptarimas. Uab „Beltranza“ finansinės atskaitomybės rodiklių ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 psl.
2016 03 06
UAB „X“ finansinė atskaitomybė ir jos sudarymas
Paveikslų sąrašas. Finansinės atskaitomybės sudarymas teoriniu aspektu. Finansinės atskaitomybės samprata ir esmė. Praktinė dalis. Uab „Bodesa“ finansinės atskaitomybės audito programa. Vertikali ir horizontali balanso analizė. Pelno (nuostolio)ataskaitos analizė. Uab „Bodesa“Pelningumo rodikliai. Uab ...
Apskaitos referatai, Referatas, 21 psl.
2016 02 19
Įmonės finansinė būklė ir analizė Impuls
Įvadas. Įmonės finansų valdymo proceso organizavimas. Veiklos apibūdinimas. Įmonės apskaitos politika. Teisės aktai reglamentojantys apskaitos politiką. Finansų/buhalterijos skyriaus funkcijos ir uždaviniai. Finansų analitiko ir bvyr. Buhalterio atsakomybės ribos. Finansinės informacijos kaupimas ir vertinimas. Finansinės ...
Finansų praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 23 psl.
2014 02 27
Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės sistema Australijoje ir Didžiojoje Britanijoje
Įvadas. Apskaita ir finansinės atskaitomybė Didžiojoje Britanijoj. Apskaitos standartai Didžiojoje Britanijoje. Bendrai pripažintų apskaitos principų taikymas Didžiojoje Britanijoje. Finansinių ataskaitų parengimas Didžiojoje Britanijoje. Didžiosios Britanijos biudžetas. Didžiosios Britanijos vyriausybės išlaidos ir pajamos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 psl.
2016 04 23
Finansinės atskaitomybės sudėtis
Įvadas. Finansinės atskaitomybės samprata. Pagrindinės sąvokos. Pagrindiniai finansinės atskaitomybės reikalavimai. Finansinių ataskaitų elementai. Balansas. Pagrindinės sąvokos. Pagrindiniai reikalavimai balansui. Pelno (nuostolių) ataskaita. Pagrindinės sąvokos. Pagrindiniai reikalavimai pelno (nuostolių) ataskaitai. Nuosavo ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 14 psl.
2016 03 10
Pelningumo valdymo poveikio veiklos finansiniam stabilumui vertinimas
Įvadas. Pelningumo valdymo samprata ir esmė. Finansinės atskaitomybės dokumentai ir vertinimo rodikliai. Finansinės atskaitomybės dokumentai ir jų klasifikacija. Pagrindiniai vertinimo rodikliai. Uab "Feliūga" veiklos analizė ir jos vertinimas. Pelningumo ir mokumo rodiklių analizė. Horizontali ir vertikali balanso analizė. Išvados. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 psl.
2015 02 22
Gamintojo vartotojo elgsena referatas
Gamintojo vartotojo elgsena. Paklausos pasiūlos valdymas ar savivalda ekonomikoje ? Gamybos ir pardavimų esmė ekonomikoje. Finansinės atskaitomybės esmė. Išmintingas taupymas , skolinimas is , investavimas. Išvados. 17 Literatūros sąrašas. 18 Įvadas. Paklausos pasiūlos valdymas ar savivalda ekonomikoje. Vartotojo pajamos –. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 18 psl.
2015 05 10
Įmonės apskaita Veiklos pobūdis - sėdmaišių gamyba
Įmonės apskaita Veiklos pobūdis - sėdmaišių gamyba Informacija apie įmonę. Tikslas. Taikymas. Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai asis tarptautinis finansinės atskaitomybės standartas „ draudimo sutartys “. Pagrindiniai apskaitos standartai. Sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 psl.
2017 10 16
UAB finansinių ataskaitų rinkinio parengimas
Įvadas. Finansinės atskaitomybės parengimo teoriniai aspektai. Finansinių ataskaitų rinkinio esmė, klasifikavimas ir sudėtis. Įmonių finansinės atskaitomybės reglamentavimas. Finansinių metų pabaigos buhalterinės apskaitos procedūros. Uždarosios akcinės bendrovės „Aranda“ finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis ir ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 psl.
2017 01 05
Apskaitos ir finansinės atskaitomybės ypatumai Punsko lietuvių kultūros namuose (LKN)
Trumpai apie Punsko LKN. Finansavimo šaltiniai. 2013 – 2015 m. Punsko lietuvių kultūros namų įplaukų ir išlaidų suvestinių analizė. Palyginimas. Reglamentavimas. LKN finansinės ataskaitos. Veiklos rezultatų ataskaita. Finansinės būklės ataskaita. Išvados.
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2016 09 20
Pradinis įmonės finansinės būklės įvertinimas finansinės atskaitomybės pagrindu (horizontalios ir vertikalios analizės pagalba)
Kapitalo pelningumas. Pardavimų pelningumo analizė. Veiklos efektyvumo(apyvartumo) analizė. Vienos dienos apyvarta,Lt=Pardavimai/365d.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2016 03 20
Finansinės ataskaitos rengimas
Tikslas parengti finansines ataskaitas. Atsiskaitymo būdas individualus. Užduotis. X m. Kovo 01 d. Įsteigta UAB Žara išleista ir parduota paprastųjų akcijų už 40 000€. Sąskaita.
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 psl.
2017 04 08
Apskaitos apibrėžimas
Apskaitos apibrėžimas. Apskaitos pagrindiniai tikslai. Informacinių funkcijų uždaviniai yra tokie. Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys apskaitą ir finansinę atskaitomybę. Buhalterinės apskaitos įstatymo struktūra. Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo struktūra. Apskaitos proceso etapai. ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 29 psl.
2016 03 09
Finansinė analizė Snaigė
Santrumpų sąrašas. Lentelių sąrašas. Paveikslėlių sąrašas. Įvadas. Finansinė analizė. Finansų samprata. Finansinės analizės vieta ekonominėje analizėje. Finansinės analizės reikšmė ir uždaviniai. Finansinės analizės šaltiniai. Finansinės analizės rūšys. Finansinės analizės būdai. Finansinės analizės rezultatų ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 63 psl.
2014 02 10
Profesinės praktikos ataskaita Apskaita ir finansai
Įvadas. Normatyviniai dokumentai, reglamentuojantys Lietuvos respublikos mokesčius. Įmonėje taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir jų paskirtis. Mokestinių ataskaitų sudarymo metodika, rengimo tvarka. Mokesčių apskaitai naudojami registrai. Įmonės mokami mokesčiai. VŠĮ „STOGDENGIŲ AKADEMIJA“ mokami mokesčiai, rūšys, ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 23 psl.
2016 02 20
Finansinė atskaitomybė kursinis darbas
Finansines atskaitomybes esmė. Įmonių atskaitomybės rūšys. Pagal periodiškumą. Pagal skelbimo pobūdį. Pagal detalumą. Metinė finansinė atskaitomybė. Balansas. Pelno nuostolių ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita. Aiškinamasis raštas.
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 psl.
2016 02 25
Gamintojo ir vartotojo elgsena
Įvadas. Paklausos valdymo teorijos. Pasiūlos valdymo teorijos. Taupymas ir skolinimasis - priežastys, privalumų bei trūkumų analizė. Finansinė atskaitomybė, jos paskirtis, turinys. Ekonominiai procesai finansinėje apskaitoje ir atskaitomybėje: svarbiausios kategorijos iresmė. Finansines atskaitomybes esmė. Finansinės atskaitomybės ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 15 psl.
2011 12 05
Finansinių ataskaitų kokybės savybės
Finansinių ataskaitų kokybės savybės. Įvadas. Finansinė ataskaita ir jos kokybės reikalavimai. Suprantamumas. Svarbumas. Reikšmingumas. Patikimumas. Lyginamumas. Informacijos apribojimai. Finansinės atskaitomybės pateikimo reikalavimai. Pagrindinės finansinės atskaitomybės formos. Balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pinugų srautų ...
Apskaitos referatai, Referatas, 19 psl.
2013 04 04
Viešųjų įstaigų apskaita
Bendrosios nuostatos. Buhalterinė apskaita. 2. buhalterinė apskaita. nematerialiojo turto apskaita. Nematerialiojo turto apskaita. Korespondencijos. Imt apskaita. Korespondencijos. Finansinio turto apskata. Korespondencijos. Atsargų apskaita. Korespondencijos. Nuosavo kapitalo apskaita. Korespondencijos. Finansavimo apskaita. ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 207 psl.
2016 03 16
Finansinė analizė UAB „Transpa“
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Įmonės veiklos finansinės analizės teorinės prielaidos. Įmonės veiklos finansinės analizės esmė bei reikšmė įmonės valdymui. Įmonės veiklos finansinės analizės tikslai ir uždaviniai. Įmonės veiklos finansinės analizės būdai ir metodai. Įmonės veiklos finansinės atskaitomybės ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 77 psl.
2014 12 10