Finansu imones ssgg analize

300 dokumentų
Įmonės finansų analizė
Įvadas. Įmonės uab „dainava“ apžvalga. Uab „dainava“ ssgg analizė. Vertikali analizė. Horizontali analizė. Uab „dainava“ santykiniai finansinės analizės rodikliai. Bankroto diagnostika. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas ir informaciniai šaltiniai.
Ekonomikos analizės, Analizė, 17 psl.
2012 10 01
Transporto vadyba. Lietuvos transporto sektoriaus ssgg analizė
Turinys. Įvadas. Tikslas. Kelių transporto sektoriaus ssgg analizė. Geležinkelių transporto sektoriaus ssgg analizė. Vandens transporto sektoriaus ssgg analizė. Oro transporto sektoriaus ssgg analizė. Bendra lietuvos transporto sektoriaus ssgg analizė. Išvada. Literatūros sąrašas.
Transporto referatai, Referatas, 8 psl.
2010 12 14
Įmonės finansų valdymas
Įvadas. Horizontalioji ir vertikalioji įmonės turto analizė. Horizontalioji. Vertikalioji. Horizontalioji ir vertikalioji įmonės nuosavo kapitalo analizė. Horizontalioji. Vertikalioji. Pokyčių palyginimas. Įmonės santykinių rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Išvados.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 psl.
2012 05 02
Elektros montavimo įmonės verslo planas
Įvadas. Siūloma paslauga arba produktas. Įmonės aprašymas. Įmonės apibūdinimas. Įmonės steigėjai ir jų apibūdinimas. Įmonės planavimas. Įmonės rekvizitai. Rizikos nustatymas. SSGG analizė. Pest. Rinkos analizė. Konkurentų analizė. Partnerių analizė. Rinkodara. Proceso organizavimo planas. Patalpų planas. Mechanizmų ...
Elektronikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 psl.
2014 04 24
X įmonės finansinė analizė
Įvadas. Finansų analizės samprata bei tikslai. Finansų analizės samprata. Finansų analizės tikslai ir kiti aspektai. Finansų analizės metodai bei jų požymiai. Finansų analizės metodai. Finansų analizės metodų požymiai. Įmonės „x“ finansinė analizė bei finansinės būklės rodiklių analizė. Įmonės finansinių ataskaitų ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2013 12 05
Finansų valdymo strategija
Įvadas. Finansų valdymo esmė. Biudžeto formavimas. Kapitalo valdymas. Apyvartinio kapitalo valdymas. Sąnaudų valdymas. Atsargų valdymas. Finansavimo strategija. Uab „x “ finansinė analizė. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 psl.
2011 06 22
Įmonės finansinė analizė skaidrės
Įmonės finansai. Finansinės veiklos samprata. Verslo finansų funkcijos. Įmonių finansai. Įmonės finansai, valdymas. Finansų rinkos. Įmonės finansų organizavimo principai. Analizės informacijos šaltiniai. Finansų valdymas ir apskaita. Įmonės išlaidų skirstymas. Horizontalioji analizė - dviejų ar daugiau metų finansinių ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 22 psl.
2015 03 20
Laivų remontas ir priežiūra verslo planas
Įvadas. Įmonės veiklos įvertinimo teoriniai aspektai. Rinkodaros makro – mikro aplinkos. Rinkos analizė. Ssgg (swot) analizė. PEST analizė. Įmonės konkurencingumas. Personalo valdymas. Finansų analizės reikšmė. Uab „Riflis“ veiklos analizė. Įmonės rekvizitai. Įmonės teikiamos paslaugos. Įmonės paslaugų apibūdinimas. ...
Laivybos verslo planai, Verslo planas, 22 psl.
2015 02 22
Finansų analizė (2)
Įvadas. Finansų analizės vieta ekonominėje analizėje. Finansų analizės reikšmė ir uždaviniai. Finansų analizės rūšys. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Santykinė analizė. Trumpalaikio turto analizė. Ilgalaikio turto analizė. Darbo rodiklių analizė. Finansų analizės šaltiniai. Analizės būdai. Finansų ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 psl.
2013 05 09
Ekologija verslo planas
„ekovizijos“ verslo planas. Įmonės aprašymas. Bendra informacija. Įmonės vizija. Idėjos pristatymas. Tikslai ir nauda. Įmonės prekių/paslaugų aprašymas. Įgyvendinimas ir veiklos organizavimas. Investicijos. Turto sąmata. Finansų poreikis ir finansavimo šaltiniai. Darbų grafikas. Organizacijos struktūra. Vizija, misija, ...
Ekologijos verslo planai, Verslo planas, 19 psl.
2013 04 25
Įmonės analizė
Įmonės veikla - TV sistemos. Misija. Swot analizė. Išorinės aplinkos analizė. Vidinės aplinkos analizė. Swot analizės matrica. D. Babrauskienės įmonė , įkurta ir įregistruota. Metais. Ši privataus kapitalo įmonė įsikūrusi dariaus ir girėno. , šilutėje. Šiuo metu įmonėje dirba. Darbuotojai paslaugų ir prekių asortimentas ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 5 psl.
2011 06 22
Įmonės analizė SSGG metodu
Paveikslėlių sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Bendra informacija apie įmonę. Išorinės aplinkos analizė. Rinkos analizė. Rinkos identifikavimas. Pasiskirstymo sistema. Rinkos vystymasis ir tendencijos. Esminiai sėkmės veiksniai. Rinkos pelningumas. Vartotojų analizė. Konkurentų analizė. Vidinių veiksnių analizė. Vykdytos ...
Vadybos referatai, Referatas, 14 psl.
2015 11 01
Verslo finansų mokomosios praktikos ataskaita LESTO
Įvadas. Verslo finansų teorinė analizė. Finansų esmė. Finansų sistemos sudedamosios dalys. Įmonės finansinių sprendimų analizė. Įmonės finansų planavimas, organizavimas ir kontrolė. Ab „lesto“ finansų praktinė analizė. Ab „lesto“ veiklos charakteristika. Ab „lesto“ finansinės veiklos analizė. Balanso horizontali ...
Finansų praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 29 psl.
2013 02 13
Strateginis finansų valdymas
Įvadas. „n“ įmonės veklos analizė. Įmonės apibūdinimas. Uab „katalita“ finansinės būklės analizė. Uab „katalita“ balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų horizontalioji analizė. Uab „katalita“ balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų vertikalioji analizė. Uab „katalita“ balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 psl.
2012 11 25
SSGG analizė UAB „BIOK laboratorija“
Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės produktai, prekių pardavimas, apdovanojimai. Uab „BIOK laboratorija“ kokybės politika. Įmonės padėtis rinkoje. Uab „BIOK laboratorija“ esamos situacijos analizė. Makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Įmonės konkurencingumo nustatymas. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 psl.
2015 11 22
Dvarčionių keramikos finansinė analizė
Įvadas. Ab „dvarčionių keramikos“ įmonės pristatymas. Kokybės politika. Aplinkosauga. Produkcija ir įmonės konkurentai. Finansų analizės samprata. Finansų analizės apibrėžimas. Finansų analizės tikslai. Finansų analizės metodai ir būdai. Ab „dvarčionių keramika“ finansinė analizė. Horizontalioji turto, kapitalo ir ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 37 psl.
2014 03 04
Įmonės finansų ir veiklos analizė
Įvadas. Finansinės ir veiklos analizės teoriniai aspektai. Finansų analizės reikšmė, uždaviniai, vartotojai, rūšys. Finansinių analizės šaltiniai ir jų ryšys. Finansų analizės būdai. Finansų analizės vieta ekonominėje analizėje. Finansų analizės organizavimas rinkos ekonomikos sąlygomis. Finansų rezultatų analizės ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 45 psl.
2010 03 03
Banko strategija
Įvadas. Ab „dnb nord“ įmonės pristatymas. Pest analizė. Šakos konkurencingumo analizė, pritaikant porterio penkių konkurencinių jėgų modelį. Konkurencinės aplinkos analizė. Vidinės aplinkos analizė (stiprybės, silpnybės). Space parametrai. Ab „dnb nord“ banko vykdoma veikla. Personalas. Swot (ssgg) analizė. Finansinę ...
Vadybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 44 psl.
2013 02 10
Finansinė analizė AGROWILL GROUP
Įvadas. Finansų analizės esmė ir reikšmė. Įmonės charakteristika. Įmonės veikla. Įmonės istorija. Kitos veiklos ypatybės. Finansinės atskaitomybės parengimo tvarka įmonėje. Vertikali ir horizontali finansinių ataskaitų analizė. Įmonės santykinė finansinė analizė. Pelningumo rodikliai. Turto valdymo rodikliai. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 psl.
2013 10 28
Baldų įmonės išorinė ir vidinė aplinka
Įmonės uab „x baldai“ strateginis planas. Įvadas. Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės apibūdinimas. Misija,vizija,tikslai. Uab „x baldai“ funkcinis valdymo paskyrstimas. Projektavimas ir baldų gamyba. Space metodas. Peste-e analizė. Ssgg analizė (swot analysis). Strategijos įgyvendinimas. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 18 psl.
2013 03 03
Strateginis valdymas (2)
Įvadas. Įmonės veiklos irinformacijos šaltinių apžvalga. Finansiniai duomenys. Įmonės strateginio valdymo būklės įvertinimas. Ssgg analizė. Įmonės išorinės aplinkos analizė. Įmonės vidinės aplinkos analizė. Išorės ir vidaus veiksnių apibendrinimas ir SSGG analizės strateginiai siūlymai. Įmonės plėtros ir vystymo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 psl.
2013 12 04
Įmonės analizė praktikos ataskaita
Įvadas. Saviįvertinimas. Įmonės istorija ir jos veikla. Įmonės struktūra ir jos vertinimas. Misija ir Vizija. Įmonės SSGG analizė. Įmonės PEST analizė. Įmonės mikroklimatas ir personalo karjeros galimybės. Įmonės veiklos efektyvumo vertinimas ir pagrindiniai įmonės konkurentai. Išvados. Literatūra. Priedai.
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 psl.
2015 01 27
Finansų maklerio įmonės ir jų veikla
Įvadas. Finansų makleris. Finansų maklerio licencija. Finansų maklerio įmonės. Ab fmį finasta. Steponkus&co fmab. Įmonių pelno palyginimas. Lietuvos finansų maklerių asociacija. Finansų maklerio įmonių skirtymas. Išvados. Naudota literatūra.
Ekonomikos referatai, Referatas, 11 psl.
2014 04 30
Buhalterinės įmonės steigimas
Įvadas. IDĖJA. Trumpa įmonės charakteristika. Įmonės tikslas. Įmonės tikslų analizė. Išorinė įmonės analizė. PEST analizė. Konkurentų pranašumai. Tikslinė rinka. Konkurentų trūkumai. Vidinė įmonės analizė. SSGG analizė. Personalas. Projekto investicijos. Projekto analizė. Veiklos rizika ir strategijos valdymas. ...
Finansų projektai, Projektas, 15 psl.
2016 12 07
Įmonės veiklos vertinimas ir prognozė
Įvadas. Įmonės finansinės būklės įvertinimas ir jo reikšmė verslui. Įmonės finansinių rezultatų analizės aspektai. Finansų analizės uždaviniai, tikslai ir informaciniai šaltiniai, analizės rūšys. Dinaminė ir struktūrinė analizė. Santykinių rodiklių analizė. Įmonės veiklos planavimas ir prognozavimas. Uab ...
Ekonomikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 73 psl.
2015 02 03
Kadastriniai matavimai verslo planas
Įmonės aprašymas. Bendra informacija. Komercinė veikla. Verslo raida. Projekto aprašymas. Projekto idėja. Projekto įgyvendinimo sąlygos. Projekto nauda. Aplinkos analizė. Įstatyminė aplinka. Makroekonomonė analizė. Konkurencijos analizė. UAB „Statikada“ SSGG analizė. Marketingo planas. Imonės veikla ir šio projekto tikslai. ...
Geodezijos verslo planai, Verslo planas, 17 psl.
2014 04 16
Finansų maklerių įmonės ir jų veikla Lietuvoje ir AB „Teo lt“ santykinė finansinė analizė
Santrauka. Įvadas. Finansų maklerių įmonės. Finansų maklerio įmonės licencijos gavimas. „Teo“ charakteristika. Pelningumo rodikliai. Turto valdymo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Struktūriniai rodikliai. Rinkos vertės rodikliai. Išvados. Literatūros šaltiniai.
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2017 04 23
Įmonės finansinių rodiklių analizė
Įvadas. Įmonės veiklos ir informacinių šaltinių apžvalga. Įmonės ssgg analizė. Įmonės vertikali ir horizontali analizė. Vertikali analizė. Horizontali analizė. Įmonės santikinių rodyklių analizė. Bankroto charakteristika. Išvados. Literatūros sąrašas.
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 psl.
2013 11 04
Įvadas. Ab „žemaitijos pienas“. Istorija. Įmonių grupės. Užsienio partneriai. Kokybės politika. Įmonės aplinka. Mikroplinka. Makroaplinka. Išorinės aplinkos netiesioginiai veiksniai. Įmonės rinkodaros aplinka. Ekonominė aplinka. Bendrojo vidaus produkto statistiniai rodikliai. Infliacijos pokyčiai lietuvoj. Vidutinės namų ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 psl.
2012 06 08
Ssgg analizė pristatymas
Ssgg analizė. Rinkodaros strategijos ir planavimas. Ssgg. Stiprybės. SSGG analizės modelis. Organizacija Organizaciniai ištekliai Žmogiškieji ištekliai Finansiniai ištekliai Gamybiniai pajėgumai Marketingas. SSGG analizės etapai. Ssgg matrica. Strateginių ryšių analizė ir išvados. Stiprybės 1. 2. 3. 4. Silpnybės 1. 2. 3. 4. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2014 05 11