Finansu rodikliai lesto

300 dokumentų
Lesto veiklos analizė
Akcinės bendrovės „lesto“ veiklos analizė. Įvadas. Tikslas. Objektas. Metodai. Uždaviniai. Apie įmonę. Lesto vertybės:. Lesto misija. Lesto vizija. Pagrindinės veiklos kodas pagal evrk:. Istorija. Įmonės „lesto“ ekonominiai rodikliai.Įmonės „lesto“ socialiniai rodikliai. Darbo apmokėjimo analizė. Darbo našumo analizė. ...
Statistikos analizės, Analizė, 20 psl.
2013 05 10
Lietuvos faktoringo rinka ir Lesto AB analizė
Įvadas. Teorinė dalis. Faktoringo bendrosios charakteristikos. Faktoringo samprata. Faktoringo paplitimas lietuvoje. Faktoringo suteikimo sąlygos lietuvos įmonėse. Išvados. Praktinė dalis. Pelningumo rodikliai. Turto valdymo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Struktūriniai rodikliai. Rinkos vertės rodikliai. Priedai. Literatūra.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 psl.
2013 01 17
Verslo finansų mokomosios praktikos ataskaita LESTO
Įvadas. Verslo finansų teorinė analizė. Finansų esmė. Finansų sistemos sudedamosios dalys. Įmonės finansinių sprendimų analizė. Įmonės finansų planavimas, organizavimas ir kontrolė. Ab „lesto“ finansų praktinė analizė. Ab „lesto“ veiklos charakteristika. Ab „lesto“ finansinės veiklos analizė. Balanso horizontali ...
Finansų praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 29 psl.
2013 02 13
Ab Lesto įmonės veiklos finansinė analizė
Įvadas. AB „Lesto“ bendrovės charakteristika. Likvidumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Struktūriniai rodikliai. Rinkos vertės rodikliai. Išvados. Naudota literatūra.
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2015 03 05
Lesto presentation
AB LESTO. Yesturday. Today. Tomorrow. Simona Pociutė EV. Governance structure. 10/8/. LESTO Mission, Vision and Values. Vision. Company of high reputation that employees. About lesto. The Company was. Lesto summary. Looking to the Future. In lesto long-term. Thank you for listening.
Anglų skaidrės, Skaidrės, 7 psl.
2014 10 08
AB Lesto įmonės veiklos planavimas ir organizavimas
Įvadas. AB „Lesto“ charakteristika. Įmonės veiklos pobūdis, vieta, istorija. Vizija, misija, vertybės ir strateginiai tikslai. Produktų asortimentas. Įmonės produktų vartotojų charakteristika. Pagrindiniai įmonės finansiniai rodikliai ir jų dinamika. AB lesto aplinkos veiksnių analizė. AB LESTO išorinės (PEST) aplinkos ...
Vadybos referatai, Referatas, 14 psl.
2016 05 29
Lesto ekonominė analizė
Įvadas. AB „Lesto“ bendrovės charakteristika. AB „Lesto“ išorinės ir vidinės aplinkos veiksnių analizė. Makroaplinkos veiksnių (PEST) analizė. SWOT (SSGG) analizė. AB „Lesto“ finansinių ataskaitų analizė. Balanso horizontali analizė. AB “Lesto” balanso vertikali analizė. AB „Lesto“ pelno(nuostolių) horizontali ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 psl.
2014 03 24
Įmonės pelningumas ir jo reguliavimo būdai
Įvadas. Įmonės pelningumas. Pelningumo samprata. Pagrindiniai pelningumo rodikliai. Du Pont'o analizė. Pelningumui įtaką darantys veiksniai. Įmonės AB LESTO pelningumo rodiklių analizė. Įmonės AB LESTO charakteristika. AB LESTO pelningumo rodiklių analizė. Išorinių bei vidinių veiksnių įtaka AB LESTO pelningumo rodikliams. ...
Finansų referatai, Referatas, 20 psl.
2014 10 14
Dileris, kaip vertybinių popierių rinkos dalyvis
Įvadas. Finansų rinkos samprata. Dilerių paslaugų raida. Finansų dilerių įmonės. Finansų dilerio įmonių samprata. Finansų dilerio licencija. Lietuvos finansų maklerių asociacija (LFMA). Finansų dilerio įmonių palyginmas. AB FMĮ ,,Finasta”. Uab FMĮ ,,Orion Securities“. Pagrindiniai finansų dilerio įmonių finansiniai ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 psl.
2015 11 09
Praktikos ataskaita AB LESTO
Baigiamosios praktikos programaPasirašyta praktikos programos kopiją. Bendroji dalis. AB LESTO struktūra , valdymas ir veikla. AB LESTO teikiamų paslaugų, turimos įrangos apžvalga. AB LESTO veikloje naudojamų matematikos, informatikos ir ekonomikos metodų apžvalga. Praktinė dalis. Praktinės užduoties vykdymo planas. AB „LESTO“ ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 psl.
2015 05 02
Finansų maklerių įmonės ir jų veikla Lietuvoje ir AB „Teo lt“ santykinė finansinė analizė
Santrauka. Įvadas. Finansų maklerių įmonės. Finansų maklerio įmonės licencijos gavimas. „Teo“ charakteristika. Pelningumo rodikliai. Turto valdymo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Struktūriniai rodikliai. Rinkos vertės rodikliai. Išvados. Literatūros šaltiniai.
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2017 04 23
AB „Lesto“ veiklos ekonominė analizė
Įvadas. Lesto įkūrimas. Teorinė dalis. Organizacijos struktūra. Patriarchalinė struktūra. Linijinė valdymo struktūra. Mišrioji (štabų) struktūra. Funkcinė struktūra. Matricinė organizacijos struktūra. Viešasis interesas. Ab “Vakarų skirstomieji tinklai“. VST Privatizavimas. Akcijinės Bendrovės „VST“ Valdymo Struktūra. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 psl.
2015 04 18
Rinkodaros planas AB LESTO
Santrauka. Ab“Lesto“ marketingo aplinkos analizė. Įmonės vizija, misija ir tikslai. Organizacijos vidinė (mikro) aplinka. AB „LESTO“ makroaplinka. Galimybės ir grėsmės. Ssgg (swot) analizė. Rinkos ir vartotojų tyrimai. Lesto pramonė Lietuvoje. Lesto vartojimo tendencijos ir prognozės. Lesto konkurencinė aplinka. Rinkos ...
Vadybos planai, Planas, 15 psl.
2015 01 27
Įmonės x finansinė analizė kursinis darbas
Finansų analizės teoriniai aspektai. Finansų analizės samprata. Finansų analizės reikšmė. Finansų analizės būdai. Horizontali (dinamikos eilučių) analizė. Vertikali (lyginamųjų svorių) analizė. Santykinė analizė. Pardavimų pelningumo rodikliai. Mokumo rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Uab „žemkasys“ finansinių ataskaitų ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 psl.
2016 01 23
Finansinė analizė Kauno energija
Įvadas. Finansų maklerio įmonės.Finansų maklerio įmonių samprata. Finansų maklerio įmonės Lietuvoje. Lietuvos finansų maklerių asociacija (LFMA. Ab „kauno energija“ finansinė analizė. AB „Kauno energija“ trumpa charakteristika. AB „Kauno energija“ pelningumo rodikliai. AB „Kauno energija“ turto valdymo rodikliai. AB ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 psl.
2014 01 22
Ab „Lesto“ pinigų srautų ataskaitos analizė
Santrauka. Įvadas. Informacijos šaltinių ir ab „lesto“ apžvalga. Pinigų srautų ataskaitos teorinė analizė. Pinigų srautų analizė, ataskaita, metodika. Pinigų srautų ataskaitos rodiklių analizė. Pinigų srautų ataskaitos dinamikos ir stuktūros analizė. Ab „lesto“ pinigų srautų ataskaitos praktinė analizė. AB“ ...
Finansų analizės, Analizė, 30 psl.
2014 02 27
APB ,,APRANGA‘‘ įmonės finansinė analizė
Įvadas. Finansinė analizė teoriniu aspektu. Finansų analizės esmė ir reikšmė. Finansų analizės tikslai. Pagrindiniai finansiniai santykiniai rodikliai. Likvidumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Paskolos aptarnavimo (saugumo) rodikliai. Finansinė analizė praktiniu aspektu. Išvados. Siūlymai. Literatūra.
Ekonomikos analizės, Analizė, 18 psl.
2016 05 25
Verslo etikos socialiai atsakinga UAB Lesto veikla
Įvadas. Akcinės bendrovės ,, lesto” veikla ir socialinė atsakomybė. Akcinės bendrovės ,, lesto” etikos kodeksas. Estijos verslo etiketo ypatumai. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 psl.
2015 04 08
Finansiniai rodikliai
Pelningumo rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Turto panaudojimo efektyvumo rodikliai.
Finansų konspektai, Konspektas, 9 psl.
2013 05 20
Finansų laboratorinis. Įmonės finansinių rodiklių vertinimas
Pelningumo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Padengimo rodikliai. Finansinio stabilumo rodikliai. Bendros trumpos išvados. Bendrame vaizde matome, kad daugelis tirtų rodiklių atitinka nustatytas normas ir kartais net jas gerokai peržengia į gerąją pusę, todėl galima teigti kad įmonei sekasi neblogai.
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 psl.
2011 06 22
Презентация, где я работаю
Презентация, где я работаю. LESTO распределяет и. LESTO за собственный. Электротехника рабочая группа. Каждый день мы проверяем счетчики электроэнергии у потребителей. Везде можно увидеть наш ...
Rusų kalbos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2017 04 15
Lesto
Įvadas. Organizacijos valdymo struktūros samprata. Ab lesto organizacinė valdymo struktūra. Santykis su klientais. Išvados. Literatūra. Priedai.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 12 psl.
2015 02 03
LESTO analizė anglų kalba
Project. LESTO analysis of electricity monopoly. Introduction. Analysis of data. Competitors comparison of prices. Resources.
Anglų analizės, Analizė, 7 psl.
2014 05 29
Finansinių rodiklių apžvalga AB Snaigė
AB „Snaigė“ aprašas. Finansinių rodiklių apžvalga. Pelningumo rodikliai. Bendrasis pelningumas. Grynasis pelningumas. Nuosavybės grąža. Likvidumo rodikliai. Bendrasis likvidumo koeficientas. Skubaus padengimo koeficientas. Finansų struktūros rodikliai. Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis. Įsiskolinimo koeficientas. ...
Vadybos referatai, Referatas, 14 psl.
2016 03 07
Pagrindiniai įmonės ekonominės veiklos rodikliai
Pagrindiniai įmonės ekonominės veiklos rodikliai. Pagrindinės rodiklių grupės. Pelningumo (rentabilumo) rodikliai. Pelningumo rodikliai. Įmonės pelningumo rodikliai – vieni iš dažniausiai naudojamų ir labiausiai suprantamų rodiklių. Likvidumo rodikliai. Mokumas arba likvidumas – įmonės sugebėjimas padengti trumpalaikius ir ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2014 10 16
AB „Lesto“ pelno ir pelningumo analizė
Įvadas. Pelno ir pelningumo teoriniai aspektai. Pelno samprata ir analizė. Pelno analizė ir veiksnių nustatymas. Pelningumas ir pagrindiniai rodikliai. AB „Lesto“ 2010 – 2014 metų pelno ir pelningumo analizė. Pelno (nuostolių) sudėties dinamikos ir struktūros analizė. Pardavimo pelningumo analizė. Turto pelningumo analizė. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 40 psl.
2016 04 12
Lietuvos elektrinė finansų darbas
Įvadas. Apie AB ,,Lietuvos elektrinė“. Pelningumo rodikliai. Turto valdymo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Struktūriniai rodikliai. Rinkos vertės rodikliai. Išvados. Naudota literatūra.
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 psl.
2013 02 26
Ab „Vilkiškių pieninė“ finansų valdymo analizė
Įmonės pristatymas. Mokumo (likvidumo) rodikliai. Stabilumo (ilgalaikio mokumo) rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Išvados. Literatūra.
Finansų referatai, Referatas, 19 psl.
2015 12 03
Įmonės „Apranga“ finansinių rodiklių apžvalga
Trumpai apie įmone. Charakteristika. Įmonė ABP „Apranga“. Pagrindiniai finansiniai rodikliai. Samprata. Pelningumo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Analizė. Išvados. Naudota literatūra.
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 psl.
2017 05 16
AB „Lesto“ socialiai atsakinga veikla
Akcinės bendrovės „Lesto“ vykdomas socialiai atsakingas verslas. Įmonės etikos kodeksas. Japonijos verslo etiketo ypatumai. Išvados. Literatūra. Priedas.
Ekonomikos referatai, Referatas, 16 psl.
2016 04 10