Fizinis cheminis nuoteku valymas

300 dokumentų
Nuotekų valymo įrenginiai – grotos
Nutekamieji vandenys. Buitiniai. Žemės ūkio. Pramoniniai. Nuotekų valymo būdai. Mechaninis valymas. Biologinis valymas. Cheminis nuotekų valymas. Fizinis nuotekų valymas. Grotos. Grotų pagrindinės charakteristikos. Nuoteku valymo irenginiai. Mechaninis vandens valymo irenginys. Nutekamojo vandens valymo irenginys. Vandens valymo ...
Mechanikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2012 12 05
Biologinis valymas skaidrės
Biologinis valymas. Nuotekų valymo proceso dalis. Metodai. Pagrįsti bakterijų gebėjimu maitintis. Bakterijų fiziologinės galimybės. Mechaninis valymo įrenginys. Mechaninio valymo įrenginiai. Grotose sulaikomos. Smėliagaudėse. Sėsdintuvuose nusėda. Pirminis nuotekų valymas. Biologiniam nuotekų valymui panaudojami. Aerobiniai. ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2013 02 11
Nuotekų valymo įrenginiai ir jų projektavimas
Studentams. Užduotį gavau. (Parašas). Pagrindinės sąvokos ir terminai. Įvadas. Gyvenvietės nuotekų valymo įrenginiai ir projektavimas. Nuotekų kiekiai ir užterštumo charakteristikos. Nuotekų surinkimas. Tradiciniai savitakiniai nuotekų surinkimo tinklai. Slėginiai tinklai. Nutekamųjų vandenų valymas. Mechaninis valymas. ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 50 psl.
2015 01 11
Nuotekų parameterai ir jų valymas
Koliokviumo klausimai Buitinės , gamybinės ir paviršinės nuotekos. Nuotekų sudėtis ir savybės. Gamybinių nuotekų sudėtis. Ištirpusios priemaišos Ištirpusios medžiagos - tai paprasti tirpūs angliavandeniliai , spiritai , organinės rūgštys. Pagrindiniai nuotekų užterštumo rodikliai. Nuotekų cheminė analizė. Cheminis ir ...
Žemės ūkio konspektai, Konspektas, 11 psl.
2016 11 27
Nuotekų valymas
Įvadas. Centralizuoto vandentiekio ir nuotekų ūkio kūrimas. Nuotekos. Nuotekų valyklos pajėgumai. Utenos miesto nuotekų valykla šiandien. Nuotekų surinkimas. Nuotekų valymas. Vandens kokybė. Utenos miesto geriamo vandens. M. Kokybiniai rodikliai. Vandentiekis. Vandens gavyba. Vandens gerinimas ir tiekimas. Išvados. Naudota literatūra.
Aplinkos referatai, Referatas, 13 psl.
2012 05 30
Vandenų apsauga
Įvadas. Nuotekų tvarkymą reglamentuojantys ES ir Lirtuvos Respublikos teisės aktai. Nuotekų debitų skaičiavimas. Nuotekų užterštumo skaičiavimas. Teršalų masės skaičiavimas. Nuotekų valymo technologijos nustatymas. Mechaninis nuotekų valymas. Grotų parinkimas. Mechaninis nuotekų valymas. Smėliagaudės skaičiavimas ir ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2017 01 19
Vandens valymo būdai skaidrės
Vandens valymo būdai. Nuotekų valymas – procesas. Biologinis valymas. Biologinis valymas – svarbi nuotekų valymo proceso dalis. Mechaninis valymas. Nutekamieji vandenys teka pro grotas ir sietus. Cheminis valymas. Ištirpę teršalai pašalinami pridedant į vandenį medžiagų. Parengtinis valymas. Parengtinio valymo paskirtis – ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2017 11 09
Vandens tarša (4)
Įvadas. Vandenų rūšys. Paviršiniai vandenys. Požeminiai vandenys. Vandenų tarša ir jų vertinimas. Vandenų tarša. Požeminio vandens tarša. Vandens užterštumo vertinimas. Vandens kokybė. Gruntinio vandens apsauga. Sanitarinės apsaugos zonos. Papildoma apsauga gruntiniam vandeniui apsaugoti. Vandens panaudojimas. Vandens ...
Geografijos referatai, Referatas, 15 psl.
2016 05 15
Nuotekų projektavimas
Vandenų apsaugos kursinis projektas. Įvadas. Nuotekų valymo įrenginių apžvalga. Nuotekų debitų ir užterštumų skaičiavimas. Nuotekų debitų skaičiavimas. Nuotekų užterštumo skaičiavimas. Skaičiuojamieji debitai valymo įrenginių projektavimui. Nuotekų valymo technologijos parinkimas. Technologinių įrenginių skaičiavimai. ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 57 psl.
2014 05 26
Gyvenvietės nuotekų valymo įrenginių projektavimas (2)
Įvadas. Nutekamųjų vandenų parametrai ir tvarkymas. Nuotekų užterštumo charakteristikos. Nuotekų surinkimas. Nuotekų valymas. Išvalytų nuotekų išleidimas į paviršinius vandens telkinius. Nuotekų valymo įrenginių parinkimas gyvenvietei, kurioje gyvena 3855 gyventojai. Technologiniai skaičiavimai ir įrenginių projektavimas. ...
Aplinkos projektai, Projektas, 31 psl.
2016 04 26
Vandens tarša, valymas ir apsaugos būdai
Vandens tarša, valymas ir apsaugos budai. Vandens tarša. Pramonines toksines medžiagos (chloro junginiai. Valymo būdai. Mechaninis Biologinis Cheminis. Mechaninis valymas Grotos- sulaiko stambias priemaišas. Biologinis valymas Biologinis valymas - yra svarbi nuotekų valymo proceso dalis. Cheminis valymas. Aktyvuotos anglies cheminio valymo ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2014 12 04
Miesto vandentvarka
Įvadas. Vandentieka. Vandens gavyba. Vandentiekio tinklai. Geriamojo vandens kokybė. Vandenvala. Nuotekų šalinimas ir valymas. Ūkio buities šakų valymas. Nuotekų valymas. Alytaus miesto nuotekų valykla. Alytaus miesto nuotekų valymo valykla. Nuotekų valymo kokybė. Paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymas. Išvados. Literatūra.
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 15 psl.
2016 04 26
Nuotekų valymo projektavimas
Įvadas. Nuotekų valymo technologijos. Mechaninis valymas. Biologinis valymas. Nuotekų debitų skaičiavimai. Nuotekų užterštumų skaičiavimai. Teršalų masių apkrovos. Nuotekų valymo įrenginių principinės schemos parinkimas. Technologinių įrenginių skaičiavimai. Ramintuvas. Latakas. Grotos. Smėliagaudės. Smėlio sausinimo ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2014 12 10
Nuotekų valymas. Bakalauro darbas.
Įžanga. Teorinė darbo dalis. Nuotekos. Mechaniniai nuotekų valymo įrenginiai. Parengtinio valymo įrenginiai. Pirminis valymas. Nuotekų valymas veikliuoju dumblu. Nuotekų dezinfekavimas. Dumblo apdorojimo įrenginiai. Metodologinė darbo dalis. Projektinė darbo dalis. Nuotekų debitų skaičiavimai. Skaičiuotiniai debitai įvertinantys ...
Chemijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 60 psl.
2010 03 03
Buitinių Nuotekų valymo įrenginių projektavimas
Įvadas. Debitų nustatymas. Debitai valymo įrenginių projektavimui. Užterštumo skaičiavimas. Nuotekų valymo parinkimas. Mechaninis valymas. Biologinis nuotekų valymas. Nusodintuvai. Cirkuliacinio dumblo kiekis. Dumblo apdorojimas. Sausinimas. Nuotekų dezinfekavimas. Išleistuvas. Išvados. Literatūra.
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 psl.
2015 02 09
Nuotekų surinkimas ir valymas
Nuotekų surinkimas ir valymas. Kas yra nuotekos? Nuotekos – tai vandenys, panaudoti buityje. Nuotekų valymo būdai. Mechaninis valymas Biologinis valymas. Biologinis valymas – svarbi nuotekų valymo proceso dalis. Aerotankai Antriniai nusodintuvai. Mechaninis valymas. Grotos Smėliagaudės Pirminiai nusodintuvai. Antriniai nusodintuvai ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2016 12 01
Nuoteku valymo technologijos kursinis darbas
Įvadas. Nuotekų valymo technologijos. Mechaninis valymas. Grotos. Smėliagaudės. Nusodintuvai. Biologinis valymas. Biologiniai tvenkiniai. Aerotankai. Biofiltrai. Nuotekų debitų skaičiavimai. Nuotekų užterštumų skaičiavimai. Nuotekų valymo įrenginių principinės schemos parinkimas. Technologinių įrenginių skaičiavimai. ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 psl.
2016 11 29
Gyvenvietės nuotekų valymo įrenginių projektavimas
Gyvenvietės nuotekų valymo įrenginių projektavimas. Pagrindinės sąvokos ir terminai. Įvadas. Nutekamųjų vandenų charakteristikos. Pagrindiniai nuotekų užterštumo parametrai. Nuotekų surinkimas. Nutekamųjų vandenų valymas. Valytų nuotekų išleidimas į paviršinius vandens telkinius. Gyvenvietės, turinčios. Gyventojus, nuotekų ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 52 psl.
2013 06 05
Nuotekų valymo technologijos
Buitinių nuotekų valymo įrenginių projektavimas. Aiškinamasis raštas. Įvadas. Nuotekų debitų ir užterštumų skaičiavimas. Nuotekų debitų nustatymas. Nuotekų užterštumo skaičiavimas. Skaičiuojamieji debitai valymo įrenginių projektavimui. Nuotekų valymo technologijos parinkimas. Technologinių įrenginių skaičiavimai. ...
Technologijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 59 psl.
2013 04 25
Hidrosferos taršos šaltiniai, cheminiai ir biologiniai nuotekų valymo įrenginiai
Įžanga. Hidrosfera. Hidrosferos tarša. Hidrosferos taršos skirstymas. Mechaninė vandens tarša. Specifinė vandens tarša. Taršos šaltiniai. Vandens užterštumo vertinimas. Vandens užterštumas vertinamas pagal gamtinius parametrus. Vandens užterštumas vertinamas pagal teršalų kilmę. Vandens užterštumas vertinamas pagal teršalų ...
Aplinkos referatai, Referatas, 19 psl.
2014 12 03
Vandens tarša chemijos skaidrės
Vandens tarša. Cheminės. Medžiagos – kas tai? Kas yra cheminės medžiagos? Nuotekų valymas. Pirminis nuotekų valymas. Antrinis nuotekų valymas.
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2014 09 17
Flotacija. Nuotekų valymas. Bakalauro darbas.
Turinys. Įvadas. Analogiškų konstruktcijų analizė. Priimtų sprendimų pagrindimas. Konstrukcijos sukūrimui reikalingi skaičiavimai. Flotatoriaus parametrų nustatymas. Plonasluoksnių elementų skaičiavimas. Grandiklio apkrovimų skaičiavimai. Grandinės pavaros skaičiavimas. Reduktoriaus parinkimas. Saugaus darbo ir aplinkosaugos, ...
Mechanikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 42 psl.
2010 03 03
Ukmergės miesto nuotekų valykla
Įžanga. Teorinė dalis. Nuotekų valymo principai. Nuotekų dumblo apdorojimas. Objekto charakteristika. Metodologinė darbo dalis. Projektinė dalis. Nuotekų debitų nustatymas. Nuotekų užterštumo skaičiavimas. Teršalų kiekių skaičiavimas pagal teršalų normą. Teršalų kiekio skaičiavimai. Nuotekų valymo technologinių įrenginių ...
Aplinkos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 81 psl.
2010 11 03
Sausumos vandenų naudojimas ir tarša
Sausumos vandenų naudojimas ir tarša. Paruošė Deividas Ramelis. Sausumos vandenų naudojimas. Tiesioginis vandens naudojimas – vandens tiekimas įvairiems vartotojams. Netiesioginis vandenų naudojimas-upių. Skiriamos dvi pagrindinės vandens naudojimo kategorijos. Naudojimas buities reikmėms (gėrimui, maistui gaminti, praustis, skalbti). ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2015 05 25
Tarša pristatymas
Tarša. Teršimas Oro teršalai Taršos šaltiniai Oro. Teršimas. Tarša arba teršimas – medžiagų. Oro teršalai. Oro teršalus galima suskirstyti į pirminius ir antrinius. Taršos šaltiniai. Taršos šaltinis – vieta, veiksmas ar veiksnys. Oro taršos reguliavimas. Tarptautiniu mastu Šiaurės Amerikoje ir Europoje oro. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2014 11 23
Nuotekų valymo laboratorinio darbo ataskaita
Šiaulių valstybinės kolegijos verslo ir technologijų fakulteto apskaitos ir finansų katedra. Nuotekų valymo laboratorinio darbo ataskaita. Šiauliai , 2016m. Laboratorinis darbas. Mechaninis valymas. Biologinis valymas. Literatūros sąrašas.
Aplinkos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 11 psl.
2016 04 21
Uostuose vykdoma šiukšlių surinkimo sistema
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla. Klaipėdos nuotekų valymas. Klaipėdos uosto valymas. Tarp šiukšlių – ir tinklai. Pasirengusios – – 4 bendrovės. Atliekų apdorojimo bei valymo įranga ir technologijos. Biologinių nuotekų valymo įrenginių aprašymas. Atliekų naudojimo ar šalinimo technologinio proceso schema ir eigos ...
Aplinkos referatai, Referatas, 11 psl.
2016 12 05
Vandens tarša biologijos skaidrės
Vandens tarša. Vandens tarša – medžiagų. Kas tai? Faktai. Biologinė tarša (užkrėsta organizmais. Rūšys. Buitniai nutekamieji vandenys Pramonės. Priežastys. Pablogėjusi žmonių sveikata ir mažėjantis gyventojų amžiaus vidurkis. Pasėkmės. Nutekamojo vandens valymas Mechaninis. Prevencija. Nutekamojo vandens valymas ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2017 01 16
Saldžioji uoga nuotekų valymas
Įvadas. Teorinės medžiagos apie vandenvala analizė. Nuotekų valymo būdai. Bendroji ir atskiroji vandenvala. Kiemo ir namo vandenvalos sistemų trumpa teorinė analizė. Nuotekų kiekio nustatymo trumpa analizė. Buitinių vandens nuotekų teorinė analizė. Septikas- pirminio nuotekų surinkimo įrenginio teorinė analizė. Teorinė ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 psl.
2010 03 03
Nuotekų valymas tvarkymas praktikos ataskaita
Įvadas. Įmonės aprašas. Nuotekų tvarkymas panevėžio mieste. Nuotekų tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai. Parengiamasis valymas. Pirminiai nusodintuvai ir pirminio dumblo šalinimas. Cheminių reagentų naudojimas. Nuotekų pertekliaus sukaupimas. Biologinis nuotekų valymas veikliojo dumblo reaktoriuje. Nitrifikuoto dumblo mišinio ...
Aplinkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 40 psl.
2015 02 08