Gaisras gaisru klasifikacija

300 dokumentų
Gaisras skaidrės
Gaisrai. Gaisras. Gaisrų klasifikacija. Ką daryti norint nesukelti gaisro. Gaisro priežastys. Namo gaisras. Pradinis gaisras. Vietinis gaisras. Dūminis sprogimas. Kamino efektas. Ugnies audra. Miško gaisras. Lietuvoje miško gaisrai. Miško gaisras. Miško ir patalpos gaisras.
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2016 03 12
Gamtiniai gaisrai Poveikis ir pavojai žmogui ir aplinkai
Gamtiniai gaisrai. Prevencija. Poveikis ir pavojai žmogui ir aplinkai. Gaisras. Gaisro išplitimas. Ugnis -  dar ne gaisras. Mažasis gaisras. Vidutinis gaisras. Didelis gaisras. Gaisrų skirstymas pagal mastą. Gamtiniu gaisrų priežastis. Miško gaisrai. Lajiniai gaisrai. Gaisrų skirstymas. Miško gaisrų prevencija. Dažniausios gaisro ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2015 05 26
Gaisrai aplinkos referatas
Gaisrų skirstymas pagal mastą. Gaisras patalpoje Pradinis gaisras –. Priežastys Degioji medžiaga. Pirminės gaisrų gesinimo priemonės. Https // lt. Org wiki Gaisras http // sauga sveikata.
Aplinkos referatai, Referatas, 9 psl.
2017 01 29
Gamtiniai gaisrai ir priežastys
Gamtiniai gaisrai ir priežastys. Gaisras. Pirmasis gaisro pavojus. Gaisras namuose. Ugnis -  dar ne gaisras. Vietinis gaisras. Mažasis gaisras. Vidutinis gaisras. Didelis gaisras. Gaisrų skirstymas pagal mastą. Gamtiniu gaisrų priežastis. Lajiniai gaisrai. Požeminių arba dirvožeminių gaisrai. Požeminiai arba dirvožeminiai gaisrai. ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2014 06 28
Gaisrų lyginamoji analizė
Santrauka. Summary. Įvadas. Terminai. Gaisro samprata. Kas yra gaisras? Gaisrų tipai. Gaisrų klasifikacija. Gaisro stadijos. Gesintuvų naudojimas. Gaisro pavojai. Gaisro gesinimo organizavimas. Gaisrų kilimo priežastys. Gaisrų kitimo lyginamoji analizė. Išvados. Literatūra.
Saugos analizės, Analizė, 23 psl.
2013 05 08
Gaisrai, jų priežastys, profilaktika. Gaisrų gesinimo priemonės
Referatas ,,Gaisrai, jų priežastys, profilaktika. Gaisrų gesinimo priemonės“ 2015m. Įvadas. Ką vadiname gaisru. Nekontroliuojamą degimą, per kurį sunaikinamos materialinės vertybės, nukenčia žmonės, vadiname gaisru. Kodėl ugnis dega. Degimas tai oksidacijos reakcija tarp degiosios medžiagos ir oksidatoriaus. Gaisrų priežastys. ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2015 12 03
Gaisras saugos projektas
Gaisras. Gaisras - kas tai? Gaisras - nekontroliuojamas, vykstantis ne tam skirtoje vietoje degimas. Gaisras patalpoje. Užsidegus degioms medžiagoms prasideda pradinis gaisras. Pliūpsnio stadijos metu neretai susidaro daug degių dujų. Ugnies audra. Ugnies audra - yra katastrofiškas reiškinys. Gaisrų skirstymas pagal mastą. Gaisras, ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2017 11 08
Gaisrai ir jų prevencija
Gaisras. Kas yra gaisras? Gaisras – tai sudėtingas fizikinis bei cheminis reiškinys. Degimas. Priklausomai nuo degių medžiagų rūšių. Gaisrų skirstymas. Pradinis-gaisras, kurį galima užgesinti vienu kitu indu vandens. Gaisrų priežastys. Neatidus elgesys su. Gaisrų prevencija. Statybinės (nedegios medžiagos. Gaisro gesinimo ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2015 04 24
Priešgaisrinė apsauga
Priešgaisrinė apsauga. Gaisras. Miško gaisras. Baudos. Miško gaisrų priežastys. Neringoje - šimtmečio gaisras. 2006 m. gegužės mėn. Didysis 1995 metų gaisras. 1995 m. balandžio mėn. Gaisras Kuršių Nerijoje. 2014 m. balandžio mėn. Radviliškio gaisras. 2016 m. spalio mėn.
Saugos skaidrės, Skaidrės, 22 psl.
2017 03 24
Ekstremalios situacijos - gaisrai Miško gaisras
Ekstremali situacija - gaisras. miškų gaisrai. 114 gaisrų kilo atvirosiose teritorijose 5 %. Dažniausios gaisrų priežastys. Gaisrų atvirose vietovėse. Viena iš labiausiai paplitusių stichinių nelaimių. Miško gaisras. Dažniausios miško gaisrų priežastys. Požeminių arba durpinių. Pagal išdegusios durpės sluoksnio storį. ...
Saugos referatai, Referatas, 7 psl.
2015 04 29
Gaisrų lygiai ir ką daryt kilus gaisrui
Gaisrai. Gaisras – nekontroliuojamas. Gaisras patalpoje. Pradinis gaisras - Užsidegus degioms medžiagoms prasideda pradinis gaisras. Kamino efektas - Liepsnai toliau plintant. Ugnies audra. Ugnies audra yra katastrofiškas reiškinys. Gaisrų skirstymas pagal mastą. Pateikiama vokiška klasifikacija Gaisras. Kaip elgtis kilus gaisrui? ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2015 03 23
Gaisro pavojai skaidrės
Gaisro pavojai. Įvadas. Gaisro priežastys ir pavojai. Gaisras patalpoje. Gaisro rūšys. Apsauga nuo gaisro. Evakuacija. Informacijos šaltiniai. Kaip apsaugoti save ir savo namus? Jeigu kilo gaisras. Gaisrų skirstymas pagal mastą.
Saugos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2012 11 06
Gaisrų prevencija
Įvadas. Gaisro samprata,tipai ir klasifikacija. Pagrindinės gaisrų kilimo priežastys. Gaisrų gesinimo priemonės. Saugus elgesys per gaisrą. Gaisrų prevencija. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 psl.
2016 10 02
Gaisrai, jų priežastys ir profilaktika
Įvadas. Degimas. Gaisrų priežastys. Gaisrų profilaktika. Veiksmai kilus gaisrui. Būtiniausios gaisro gesinimo priemonės. Išvados. Naudota literatūra.
Saugos referatai, Referatas, 10 psl.
2012 12 04
Gamtiniai gaisrai
Gamtiniai gaisrai. Gaisras. Gaisras – nekontroliuojamas, vykstantis ne tam skirtoje vietoje degimas. Miško gaisras. Miško gaisras – nekontroliuojamas degių medžiagų degimas mišku apaugusiuose ir neapaugusiuose miško plotuose. Požeminis gaisras. Vyksta teritorijose. Žemutinis gaisras. Ugnis plinta žemės. Viršūninis gaisras. ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2017 04 06
Gaisrai, jų priežastys ir profilaktika referatas
Įvadas. Gaisrų klasifikacija. Gaisro eiga. Gaisrų priežastys. Gaisrų profilaktika. Kaip teisingai naudotis gesintuvu. Gaisrų statistika. Išvados. Naudota literatūra.
Saugos referatai, Referatas, 14 psl.
2014 04 27
Miško ir durpynų gaisrai
Įvadas. Gaisras. Miškų ir durpynų gaisrų, atsiradimo priežastys. Miško gaisras. Gaisrų priežastis apibendrintai galima suskirstyti į tris grupes:. Gaisro miške priežastys:. Gaisrų skirstymas pagal mastą:. Mažasis gaisras: kurį irgi dar dažnai užgesina ne ugniagesiai, gali būti įveiktas paprastu gesintuvu ar ne daugiau kaip ...
Aplinkos referatai, Referatas, 11 psl.
2011 10 20
Skaidrės gaisrai
Gaisrai. Kas yra gaisras?. Gaisrų kilimo priežastys. Įdomūs faktai. Degimas. Gaisras. Gaisro gesinimo būdai. Gesinimo priemonės. Evakuacijos keliai. Gesinimas.
Saugos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2013 11 27
Gaisras Degimas Gaisrų klasės
Gaisro sąvoka Gaisro pavojai. Gaisro sąvoka. Gaisras – nekontroliuojamas, vykstantis ne tam skirtoje vietoje degimas. Gaisro pavojai žmogui. Didžiausią pavojų žmonėms gaisro metu kelia liepsna. Gaisro pavojai gamtai. Šėlstantys miškų gaisrai darko žemės veidą. Dažniausi gaisrų sukėlėjai. Vienas iš gaisro sukėlėjų yra ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2017 11 12
Gaisras bei gaisrininkai
Gaisras bei gaisrininkai. Gaisras – tai nekontroliuojamas degimas. Gaisras. Kiekvienuose namuose gausių degių medžiagų. Apie gaisrinikus ir jų darbą. Gaisrininkų darbas yra labai svarbus ir sunkus. Gaisro pavojai. Liepsna - labiausiai matoma gaisro sudėtinė dalis. Dūmai ir nuodingos dujos.  Degimo metu į aplinką išsiskiria daug ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2015 03 11
Gaisrų gesinimo būdai ir priemonės
Įvadas. Turinys. Kas yra gaisras. Būtiniausios gaisro gesinimo priemonės. Gaisrų gesinimo būdai yra fizinis ir cheminis. Gaisrinis vandentiekis. Gesintuvų rūšys, veikimo principai ir naudojimas. Pirminės gaisro gesinimo priemonės. Išvados. Literatūros sąrašas.
Saugos referatai, Referatas, 14 psl.
2010 03 03
Gaisras pristatymas
Gaisras. Kas yras gaisras? Gaisras – nekontroliuojamas, vykstantis ne tam skirtoje vietoje degimas. Dėl ko kyla gaisras? Gaisro priežastys būna natūralios arba techninės. Be ko nebūtu gaisro? Kad ugnis galėtų degti, reikalingas  užsidegimo šaltinis. Kaip išvengti gaisro? Nežaisk su degtukais! Būk atsargus su elektros ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2017 03 09
Gaisro poveikių modeliavimo namų darbas
Modeliuojamas gaisras. Modeliuojama patalpa. Gaisro objektas. Gaisro scenarijai. Gaisro procesai. Atviras gaisras. Uždaras gaisras. Gaisras su angų atsidarymu. Išvados.
Saugos namų darbai, Namų darbas, 7 psl.
2015 09 28
Degimo procesų pagrindai
Degimo procesų pagrindai. gaisrų kilimo priežastys. Gaisrų kilimo priežastys. Kaip gaisras plinta?. Gaisro pavojai. Statistiniai duomenys. Cheminiai skysčiai. Neatsargus rukymas. Elektros instaliacija. Gamtos reiškiniai. Gaisro metu. Ačiū už demesį.
Teisės namų darbai, Namų darbas, 11 psl.
2013 06 12
Gaisrų kilimo priežastys ir pasekmės automobilių keliuose ir geležinkeliuose
Gaisrų kilimo priežastys ir pasekmės automobilių keliuose ir geležinkeliuose. Gaisras. Gaisrų kilimo priežastys geležinkeliuose. Mašinisto veiksmai kilus gaisrui ruože. Mašinisto, stoties budėtojo, eismo tvarkdario, skyriaus budinčio veiksmai. Stoties darbuotojų veiksmai. Atsakomybė už gaisro gesinimo vadovavimą tenka. ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2017 01 24
Masiniai miškų ir durpynų gaisrai
Įvadas. Miško gaisrai. Gaisrų rūšys ir priežastys. Gaisrų prevencija. Gaisrų gesinimas. Gaisrų gesinimo būdai yra fizinis ir cheminis. Gaisrinis vandentiekis. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Aplinkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 psl.
2014 04 30
Gaisrai ir jų priežastys
Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Gaisrų samprata ir jų rūšys. Gaisrų klasifikacija. Užgesinti gaisrą - tai reiškia pašalinti bent viena iš šių komponentų. Gaisrų priežastys vietovėse. Gaisrai kaimo vietovėse. Gaisrai miesto vietovėse. Miške kylantys gaisrai. Gaisrų gesinimo būdai ir priemonės. Patalpų gesinimo būdai ir ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 psl.
2014 05 02
Priešgaisrinė sauga. Pristatymas
Gaisras. Gaisro komponentai. Gaisrų priežastys. Gaisrų tipai. Gesintuvų tipai. Pastabos. Profilaktinės priemonės. Veiksmai, kilus gaisrui. Priešgaisrinės sistemos. Priešgaisriniai jutikliai. Gaisro pavojai. Evakuacija. Pagalba nukentėjusiems. Nuodingųjų medžiagų susidarymas gaisro metu. Ženklai.
Saugos skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2011 03 18
Priešgaisrinės saugos darbų organizavimas
Priešgaisrinės saugos darbų organizavimas. Teorinis tyrimo pagrindimas. Gaisrų prevencijos užtikrinimas. Pagrindiniai gaisrų prevencijos reikalavimai. Gaisrą gali sukelti mažiausias neapdairumas.   Gaisras plinta sparčiai. Delsti laiko neturėsite. Jeigu dega jūsų butas. Jeigu dega kaimynų butas. Ekstremaliųjų situacijų ir ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 psl.
2016 05 30
Gaisrai Lietuvoje
Santrauka. Summary. Įvadas. Gaisrų istorija. Gaisrai lietuvoje. Gaisrų sukeliami pavojai. Gaisrų kylimo priežastys. Gaisrų tipai. Evakuacija. Lietuvos respublikos priešgaistrinės saugos įstatymo analizė. Išvados. Literatūra. Priedai.
Saugos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2014 02 13