Gamtiniai gaisrai

280 dokumentų
Gamtiniai gaisrai ir priežastys
Gamtiniai gaisrai ir priežastys. Gaisras. Pirmasis gaisro pavojus. Gaisras namuose. Ugnis -  dar ne gaisras. Vietinis gaisras. Mažasis gaisras. Vidutinis gaisras. Didelis gaisras. Gaisrų skirstymas pagal mastą. Gamtiniu gaisrų priežastis. Lajiniai gaisrai. Požeminių arba dirvožeminių gaisrai. Požeminiai arba dirvožeminiai gaisrai. ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2014 06 28
Gamtiniai gaisrai Poveikis ir pavojai žmogui ir aplinkai
Gamtiniai gaisrai. Prevencija. Poveikis ir pavojai žmogui ir aplinkai. Gaisras. Gaisro išplitimas. Ugnis -  dar ne gaisras. Mažasis gaisras. Vidutinis gaisras. Didelis gaisras. Gaisrų skirstymas pagal mastą. Gamtiniu gaisrų priežastis. Miško gaisrai. Lajiniai gaisrai. Gaisrų skirstymas. Miško gaisrų prevencija. Dažniausios gaisro ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2015 05 26
Gamtiniai gaisrai
Gamtiniai gaisrai. Gaisras. Gaisras – nekontroliuojamas, vykstantis ne tam skirtoje vietoje degimas. Miško gaisras. Miško gaisras – nekontroliuojamas degių medžiagų degimas mišku apaugusiuose ir neapaugusiuose miško plotuose. Požeminis gaisras. Vyksta teritorijose. Žemutinis gaisras. Ugnis plinta žemės. Viršūninis gaisras. ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2017 04 06
Sauga. Gaisrai
Viską lemia orai. Kas dažniausiai padega miškus? Miško gaisrai kyla tik sausu metu, kai degiosios miško medžiagos išdžiūsta iki kritinio drėgmės lygio. Kilus gaisrui, jo plitimo greitis taip pat pri¬klauso nuo meteorologinių sąlygų. Pagal es priimtą skaičiuotę miško gaisrų prie¬žastys pirmiausia skirstomos į žinomas ir ...
Saugos esė, Esė, 1 psl.
2011 05 11
Miškų gaisrai projektas
Miškų gaisrai. Kas yra misku gaisrai? Tai viena labiausiai paplitusių stichinių nelaimių miškuose. Kada kyla miskiniai gaisrai? Miškų gaisrai dažniausiai kyla gaisringo sezono metu. Del ko kyla gaisrai miskuose? Aukšta aplinkos temperatūra intensyvus saulės spinduliavimas. Kas labiausiai nukencia nuo siu gaisru? Nuo miško gaisrų ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 7 psl.
2017 10 30
Gaisrai skaidrės
Savaiminis užsidegimas. Gaisrai miškuose ir durpynuose. Žaibas. Ugnikalnių išsiveržimas.
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2012 05 28
Cheminės medžiagos skaidrės
Cheminės medžiagos. Skalbimo ir skalavimo priemonės. Beveik visos skalbimo ir skalavimo priemonės yra vienodos cheminės sudėties. Gamtiniai pavojai. Lietuvoje gamtiniai reiškiniai. Gaisrai miškuose ir durpynuose. Miškas – lyg.
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 6 psl.
2016 09 13
Durpynų gaisrai
Durpynų gaisrai. Tikslas susipažinti su durpynų gaisrų keliamais pavojais, jų kilimo priežastimis, gaisro malšinimais. Durpynų gaisrų keliami pavojai. Pavojingos įmonės, kadangi durpynų gaisrai yra sunkiai gesinami. Jų kilimo priežastys. Nuo karštos saulės. Gaisro malšinimas. Gaisrininkai, sraigtasparniai, juos tramdyti kartais ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2013 03 26
Miškų gaisrai
Miško gaisrų kilimo priežastys. Miško gaisrų rūšys. Miško gaisrai ir meteorologinės sąlygos. Miško gaisrų prognozavimas. Miškų struktūra ir gaisrai. Miško gaisrų stebėjimas. Profilaktinės priešgaisrinės priemonės. Priešgaisrinis miškų sutvarkymas. Miško gaisrų gesinimas. Viršūninių miško gaisrų gesinimas kertant ...
Aplinkos referatai, Referatas, 10 psl.
2013 02 19
Miškų gaisrai referatas
Įvadas. Miško gaisrai ir jų rūšys. Miško gaisrai europoje. Graikyje. Italyja. Ispanija. Prancūzija. Emgis. Gaisro pavojai. Liepsna. Šiluma – karštis. Karštas oras. Dūmai ir nuodingos dujos. Deguonies trūkumas. Kaip elgtis, kad neužsidegtų miškas. Išvados. Informaciniai šaltiniai.
Ekologijos referatai, Referatas, 11 psl.
2013 04 28
Gaisrai miškuose
Gaisrai miškuose skaidrės pristatymas prezentacija. Pievų, ražienų deginimas. Miško gaisras ir degios medžiagos esančios jame. Stichinis ir nekontroliuojamas medžių ir kitų augalų degimas. Gigantiškas laužas. Gaisro kilimo priežastys miške. Sausame miške. Senuose, brandžiuose miškuose gaisras gali kilti greičiau. Degimas, ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2013 03 12
Pavojingi gamtos reiškiniai
Pavojingi gamtos reiškiniai. Miškų gaisrai Potvyniai Uraganas. Miškų gaisrai. Dažniausiai dėl gaisrų yra kalti žmonės ir jų neatsargių veiksmų. Potvyniai. Potvynis, užtvindymas – stichinė nelaimė. Pagal potvynius sukėlusias priežastis jie skirstomi į gamtinio pobūdžio potvynius. 1931m. Pavasario potvynis Kaune. Uraganas ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2016 01 04
Gaisrai, jų priežastys ir profilaktika
Įvadas. Degimas. Gaisrų priežastys. Gaisrų profilaktika. Veiksmai kilus gaisrui. Būtiniausios gaisro gesinimo priemonės. Išvados. Naudota literatūra.
Saugos referatai, Referatas, 10 psl.
2012 12 04
Miškų ir durpynų gaisrai ir jų padariniai
Miškų ir durpynų gaisrai ir jų padariniai. Miško gaisras - nekontroliuojamas degių medžiagų degimas mišku apaugusiuose ir neapaugusiuose miško plotuose. Miškų gaisruose žūva labai daug miško padarėlių, kurie visiškai neklati. Dėl miškų gaisrų Ispanijoje. evakuota 1 tūkst. 200 žmonių. Dupynų gaisrai. Durpynų gaisrai ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2014 11 08
Skaidrės apie gaisrus
Masiniai miškų ir durpynų gaisrai. Daugelio planetos miškų formavimasis vienaip ar kitaip susijęs su gaisrais. Gaisrų sukėlėjai. Miško gaisrų rūšys. Lietuvoje gaisrai prasideda pavasarį ištirpus sniegui ir išdžiūvus pernykštei žolei. Priklausomai nuo miško gaisrų metu degančių medžiagų vertikalaus išsidėstymo ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2013 05 12
Gaisrai ir jų priežastys
Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Gaisrų samprata ir jų rūšys. Gaisrų klasifikacija. Užgesinti gaisrą - tai reiškia pašalinti bent viena iš šių komponentų. Gaisrų priežastys vietovėse. Gaisrai kaimo vietovėse. Gaisrai miesto vietovėse. Miške kylantys gaisrai. Gaisrų gesinimo būdai ir priemonės. Patalpų gesinimo būdai ir ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 psl.
2014 05 02
Miško gaisrų gesinimas
Miško gaisrų gesinimas. Plintančios ugnies tramdymo būdai ir priemonės. Reikia jungtinių pastangų. Dažniausiai kyla pažeminiai gaisrai. Lajiniai gaisrai ypač pavojingi. Trys gaisrų gesinimo etapai. Gaisrų gesinimo priemones. Vanduo gerai, putos dar geriau. Ugnis stabdoma nedegiomis juostomis.
Saugos namų darbai, Namų darbas, 2 psl.
2012 11 05
Gaisrai skaidrės (3)
Gaisrai. Gaisras – nekontroliuojamas, vykstantis ne tam skirtoje vietoje degimas. Pradinis gaisras. Užsidegus degioms medžiagoms prasideda pradinis gaisras. Dūminis sprogimas. Flashover stadijos metu neretai susidaro daug degių dujų. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas informuoja. Nustatyta, kad viduržemio jūros ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2016 11 21
Miškų ir durpynų gaisrai (2)
Įvadas. Miškų ir durpynų gaisrai. Gaisrų rūšys ir priežastys. Gaisrų prevencija. Gaisrų gesinimas. Gaisrų gesinimo būdai. Miško gesinimo būdai. Gaisrų gesinimas durpynuose. Didžiausi gaisrai istorijoje. Išvados.
Saugos referatai, Referatas, 16 psl.
2017 11 17
Gaisrai skaidrės (4)
Gaisrai. Kas yra gaisras? Gaisrų priežastys. Degimui būtinas. Gaisro eiga. Gaisro etapai. Klasifikacija. Gaisrai skirstomi ir pagal mastą. Kuo gesinti? Gesinimo būdai. Gesinimo priemonės. Vanduo. Gesinimo priemonės. Putų gesintuvai. Skysčio gesintuvai. Oro putų gesintuvai. Gesintuvai. Gaisro poveikis sveikatai. Nudegimai. Laipsnio ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 41 psl.
2016 11 23
Skaidrės gaisrai
Gaisrai. Kas yra gaisras?. Gaisrų kilimo priežastys. Įdomūs faktai. Degimas. Gaisras. Gaisro gesinimo būdai. Gesinimo priemonės. Evakuacijos keliai. Gesinimas.
Saugos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2013 11 27
Miškų ir durpynų gaisrai
Miškų gaisrų , jų priežastys. Durpynų gaisrai, jų priežastys. Pavojingiausi durpynai. Didžiausi Lietuvos miškai. Didžiausias gaisras Lietuvoje. Didžiausi gaisrai šiais metais. Miškų ir durpynų gaisrų pasekmės. Prevencinės priemonės. Miškų priešgaisrinė apsauga. Durpynų priešgaisrinė apsauga. Išvados. Bibliografinis ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2016 10 26
Gamtiniai ištekliai
Gamtiniai ištekliai. Įvadas. Gamtos ištekliai bei jų naudojimas. Gamtos išteklių klasifikavimas. Lietuvos gamtos ištekliai. Gamtos išteklių,aplinkos apsauga ir plėtra. Išvados. Ką galime padaryti ir kaip? Pradėkime nuo kasdienių dalykų. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 10 psl.
2012 10 25
Miškų gaisrai skaidrės
Miškų gaisrai. Miško gaisras - nekontroliuojamas degių medžiagų degimas mišku apaugusiuose ir neapaugusiuose miško plotuose. Lietuvoje miško gaisrai daugiausia kyla vėlyvą pavasarį ir vasarą, dažniausiai spygliuočių jaunuolynuose. Dėl neatsargios žmonių veiklos, visose šalyse, kyla apie 97% miško gaisrų. Dėl miškų gaisrų ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2014 05 19
Masiniai miškų ir durpynų gaisrai
Įvadas. Miško gaisrai. Gaisrų rūšys ir priežastys. Gaisrų prevencija. Gaisrų gesinimas. Gaisrų gesinimo būdai yra fizinis ir cheminis. Gaisrinis vandentiekis. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Aplinkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 psl.
2014 04 30
Miškų gaisrai ir jų pasekmės
Įvadas. Gaisrų kilimo priežastys. Gaisrų rūšys ir pasekmės. Miškų priešgaisrinė apsauga. Didžiausi gaisrai kilę lietuoje. Išvados. Naudota literatūra.
Saugos referatai, Referatas, 13 psl.
2015 02 01
Gamtiniai angliavandenininų šaltiniai
Gamtiniai angliavandenių šaltiniai. Gamtiniai angliavandenilių šaltiniai. Nafta- žemės plutoje susidaręs aliejaus konsistencijos. Naftos perdirbimo būdai- perdirbimas būna pirminis ir antrinis. Perdirbimo būdai- perdirbamos terminiu ir cheminiu būdu.
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 6 psl.
2016 05 31
Gaisrai Lietuvoje
Santrauka. Summary. Įvadas. Gaisrų istorija. Gaisrai lietuvoje. Gaisrų sukeliami pavojai. Gaisrų kylimo priežastys. Gaisrų tipai. Evakuacija. Lietuvos respublikos priešgaistrinės saugos įstatymo analizė. Išvados. Literatūra. Priedai.
Saugos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2014 02 13
Gamtiniai ištekliai – Nafta
Gamtiniai ištekliai – Nafta. Kas yra gamtiniai ištekliai. Neatsinaujinantys gamtiniai šaltiniai. Gamtiniai ištekliai, kas tai? Gamtiniai ištekliai – natūralūs žmogaus aplinkos komponentai. Gamtinių išteklių pavyzdžiai. Atsinaujinantys energijos šaltiniai. Atsinaujinantieji energijos šatiniais yra energijos ištekliai gamtoje. ...
Geologijos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2016 04 20
Miško ir durpynų gaisrai
Įvadas. Gaisras. Miškų ir durpynų gaisrų, atsiradimo priežastys. Miško gaisras. Gaisrų priežastis apibendrintai galima suskirstyti į tris grupes:. Gaisro miške priežastys:. Gaisrų skirstymas pagal mastą:. Mažasis gaisras: kurį irgi dar dažnai užgesina ne ugniagesiai, gali būti įveiktas paprastu gesintuvu ar ne daugiau kaip ...
Aplinkos referatai, Referatas, 11 psl.
2011 10 20