Gelzbetonio kolonos kursinis

300 dokumentų
Gelžbetonio ir mūro konstrukcijų projektavimo Kursinis darbas. Užduotis. Aiškinamasis raštas. Monolitinės briaunuotos perdangos susijinėmis plokštėmis projektavimas. Elementų parinkimas ir išdėstymas. Apkrovų ir įražų skaičiavimas. Armatūros skaičiavimas. Įstrižojo pjūvio stiprumo patikrinimas. Šalutinės sijos ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 44 psl.
2016 06 11
Gelžbetoninių konstrukcijų kursinis
Užduotis. Aiškinamasis raštas. Monolitinės briaunuotos perdangos su sijinėmis plokštėmis projektavimas. Elementų parinkimas ir konstravimas. Plokštės skaičiavimas ir konstravimas. Šalutinės sijos skaičiavimas ir konstravimas. Surenkamų konstrukcijų skaičiavimas. Konstrukcijų parinkimas ir išdėstymas. Apkrovų skaičiavimas. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 41 psl.
2012 10 17
Gelžbetonis skaidrės
Kas tai yra, gelžbetonis? betonas ir plienas. Armatūros bandažas. Gelžbetonio esmė. Ant sukietėjusių pamatų ruošiamos rūsio sienų gelžbetoninės konstrukcijos. Gelžbetonio taikymas. Gaminant monolitines gelžbetonio konstrukcijas. Surenkamosios gelžbetonio konstrukcijos. Laivas iš gelžbetonio. Per pirmąjį pasaulinį karą. ...
Statybos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2013 01 14
Metalinės konstrukcijos kursinis
Turinys. Aiškinamasis raštas. Centriškai gniuždomos kolonos projektavimas. Apkrova. Skaičiuojamasis ilgis. Kolonos skaičiavimas. Galvenos projektavimas. Bazės projektavimas. Inkariniai varžtai. Informacijos šaltiniai. Brėžinių žiniaraštis.
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 11 psl.
2010 03 03
Gelžbetoninės konstrukcijos
Medžiagų charakteristikos. Betonas. Armatūra. Briaunuota. Įtemtai armuota denginio plokštė. Plokščių komponavimas. Lentynos skaičiavimas. Diafragmos skaičiavimas. Plokštės išilginių briaunų skaičiavimas. Apkrovos. Normalių pjūvių stiprumas. Įstrižų pjūvių stiprumas. Plokštės redukuoto skerspjūvio geometrinės ...
Medžiagų mokslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2012 03 21
Aiškinamasis raštas. Konstrukcijų išdėstymas. Apkrovos. Įrąžų deriniai. Santvaros projektavimas. Ekscentriškai gniuždomos kolonos projektavimas. Horizontalūs ir vertikalūs konstrukcijos poslinkiai. Kolonos bazės ir galvenos projektavimas. Santvaros mazgų projektavimas. Grafinė dalis. Yra brėžinys.
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 43 psl.
2013 02 17
Geotechnikos kursinis
Užduotis. Įvadas. Sekliųjų pamatų projektavimas. Vidinės kolonos pamato skaičiavimas. Vidinės kolonos apkrovų deriniai. Centriškai gniuždomos vidinės kolonos pamato matmenų skaičiavimas. Necentriškai gniuždomos vidinės kolonos pamato matmenų skaičiavimas. Vidinės kolonos pamato nuosėdžio skaičiavimas. Kraštinės kolonos ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 psl.
2016 02 09
Vientisos kolonos metalo kursinis
Pagrindinės sijos įrąžų skaičiavimas. Pagrindinės sijos skerspjūvio skaičiavimas. Pagrindinės sijos skerspjūvio keitimas. Tangentinių ir redukuotųjų įtempimų tikrinimas. Juostinių siūlių skaičiavimas. Sienelės standinimas standumo briaunomis. Montavimo sandūra. Atraminės standumo briaunos. Sijų prijungimas. Ištisinės ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 psl.
2014 04 22
Užduotis. Monolitinės briaunuotos perdangos plokštėmis projektavimas. Elementų parinkimas ir jų išdėliojimas. Apkrovų paskaičiavimas. Armatūros analizė ir paskaičiavimas. Įstrižojo pjūvio stiprumo patikrinimas ir kontrolė. Šalutinės sijos paskaičiavimas. Išilginės armatūros analizė ir paskaičiavimas.Skersinės ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 43 psl.
2017 04 05
Aiškinamasis raštas. Profiliuoto pakloto parinkimas. Apkrovos. Santvaros projektavimas. Ekscentriškai gniuždomos kolonos projektavimas. Kolonos jungimo prie pamato mazgo projektavimas. Santvaros mazgų projektavimas. Literatūros sąrašas. Brėžiniai.
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 43 psl.
2011 03 03
Metalinės ir medinės dalies aiškinamieji raštai, Autocad brėžiniai. Medinių konstrukcijų aiškinamojo rašto temos:Aiškinamasis raštas. Skaičiavimai. Apkrovų skaičiavimas. Nuolatinės apkrovos. Stogo konstrukcijų savasis svoris. Trumpalaikės apkrovos. Sniego apkrova. Horizontaliųjų ryšių projektavimas. Ilginio ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 psl.
2012 10 15
Metalinės konstrukcijos kursinis (2)
Užduotis. Aiškinamasis raštas.Duomenys. Sijyno komponavimas. Šalutinių ir pakloto sijų skaičiavimas. Vientiso kolonos skerspjūvio skaičiavimas. Kolonos bazės plokštės skaičiavimas. Traversos skaičiavimai. Literatūra. Priedas.
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 48 psl.
2017 04 18
Kolonos skaičiavimas. Duomenys projektavimui. Apkrovų skaičiavimas. Armatūros parinkimas. Skersinės armatūros parinkimas. Kolonų sandūros skaičiavimas. Gembės skaičiavimas. Autocad brėžiniai.
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 8 psl.
2012 12 03
Metalinių konstrukcijų kursinis
Aiškinamasis raštas. Apkrovų skaičiavimas. Stogo dangos lakštų parinkimas. Santvaros elementų projektavimas. Kolonos projektavimas. Kolonos jungties su pamatu (bazės) projektavimas. Mazgų projektavimas. Literatūros sąrašas.
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 45 psl.
2015 11 07
Gelžbetoninių kompozicinių konstrukcijų kursinis darbas
Užduoties lapas. Aiškinamasis raštas. Kolonos skaičiavimas. Kolonos apkrovų skaičiavimas. Kolonos armatūros parinkimas. Kolonos skersinės armatūros skaičiavimas. Armuota monolitinė perdanga. Perdangos apkrovų skaičiavimas. Armatūros parinkimas. Atsparumas lenkimo momentui. Perdangos įstrižųjų pjūvių stiprumo skersinių ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2017 04 12
Konstrukcijų kompiuterinis skaičiavimas ir optimizavimas
Užduotis. Įvadas. Sandėlio vidinei kolonai tenkančios apkrovos. Kolonų projektavimas programa „Autodesk Robot Structural Analysis Professional“. Plieninės kolonos projektavimas. Medinės kolonos projektavimas. Gelžbetoninės kolonos projektavimas. Plieninės kolonos skaičiavimo tikrinimas. Medinės kolonos skaičiavimo tikrinimas. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 43 psl.
2016 11 12
Gelžbetonio kursinis darbas
Įvadas. Monolitinės perdangos skaičiavimas. Monolitinės plokštės projektavimas. Pagrindinės sijos skaičiavimas ir konstravimas. Gelžbetoninės perdangos plokštės su kiaurymėmis projektavimas. Pradiniai duomenys. Plokštės naudojimo situacijos saugos ribinio būvio skaičiavimas. Plokštės gamybos, transportavimo ir montavimo ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 psl.
2012 01 25
Gelžbetoninių konstrukcijų skaičiavimas
Pratarmė. Įvadas. Išilginio lenkimo įtaka gniuždomųjų gelžbetonio elementų ribinėms būklėms. Mokymo elemento tikslas. Konstrukcijų ir jų elementų klasifikavimas. Ribinis liaunis. Pagrindinės apskaičiavimo nuostatos. Kontroliniai klausimai. Literatūra.
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 11 psl.
2012 04 30
Gelžbetonio kursinis darbas KTU
Monolitinės briaunotos perdangos su sijinėmis plokštėmis projektavimas. Elementų parinkimas ir išdėstymas. Pradiniai duomenys. Perdangos konstravimas. Monolitinės briaunotos perdangos planas. Apskaičiuojamas šalutinės sijos plotis. Plokštės skaičiavimas ir konstravimas. Apkrovų skaičiavimas. Skaičiuojamosios įražos. Armatūros ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 psl.
2012 11 27
Metalinių konstrukcijų kursinis darbas (2)
Užduotis. Aiškinamasis raštas. Sijyno komponavimas. Šalutinių ir pakloto sijų skaičiavimas. Normalaus sijyno skaičiavimas. Sudėtingo sijyno skaičiavimas. Pakloto sijos skaičiavimas. Šalutinės sijos skaičiavimas. Sijyno variantų palyginimas. Pagrindinės sijos įrąžų skaičiavimas. Pagrindinės sijos skerspjūvio skaičiavimas. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 44 psl.
2016 05 14
Skaidrės apie Architektūrą
Architektūra. Architektūra. Kas tai?. Architektūra. Architektūra. Kiemo apželdinimo projektas. Architektūra. Miesto planavimas. Architektūra. Landšaftas. Architektūra. Interjero dizainas. Architektūra. Architektūra. Kolonos. Architektūra. Architektūra. Jonėninio stiliaus kolonos. Architektūra. Architektūra. Dorėninio stiliaus ...
Architektūros skaidrės, Skaidrės, 29 psl.
2014 01 06
Pirmo aukšto tarpuangio skaičiavimas. Įrąžų nuo vertikalių apkrovų skaičiavimas. Plokštės apkrovos skaičiavimas. Stogo apkrovos skaičiavimas. Vėjo apkrova. Vietovės šiurkštumas. Vėjo turbulencijos. Viršūninio vėjo slėgis. Vėjo slėgio į paviršius skaičiavimas. Pavojingiausio apkrovimo atvejo nuo lenkimo momentų ...
Statybos namų darbai, Namų darbas, 13 psl.
2012 09 10
Geotechnika. Centriškai apkrautos pamato kolonos skaičiavimas
Geotechnika. Centriškai apkrautos pamato kolonos skaičiavimas. Centriškai apkrautos pamato kolonos vaizdas. Randame juostinio pamato salygini momentą. Skaičiavimai. Pamatas standus. Salyga tenkina s=5,85cm
Statybos namų darbai, Namų darbas, 3 psl.
2010 06 12
Metalinių konstrukcijų projektavimas kursinis darbas
Užduotis. Įvadas. Pastato skaičiuojamo schema ir matmenų nustatymas. Pagrindinių konstrukcijų išdėstymas. Pastato skersinio pjūvio pagrindinių matmenų nustatymas. Pokraninės sijos projektavimas. Skaičiuojamosios įrąžos. Pokraninės sijos skerspjūvio preliminarus skaičiavimas. Rėmo skaičiuojamoji schema. Rėmo ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 75 psl.
2016 06 13
Gelžbetoninių ir murinių konstrukcijų laboratoriniai
Gelžbetoninių ir murinių konstrukcijų laboratoriniai darbai. Viso. 5 laboratoriniai darbai.
Statybos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 15 psl.
2013 03 02
Gelžbetonio perdengimo skaičiavimas
Gelžbetonio monolitinio perdenginio briaunotos plokštės ir surenkamojo perdenginio plokštės skaičiavimas stiprumui. Užduotis: suprojektuoti ir apskaičiuoti gelžbetonio monolitinio bei surenkamojo perdenginio stiprumą. Perdenginio schema. Perdenginio pjūvis. Apkrovų schema. Apkrovų lentelė. Lenkimo momentų skaičiavimas. Lenkiamųjų ...
Statybos uždaviniai, Uždavinys, 4 psl.
2012 01 17
Medinių konstrukcijų kursinis
Kursinio projekto sąžiningumo deklaracija. Užduotis. Apkrovų skaičiavimas. Stogo konstrukcijos savasis svoris. Sniego apkrova. Montažinė apkrova. Pakloto skaičiavimas. Ilginio projektavimas. Ilginio lentų sandūros skaičiavimas. Medinės klijuotinio skerspjūvio sijos skaičiavimas. Pradiniai sijos skerspjūvio matmenys. Įražos ir ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 psl.
2012 12 05
Gelžbetonio kursinis darbas (2)
Aiškinamasis raštas. Maonolotinės briaunuotos perdangos su sijinėmis plokštės projektavimas. Elementų parinkimas ir išdėstymas. Plokštės skaičiavimas ir konstravimas. Armatūros skaičiavimas. Šalutinės sijos skaičiavimas ir konstravimas. Surenkamų gelžbetoninių elementų projektavimas. Konstrukcijų parinkimas ir ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 psl.
2017 04 18
Mūro kursinis darbas
Aiškinamasis raštas. Apkrovos. Nuolatinės apkrovos. Kintamos apkrovos. Vėjo apkrova. Pirmo aukšto tarpuangio įrąžų skaičiavimas. Tarpuangyje veikiančios įrąžos. Ašinės jegos (nuo savosios bei kintamos apkrovos). Lenkimo momentai (nuo savosios bei kintamos apkrovos). Lenkimo momentai (nuo vėjo). Ašinių jėgų ir lenkimo momentų ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 47 psl.
2015 04 25
Pastatų konstrukcijos. Kursinis projektas. Vieno aukšto autoserviso dirbtuvės. Darbas su AutoCad brėžiniu. Įvadas. Sklypo planas. Bendroji pastato charakteristika. Pastato konstrukciniai sprendimai. Pamatai ir pamatinės sijos. Sienos ir pertvaros. Perdangos ir grindys. Denginys. Sijos. Kolonos. Stogas. Langai ir durys. Lauko ir vidaus ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 psl.
2014 04 15